Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (12)
Borlänge (22)
Falun (42)
Gagnef (3)
Hedemora (4)
Leksand (16)
Ludvika (11)
Mora (11)
Orsa (8)
Rättvik (0)
Säter (4)
Vansbro (3)
Älvdalen (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 3 tomter till försäljning.
Nybyggnad av industri i Dala-Järna
69 400 kvm industritomt - Kvarnåker. Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Industritomt på 42 900 kvm.
Markområde till försäljning avseende industribyggnader, Smedjebacken
Ledig industritomt vid Väderbacken i Smedjebackens kommun.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av lager och kontor i Leksand
Avser nybyggnad av lager och kontor för företaget Nordsign.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falun
Avser avveckling av befintlig gasmotor i befintlig rötgasanläggning för att istället elda rötgasen i en ny biogaspanna och producera fjärrvärme istället för el. Denna entreprenad omfattar uppförande och leverans av komplett biogaspanna.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Transtrand
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av raffinör mm i Avesta
Avser nybyggnad av raffinör mm.
Ev. nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Inköp och leverans av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare, Malung
Inköp samt option på inköp av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare i storlekarna ca 3 och 5 samt 2 m3. Avsikten är att köpa in ett antal behållare under 2020, för att prova funktionen och se hur det fungerar ihop med Vamas tömningssystem. Om det fungerar bra kommer ett större antal behållare att köpas in under perioden 2021 – 2023.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer i Idre
Omfattar nybyggnad av två olika tryckstegringsstationer (Djuploken, Neptunus) för att förse både Idre by och Himmelfjäll m.fl. med dricksvatten från den framtida nya vattentäkten ”Storåa”.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. Etapp 1 avser uppförande av ny biobädd med erfordeliga mark, ventilation, maskin, samt el- och styrarbeten, samt rivning- och anpassningsarbete i befintlig anläggning
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Björbo
Avser ombyggnad av Björbo avloppsreningsverk. Omfattar bland annat rivning av befintlig kalksilo, ombyggnad/renovering och tillbyggnad av verket, uppförande av ny pumpstation samt renovering av personalbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av kallförråd. (hus 7).
Nybyggnad av industrihus i Falun
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av ventilationssystem vid reningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system. . Fläktrum är under uppförande.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Inköp av 2 avloppspumpstationer i Lindvallen
Avser 2 nya avloppspumpstationer. Leverans, lossning och montage av överbyggnaderna och eventuellt slutligt montage av rörgallerierna.
Nya undercentraler i flerbostadshus i Falun
Avser installation av två nya undercentraler samt uppgradering av en befintlig undercentral inklusive styr- och övervakningssystem i Nedre Norslund, Falun.
Nybyggnad av redskapsförråd, stödmur samt markarbeten, Orsa återvinningscentral
Avser nybyggnad av redskapsförråd, ny överbyggnad inkl. asfaltering av en närliggande yta på 1700 m2, montering av stödmur som avgränsning för avfallshantering samt markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett omklädningsrum innehållande bland annat bastu.
Lokalanpassningar för bryggeri i Ludvika
Avser ombyggnad av en lokal för jästpropagering i Spendrups bryggeri i Grängesberg.
Nybyggnad av lager i Falun
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tvättstugor i Falun
Avser nybyggnad av 2 st fristående tvättstugor till bostäder på Idrottsvägen och Ramvägen. Avser även rivning av sophus samt flyttning av sopstation.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten skogsbo 8:2, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lagerhall samt fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Avser nybyggnad av tvätthall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser nybyggnad industribyggnad, skylt. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av maskin och lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad Körnaren 1,3.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad/ridhus.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten brisen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av barack.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd vid skola inom fastigheten krylbo 6:20, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för anläggande av cisterner 3 st.
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov för containerpanna samt tank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mora
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Falun
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (överbyggd vattenkälla).
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten älvbro 1:53, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd/innergård.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält/industristängsel.
Nybyggnad av silo i Orsa
Bygglov för nybyggnad av pelletssilos.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation och stödmur.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten åsbo 10:1, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vebod/förråd.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och vedbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på ungärde 3:17, 8:8.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av fläktrum i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 8 st förråd .
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten lastaren 4, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Vansbro
Avser ombyggnad och fasadändring av industrilokaler.
Rivning av avloppsreningsverk i Malung
Avser rivning av avloppsreningsverk
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av uthus i Borlänge
Anmälan om rivning av byggnad, timrat uthus, lada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: