Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i flera etapper. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i februari 2020.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad enligt LSS med 6 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Mölndal, Option 2
Projektet avser elinstallationer i lägenheter i flerbostadshus. Byggstart augusti/september 2020.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av solcellsanläggning på flerbostadshus.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat och komplettering av kanalsystem till en komplett funktionsduglig och driftsatt anläggning i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Yttre underhåll flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad / ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ändring av flerbostadshus, ny lgh 1 rok, Ändring av flerbostadshus, ny lgh 2 rok Travkusken 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus och carport/garage förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändrad användning till flerbostadshus 4 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, trapp, ändring brandceller. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: