Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus, Karlsborg
Avser nybyggnad av 14 st parhus.
Avveckling och elanläggning i Karlsborg, etapp 1
Entreprenaden omfattar avvecklings- och elanläggningsarbeten inom flottiljområdet. K0051. Rivning/sanering av by 31-34 Rivning/sanering av by 21-22 Rivning/sanering av by 201 och 203 Rivning/sanering av by 144,145 och 215 Rivning av by 101 samt återställning av densamma Rivning/sanering av mottagningsstation 210a Ombyggnad transformatorstationer 210 d och 201e Ombyggnad i by 004 Rivning/sanering av invallningen vid by 201 Rivning/sanering 12 st á 100 m3 cisterner (oljeberget), varav 10 st nedgrävda och 2 st ovan mark Rivning/sanering 4 st a 10 m3 cisterner (bensinmack) Rivning/sanering av nedgrävd brandvattencistern á 10 m3 Rivning/sanering av kabel Rivning/sanering av smörjbrygga (fd. bensinmack) Rivning ca 800 m banvall (sanering järnkreosot) Rivning/bortforsling av ca 8000 km2 asfalt Rivning/ombyggnation och anpassning av befintligt fjärrvärmenät Omfattande avvecklingsarbeten inför ny- och omläggning av el och telenätverket på området Avverkning av fem (5) stycken biotopskyddade alléträd, kastanjeträd inklusive rötter och återställande av mark Flytt av fornlämning i form av milsten
Nybyggnad av enbostadshus i Karlsborg
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlsborg
Rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: