Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningsstation i Sölvesborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 12000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av slamlager för bio- och kemslam vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar nybyggnad, utrustning och installation av slamlager för bio- och kemslam för Bräkne-Hoby ARV.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Exploatering för nytt industriområde i Olofström
Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av industrimark
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Avser om- och tillbyggnad av containerhall och renshanterin.
Nybyggnad av miljöhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 st miljöhus till flerbostadshus.
Nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning, Olofström
Avser nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pumpstation i Järnavik
Avser ombyggnad av pumpstationen med en överbyggnad (3 x 3 meter) samt dra upp elektronik och rördragning så att dessa ej längre är under mark. Vidare avses en komplett styrning för 2 st dränkbara pumpar. Objektets läge: I Järnavik ca 5 km söder om Bräkne-Hoby i Ronneby Kommun. Närmast adress Järnaviks Camping, Bastuviksvägen 61
Reservkraft till vattenverk i Ronneby
Arbetena avser reservkraft för Brantafors, Hallabro och Belganet vattenverk och grundvattenpumpar.
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Blekinge
Avser väderskydd med tillhörande utrustning till Blekingetrafikens hållplatser/rececentra i Blekinge. Solcellsbelysning kommer att monteras på bef väderskydd.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Tillbyggnad av industrilokal på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Karlshamn
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Tillbyggnad av vattenverk i Olofström
Tillbyggnad vattenverk.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad cykelskjul.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och miljöhus Verkö 3:25,3:27.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av två st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av uteboxar.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av prefabricerad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Lastbilen 2 nybyggnad av tält.
Nybyggnad av hönshus i Olofström
Nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av sophus i Olofström
Nybyggnad av miljöstation.
Ombyggnad av pumpstation i Olofström
Ombyggnad av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Karlshamn
Rörmokaren 2 boktryckargatan 3 nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser utbyggnad av industrihus med en utbyggnad med av carport, en oisolerad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av temporära omklädningsbaracker (moduler) Verkö 3:27.
Flytt av tält i Karlskrona
Avser flytt av ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: