Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd och redskapsbodar.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, montering av port.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Borlänge
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad dolomiten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av gångramp vid gymnasium i Borlänge
Upphandling avser 1 ramp med lejdare över befintlig trapp. Ramp för person samt lättare gods. Ca 4.2 m lång + 10 cm i vardera ända för infästning mot golv. Bredd ca 90 cm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: