Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus). Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i februari 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus, 5 radhus med 4 lägenheter i varje hus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Huvuddel 1
Projektet avser ny luftbehandlingsanläggning inklusive nya fläktrum samt solcellsanläggning i flerbostadshus.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat och komplettering av kanalsystem till en komplett funktionsduglig och driftsatt anläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av solcellsanläggning på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Installation av fastighetsnät i äldreboenden i Mölndal
Projektet avser installation av flerfunktionsnät i äldreboenden, Brattåsgården, Eklandagården, Berzelius, Fässbergshemmet, Lackarebäckshemmet, Sörgården och Brogården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser utbyte till nya hissar i flerbostadshus.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Avser nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked (lott 4).
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av 2 enbostadshus Våmmedal 2:64,2:65.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning till två lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, muralmålning.
Ombyggnad av enbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: