Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation av bostäder i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av bostäder m m i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter, verksamhetslokaler och två förskolor. Byggstart tidigast kvartal 3 2019.
Nybyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 880 studentlägenheter. Projektet kommer att indelas i etapper under en längre tid. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av lägenheter i Högsbo, Göteborg
Avser nybyggnad av totalt 300 studentbostäder, kommer att delas i etapper. Projektet ingår i Göteborgs Stads Bostad 2021.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg, etapp 2 m fl
Balder har fått markanvisning på detta område för uppförande av ca 400 bostäder. Etapp 1 har objektnummer 1397698. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Björlanda Kile
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet nybyggnad av ca 440 student- och forskarbostäder (ca 15000 kvm) samt ett modernt innovationscenter för Chalmers Venture (ca 3000 kvm).
Nybyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Planprogram pågår. Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 600-800 studentlägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av 327 studentlägenheter.
Byggnation av bostäder i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser rivning av verksamhetslokaler och nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus med 7 våningar + vind. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus med hyres- och bostadsrätt, förskola med 6 avdelningar, restaurang och café. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus samt lokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i lamellhus och punkthus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av studentlägenheter och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 350 studentlägenheter och en förskola med delvis källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 277 lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus samt lokaler för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i lamellhus och punkthus. Byggstart tidigast kvartal 3 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 194 lägenheter i flerbostadshus varav 10 lägenheter i BMSS boende och 35 lägenheter i äldreboende med förskola i botten våning och garage med 72 platser i källarplan samt förskolelekplats (ca 1000 kvm). Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Västra Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter i 8 punkthus med 6-7 våningar och 1 hus med ca 10 lägeheter med särskild service (Bmss), lågenergihus samt garage mellan husen under innergården. Husen byggs med souterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12000 kvm bostäder i flerbostadshus med 100-tal lägenheter och 8000 kvm handel. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 12000 kvm bostäder i flerbostadshus med 100-tal lägenheter och 8000 kvm handel. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 97 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och centrumhandel i botten plan i ett av husen. Markarbetet påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i lamellhus och punkthus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 207 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 7-8 våningar.
Nybyggnad flerrbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 154 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola, förskola, parkeringshus och 50-100 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av studentlägenheter och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ett lamellhus i 4 våningar med 60-80 studentlägenheter och ett hus med 4-6 våningar med 120-140 studentlägenheter som byggs runt en bred idrottshall (ca 12000 kvm BTA). Grunden blir platta på mark. Byggstart tidigast november 2018.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av 130-160 lägenheter i blandad bebyggelse. Byggstart tidigast kvartal 2 2019.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 173 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus med 8-9 våningar och förskola med 6 avdelningar i bottenvåning samt garage i källarplan. Markarbetet påbörjas i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av minst 152 lägenheter i två punkthus och lamellhus samt ett miljöhus. Byggstart tidigast februari 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av fem byggnadsrätter som innefattar ca 60-80 lägenheter.
Nya bostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser om-, ny- och tillbyggnad av 100-200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tuve, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt med 5-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i äldreboende, matbutik och gym.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 140 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i 4 huskroppar med 2-10 våningar i lågenergihus med miljöanpassade byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg
Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 18 000 kvadratmeter bostäder, 2 000 kvadratmeter handel och 3 000 kvadratmeter garage. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 84 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus i fyra våningar + vind med bostadsrätt. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus och parkeringsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder. I område 1, 5 och 6 byggs 46 lägenheter i radhus och parhus med äganderätt, samtliga radhus uppförs med souterräng. I område 2, 4 och 7 byggs 48 lägenheter i fyra loftgångshus med bostadsrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus vid före detta Björkhöjdsskolan. Byggstart tidigast 2020/2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 87 lägenheter i två punkthus och två lamellhus med 4-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 128 lägenheter i ett lamellhus med 5 våningar med underliggande källare och garage, tre punkthus med 4 våningar och ett punkthus med 6 våningar med underliggande källare.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Önnered
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerfamiljshus samt ca 400 kvm för lokaler med olika verksamheter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Högsbo, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 79 lägenheter i seniorboende (Riksbyggen Bonum). Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter med 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av två befintliga byggnader samt nybyggnad av 76 lägenheter i tre byggnader med 2-9 våningar och fem lokaler i markplan.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus och nybyggnad av ca 70 lägenheter i blandad bebyggelse. Rivningsarbetet påbörjas under mars 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 58 lägenheter i flerbostadshus i fyra våningar + vind med bostadsrätt. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tynnered
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i ett punkthus (hus C3) och 46 lägenheter i ett lamellhus (hus C2). Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av studentbostäder i Krokslätt
Projektet avser nybyggnad av 99 studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50- 70 lägenheter i blandad bebyggelse. Byggstart tidigast hösten 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Askim, Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 60-80 lägenheter i små flerfamiljshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brottkärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad 46 lägenheter i flerbostadshus och parhus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 20000 kvm lokaler och 6000 kvm BTA lägenheter, bostadsrätter. Har tidigare ingått i objektnummer 923733.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 3200 kvm med radhus och parhus ca 25-35 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019.
Påbyggnad p-däck med bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tre 7 våningshus med ca 55 hyresrättslägenheter på befintligt parkeringsgarage samt renovering av befintligt p-däck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småhus på Donsö, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 15 fristående hus med 4 hyreslägenheter i varje. I projektet ingår att bygga lokalgata och en GC-väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter i ett loftgångshus i vinkel samt kompletteringsarbeten i P-hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Askim, Huvuddel 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av 32 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus (Boihop) i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 44 små lägenheter med gemensamhetsytor bl a kök och vardagsrum.
Nybyggnad temporära studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 temporära studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018. Tillfälligt bygglov 10 + 5 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i radhus samt en gemensamhetslokal på innergården.
Nybyggnad av seniorbostäder i Västra Frölunda
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus med 4 och 5 våningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart planeras under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i små loftgångshus med varierande bostadsstorlekar.
Nybyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 54 studentlägenheter mellan husen på Gibraltargatan 82 och 94.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Göteborg
Planer finns på nybyggnad av ett 6 vånings flerbostads- och affärshus med ca 30 lägenheter och butikslokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Markanvisat till Hauschild+Sigel Architecture. Projektet avser nybyggnad av 2700 kvm BTA bostäder och ca 300 kvm lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med källare och inredd vind. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäderi Angered
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av radhus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus med sutterängvåning.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i ett flerbostadshus mellan befintliga byggnader samt ett gårdshus på innergården och ombyggnad av 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15-20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av boendeavdelning, Göteborg
Avser ny- och ombyggnad med 8 vårdplatser för ungdomsvård. Uppskattad kostnad.
Utveckling av centrum i Göteborg
Avser komplettering med nya bostäder och eventuell ombyggnad av Kärra centrum.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett särskilt boende BMSS i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS- boende i 2 plan med 10 lägenheter. Byggnaden ska anpassas för målgrupp med intellektuell funktionsnedsättning med krav på tillgänglighet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad på Hovås, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett boende med särskild service med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med särskild service (BmSS). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett boende med särskild service (BmSS) med 7-9 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: