Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation av bostäder i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Göteborg
Projektet avser en ny stadsdel innehållande bl a ca 3000 lägenheter, äldreboende, förskola, skolor, lokaler mm.
Nybyggnad av lägenheter i Högsbo, Göteborg
Avser nybyggnad av totalt 300 studentbostäder, kommer att delas i etapper. Projektet ingår i Göteborgs Stads Bostad 2021.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Göteborg
Planer finns för eventuellt nybyggnad av kontor och bostäder vid Hisingsbron området då bron är färdigställd (852062).
Nybyggnad av bostäder och butiker i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar (ca 100 lägenheter med bostadsrätt) och butiker i två kvarter. Ett konsortium är bildat mellan Egnahemsbolaget AB och Bostads AB Poseidon och heter Konsortiet Kvarteret Makrillen. Kontaktperson för konsortiet är Erik Falk.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Området är en del av planområdet som kallas Norra Masthugget. Sammantaget bedöms området komma att utgöra 300000 kvm exploaterbar mark och innehålla ca 1300 lägenheter och arbetsplatser för lika många personer. Tekniskt stöd är Sweco AB.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 350 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Ny- och påbyggnad av flerbostadhus mm Älvsborg, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att förtäta bostadsområdet genom påbyggnad av befintliga byggnader och etablering av nya byggnader. En förskola ska uppföras i grönområdet i anslutning till flerbostadshus området. Planen kan medverka till ett tillskott på cirka 240 lägenheter och 100 förskoleplatser. Byggstart uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 270 lägenheter i lamellhus och punkthus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 273 lägenheter i flerbostadshus och p-däck.
Nybyggnad av studentlägenheter och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 350 studentlägenheter och en förskola (6 avdelningar) med delvis källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lorensberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus, bostadsrätter. I projektet ingår bergssprängning och flyttning av tunnelinfart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 300 lägenheter, ca 30000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tuve, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt med 5-7 våningar. Byggstart februari/mars 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt i 2-7 våningar och garage i källarvåning. Byggnation av källare påbörjades i augusti 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i en byggnad som byggs i vinkel med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och varierar mellan 5 och 16 våningar. I anslutning till byggnaden ska ett parkeringsgarage byggas i två våningar som även ska fungera som gårdsbjälklag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 165 lägenheter i lamellhus och punkthus. Byggstart tidigast kvartal 2 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter och två verksamhetslokaler i fyra hus (ca 10752 vm) i kvartersbebyggelse och parkeringsgarage ovan mark i 7 våningar (ca 12212 kvm).
Nybyggnad flerrbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 154 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ett lamellhus i 4 våningar med 60-80 studentlägenheter och ett hus med 4-6 våningar med 120-140 studentlägenheter som byggs runt en bred idrottshall (ca 12000 kvm BTA). Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola, förskola, parkeringshus och 50-100 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i äldreboende och 72 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 138 lägenheter i 3-4 flerbostadshus med 6-10 våningar med delvis garage i källarplan. Byggstart tidigast våren 2019. Rivning av gamla byggnader påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 173 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter i flerbostadshus samt eventuella verksamheter/kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 125 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i 4 huskroppar med 2-10 våningar i lågenergihus med miljöanpassade byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg
Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 18 000 kvadratmeter bostäder, 2 000 kvadratmeter handel och 3 000 kvadratmeter garage. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 hyresrätter där ca 20 lägenheter i ett så kallat trygghetsboende. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 134 bostadsrättslägenheter i ett hus med 4-11 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och ca 8000 kvm BOA (garage, förråd, lokaler) fördelat mellan hus A-D samt 30 ersättnings parkeringsplatser. Markarbetet påbörjades i maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 125 lägenheter i ett kvarter med 1-10 våningar. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 70 stycken stadsradhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 87 lägenheter i två punkthus och två lamellhus med 4-7 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Högsbo, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 79 lägenheter i seniorboende (Riksbyggen Bonum). Byggstart tidigast våren 2020.
Nytt bostadsområde i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av två befintliga byggnader samt nybyggnad av 76 lägenheter i tre byggnader med 2-9 våningar och fem lokaler i markplan.
Nybyggnad av studentbostäder på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter med 5-6 våningar. Markarbetet påbörjas i mars 2019. Centraldammsugare: NorCare Living Quality AB, Box 126, 662 23 Åmål, Kejll Börjesson tel 0352-13535.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tynnered
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter, varav 12 hyreslägenheter och resterande bostadsrätter, i flerbostadshus med 4-6 våningar med garage i källarplan samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i ett punkthus (hus C3) och 46 lägenheter i ett lamellhus (hus C2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 plan kommersiella lokaler. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med hyresrätt och 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 89 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt mellan 1 rum och kök på 32 kvm och 4 rum och kök på 95-110 kvm i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus i Älvsborg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i fyrbohus och flerbostadshus i 20 huskroppar med 1-3 våningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Götborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på en övertäckt tunnel. Omfattningen är inte beslutat. Byggstart tidigast kvartal 1 2022. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Gunnilse
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i blandad bebyggelse. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Göteborg
Avser nybyggnad flerbostadshus äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av 60 bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av småhus på Donsö, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 15 fristående hus med 4 hyreslägenheter i varje. I projektet ingår att bygga lokalgata och en GC-väg.
Nybyggnad av flerbostadshus (Boihop) i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 44 små lägenheter med gemensamhetsytor bl a kök och vardagsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 39 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus, p-hus samt miljöhus. Förberedande markarbeten påbörjas i november 2018. Badrumsmoduler: Parmarine Oy, Finland. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter i ett loftgångshus i vinkel samt kompletteringsarbeten i P-hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i 6-8 byggnader. Enligt konceptet SABO flexmodell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i ett puntkhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart planeras under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av 36 bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av minst 30 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Göteborg
Planer finns på nybyggnad av ett 6 vånings flerbostads- och affärshus med ca 30 lägenheter och butikslokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 20 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 15-30 småhus med två våningar. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i ett flerbostadshus mellan befintliga byggnader samt ett gårdshus på innergården och ombyggnad av 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 2 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i BmSS-boende.
Nybyggnad av ett särskilt boende BMSS i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS- boende i 2 plan med 10 lägenheter. Byggnaden ska anpassas för målgrupp med intellektuell funktionsnedsättning med krav på tillgänglighet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med särskild service (BmSS). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett särskilt/BmSS boende Biskopsgården Göteborg
Projektet avser nybyggnad av BmSS boende med 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamhets- och teknikutrymmen samt ett förråd och ett ÅV-hus.
Nybyggnad av gruppbostad på Kärra, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamhet- och teknikutrymmen samt en komplementbyggnad med förråd och ÅV-rum.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 5 enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Göteborg
Bygglov nybyggnad äldreboende , 96 lgh, bostad2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt rivning av bef. hus och anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, bostad2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov nybyggnad lägenhet samt förråd.
Nybyggnad av stugby i Göteborg
Bygglov för nybyggnad 3 fritidshus Knarrholmen 1:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad 3 st. enbostadshus samt garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Göteborg
Rivningslov och bygglov nybyggnad fritidshus med övernattningslägenheter.
Nybyggnad av lägenhet i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov boendemoduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: