Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. .
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidan, Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nytt brandlarm och utrymningslarm i Skövde
Avser projektering, installation, driftsättning av brandlarm och utrymningslarm inom Tallkottens korttidsboende och Nyckelpigans förskola inom samma fastighet. Entreprenaden omfattar även demontering av den gamla brandlarmanläggningen.
Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.
Nytt trygghetslarm på äldreboende i Skövde
Avser nytt trygghetslarm inom Solgårdens äldreboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus. Två sammanbyggda hus ska få ännu en huskropp.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av garageportar Eriksdal 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser rivning av garage samt ombyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ändrad användning av flerbostadshus, kontor till lägenheter.
Nya datauttag i flerbostadshus i Skövde
Avser utbyggnad av datauttag (RJ45) i delar av Skövdebostäders fastighetsbestånd. Ca 3400 lägenheter berörs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: