Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet.
Nytt verksamhetsområde för industri m m i Ronneby
Framtagande av plan som kan omvandla åkermarken intill E22 till ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ägs av kommunen och skall utgöra ett område för diverse verksamheter, handelsföretag, serviceanläggningar, m.m. Området omfattar cirka 15 ha. Området utgör idag åkermark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Ombyggnad av läkemedelsrening vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar etablering av en pilotanläggning på Rustorp ARV och en fullskalig anläggning på Bräkne-Hoby ARV. Detta ska bestå av, förfiltrering, ozonering och slutfiltrering med aktivt kol.
Exploatering för nytt industriområde i Olofström
Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av industrimark
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Stilleryd 2:90 nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Karlshamn 7:12 öresundsvägen 23 nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en lokal.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Sölvesborg
Ändrad användning från lager till bilvård.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad av rökskjul.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Ombyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för flyttning av byggnad (soprum).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av växthus i Karlskrona
Bygglov för växthus och plank.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Olofström
Nybyggnad av tre förråd och en lekstuga samt rivning av två förråd.
Rivning av skärmtak i Karlskrona
Rivningslov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av i ett skärmtak på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: