Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 263 st.

Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av kontor, handel och ca 300 lägenheter med 7-27 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 361 lägenheter i flerbostadshus med 6 till 11 våningar med hyres- och bostadsrätt, förskola med 4 avdelningar samt lokaler i bottenplan samt två våningar garage under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 375 lägenheter i flerbostadshus med 10-16 våningar med garage i källarvåning. Pålnings arbetet påbörjas under december 2019.
Nybyggnad av skolor, handel, bostäder mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av skolor, handel, vårdlokaler och totalt ca 100 lägenheter varav en del i äldreboende med 5-17 våningar i ett kvarter med garage under huset. Förberedande markarbeten, spont och sanering, pågår. Pålningsarbeten påbörjas i sommar 2020.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och bostäder. Omfattning oklar. Vinnande parallellt arkitektuppdrag är förslaget Kronan av Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape och Ramböll.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 8 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 288 lägenheter i 6 stycken flerbostadshus med 6-10 våningar och p-däck (121 platser).
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i äldreboende och 102 lägenheter med hyresrätt samt lokaler (2000 kvm) i bottenvåning med 5 och 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 250 kooperativa hyresrätter med 3-8 våningar för unga vuxna mellan 18-30 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i en byggnad som byggs i vinkel med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och varierar mellan 5 och 16 våningar. I anslutning till byggnaden ska ett parkeringsgarage byggas i två våningar som även ska fungera som gårdsbjälklag. Fog: Sverige Fog AB, Uppegårdsvägen 14, 438 38 Landvetter, Laimonas Urnikis.
Nybyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ett lamellhus i 4 våningar med 70-80 studentlägenheter och ett hus med 4-6 våningar med 230 studentlägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 135 lägenheter med bostadsrätt i ett kvarter med 3-10 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i augusti 2019. Markarbetet påbörjas i juni 2020.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 208 studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 160 lägenheter i flerbostadshus med 7-8 våningar.
Nybyggnad av hyresrätter i Högsbo, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett 5–7-våningshus med upplyft gård. Fokus ligger på små, yteffektiva lägenheter mellan 24 och 55 kvm. Här blir det totalt 149 lägenheter och en lokal samt garage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Avser nybyggnad av en huskropp med totalt 198 hyresrätter, Boa 12257 kvm med 7-8 våningar samt underjordiskt garage, 5700 kvm. Byggstart tidigast kvartal 3 2020. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informtation.
Nybyggnad av flerbostadshus på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med bostadsrätt fördelat på 5 stycken tre- och fyravåningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna
Projektet avser nybyggnad av 139 lägenheter i ett kvarter med 4-14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 59 lägenheter med 11 och 6 våningar i ett punkthus (hus C3) och 52 lägenheter i ett lamellhus (hus C2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 71 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 96 lägenheter i äldreboende. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter i flerbostadshus och 56 lägenheter i äldreboende. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 2
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 30 lägenheter i samband med byggnationen totalrenoveras 45 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 118 lägenheter med bostadsrätt i 2 punkthus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 122 lägenheter fyra huskroppar med 3-7 våningar och är till viss del underbyggda med källare. Kvarter D omfattar även en mindre lokal för butiks- eller kontorsverksamhet samt husvärds kontor och trädgårdsförråd. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 97 lägenheter i flerbostadshus med 7-10 våningar och omfattar även en parkeringsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 6-7 våningar och sutterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus med tre lokaler i entréplanet.
Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 45 småhus med äganderätt. Byggstart tidigast kvartal 2 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 50-60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage och förråd i källarplan. Markarbetet påbörjas 20 april 2020.
Nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser nybyggnad av 59 lägenheter med hyresrätt i 1 punkthus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3400 kvm).
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, byte av ventilationssystem samt asbestsanering i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Klimatskal och utemiljö på flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser byte fasader, fönster och tak på flerbostadshus med 6 och 8 våningar och upprustning av utemiljön.
Renovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 24 lägenheter, ombyggnad av vindar till 7 lägenheter (ca 400 kvm), byte av tak och fönster samt renovering av fasader på flerbostadshus.
Ombyggnad till studenthotell /nytt kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell för internationella studenter och forskare samt nytt kontor för Chalmers Studentbostäder. Byggnaden har bevarande krav q.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 28-34 lägenheter i flerbostadshus och minst 2200 kvm BOA.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Nybyggnad av SABO kombohus i Angered
Avser nybyggnad av SABO kombohus med 34 lägenheter i en huskropp med 5 våningar.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster, renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus på Eketrägatan 5, 7 och 9 och Äringsgatan 4.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av FTX-aggregat, nya elinstallationer, nya kök, stambyte och relining i 79 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i befintliga flerbostadshus till 14 lägenheter. Lokalerna består idag av förråd, tvättstugor eller cykelförråd.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en gruppbostad 8 lägenheter med särskild service med tillhörande kök och personallokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus (BOA 1550). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i BmSS-boende inkl gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och komplementbyggnader.
Takomläggning mm på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser takomläggning, byte av frånluftsfläktar och installation av solceller på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning av balkonger, renovering av tak, byte av belysning samt nytt passerkontroll- och porttelefonsystem i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser byte av fönster, takpannor, putslagning och ommålning av fasader på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med särskild service (BmSS) med tillhörande personal-, teknik- och gemensamhetsutrymmen samt ett fristående ÅV-hus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 6
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus och beställaren avropar minst 4 stycken badrum per månad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus och industribyggnad. Omfattning oklar.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus 3 st hissar på Bredfjällsgatan och 19 st hissar på Hammarkulletorget.
Solcellsanläggningar i Göteborg
Projektet avser solcellsanläggningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster, takomläggning samt puts och tilläggsisolering av fasader på flerbostadshus på Hus Q/R Byalagsgatan 12 och Hus O/P Byalagsgatan 14/Eketrägatan 11. Uppskattad kostnad.
Renovering av klimatskal på flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av klimatskal mm på flerbostadshus. Arbetena kommer att bedrivas med kvarboende hyresgäster.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av trapphus i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 6 bostadsrätts lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lägenheter och ombyggnad av en lokal till tre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 13 hissar i flerbostadshus.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projekt 60299
Projektet avser fasadrenovering bl a färgsläpp och rötskador i virket samt skador på fönster på flerbostadshus i delar av fem kvarter i Kungsladugård.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projekt 60300
Projektet avser fasadrenovering bl a färgsläpp och rötskador i virket samt skador på fönster på flerbostadshus i delar av tre kvarter i Kungsladugård.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projekt 60301
Projektet avser fasadrenovering bl a färgsläpp och rötskador i virket samt skador på fönster samt byte av fönster på kv Sötblomsteret på flerbostadshus i delar av tre kvarter i Kungsladugård.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av tegelfasader på flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Byte klimatskal på flerbostadshus Kålltorp del 3 Göteborg
Projektet avser utbyte av tak, del av fasad och fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal i flerbostadshus till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verksamhetslokal för tidningsdistribution till sex stycken lägenheter. Uppskattad kostnad.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projekt 60303
Projektet avser fasadrenovering bl a färgsläpp och rötskador i virket samt skador på fönster på flerbostadshus i delar av tre kvarter i Majorna.
Fasadrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projekt 60302
Projektet avser fasadrenovering bl a färgsläpp och rötskador i virket samt skador på fönster samt mindre arbeten gällande målning av plåtdetaljer på tak på flerbostadshus i delar av tre kvarter i Majorna.
Nybyggnad av grupphus i Göteborg
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ny puts fasad och byte av fönster på studentbostäder.
Balkongrenovering på flerbostadshus i distrikt Hisingen i Göteborg
Projektet avser lagning av balkongfronter, inbyggnad av vädringsskåp och ersättning av fasadmaterial mellan balkonger på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av yttertak (ca 3500 kvm) på flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till BmSS-boende i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till boende med särskild service (BmSS) och innebär bl a utbyggnad av kök i lägenheter och tillskapande av personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fyra befintliga lokaler till fem lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av daghem till 5 lägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
El-renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av elsystemet i 86 lägenheter från enfas till trefas system som uppfyller dagens elsäkerhetskrav. Nya servismatningar och servicecentraler ingår i entreprenaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhåll av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser underhåll av fuktskadade badrum i 32 lägenheter i flerbostadshus.
Yttre underhåll flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ytter underhåll av tegelfasader o d på flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av balkonger samt kompletterande åtgärder på fasad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Solcellsanläggningar i Göteborg, option
Projektet avser solcellsanläggningar.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor till tre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av en BMSS lägenhet i Göteborg (huvuddel 2)
Projektet avser ombyggnad till en lägenhet på bottenplan och iordningställande av personalrum på andra våningen.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: