Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet omfattar ett Äldreboende med 90 lägenheter och gemensamhets utrymmen på plan 2-6. På plan 1 blir det entré och cafe/mötesplats, kontor, personalutrymme och ett tillagningskök. Källaren innehåller lägenhetsförråd och omklädningsrum för personal samt teknikutrymme och utrymme för sopsug/återvinning. På plan 7 takterrass, orangeri, relax, bastu, omklädningsrum samt fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Ca 200 bostäder och en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
5-7 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage. Miljöbyggnad Silver.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Nybyggnad av korttidsboende i Västerås
Nybyggnad av kortidsboende med parkeringar samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt i detaljplanen planeras det för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Renovering av bostäder på på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.
Solelsanläggning på flerbostadshus,Västerås
Avser solelsanläggning på 17 hus.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Byte av fönster på kedjehus i Skultuna
Avser byte av ca 300 fönster.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av entréparti samt glasparti med tillhörande dörr.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Ändrat användningssätt från korttidsboende till bostad på Brudslöjan 6 och Jaktpasset 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Ändrat anändningssätt från förskola till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: