Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av företagshotell i Karlskrona
Ett nytt företagshotell planeras i Karlskrona. Upplägget är att företag ska kunna hyra egna moduler och sedan dela gemensamhetsutrymmen med andra företag. Kostnaden är beräknad till ca 23 mkr inkl markförvärv.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ersättning av befintlig inloppspumpstation med ny. Samtidigt byggs befintlig bräddpumpsstation om och vatten- och spillvatten ledningar läggs om. Den nya inloppspumpstationen förbereds för anslutning av reservkraft.
Nybyggnad av industri i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Avser nytt VA-system i Gängletorp/Säby. Utbyggnad av en avloppspumpstation och ca 5300 meter ledningsgrav.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby, Omfattning oklar. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
OKAB:s befintliga fjärrvärmenät ska förses med ytterligare en biobaserad produktionsanläggning i form av en ny biooljeeldad panna med en kontinuerlig värmeeffekt av max 9 MW installerad och tillförd effekt för att säkerställa spetslastleveranserna till fjärrvärmenätet i Olofströms tätort. Enheten ska vara komplett i s k containerutförande. Den nya pannan med kringutrustning skall anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Optionspris på ytterligare en komplett enhet med samma specifikationer skall ingå i anbudet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Lokaler för eget bruk, innehållande kontor, lager, omklädnings- och sanitetsutrymmen, fikarum med mera. Byggnaden får entresolplan. Uppskattad kostnad.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. 3 Ha oplanerad mark, ca 1,5 Ha grovplanerad mark. Tomten ligger i anslutning till ett litet varuhus och mack. Detaljplan finns.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. En ledig tomt. Ca 0,8 Ha grovplanerad mark. Detaljplan finns.
Ombyggnad av panncentral i Johannishus, Ronneby
Avser ombyggnad av panncentral till värmepumpsdrift med bergvärme och hybridsolfångare.
Renovering av äldre ladugård, modiferad i norra Karlshamn
Ladugården vid Håkansgården är i stort behov av underhåll. Renoveringen av byggnad ska göras på ett byggnadsantikvariskt lämpligt sätt och ett åtgärdsprogram finns upprättat för ladugården. Kostnaden är uppskattad.
Hygieniseringsanläggning i Mörrum
Avser hygienisering av VätskeFasen från avvattnad rötrest.
Takomläggning för Ronneby Industrifastigheter i Ronneby
Omläggning av papp. Rivning av takhuvar mm som inte längre används. Ny plåtbeslagning, montering av taksäkerhetsanordningar mm.
Installation av värmepumpcentral i Karlskrona
Projektet avser installation av VP-central för nybyggda lägenheter på Klockarevägen i Nättraby
Takomläggning för Ronneby Industrifastigheter i Ronneby
Tak med tegelpannor som byts mot betongpannor. Papp, läkt samt skadat undertak och takstolar byts. Rivning av takhuvar som inte längre används. Omläggning av plåtinklädd skorsten. Montering av taksäkerhetsanordningar och snörasskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Åtgärder vid industrihus. Uppskattad kostnad.
Rivning av skorsten i Sölvesborg
Rivning av bef. balkonger samt nybyggnad av balkonger, Rivning av skorsten samt uppsättning av skylt.
Rivning samt tillbyggnad av industrilager i Karlshamn
Rivning samt tillbyggnad industrilager.
Nybyggnad av vattenverk i Sölvesborg
Nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
Nybyggnad av mobil panncentral.
Nybyggnad av skärmtak i Karlshamn
Nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Fasadändring, ny ytterdörr till förråd.
Utvändigt underhåll av sophus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av 5 st förråd till flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Olofström
Tidsbegräsnat bygglov för tälthall i fem år.
Utvändig/invändig ändring samt tillbyggnad av restauranglokal i Karlshamn
Ändrad användning. In och utvändig ändring samt tillbyggnad av industri/restauranglokal.
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak, industribyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Olofström
Tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av industrilager i Karlshamn
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Olofström
Uppförande av tältdukshall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: