Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Ekedal norra ligger mycket centralt i Skövde, direkt öster om Boulognerskogen. Här planerar man för att kunna möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplaneförslaget innehåller totalt cirka 180 bostäder i tre L-formade bostadskvarter som öppnar sig mot Boulognerskogen i sydväst. Kvarteren har något förskjutna placeringar i förhållande till varandra och höjderna varierar mellan 5-10 våningar för möjliggöra bra ljusförhållanden och erbjuda utblickar mot parken från alla bostäderna.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 75 lgh, 2-3 rok. Detaljplan har fått laga kraft.
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 50 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Om och nybyggnad av gruppbostad i Skövde
Denna enhet byggs för att ersätta en befintlig som kommunen idag hyr in. Den befintliga huvudbyggnaden kommer att byggas om för personal och möjlighet för sysselsättning. En byggnadsdel på fastigheten kommer att rivas för att ge plats den nya gruppbostaden som kommer att bestå av 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus, Skövde
Ombyggnad av lägenhetsventilation till FTX system. Renovering av lägenheter med ny ventilation för att öka luftväxling och minska radonhalten. Ombyggnad med nya FTX-aggregat placerade över spis i kök. Kanaler placeras i tak/väggvinkel och inklädes. Totalt omfattar objektet 168 lägenheter i 11 huskroppar med totalt 15 trapphus. Hiss saknas. Ursprungligt byggnadsår slutet 50-tal. Hyresgästerna ska bo kvar under renoveringen vilket ställer krav på hänsyn och samarbetsförmåg Fastigheterna är belägna i Skövde kommun Kv. Orstenen, Graniten, Gnejsen och Kolmen med adress Stenvägen 5,6,7,8,9,10,11,12 och 14, Norra Bergvägen 23 och 25.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Skövde
Ramavtal för arkitekter gällande husbyggnad och stadsplanering. Avtalstid:2020-05-01 - 2021-04-30 Option:2021-05-01 - 2022-04-30 Option:2022-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30
Relining i punkthus i Skövde
Relining av bottenavlopp i 6st. punkthus på 2 områden med kvarboende. Kv. Vårlöken 1 och Kv. Havstena 1–10.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Entreprenaden omfattar byte av takfönster, behandling tegeltak samt målning av fönster, plåttak, plåtdetaljer på tak och takfot. Objektet nr1 som omfattar byte av takfönster, rengöring av tegeltak och målning av fönster, plåtdetaljer på tak och takfot är beläget inom fastigheten kv. Saturnus i Skövde kommun, med adress Storgatan 21A, 21B, 21C och 21D. Objektet nr2 som omfattar målning av plåttak är beläget inom fastigheten kv. Saturnus i Skövde kommun, med adress Drottninggatan 6, Skolgatan 12 och 14. Objektet nr3 som omfattar målning av plåtdetaljer på tak är beläget inom fastigheten kv. Saturnus i Skövde kommun, med adress Drottninggatan 2B, 2C, 4A och 4B. * Objekt 1 med adress Storgatan 21A, 21B, 21C och 21D * Objekt 2 med adress Skolgatan 12, 14 och Drottninggatan 6 *Objekt 3 med adress Drottninggatan 2B, 2C, 4A och 4B
Takbyte på trygghetsbostäder samt skola i Skövde
Avser takbyte och installation av solcellsanläggningar på tre objekt i centrala Skövde. Objektens läge Objektet Helenaskolan är beläget i Skövde Centrum. Adress: Staketgatan 10. Godsadress: 541 30, Skövde. Objektet Bagaren är beläget i Skövde Centrum. Adress: Hertig Johans gata 22. Godsadress: 541 30 Skövde. Objektet Norrmalms äldreboende är beläget på Norrmalm, Skövde. Adress: Rådmansgatan 31. Godsadress: 541 45 Skövde.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Balkongrenovering, 80 balkonger och 9 balkongtak med adressen Heleniusgata 52,54,56,67 i Skövde
Nybyggnad av parhus i Tidan, Skövde
Avser nybyggnad av 14 parhus med 28 lägenheter.
Installation av solceller på befintliga byggnader i Skövde
Solcellsanläggningar etapp 2. Beräknad effekt 128 kWp. Torggatan 8, Norra trängallen 13,15 och 19, Örbäcksvägen 15, Stenvägen 4 och Ekängsvägen 12.
Installation av solceller på trygghetsbostäder samt skola i Skövde
Avser takbyte och installation av solcellsanläggningar på tre objekt. Objektens läge Objektet Helenaskolan är beläget i Skövde Centrum. Adress: Staketgatan 10. Godsadress: 541 30, Skövde. Objektet Bagaren är beläget i Skövde Centrum. Adress: Hertig Johans gata 22. Godsadress: 541 30 Skövde. Objektet Norrmalms äldreboende är beläget på Norrmalm, Skövde. Adress: Rådmansgatan 31. Godsadress: 541 45 Skövde.
Ombyggnad av brandbana i Skövde
Avser ombyggnad av bef brandövningsbana.
Målning av yttertak på byggnader Skövde garnison
Avser målning av yttertak med enkelfalsad plåt.
Ramavtal avseende årsentreprenörer markarbeten, Skövde
Ramavtal gällande mark och anläggnings arbeten. Option:2024-03-01 - 2025-02-28 Option:2025-03-01 - 2026-02-28 Option:2026-03-01 - 2027-02-28
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Förfrågan om fönsterbyte på kulturhistirsikt värdefull byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus -solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: