Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 12000 kvm
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Nybyggnad av miljöhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 st miljöhus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Blekinge
Avser väderskydd med tillhörande utrustning till Blekingetrafikens hållplatser/rececentra i Blekinge. Solcellsbelysning kommer att monteras på bef väderskydd.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Upphandling av bränslelager, Karlskrona
Avser en komplett funktion av ett bränslesystem, med tillhörande utrustning för att förse två biopannor med flis. Leveransen ska innehålla de antal skruvar och skrapor som erfordras till att försörja befintliga pannor, med tillhörande lager.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av industrilokal.
Rivning av industrihus i Karlskrona
Rivningslov för rivning av del av skrovhallen.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för skorsten på snickeriverkstaden.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av två st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av uteboxar.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och miljöhus Verkö 3:25,3:27.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och solceller.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskrona
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av temporära omklädningsbaracker (moduler) Verkö 3:27.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: