Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 bostadsrätter i ena huset är det 5 våningar och i det andra är det 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 15-25 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från tvättstuga till lägenheter) Reven 3,4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av däckverkstad/lagerbyggnad till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenhet).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus (ommålning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (renovering av balkonger).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Borås
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (inredning av vind).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus samt rivningslov (byte fasadkulör).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport Asklanda 2:170,2:171.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
(attefalls-)anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av stugby i Borås
Rivningslov för rivning av 5 st fritidshus (stugor/kolonilott).
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus (brandskadat).
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garagebyggnad.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till bostadslägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: