Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (13)
Borlänge (13)
Falun (28)
Gagnef (0)
Hedemora (7)
Leksand (4)
Ludvika (11)
Mora (8)
Orsa (1)
Rättvik (0)
Säter (8)
Vansbro (3)
Älvdalen (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Nybyggnad av industri i Falun
Omfattning oklar.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Avser nybyggnad av en intagsbyggnad för avloppsvatten inklusive nödvändig maskinutrustning för mekanisk rening av avloppsvatten samt en mottagningsstation för extern- och brunnsslam. Objektet avser även vissa ombyggnader i befintligt verk, främst rördragning, håltagningar och igengjutning av betongväggar samt installation av nytt luftningssystem för det biologiska reningssteget. Ingår gör även byte av styrsystemet för den befintliga anläggningen och installation av det nya styrsystemet för intagsbyggnade
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Nybyggnad av reningsverk i Skattungbyn
Objektet avser demontering av befintliga brunnar, leverans av reningsverk för 80 p/e, Leverans/montage av överbyggnad, erforderliga schaktarbeten
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Rivning samt uppförande av 3 nya cisterner i Trängslet, Älvdalen
Tre dieselcisterner på 25 m3 vardera ska tas bort och ersättas av tre nya cisterner. Cisternerna ligger vid en bränsledepå som är i bruk med fem cisterner som ligger tillsammans vid intilliggande pumpstation. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser ny ramp samt in- och utfart till återvinningsstationen i Säter.
Nybyggnad av tvätthall i Falun
Avser nybyggnad av biltvätt samt uppförande av skyltanordning.
Tillbyggnad av reningsverk i Smedjebacken
Uppförande av överbyggnad på bef. rötkammare.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Falun
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 1 - tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad med butik, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 14 stallplatser.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerbyggnad, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Falun
Bygglov nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av sex stycken förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av två miljöbodar.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus (skärmtak) samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av försäljningslokal med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten syrenen 16, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad del av industribyggnad /ny silo och nytt pannrum.
Tillbyggnad av förråd i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av uthus i Vansbro
Anmälan om rivning av uthus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation, borrning nödutlopp i siljan, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Idre 55:49, anmälan nybyggnad förråd/bastu "attefall".
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Säter
Fordonet 1 - ombyggnad av industribyggnad (installation av portar).
Ombyggnad av lager i Ludvika
Bygglov flytt av tält by 734, verkstad.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern inom fastigheten åsbo 9:2, avesta kommun.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation / överbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för uppsättande av tält.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av sporthall med förråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med ny lastkaj samt uppförande av reservkraftscontainer.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:55, nybyggnad av redskap förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industrilokal gällande portar.
Nybyggnad av lager i Smedjebacken
Uppförande av industritält.
Nybyggnad av lager i Malung
Uppförande av tält, tidsbegränsat lov.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av vind och regnskydd samt förråd.
Rivning av växthus i Hedemora
Rivning av växthus.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 2:1 - nybyggnad av återvinningsstation (bergstäktsvägen).
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/torrtoalett).
Tillbyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - rivning och tillbyggnad (del av loge) samt påbyggnad av gödselplatta (säterbygdens ridklubb).
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av 10 st. förråd.
Rivning av panncentral i Mora
Rivningslov för rivning av panncentral.
Rivning av lager i Borlänge
Rivningslov för rivning av rullfack.
Rivning av avloppsreningsverk i Älvdalen
Särnabyn 60:5, rivningsanmälan gamla avloppsverket.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av bilprovningsanläggning i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad från bilverkstad till bilprovning/ skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad samt rivningslov för rivning av förråd inom fastigheten höken 16, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av magasin i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till lager/magasin.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov/marklov tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och ändring av marknivå.
Rivning av industrihus i Hedemora
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ventilation industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på lagerlokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten förrådet 7:9, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: