Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen.
Nytt verksamhetsområde för industri m m i Ronneby
Framtagande av plan som kan omvandla åkermarken intill E22 till ett nytt industri/verksamhetsområde. Området ägs av kommunen och skall utgöra ett område för diverse verksamheter, handelsföretag, serviceanläggningar, m.m. Området omfattar cirka 15 ha. Området utgör idag åkermark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad, tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Ombyggnad av läkemedelsrening vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar etablering av en pilotanläggning på Rustorp ARV och en fullskalig anläggning på Bräkne-Hoby ARV. Detta ska bestå av, förfiltrering, ozonering och slutfiltrering med aktivt kol.
Exploatering för nytt industriområde i Olofström
Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av industrimark
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad på cirka 200kvm. Byggentreprenören har sitt säte i Polen.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Stilleryd 2:90 nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lagerhall, Sölvesborg
Avser nybyggnad av lagerhall, 800 kvm i Sölvesborg.
Installation av slamavskiljare på fd beredskapslager i Vilshult, Olofström
Avser installation av slamavskiljare samt anslutning till bef rörledning.
Installation av ny skruvpress vid Bräkne-Hoby reningsverk, Ronneby kommun
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Bräkne-Hoby ARV.
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Nybyggnad av lager i Ronneby
Avser nybyggnad av mindre förråd som riktar sig in på privat personer och mindre företag .
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av stålhall.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov har söks för tillbyggnad och fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en lokal.
Nybyggnad av datorhall i Karlskrona
Marklov för fällning av träd.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av hamnbod.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Olofström
Rivningslov för skärmtak och pumpö samt bygglov för väderskydd.
Rivning av skärmtak i Karlskrona
Rivningslov för skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Gustavsborg 4 nybyggnad av redskapsskjul till parcykel.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Horsaryd 3:1 rivningslov och nybyggnad för kontrollutrustning.
Rivning av förråd i Karlshamn
Karlshamn 5:1 rivning av byggnader.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus/förråd.
Nybyggnad av silo i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av spånsilo.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (balkong).
Nybyggnad av växthus i Karlskrona
Bygglov för växthus och plank.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av i ett skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Ansökan om tillbyggnad av ett skärmtak.
Renovering av panncentral i Karlskrona
Avser renovering av en panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av ett skärmtak på industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: