Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidan, Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Byte och ombyggnad av hissar i flerbostadshus
Avser byte av 3 hissar på Havstenavägen 10, 14 & 18 under 2019 samt modernisering av hissar på Lillegårdsvägen 19, 32, 23 & 25 (En hiss 2019, två hissar 2020 och en hiss 2021).
Nytt brandlarm och utrymningslarm i Skövde
Avser projektering, installation, driftsättning av brandlarm och utrymningslarm inom Tallkottens korttidsboende och Nyckelpigans förskola inom samma fastighet. Entreprenaden omfattar även demontering av den gamla brandlarmanläggningen.
Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.
Nytt trygghetslarm på äldreboende i Skövde
Avser nytt trygghetslarm inom Solgårdens äldreboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av enbostadshus, solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ändrad användning av flerbostadshus, kontor till lägenheter.
Nya datauttag i flerbostadshus i Skövde
Avser utbyggnad av datauttag (RJ45) i delar av Skövdebostäders fastighetsbestånd. Ca 3400 lägenheter berörs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: