Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Möndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ny stadsdel i Mölndal
2000-3000 bostäder & arbetsplatser
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Detaljplanearbetet är vilande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus). Byggstart oviss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tak på flerbostadshus på Varmblodsgatan 1-5, Kallblodsgatan 2-6, Skrittgatan 1-5 och Södra Nedanvägsgatan 1-5. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindome
Avser åtgärder på gavelfasad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 3
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 4
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 2
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av fd äldreboende i Mölndal, option 2
Projektet avser rivning av fd äldreboende. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av verksamhet och boende i Mölndal, option 3
Projektet avser rivning av verksamhet och boende. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked (lott 4).
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning, del av byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2024-09-16, boende Hamstern 7,6.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus fyra balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av radhus i Mölndal
Planer finns på att sätta upp laddstolpar för dom boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Mölndal
Projektet avser rivning av ett fritidshus. Rivningsstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändrad användning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: