Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 6-7 cityradhus i ägandeform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (seniorbostäder) med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Nybyggnad, om- och tillbyggnad av demensboende (106 lägenheter schaktning), fyllning, skyltar.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Såtenäs och Skredsvik
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Avser ramavtal på brandservice inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2020-01-01 - 0221-12-31, möjlighet till förlängning på två år.
Takbyte på flerbostadshus i Lidköping
Avser byta av tak på 2 stycken 2 våningshus. Byte av tegel på yttertak ska utföras. Samtliga plåtarbeten på tak ska vara nya. All takavvattning ska bytas ut. Nya takfönster ska monteras. Utbyte av skadad råspont och skadat trä på takkupor och vindskivor är extrabeställningar som hanteras under projektets gång som ÄTA-arbeten. Detsamma gäller eventuell lagning av skorstenar av tegel.
Utvändigt underhåll av diverse utomhusmålningar , Lidköping
Entreprenaden omfattar takbyte och utomhusmålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Församlingslokal . Projektet avser att sätta igen ett stort parti fönster med 4st fönster samt byte av takpannor och papp.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus med carport/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från café till lägenhet (samt renovering vvs).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om installation av solceller på 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (byte av balkong).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
utvändig ändring av affärs/kontorshus. Skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: