Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad Körnaren 1,3.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal / företagshotell.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för uppsättande av skärmtak samt utökning av antalet parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för anläggande av cisterner 3 st.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, montering av port.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Nybyggnad av kärlskåp samt rivning av bef. sophus på Åbrodden 1 och Alf 10.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Fasadändring samt ändrad planlösning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: