Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i 5 huskroppar med ca 4-6 våningar samt garage i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 62 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2018.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor,lager till lägenheter,rivning av skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 13 radhus med boyta på 108m2/st .
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dalsjöfors, Borås
Bygglov för nybyggnad av 1 flerbostadshus med 15 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenheter i Borås
Avser ombyggnad av studentlägenheter och gemensamt kök till lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning av t.ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer m.m. Stadsdel Tullen Tollstorpsgatan 15,17 kv. Draken 4 Vintergatan 19,21,23, kv Enhörningen 2 Vintergatan 29,30,31,32,33,35, kv. Arkturus 1 Tullatorget1-7 kv. Sjustjärnorna 1 Stadsdel Byttorp Kvibergsgatan 19,21 kv. Byttorpsklint 2 Stadsdel Norrby Östgötagatan 4-12,Bohusgatan 4-12 kv. Spinnaren 10 Billdalsgatan 2-8 kv. Järnbäraren 3 Billdalsgatan 12-30 kv. Järnbäraren 2
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning och putslagning av putsfasader. Omfattar målning av fönster, hussocklar, plåttak, plåtdetaljer och andra utvändiga detaljer enligt beskrivning. Objektet är beläget vid Skånegatan 9-11, Skånegatan 12-20, Västra Nygatan 21- 35,Blekingegatan 3-11, Borås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 4 st huskroppar ca 833 st fönster som ska bytas till glidhängda alu/träfönster. Avser Dalsåkersgatan 30-36, 38-50 samt Söderkullagatan 53-59, 61-63.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i ett flerbostadshus på Torggatan 2.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i tre flerbostadshus på Hestra Ringväg 5-9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser takomläggning och lanterniner.
Putslagning av fasader i Borås
Avser putslagningar av putsfasader samt målning av pelare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor till bostäder i flerbostads- och kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av frisörsalong till boendeyta i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus ( ombyggnad av balkongräcken till inglasade balkonger ).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser yttre underhåll av fönster och balkongdörrbyte.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av två st. 2-planshus + garage.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ombyggnad av fotvårdssalong till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Inredande av ytterligare bostad i affärshus och studentboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser byte av takbeklädnad från betongplattor till plåttak, samt byte av takbleck runt fönster dörrar och balkongdörrar.
Rivning av enbostadshus i Borås
(Rivnings-)Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av del av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av 5 st studentlägenheter till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Ändring av bärande konstruktion i fritidshus (utföra dörröppning mellan rum).
Ombyggnad av flyktingförläggning i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till boende för ensamkommande barn.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av byggnad inkl alla installationer, grundkonstruktioner, marköverbyggnader och anläggningskompletteringar inom fastigheten Horngäddan 9,Borås. Entreprenören skall också återställa (fylla/packa) markytor efter färdigställande av rivning,
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (ny större och inglasade balkonger).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: