Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Schaktarbeten påbörjas i september 2017 och grund/bottenplatta i december 2017.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster och yttertak på flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ny ventilationsanläggning i hus B och C. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal
Avser ombyggnad av centralkök inklusive all ventilation i hus A. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av förskola till 4 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Takrenovering på äldreboende i Mölndal
Projektet avser bl a byte av takpannor, strö, bärläkt och papp på äldreboende. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll samt fönster mm på flerbostadshus i Kållered
Avser yttre underhåll, fönster mm, för objekt beläget vid Brattåsvägen 6 i Kållered.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, markarbeten SS+LE, rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fyra badrum inklusive stambyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Fasadändring av flerbostadshus, altan.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mölndal
Ändring av enbostadshus, solceller.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: