Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bjurhovda, Västerås
Ca 110 lgh Tecknar markanvisningsavtal – Q1-2 2021
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 96 lägenheter i två lamellhus samt ett punkthus i 4-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av 2 flerbostadshus med 40 lägenheter i 5 våningar och 8 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser nybyggnation av bostäder i Västerås. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Avser nybyggnad av 33 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, Etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 35-50 bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Västerås
Avser nybyggnad av 12 kedjehus samt 4 parhus.
Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 kedjehus, 4 parhus och 12 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås etapp 1
Stentorpsgatan 10-8 Stentorpsgatan 14 Stentorpsgatan 16 Stentorpsgatan 12 Stentorpsgatan 6 Stentorpsgatan 2-4
Nybyggnad av seniorbostäder i Dingtuna
Gamla kebabfabriken kan bli bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bostjärnan Förvaltnings AB planerar för 38 st hyresrätter i två huskroppar. 4-5 våningar. Trekantiga huskroppar.
Nya bostäder mm i Munga, Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Avser nybyggnad av ett gruppboende med 5 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser omfärgning av fasad samt nya balkonger med inglasning.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser tillbyggnad av lanterniner samt rivning av befintliga lanterniner.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Byte av takbeläggning på huvudbyggnad och flygelbyggnader i Skultuna
Projektet avser byte av takbeläggning på huvudbyggnad och flygelbyggnader på Frövi översteboställe i Skultuna socken, Västerås kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och daglig verksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av balkong (delvis inglasad) med plattformshiss samt rivning av cykelskjul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av uteplats Hovtången 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Installation av port- och kodlås vid flerbostadshus i Västerås
Avser installation av port- och kodlås vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: