Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med ca 400 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Omfattning oklar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Entreprenaden omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Inom fastigheten ska även uppföras skyddsrum. Miljöbyggnad Silver.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter på Kvarter 1, Najaden.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av 54 lägenheter inklusive komplementbyggnad för förråd och parkeringshus. På markplan kommer det att byggas allmänna ytor, café, miljöbod och cykelförråd. Parkeringshuset har plats för 322 bilar och kommer att byggas ovanpå. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 96 lägenheter i två lamellhus samt ett punkthus i 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av flerbostadshus (67 lgh) och komplementbyggnader. Beställaren kommer ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av 2 flerbostadshus med 40 lägenheter i 5 våningar och 8 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås, Etapp 1
Totalt planeras ca 109 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas. Omfattning per etapp är ej fastställd i dagsläget.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Västerås
Avser nybyggnad av 12 kedjehus samt 4 parhus.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus (24 lägenheter).
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 3
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 4
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter.
Löpande renovering av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Avser löpande renovering av 5st byggnader i Gideonsberg.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 2
Avser renovering av 9 st lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Avser nybyggnad av ett gruppboende med 5 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser omfärgning av fasad samt nya balkonger med inglasning.
Byte av papptak på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av pappyttertak om ca 1800 kvm.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser tillbyggnad av lanterniner samt rivning av befintliga lanterniner.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av värmecentral i flerbostadshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Byte av stuprör och hängrännor på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av stuprör och hängrännor på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av balkonger/uteplatser, rivning av befintliga balkonger/uteplatser samt ändring av lokaler till lägenheter och tvättstugor.
Utvändigt underhåll av radhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av kontor till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring från 2 till 4 lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrad fasadkulör flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (solpaneler) Rotorn 7,8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av 2 balkonger Bjurhovda 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger samt byte av balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt installation av eldstad.
Installation av porttelefoner samt kameraövervakning i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av porttelefon och kameraövervakning i flerbostadshus.
Installation av port- och kodlås vid flerbostadshus i Västerås
Avser installation av port- och kodlås vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: