Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (6)
Borlänge (17)
Falun (16)
Gagnef (2)
Hedemora (11)
Leksand (7)
Ludvika (14)
Mora (14)
Orsa (3)
Rättvik (0)
Säter (3)
Vansbro (5)
Älvdalen (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Markområde till försäljning avseende industribyggnader, Smedjebacken
Ledig industritomt vid Väderbacken i Smedjebackens kommun.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Nybyggnation av verksamhet/industri, Lyviksberget, Ludvika
Totalt 4-5 tomter som ska säljas av. Hela området är på ca 20 hektar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falun
Avser avveckling av befintlig gasmotor i befintlig rötgasanläggning för att istället elda rötgasen i en ny biogaspanna och producera fjärrvärme istället för el. Denna entreprenad omfattar uppförande och leverans av komplett biogaspanna.
Nybyggnad av industrihotell i Ludvika
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. Etapp 1 avser uppförande av ny biobädd med erfordeliga mark, ventilation, maskin, samt el- och styrarbeten, samt rivning- och anpassningsarbete i befintlig anläggning
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral inklusive markarbeten. I entreprenaden ingår bl a nybyggnad av personalbyggnad, byggnad för insamling av farligt avfall samt carport/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av vattenverk i Malung
Nybyggnad av vattenverk i Malung.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Björbo
Avser ombyggnad av Björbo avloppsreningsverk. Omfattar bland annat rivning av befintlig kalksilo, ombyggnad/renovering och tillbyggnad av verket, uppförande av ny pumpstation samt renovering av personalbyggnad.
Nybyggnad av trävaruindustri i Säter
Nedre stubbersbo 5:16 - nybyggnad av industribyggnad (snickeri/hyvleri).
Nybyggnad av återvinningshus till Älvdalens återvinningscentral
Avser nybyggnad av återvinningshus vid Älvdalens ÅVC.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system. . Fläktrum är under uppförande.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett omklädningsrum innehållande bland annat bastu.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad industribyggnad, skylt.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Leksand
Nybyggnad utsiktstorn.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad, tälthall för sand.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av sophus/miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av vindskydd.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Älvdalen
Rivningslov (flytt av förråd från älvdalsskolan).
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av förråd (flytt av förråd från älvdalsskolan till buskoviusskolan).
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Nybyggnad av cistern i Mora
Bygglov nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov nybyggnad av sopsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov nybyggnad cykelställ med skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av uthus i Falun
Bygglov för nybyggnad av uthus och staket.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindskydd (slogbod) och torrdass.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Falun
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten björkarsbo 3:3, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, montering av port.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för container + skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad med ny port i fasad.
Nybyggnad av skärmtak i Hedemora
Anordnade av upplag med skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspump- och reservkraftstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av lager i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tälthall).
Tillbyggnad av pumpstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av överbyggnad på avloppspumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padelhall) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Orsa
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad och ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av tält.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Foran 8 - installation av ny ventilationsanläggning i industrilokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Orsa, etapp 1
Nybyggnad av redskapsförråd samt asfaltering av en närliggande yta med montering av stödmur som avgränsning för sophantering. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1: Färdigställd förrådsbyggnad. Etapp 2: Asfaltering, montering av stödmur samt målningsarbeten förråd. Detta avser etapp 1.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för industribyggnad by 597/rivning av upplag för provisoriska oljetankar.
Rivning av lager i Falun
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: