Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation av bostäder i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Stadsutveckling av Alvik i Stockholm
1500-2200 bostäder . Alvik Västra innefattar Alviks Torg och stationsområde samt områdena med trafik- och spårinfrastruktur samt depå.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten
Denna upphandling avser ca 700 bostäder, upphandling av övriga 200 bostäder och en förskola sker längre fram.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet hette tidigare kv Persikan. Alla entreprenörer handlas upp enligt LOU.
Stadsutveckling av Alvik i Stockholm
Ingår i stadsutveckling Alvik östra. I förslaget byggs cirka 1800 nya bostäder, en ny skola med bibliotek, ny idrottshall samt sex förskolor. Promenadstråk längs stranden, torg och parker ska utvecklas.
Nybyggnad av hyresrätter, förskola och butik i Stadshagen
Nyproduktion av flerbostadshus, förskola samt livsmedelsbutik. Bta 22 246 m2
Nybyggnad av bostäder på Kungsholmen
S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att avvecklas 2020/2021 för att omlokaliseras till Norra Hagastaden. Därför har Stockholms läns landsting ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bostadsändamål.
Nybyggnad av bostäder m.m. på Liljeholmen
Upphandling av strukturplanarkitektur kring Södertäljevägens sträckning inom Liljeholmens stadsdel. Uppdraget omfattar att ta fram flera alternativa utformningar av programområdet på en strukturell nivå för att dessa ska kunna analyseras och redovisas i ett kommande samråd för planprogramet. Förslagen ska redovisa var ny bebyggelse, trafikstruktur och allmänna platser är lämpliga, vilken typ av funktioner som är lämpliga och översiktliga principer för volymhantering och funktionsblandning.
Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen
I projekt Årstahusen kv 1 planeras det för totalt ca 320 lgh.
Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 4 mfl
I projekt Årstahusen kv 2 planeras det för totalt ca 318 lgh. Etapp 1 - BRF Träffas (pnr 1114448). Etapp 2 - BRF Umgås (pnr 1330026). Etapp 3 - BRF Trivas (pnr 1439927).
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 6
Avser nybyggnad av 206 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga, Stockholm
ALBA - projektet innehåller sex sammanhängande byggnadskroppar i olika fasadmaterial och våningshöjder, ett stort garage och lokaler i bottenvåning ut mot den nya gångfartsgatan. Här planeras för cirka 400 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder, butik samt vård- och omsorgsboende i Spånga
En U-formad byggnad med 144 hyresrätter och 11 ägandelägenheter, 86 vårdplatser, en 4000 m2 Coop-butik och 2 våningar garage med 210 parkeringsplatser. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas ske under 2023, därefter tar Heimstaden AB över fastigheten.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Tegelviksgatan/Nackagatan. Nybyggnad av ett flerbostadshus med 172 st lägenheter och 3 st lokaler. Bta 20,721 m2
Nybyggnad av studentbostäder i Kärrtorp
Projektet kallades tidigare för Triaden.
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter A består av tre huskroppar från ett lägre hus med två våningar till ett höghus med 20 våningar.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
175 bostäder. 6-10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken, Bromma
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage. Nyängsvägen-Västerled.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga
LIGNUM - Här planeras cirka 200 bostäder, förskola och övriga lokaler i två byggnadskroppar i betong och trä. På taket planeras en gemensam gårdsyta för de boende i fastigheten.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Projektet omfattar nybyggnad, påbyggnad & ombyggnad av studentbostäder i kv Tjället 8, Stadshagen,Kungsholmen. Projektet omfattar 229 lägenheter om ca 12100 kvm BTA. Till huset hör ombyggnad & anpassning av tillhörande innergård & anslutande mark.
Nybyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 2 som avser nybyggnad av 171 lgh. Flerbostadshus omfattande 171 lägenheter, parkeringsgarage (46 platser) och en lokal. 4 st bilparkeringar (HKP)på gård. 170 st cykelparkeringar på mark. 156 platser för cykelparkering i förråd. Bta 12 401 m2.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler Stockholm
Ca 150 bostäder och 40 000 kvm kommersiella ytor.
Nybyggnad av hyresrätter i Larsboda, Farsta
Nybyggntion av flerbostadshus innehavande 172 lägenheter med underliggande källar- och lokalytor. 11231 Ljus BTA
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Stockholmshusen. Toffelbacken. 6-8 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Solhem
Spångaviadukten. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av hyresrätter i Nockeby
Totalt ca 106 lgh. Stadsvillor 4+1 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet kallades tidigare för Persikan.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Telefonplan
I bottenplan planeras också för 4-6 lokaler för centrumändamål.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 1 som avser nybyggnad av 129 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Alla entreprenörer handlas upp enligt LOU.
Nybyggnad av studentlägenheter i Björkhagen, Stockholm
3 nya flerbostadshus, ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i 4 respektive 5 våningar vid Understensvägen. Fastigheterna: Tjockan 2, Regnbågen 3 och Regnbågen 4. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Ca 30 hyresrätter och 30-40 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra.
Nybyggnad av studentlgh, flerb.hus och butik i Hjorthagen
Byggherre har fått markanvisning. Övrig information är ej officiell för oss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.
Nybyggnad av hyresrätter i Karlsviks strand Larsboda, Farsta
Gatuhus 4-6 våningar, höghus 14-19 våningar. Ca 230 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Huset ska byggas med trästomme och kommer att innehålla både publika lokaler med restaurang och café samt gemensamma lokaler för bostadsrättsinnehavarna i bottenvåningen. ca 80 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Ingår ingår i den tredje etappen av Stockholmshusen.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm
Kista Äng, kvarter 6. 83 parkeringsplatser och 413 cykelplatser.
Nybyggnad av hyresrätter i Blackeberg
Kv Greken 2: Ett lamellhus i 5 våningar med vind. Huskroppen ligger i suterräng, innehåller två trapphus med 4 bostadsvåningar och entréhallar, garage och teknikutrymmen i markplan. Sammantaget innehåller huset 30 lägenheter, fördelade på 2-5 rok. Vin-den rymmer lägenhetsförråd och fläktrum. Kv Engelsmannen 7 Två punkthus i souterräng med 9 våningar över mark, fläktrum på vind och källarvå-ning som rymmer teknikutrymmen, lägenhetsförråd och garage. Garaget binder samman de två huskropparna och täcks av ett gårdsbjälklag. Entréplan rymmer med undantag av en bostadslägenhet, lägenhetsförråd, bostadskomplement, cykelrum, teknik och garageramp. Totalt innehåller husen 65 lägenheter, fördelade på 2 -4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råcksta
Planarbetet syftar till att pröva möjligheten till flerbostadshus om 100-120 lägenheter utmed Solleftegatan i Råcksta.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Planerad exploatering ovanpå Stadshagens tunnelbanestation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Projektet avser två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar med totalt cirka 140 bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
4-5 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Projektet avser nybyggnad av totalt fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter, och åtta lokaler, totalt ca 21 500 kvm bta ovan mark. Husen blir 10-13 våningar höga. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna.
Nybyggnad av studentbostäder i Östberga
Nyproduktion på fastigheten Familjen 2 av 87st hyresrätter avsedda som studentbostäder samt en förskola på 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden blir 7 våningar och innehåller utöver bostäder och förskola även teknikutrymmen, Bta 4700 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Bredäng, Stockholm
Nybyggnad av 130 lägenheter i 3 huskroppar med 9, 13 & 16 våningar. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av bostadsrätter i Liljeholmen
Nybyggnad av flerbostadshus med 73 lägenheter i 11 våningar inkl.två våningar garage & förskola. Garaget inrymmer 65 p-platser & förksolan 6 avdelningar. Olika gårdar för förskola resp. boende med både privata uteplatser & gemensamma delar. Bta 12060 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårberg
Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 (område E).
Nybyggnad av bostäder på Årstafältet, etapp 5
Etapp 5 omfattar totalt ca 950 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östberga
Projektet avser nybyggnad av 105 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
RUBIGO - Planeras att bli en karaktäristisk byggnad med plåt och grönska i fokus som ska innehålla cirka 70 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårberg
Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 (område D).
Nybyggnad av modulhus i Beckomberga
2, 3 och 4 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage. Även Tengdahlsgatan/Barnängsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. Mot slutet av 2022 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt ca 230 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder i Bandhagen
Nybyggnation av flerbostadshus innehållande 84 lägenheter med underliggade garage-,källar- och lokalytor. Projektet planeras utföras på utstyckad del av Örby 4:1 och Lodgången 2. Bta 5720 m2. 5-7 våningar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Hagastaden
Detta kvarter ingår i detaljplan 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken
Underjordiskt parkeringsgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: