Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av företagshotell i Karlskrona
Ett nytt företagshotell planeras i Karlskrona. Upplägget är att företag ska kunna hyra egna moduler och sedan dela gemensamhetsutrymmen med andra företag. Kostnaden är beräknad till ca 23 mkr inkl markförvärv.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av industri i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Avser nytt VA-system i Gängletorp/Säby. Utbyggnad av en avloppspumpstation och ca 5300 meter ledningsgrav.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
OKAB:s befintliga fjärrvärmenät ska förses med ytterligare en biobaserad produktionsanläggning i form av en ny biooljeeldad panna med en kontinuerlig värmeeffekt av max 9 MW installerad och tillförd effekt för att säkerställa spetslastleveranserna till fjärrvärmenätet i Olofströms tätort. Enheten ska vara komplett i s k containerutförande. Den nya pannan med kringutrustning skall anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Optionspris på ytterligare en komplett enhet med samma specifikationer skall ingå i anbudet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
Option till objekt nr 1468377. Optionen avser en komplett enhet med samma specifikationer som objekt 1468377. OKAB:s befintliga fjärrvärmenät ska förses med ytterligare en biobaserad produktionsanläggning i form av en ny biooljeeldad panna med en kontinuerlig värmeeffekt av max 9 MW installerad och tillförd effekt för att säkerställa spetslastleveranserna till fjärrvärmenätet i Olofströms tätort. Enheten ska vara komplett i s k containerutförande. Den nya pannan med kringutrustning skall anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby, Omfattning oklar. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Tillbyggnad av produktionslokal, Bräkne Hoby
Avser tillbyggnad av befintlig produktionslokal, ca 260 kvm.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av verkstad. Bygger till omklädningsrum och kontor.
Hygieniseringsanläggning i Mörrum
Avser hygienisering av VätskeFasen från avvattnad rötrest.
Takomläggning för Ronneby Industrifastigheter i Ronneby
Tak med tegelpannor som byts mot betongpannor. Papp, läkt samt skadat undertak och takstolar byts. Rivning av takhuvar som inte längre används. Omläggning av plåtinklädd skorsten. Montering av taksäkerhetsanordningar och snörasskydd.
Takomläggning för Ronneby Industrifastigheter i Ronneby
Omläggning av papp. Rivning av takhuvar mm som inte längre används. Ny plåtbeslagning, montering av taksäkerhetsanordningar mm.
Nybyggnad av vattenverk i Sölvesborg
Nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Rivning samt tillbyggnad av industrilager i Karlshamn
Rivning samt tillbyggnad industrilager.
Rivning av skorsten i Sölvesborg
Rivning av bef. balkonger samt nybyggnad av balkonger, Rivning av skorsten samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Renovering av äldre ladugård, modiferad i norra Karlshamn
Ladugården vid Håkansgården är i stort behov av underhåll. Renoveringen av byggnad ska göras på ett byggnadsantikvariskt lämpligt sätt och ett åtgärdsprogram finns upprättat för ladugården. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad på cirka 200kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak, industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Karlshamn
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Olofström
Uppförande av tältdukshall.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Murning till ventilation.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Fasadändring, ny ytterdörr till förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av 5 st förråd till flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallförråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av konditori i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från undervisningslokal till konditori/cafe i flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Utvändigt underhåll av sophus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av sjöbod.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Rivning av skärmtak i Olofström
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Olofström
Tidsbegräsnat bygglov för tälthall i fem år.
Tillbyggnad av lager i Olofström
Tillbyggnad av däckförvaringslokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
Nybyggnad av mobil panncentral.
Nybyggnad av skärmtak i Karlshamn
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av två ventilkammare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: