Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 23 enbostadshus på Nösnäs 1:419,1:456,1:443,1:444,1:433,1:455,1:417,1:435,1:440,1:442,1:439,1:427,1:438,1:457,1:458,1:421,1:416,1:441,1:437,1:418,1:432,1:425,1:431. Tomterna säljs och byggs styckevis. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Ommålning av tak på flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ommålning av bandtäckt plåt samt diverse plåtdetaljer på två fastigheter. Uppskattad kostnad.
Installation av solkraftsanläggning på äldreboende i Stenungsund
Avser uppförande av ny stationär reservkraftsanläggning med tillhörande mark- och installationsarbeten. Den befintliga anläggningen kommer att rivas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, 30 lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: