Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Nybyggnad av 16 parhus i Kypedalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Fönsterbyte och balkongrenovering på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte och balkongrenovering på två hus. Sjöbo Torggata 7-9 samt 11-13.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Nybyggnad av radhus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 2 - 1607480.
Ombyggnad av till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Ombyggnad av LSS-boende med 3 lägenheter, tillhörande aktivitetsrum/sinnesrum samt gemensamt kök.
Utvändigt underhåll av parhus i Viskafors
Avser utvändig målning av fasader på 6 st parhus samt två garagelängor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Ombyggnad/renovering av lägenheter i Borås
Projektet avser ombyggnad/renovering av 7 stycken befintliga lägenheter och ombyggnad av 2 stycken lokaler till lägenheter. med Option 1: Utbyte av yttertaks beläggning inklusive takplåtar och takavvattning samt målning av takundersida. Option 2: Radontätning med duk i ny lägenhet i källarplan. Option 3: Byte av innerdörrar i lägenhet. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar. Uppskattad kostnad.
Byte av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av 36 frånluftsvärmepumpar.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Byte av balkongräcken samt byte av all frostskadad tegelfasad.
Ramavtal avseende sanering, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 är. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Sandhult
Takbyte på Ekekullens äldreboende.
Utvändig målning av bostäder i Borås
Projektet avser utvändigt måleriarbete t ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer och andra detaljer på bostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Borås
Projektet avser bla rivning av det gamla taket ner till råspont, läkta och pappa om taket samt att lägga nytt tegeltak, nya hängrännor samt vissa plåtarbeten.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende glasmästeriarbeten, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende hisservice, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende säkerhetsbesiktningar, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny takbeläggning på flerbostadshus i Viskafors
Projektet avser rivning av befintlig betongtegeltak och läggning av nytt tak i zinkplåt på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (nya balkonger, de översta med tak) samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (renovering av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring av flerbostadshus underhåll/reparation av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inklädnad av betongplatta under balkong).
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring samt nytt badrum i enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i affärslokaler/spa-anläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (1 lägenhet till 2).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (från lokal till bostad).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ny takbeläggning på flerbostadshus i Viskafors
Rivning av befintligt takbeläggning och lägga ny zinkplåt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: