Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (6)
Borlänge (15)
Falun (27)
Gagnef (4)
Hedemora (5)
Leksand (21)
Ludvika (10)
Mora (17)
Orsa (5)
Rättvik (0)
Säter (2)
Vansbro (1)
Älvdalen (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Markområde till försäljning avseende industribyggnader, Smedjebacken
Industritomt vid Vilmorens industriområde i Smedjebackens kommun.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Markområde till försäljning avseende industri, Gagnef
Industrimarken är belägen i direkt anslutning till Riksväg 70.
Nybyggnad av industri, Gagnef
Industrimarken är belägen i direkt anslutning till Riksväg 70.
Nybyggnad av datacenterverksamhet i Smedjebacken
Avser etablering av datacenterverksamhet på del av Röbackens industriområde.
Nybyggnad av industriområde i Smedjebacken
50 hektar detaljplanelagd industrimark redo att nyttjas av företag.
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral inklusive markarbeten. I entreprenaden ingår bl a nybyggnad av personalbyggnad, byggnad för insamling av farligt avfall samt carport/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd samt komplettering av taksäkerhet Borlänge
Avser tillbyggnad av förråd samt utbyte av portar och komplettering av taksäkerhet.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I en första etapp rustar man upp bioreningen som är i sämst skick.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 2
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I en första etapp som finns på projektid: 1550960 rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 2, upprustning av resterande reningsverk.
Ombyggnad av reningsverk i Leksand
Projektet omfattar bl.a. rivning av befintlig kalksilo samt ombyggnad/renovering av verket.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Malung
Nybyggnad av vattenverk i Malung.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Nybyggnad av deponigasanläggning i Borlänge
Omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Nybyggnad av insamlingsbyggnad för återbruk i Falun
Avser byggnation på Falu återvinningscentral av en insamlingsbyggnad för att ta emot material som kan återbrukas. Byggnationen kommer bli en del i det som kallas Kretsloppspark och som ska leda till ett ökat återbruk genom att det ska bli enklare att lämna sina saker för återbruk istället för att slänga det.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Falun
Avser exploatering inför nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av återvinningshus till Älvdalens återvinningscentral
Avser nybyggnad av återvinningshus vid Älvdalens ÅVC.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand, etapp 2
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett personalrum.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand
Avser installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av lager i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad Nedre Gruvriset 33:160,33:161.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för ventilation.
Rivning av industrihus i Falun
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industrilokal med kontorsbodar.
Tillbyggnad av skärmtak i Älvdalen
Tillbyggnad skärmtak över kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Tidsbegränsat bygglov (3 år) för uppförande av förråd/kontorsbodar samt bränslecistern.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten förrådet 13, avesta kommun.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Älvdalen
Rivningslov (flytt av förråd från älvdalsskolan).
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad av två pumpstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad gällande väderskydd och ventilhus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av bef. pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus gällande piskbalkong till förråd.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Älvdalen
Nybyggnad återvinningshus på älvdalens åvc.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad, tälthall för sand.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med solcellsanläggning inom fastigheten lastaren 3, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av sandlada.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av två tälthallar.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av uthus i Falun
Bygglov för nybyggnad av uthus och staket.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov för tillbyggnad av bod med vindskydd.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov ändrat användningssätt av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Mora
Bygglov nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov nybyggnad cykelställ med skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av 3 små bodar för fiskeverksamhet.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpsstation på Gusjön 5:12, Transtrand 1:8 och Rörbäcksnäs 20:74.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av förråd (flytt av förråd från älvdalsskolan till buskoviusskolan).
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd och redskapsbodar.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av uthus i Falun
Bygglov för fasadändring av uthus/förråd.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av 2st tält.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten björkarsbo 3:3, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: