Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (5)
Borlänge (17)
Falun (23)
Gagnef (0)
Hedemora (5)
Leksand (11)
Ludvika (12)
Mora (7)
Orsa (5)
Rättvik (4)
Säter (1)
Vansbro (0)
Älvdalen (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri/lager i Falun
Avser nybyggnad av industri/lager.
Markområde till försäljning avseende industribyggnader, Smedjebacken
Ledig industritomt vid Väderbacken i Smedjebackens kommun.
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av lager och kontor i Leksand
Avser nybyggnad av lager och kontor för företaget Nordsign.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Transtrand
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Ev. nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av padelhall i Mora
Avser ny padelhall.
Inköp och leverans av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare, Malung
Inköp samt option på inköp av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare i storlekarna ca 3 och 5 samt 2 m3. Avsikten är att köpa in ett antal behållare under 2020, för att prova funktionen och se hur det fungerar ihop med Vamas tömningssystem. Om det fungerar bra kommer ett större antal behållare att köpas in under perioden 2021 – 2023.
Nybyggnad av tekniklokal i Dalarnas län
Tekniklokal för delvis kritisk verksamhet med en yta på ca 1200 m² inklusive personaldel, förråd, och försörjningssystem. Tekniklokalen ska vara en modulär, skalbar och legobaserad lösning.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer i Idre
Omfattar nybyggnad av två olika tryckstegringsstationer (Djuploken, Neptunus) för att förse både Idre by och Himmelfjäll m.fl. med dricksvatten från den framtida nya vattentäkten ”Storåa”.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Inköp av 2 avloppspumpstationer i Lindvallen
Avser 2 nya avloppspumpstationer. Leverans, lossning och montage av överbyggnaderna och eventuellt slutligt montage av rörgallerierna.
Nya undercentraler i flerbostadshus i Falun
Avser installation av två nya undercentraler samt uppgradering av en befintlig undercentral inklusive styr- och övervakningssystem i Nedre Norslund, Falun.
Nybyggnad av redskapsförråd, stödmur samt markarbeten, Orsa återvinningscentral
Avser nybyggnad av redskapsförråd, ny överbyggnad inkl. asfaltering av en närliggande yta på 1700 m2, montering av stödmur som avgränsning för avfallshantering samt markarbeten.
Nybyggnad av tvättstugor i Falun
Avser nybyggnad av 2 st fristående tvättstugor till bostäder på Idrottsvägen och Ramvägen. Avser även rivning av sophus samt flyttning av sopstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av maskin och lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser nybyggnad industribyggnad, skylt. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad/ridhus. Kontakta inkopplat företaf för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerhall, Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad Sandviken 1:85.
Tillbyggnad av lager i Malung
Avser tillbyggnad av lager på ca 160 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad Körnaren 1,3. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad /padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom hantverkaren 3, avesta kommun, Marklov för va-ledningar inom fastigheten hantverkaren 3, avesta kommun Hantverkaren 3. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Bygglov för tillbyggnad av industri på Mobyarna 10:36. .
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lagerhall samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad industribyggnad (bulk/tälthall).
Nybyggnad av förråd i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd, pannrum, växthus.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad vindskydd.
Kumulativa effekter av vindkraft, Dalarnas län
Omfattar uppdatering av den befintliga landskapskaraktärsanalysen från 2011 som finns för Siljansområdet och att undersöka vindkraftens visuella effekter på andra riksintressen och skyddade områden.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd, tillfällig uppställning av container.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av vattenverk i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för vattenverk.
Tillbyggnad av skärmtak i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad gällande skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av bryggeri i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, utekök, mackbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Rättvik
Tillbyggnation komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med plåtskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten lastaren 4, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (tälthall) samt rivningslov.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk inom fastigheten torp 1:3, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppsättning av tält.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för ändrad användning av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Nybyggnad av cementsilo.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av grillstuga samt rivning av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Rättvik
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Hedemora
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Rättvik
Rivning samt nybyggnad tälthall.
Rivning av förråd i Malung
Rivningsanmälan för rivning av laduhus på Östra Ofors 3:2.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad förråd /komplementbyggnad / hus nr 7.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Rivning av ekonomibyggnad i Borlänge
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Orsa
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av växthus i Falun
Rivningslov för rivning av växthus.
Nybyggnad av lager i Orsa
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält/industristängsel.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation och stödmur.
Nybyggnad av silo i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av silo, uppställande av containrar, installation av flispanna samt marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten åsbo 10:1, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av sprinklertank vid gamla Folkets hus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank inklusive teknikrum.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av tryckstegningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vebod/förråd.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och vedbod.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 8 st förråd .
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av avloppsreningsverk i Malung
Avser rivning av avloppsreningsverk
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov för containerpanna samt tank.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mora
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd/innergård.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak inom fastigheten örnen 12, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Säter
Aktören 3 - nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak över soptunnor).
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av uthus i Borlänge
Anmälan om rivning av byggnad, timrat uthus, lada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: