Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningsstation i Sölvesborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av en drivmedelsattion, Ronneby
Framtagande av plan som kan omvandla åkermarken intill E22 till ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ägs av kommunen och skall utgöra ett område för diverse verksamheter, handelsföretag, serviceanläggningar, m.m. Området omfattar cirka 15 ha. Området utgör idag åkermark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Utbyggnad vattenverk Brantafors, Kallinge
Ombyggnad och utökning av Brantafors VV för att dels anpassa till kvalitén i nuvarande råvattentäkt och dels för att kunna nyttja det uttag som täktens vattendom tillåter.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 12000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av slamlager för bio- och kemslam vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar nybyggnad, utrustning och installation av slamlager för bio- och kemslam för Bräkne-Hoby ARV.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning, Olofström
Avser nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning.
Ombyggnad av pumpstation i Järnavik
Avser ombyggnad av pumpstationen med en överbyggnad (3 x 3 meter) samt dra upp elektronik och rördragning så att dessa ej längre är under mark. Vidare avses en komplett styrning för 2 st dränkbara pumpar. Objektets läge: I Järnavik ca 5 km söder om Bräkne-Hoby i Ronneby Kommun. Närmast adress Järnaviks Camping, Bastuviksvägen 61
Reservkraft till vattenverk i Ronneby
Arbetena avser reservkraft för Brantafors, Hallabro och Belganet vattenverk och grundvattenpumpar.
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Blekinge
Avser väderskydd med tillhörande utrustning till Blekingetrafikens hållplatser/rececentra i Blekinge. Solcellsbelysning kommer att monteras på bef väderskydd.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Rivning av industrihus i Karlshamn
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Karlshamn
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Tillbyggnad av lager i Olofström
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av vattenverk i Olofström
Tillbyggnad vattenverk.
Ombyggnad av stall i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av f.d grisstall.
Nybyggnad av sophus i Olofström
Nybyggnad av miljöstation.
Ombyggnad av pumpstation i Olofström
Ombyggnad av befintlig pumpstation.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för rivning av skorsten.
Nybyggnad av växthus i Karlshamn
Rörmokaren 2 boktryckargatan 3 nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av prefabricerad tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av tak över grillplats.
Ombyggnad av skärmtak i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning från carport till förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad och staket.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelskydd).
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (hämtskåp).
Flytt av tält i Karlskrona
Avser flytt av ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: