Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (14)
Borlänge (10)
Falun (19)
Gagnef (0)
Hedemora (4)
Leksand (4)
Ludvika (11)
Mora (11)
Orsa (0)
Rättvik (1)
Säter (10)
Vansbro (1)
Älvdalen (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 10 tomter kommer säljas av.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Avser nybyggnad av industribyggnad, by 730 oljecentral.
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Rivning samt uppförande av 3 nya cisterner i Trängslet, Älvdalen
Tre dieselcisterner på 25 m3 vardera ska tas bort och ersättas av tre nya cisterner. Cisternerna ligger vid en bränsledepå som är i bruk med fem cisterner som ligger tillsammans vid intilliggande pumpstation.
Nybyggnad av återvinningscentral i Smedjebacken
Planer finns för ny återvinningscentral i Smedjebacken.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm. i Säter
Befintlig fjärrvärmecentral placerad i Villavägen 13 demonteras och ersätts med nya växlare.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad, ny taksektion på ämnesterminal 2.
Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Falun
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Leverans av avloppspumpstationer, Mora
Avser leverans av ca 140 LTA-pumpar.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad luthantering.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerbyggnad, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad med butik, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av tvätthall i Falun
Bygglov nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 14 stallplatser.
Nybyggnad av lager i Malung
Uppförande av tält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Ålen 2 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:55, nybyggnad av redskap förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av sex stycken förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av två miljöbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lager i Ludvika
Bygglov flytt av tält by 734, verkstad.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Rivning av uthus i Vansbro
Anmälan om rivning av uthus.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola (skärmtak).
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Nybyggnad av pumpstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förråd.
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av vind och regnskydd samt förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Solvarbo s:71 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/torrtoalett).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 nybyggnad av grillplats med tak (av typ slogbod).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av 10 st. förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Landa 95:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Mora 44:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Älvdalen
nybyggnad 2 pumpstationer Idre 76:1,Foskros 10:6.
Nybyggnad av virkesterminal i Malung
Nybyggnad av 9 st ställ för virke samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation, borrning nödutlopp i siljan, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus (skärmtak) samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av försäljningslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av magasin i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till lager/magasin.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov/marklov tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och ändring av marknivå.
Rivning av lager i Borlänge
Rivningslov för rivning av rullfack.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av planlösning, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält Utmeland 557:5.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ventilation industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten förrådet 7:9, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skyltar inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt planlösning i industribyggnad inom fastigheten högbo 1:1 avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av bilprovningsanläggning i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad från bilverkstad till bilprovning/ skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malung
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hedemora
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad Tyskgården 5:2,Backgården 3:3.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
tillbyggnad av industribyggnad med 30 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: