Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handelshus, förskola mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel, restauranger, förskola och parkeringshus. Sopsugsentreprenör: Envac Scandinavia AB, Box 8849, 402 71 Göteborg, Tony Malkki, tel 031-658350.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 1 - 1586438.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Förtätning av bostäder i Borås kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare 35 nya lägenheter och ett LSS boende med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Byte av balkongräcken samt byte av all frostskadad tegelfasad.
Byte av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av 36 frånluftsvärmepumpar.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar. Uppskattad kostnad.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till lägenheter i affärs- kontors- och flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Borås
Projektet avser bla rivning av det gamla taket ner till råspont, läkta och pappa om taket samt att lägga nytt tegeltak, nya hängrännor samt vissa plåtarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ändring av balkonger på flerbostadshus samt entrétrappa.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 4 stycken hissar på Österlånggatan 15 i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostads- kontors- och affärshus (samt användning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (2 olika fastigheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser takomläggning på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till bostäder samt fasadändring.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus (12 lägenheter varav 8 i radhus och 4 i parhus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (rivning av bef. balkonger samt nya inglasade balkonger) Sandared 1:267,1:185.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fönsterrenovering. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (2 stycken lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av friggebod i Borås
Bygglov för nybyggnad av friggebod vid skola.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokaler till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av specialbostäder till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (nya balkonger med inglasning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus (byte takpannor, färgbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger) Solrosen 14,15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på flerbostadshus (fasadmålning) på garageinfart tom 2023-09-20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på flerbostadshus (fasadmålning) t o m 2023-09-20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på flerbostadshus (fasadmålning) tom 2023-09-20.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: