Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart våren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 2-4
Projektet avser nybyggnad av 70-100 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser ändrad användning från B & B till 12 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av ett enbostadshus och 2 bodar och ny brygga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ombyggnad samt markarbete vid äldreboende i Tanumshede
Projektet avser ombyggnad av del av äldreboende och arbetet omfattar ventilation, va, vs, el- och larminstallationer samt anläggande av ca 80 st parkeringsplatser (yta ca 1220 kvm) inkl. laddstolpar. Huvudprojektet om- och tillbyggnad av äldreboendet i Tanumshede finns på projekt ID 1593629.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 1
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 2
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 3
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka, etapp 4
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad, byte av fönster och omdränering av grund på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Grebbestad
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av bostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av bostadshus med 2 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Tanum
Projektet avser installation av automatisk vattensprinkler (boendesprinkler) i ett plan om totalt 17 lägenheter och övriga utrymmen i äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkonger i hus c, d och e samt 3 st franska balkonger i lägenhet c1002, d1002 och d1102. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 fritidshus, förråd och plank, tomt 27 Hamburgsund 3:285,3:284,3:283,3:282,3:281.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och bastu samt rivningslov för befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utbyggnad och fasadändring av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: