Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Ca 200 bostäder och en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 2: 1467487. Totalt ca 236 lägenheter på de två etapperna.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 60 lägenheter med källare.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter och 18 stycken rad­hus. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av äldreboende i Västerås
Bland de boenden Västerås stad har finns 19 st. boenden (olika fastigheter) med totalt 1052 st. lägenheter för särskilda boenden och boenden med särskild service. De här boendena står inför behovet av att byta ut den trygghetsskapande tekniken som finns, under åren 2018 - 2022.
Nybyggnad av bostäder i Barkarö, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser samt uppsättning av entrétak.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av samtliga balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 lägenheter i herrgårdsvillor samt 2 förrådslängor.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av inackorderingshem till 3 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av källarlokaler till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Byte av väggplåt och isolering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt källare till två lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för anordnande av lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong Barken 1,Årsringen 1,Kvisten 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong samt stålpelare för förstärkning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.
CCTV-anläggning i Västerås
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av teleteknisk säkerhetsanläggning
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal till lägenhet, ändrad planlösning samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: