Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation av bostäder i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 1500 lägenheter, kontor och handel i 8-9 huskroppar med 1-43 våningar. Kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av lägenheter i Högsbo, Göteborg
Avser nybyggnad av totalt 300 studentbostäder, kommer att delas i etapper. Projektet ingår i Göteborgs Stads Bostad 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 375 lägenheter i flerbostadshus med 10-16 våningar med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 272 lägenheter i fyra hus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus med hyres- och bostadsrätt, förskola med 6 avdelningar, restaurang och café. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i lamellhus och punkthus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 277 lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus samt lokaler för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 194 lägenheter i flerbostadshus varav 10 lägenheter i BMSS boende och 35 lägenheter i äldreboende med förskola i botten våning och garage med 72 platser i källarplan samt förskolelekplats (ca 1000 kvm). Bebyggelsen ska uppföras som lågenergibyggnader med ambitionen mot nollenergibyggnader samt andra lösningar som underlättar för en ekologiskt hållbar vardag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tuve, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt med 5-7 våningar. Byggstart februari/mars 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt i 2-7 våningar och garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Västra Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 170 lägenheter i 8 punkthus med 6-7 våningar och 1 hus med ca 10 lägeheter med särskild service (Bmss), lågenergihus samt garage mellan husen under innergården. Husen byggs med souterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 97 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och centrumhandel i botten plan i ett av husen. Markarbetet påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter och två verksamhetslokaler i fyra hus (ca 10752 vm) i kvartersbebyggelse och parkeringsgarage ovan mark i 7 våningar (ca 12212 kvm).
Nybyggnad av studentlägenheter och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ett lamellhus i 4 våningar med 60-80 studentlägenheter och ett hus med 4-6 våningar med 120-140 studentlägenheter som byggs runt en bred idrottshall (ca 12000 kvm BTA). Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av minst 152 lägenheter i två punkthus och lamellhus samt ett miljöhus. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 138 lägenheter i 3-4 flerbostadshus med 6-10 våningar med delvis garage i källarplan. Byggstart tidigast våren 2019. Rivning av gamla byggnader påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gamlestaden, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning och ca 500 kvm handel i bottenplan. Byggstart tidigast maj/juni 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 146 lägenheter i ett lamellhus med 5 våningar med underliggande källare och garage, tre punkthus med 4 våningar och ett punkthus med 6 våningar med underliggande källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i 4 huskroppar med 2-10 våningar i lågenergihus med miljöanpassade byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg
Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 18 000 kvadratmeter bostäder, 2 000 kvadratmeter handel och 3 000 kvadratmeter garage. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 84 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus och parkeringsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder. I område 1, 5 och 6 byggs 46 lägenheter i radhus och parhus med äganderätt, samtliga radhus uppförs med souterräng. I område 2, 4 och 7 byggs 48 lägenheter i fyra loftgångshus med bostadsrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och ca 8000 kvm BOA (garage, förråd, lokaler) fördelat mellan hus A-D samt 30 ersättnings parkeringsplatser. Markarbetet påbörjades i maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 70-120 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Önnered
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerfamiljshus samt ca 400 kvm för lokaler med olika verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av två befintliga byggnader samt nybyggnad av 76 lägenheter i tre byggnader med 2-9 våningar och fem lokaler i markplan.
Nybyggnad av studentbostäder på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter med 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 bostadsrättslägenheter i två punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av befintliga hus och nybyggnad av ca 70 lägenheter i blandad bebyggelse. Rivningsarbetet påbörjas under mars 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tynnered
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsland
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Planer i tidigt skede för nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Planer i tidigt skede för nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 20000 kvm lokaler och 6000 kvm BTA lägenheter, bostadsrätter. Har tidigare ingått i objektnummer 923733.
Nybyggnad av flerbostadshus (Boihop) i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 44 små lägenheter med gemensamhetsytor bl a kök och vardagsrum.
Nybyggnad av småhus på Donsö, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 15 fristående hus med 4 hyreslägenheter i varje. I projektet ingår att bygga lokalgata och en GC-väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av 60 bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 39 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus, p-hus samt miljöhus. Förberedande markarbeten påbörjas i november 2018. Badrumsmoduler: Parmarine Oy, Finland. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i 6-8 byggnader. Enligt konceptet SABO flexmodell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i ett punkthus. Förberedande markarbeten som består av rivning av radgarage, sprängningsarbeten samt iordningställande av ytor för markparkering påbörjas under kvartal 4 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny bostadsbebyggelse i sydöstra Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart planeras under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av 36 bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i små loftgångshus med varierande bostadsstorlekar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Markanvisat till Hauschild+Sigel Architecture. Projektet avser nybyggnad av 2700 kvm BTA bostäder och ca 300 kvm lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med källare och inredd vind. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av SABO kombohus i Angered
Avser nybyggnad av SABO kombohus med 35 lägenheter i en huskropp med 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Angered, Göteborg
Avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus med sutterängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus, Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 15-20 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i ett flerbostadshus mellan befintliga byggnader samt ett gårdshus på innergården och ombyggnad av 12 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av boendeavdelning, Göteborg
Avser ny- och ombyggnad med 8 vårdplatser för ungdomsvård. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett särskilt boende BMSS i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett BmSS- boende i 2 plan med 10 lägenheter. Byggnaden ska anpassas för målgrupp med intellektuell funktionsnedsättning med krav på tillgänglighet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i parhus (BOA 620). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus (BOA 930). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett särskilt/BmSS boende Biskopsgården Göteborg
Projektet avser nybyggnad av BmSS boende med 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamhets- och teknikutrymmen samt ett förråd och ett ÅV-hus.
Nybyggnad av gruppbostad på Kärra, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamhet- och teknikutrymmen samt en komplementbyggnad med förråd och ÅV-rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Byggstart tidigast kvartal 3 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 5 enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Göteborg
Marklov inför kommnade nybyggnad flerbostadshus äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt rivning av bef. hus och anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, bostad2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov nybyggnad lägenhet samt förråd.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Bygglov nybyggnad tvåbostadshus och garage.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad 3 st. enbostadshus samt garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av lägenhet i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov boendemoduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: