Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt, 1 punkthus och 1 lamellhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 5 stycken enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 1
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus och garage, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Avser nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 2
Avser nybyggnad av 1 parhus.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Härryda
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler, övriga komplementbyggnader inklusive garage och tvättstugebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av tre st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av av enbostadshus, förhandsbesked.
Ramavtal avseende Låssmedstjänster, Härryda
Välfärdsteknik i form av digitala lås inom hemtjänsten
Ombyggnad av enbostadshus i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad enl 9 kap 4 c § pbl.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: