Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Tillbyggnad och ombyggnad av industrilokal till bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter och kontor i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler (11000 kvm) och 100 studentlägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad för boende med särskild service i Trollhättan
Avser uppförande av bostadshus med särskild service bestående av 10 st lägenheter, gemenamhetslokal samt personalutrymmen. Ett hus med förråd och ateljé ska uppföras. Även ett separat cykelförråd ska byggas på området. Uppförs i centrala Trollhättan mellan Vänersborgsvägen och Castorvägen.
Nybyggnad av villor i Trollhättan
Avser nybyggnad av 6 st villor.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter. (Gammalt vattentorn)
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Byte av elcentraler i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av serviscentraler mätartavlor/mätarblock och stigarledningar etc.
Individuell mätning av el och vatten i flerbostadshus i Trollhättan
Avser utbyte av system för individuell mätning och debitering av el och vatten samt installation av referensgivare för mätning av temperatur.
Utbyte av lägenhetsaggregat i Trollhättan
Avser byte av 23 lägenhetsaggregat samt en separat EC-fläkt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av äldreboende samt anläggande av parkering.
Upphandling av hissautomat i Trollhättans kommun
Avser upphandling av hissautomat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Ändrad användning från frisör till bostad.
Ombyggnad till psykiatriboende i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad till demensplatser i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: