Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningsstation i Sölvesborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 12000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av läkemedelsrening vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar etablering av en pilotanläggning på Rustorp ARV och en fullskalig anläggning på Bräkne-Hoby ARV. Detta ska bestå av, förfiltrering, ozonering och slutfiltrering med aktivt kol.
Nybyggnad av slamlager för bio- och kemslam vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar nybyggnad, utrustning och installation av slamlager för bio- och kemslam för Bräkne-Hoby ARV.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning, Olofström
Avser nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Nybyggnad av miljöhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 st miljöhus till flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Avser om- och tillbyggnad av containerhall och renshanterin.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Blekinge
Avser väderskydd med tillhörande utrustning till Blekingetrafikens hållplatser/rececentra i Blekinge. Solcellsbelysning kommer att monteras på bef väderskydd.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Tillbyggnad av tält för lagerhantering, Ronneby
Avser tält för lagerhantering.
Upphandling av bränslelager, Karlskrona
Avser en komplett funktion av ett bränslesystem, med tillhörande utrustning för att förse två biopannor med flis. Leveransen ska innehålla de antal skruvar och skrapor som erfordras till att försörja befintliga pannor, med tillhörande lager.
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Tillbyggnad av industrilokal på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av industrilokal.
Rivning av industrihus i Karlskrona
Rivningslov för rivning av del av skrovhallen.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för skorsten på snickeriverkstaden.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Stampens trädgård 2 tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av två st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av uteboxar.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Rivning av förråd i Karlshamn
Hovmansbygd 1:9 rivning av bod och återställning av mark.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Lastbilen 2 nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Lund 1 tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av hönshus i Olofström
Nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och miljöhus Verkö 3:25,3:27.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och solceller.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskrona
Bygglov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad cykelskjul.
Tillbyggnad av skärmtak i Olofström
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser utbyggnad av industrihus med en utbyggnad med av carport, en oisolerad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av temporära omklädningsbaracker (moduler) Verkö 3:27.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlshamn
Avser utvändig ändring och uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: