Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (8)
Borlänge (22)
Falun (27)
Gagnef (3)
Hedemora (7)
Leksand (14)
Ludvika (13)
Mora (12)
Orsa (8)
Rättvik (0)
Säter (3)
Vansbro (8)
Älvdalen (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt område för industri. Området är inte avstyckat i tomter. Tomtarea: 38 800kvm.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 4 tomter till försäljning.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnation av verksamhet/industri, Lyviksberget, Ludvika
Industritomt till försäljning. Hela området är på ca 20 hektar.
Nybyggnad av industri vid Lyviksberget, Ludvika
Avser nybyggnad av industri. Mer omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är sju meter. Tomtarea: 13 734 m²
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Tomtarea: 14 120 m²
Nybyggnad av industri i Mockfjärd
Tomtarea 11 178 kvm.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Ombyggnad av Främby reningsverk i Falun
Avser ombyggnad av Främby reningsverk för att säkerställa driften av reningsverket sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller både teknisk drift och miljötillstånd för verksamheten, Ombyggnationen är planerat att genomföras som en utförandeentreprenad med start under första halvan av 2021 och uppskattas vara genomfört i slutet av 2022.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falun
Avser avveckling av befintlig gasmotor i befintlig rötgasanläggning för att istället elda rötgasen i en ny biogaspanna och producera fjärrvärme istället för el. Denna entreprenad omfattar uppförande och leverans av komplett biogaspanna.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Transtrand
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Nybyggnad av industrihotell i Ludvika
Avser nybyggnad av industrihotell med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ev. nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral inklusive markarbeten. I entreprenaden ingår bl a nybyggnad av personalbyggnad, byggnad för insamling av farligt avfall samt carport/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. Etapp 1 avser uppförande av ny biobädd med erfordeliga mark, ventilation, maskin, samt el- och styrarbeten, samt rivning- och anpassningsarbete i befintlig anläggning
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 2
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I en första etapp som finns på projektid: 1550960 rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 2, upprustning av resterande reningsverk.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av vattenverk i Malung
Nybyggnad av vattenverk i Malung.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Björbo
Avser ombyggnad av Björbo avloppsreningsverk. Omfattar bland annat rivning av befintlig kalksilo, ombyggnad/renovering och tillbyggnad av verket, uppförande av ny pumpstation samt renovering av personalbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av ventilationssystem vid reningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system. . Fläktrum är under uppförande.
Nybyggnad av redskapsförråd, stödmur samt markarbeten, Orsa återvinningscentral
Avser nybyggnad av redskapsförråd, ny överbyggnad inkl. asfaltering av en närliggande yta på 1700 m2, montering av stödmur som avgränsning för avfallshantering samt markarbeten.
Nybyggnad av återvinningshus till Älvdalens återvinningscentral
Avser nybyggnad av återvinningshus vid Älvdalens ÅVC.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett omklädningsrum innehållande bland annat bastu.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad industribyggnad, skylt.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Mora
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (hus 7).
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal / företagshotell.
Tillbyggnad av lager i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten skogsbo 8:2, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad planlösning och fasadändring samt anmälan om installation av hiss i industribyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov nybyggnad av sopsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av två tält samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för uppsättande av skärmtak samt utökning av antalet parkeringsplatser m.m.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten brisen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för anläggande av cisterner 3 st.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, montering av port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Falun
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (överbyggd vattenkälla).
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av silo i Orsa
Bygglov för nybyggnad av pelletssilos.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Avesta
Bygglov för nybyggnad av tälthall (förråd) inom fastigheten krylbo 8:21, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindskydd (slogbod) och torrdass.
Nybyggnad av växthus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av bod.
Tillbyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspump- och reservkraftstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av pumpstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av överbyggnad på avloppspumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Vansbro
Avser ombyggnad och fasadändring av industrilokaler.
Rivning av uthus i Älvdalen
Rivningslov uthus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av tält (prästgärdsskolan).
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padelhall) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av förråd i Älvdalen
Tidsbegränsat lov komplementbyggnader till pistmaskingarage.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Nybyggnad av kärlskåp samt rivning av bef. sophus på Åbrodden 1 och Alf 10.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: