Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus och infrastruktur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 1 - 1586438.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 2 - 1607480.
Ombyggnad/renovering av lägenheter i Borås
Projektet avser ombyggnad/renovering av 7 stycken befintliga lägenheter och ombyggnad av 2 stycken lokaler till lägenheter. med Option 1: Utbyte av yttertaks beläggning inklusive takplåtar och takavvattning samt målning av takundersida. Option 2: Radontätning med duk i ny lägenhet i källarplan. Option 3: Byte av innerdörrar i lägenhet. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende sanering, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 är. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Sandhult
Takbyte på Ekekullens äldreboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändig målning av bostäder i Borås
Projektet avser utvändigt måleriarbete t ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer och andra detaljer på bostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny takbeläggning på flerbostadshus i Viskafors
Rivning av befintligt takbeläggning och lägga ny zinkplåt.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende glasmästeriarbeten, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende hisservice, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende säkerhetsbesiktningar, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadändring på flerbostadshus, nybyggnad och inglasning av balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
(attefalls-)anmälan för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (nya balkonger, de översta med tak) samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 tomter med vardera byggnation).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus (ommålning).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt fasadändring.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till bostadslägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: