Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad ab bostäder och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan. Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende med ca 20-30 lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 126 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Nybyggnad av villaområde i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 20 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 5 villor.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sala
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tre flerbostadshus och två förrådsbyggnader.
Relining av bottenledning i flerbostadshus i Sala
Planer finns på relining av bottenledning i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus på Kumla-Västerby 15:1 och Kumla-Västerby 15:2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Installation av solceller på tak på enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: