Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 1 - 1586438.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Fönsterbyte och balkongrenovering på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte och balkongrenovering på två hus. Sjöbo Torggata 7-9 samt 11-13.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Ombyggnad av till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Ombyggnad av LSS-boende med 3 lägenheter, tillhörande aktivitetsrum/sinnesrum samt gemensamt kök.
Utvändigt underhåll av parhus i Viskafors
Avser utvändig målning av fasader på 6 st parhus samt två garagelängor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Luftbehandlingsentreprenad gällande flerbostadshus, Borås
Avser byte av 7 st luftbehandlingsaggregat och 42 frånluftsfläktar i beställarens fastighetsbestånd.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Byte av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av 36 frånluftsvärmepumpar.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 16 stycken hissar runt om i AB Bostäders bestånd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Byte av balkongräcken samt byte av all frostskadad tegelfasad.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Sandhult
Takbyte på Ekekullens äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ändring av balkonger på flerbostadshus samt entrétrappa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till lägenheter i affärs- kontors- och flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Borås
Projektet avser bla rivning av det gamla taket ner till råspont, läkta och pappa om taket samt att lägga nytt tegeltak, nya hängrännor samt vissa plåtarbeten.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Ny takbeläggning på flerbostadshus i Viskafors
Projektet avser rivning av befintlig betongtegeltak och läggning av nytt tak i zinkplåt på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostads- kontors- och affärshus (samt användning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (2 olika fastigheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till bostäder samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på flerbostadshus (fasadmålning) på garageinfart tom 2023-09-20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på flerbostadshus (fasadmålning) t o m 2023-09-20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på flerbostadshus (fasadmålning) tom 2023-09-20.
Utvändigt underhåll av radhus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (8 radhus-gavlar).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring av flerbostadshus underhåll/reparation av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändring av specialbostäder (Gruppboende LSS) till lägenheter.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus (byte takpannor, färgbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inklädnad av betongplatta under balkong).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i affärslokaler/spa-anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: