Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet.
Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn
Det nya vattenverken ska byggas i anslutning till det gamla vattenverket i Långasjön. Upptaget i investeringsbudget för 2018 - 2020. Oviss byggstart.
Rivning av verksamhetsbyggnad
Projektet avser att Sternö Marina har beslutat att rivning skall utföras av kvarvarande verksamhetsbyggnader för tidigare verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Rivning av byggnad samt nybyggnad av verkstadshall.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Ombyggnad av reniningsverk i Mörrum
Avser installation för mottagning av fettavskiljarslam.
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Tillbyggnad av pumpstation i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av cistern i Karlshamn
Nybyggnad av cistern, utbyte av 2 cisterner.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: