Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i 6 flerbostadshus (12-14 lägenheter per hus) samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 23 enbostadshus på Nösnäs 1:419,1:456,1:443,1:444,1:433,1:455,1:417,1:435,1:440,1:442,1:439,1:427,1:438,1:457,1:458,1:421,1:416,1:441,1:437,1:418,1:432,1:425,1:431. Tomterna säljs och byggs styckevis. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Påbyggnad gruppboendei Stenungsund
Planer finns för påbyggnad av lägenheter samt gemensamhetsutrymme på särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Modernisering av 6 hissar i flerbostadshus, Stenungsund
Projektet avser byte av befintlig hissutrustning till ny i hisschakt och maskinrum samt borttransport och miljösanering av gammal utrustning. Avser Jullen 1,2 och 4 samt Doterödsvägen 18, 22 och 26. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Höga 2:158,2:159,2:160,2:168,2:169.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Anmälan för rivning av garage Gåre 1:14.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Grössbyn 1:111,1:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Nösnäs 1:447,1:449.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: