Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tanumshede
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende (ombyggnad av ett plan och del av källare och tillbyggnad av ny foaje och del av kök) samt rivning av en skorsten och ett vindfång, nybyggnad av miljöhus samt fasadändring på befintligt miljöhus vid äldreboende. Option finns på projekt ID
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Markarbetet påbörjas i april 2020. Byggstart för husen oviss.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser ändrad användning från B & B till 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad samt markarbete vid äldreboende i Tanumshede
Projektet avser ombyggnad av del av äldreboende och arbetet omfattar ventilation, va, vs, el- och larminstallationer samt anläggande av ca 80 st parkeringsplatser (yta ca 1220 kvm) inkl. laddstolpar. Huvudprojektet om- och tillbyggnad av äldreboendet i Tanumshede finns på projekt ID 1593629.
Nybyggnad av bostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av bostadshus med 2 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Installation av värmepumpanläggning i flerbostadshus i Bullaren
Projektet avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem mm i flerbostadshus. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersättas med värmepumpanläggning.
Installation av värmepumpanläggning i äldreboende i Bullaren
Projektet avser ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem mm i äldrebonde. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersätts med värmepumpanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: