Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter. Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter. Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Ca 200 bostäder och en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 2: 1467487. Totalt ca 236 lägenheter på de två etapperna.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
På eller nybyggnad av flerbostadshus på Pettersberg, Västerås
På eller nybyggnad av 50-100 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 60 lägenheter med källare.
Stambyte mm i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser stambyte, badrumsrenovering mm i 13 st hus, 309 lgh samt 5 lokaler. Genomförs i tre etapper med ca 100 lgh/år. Adress: Surbrunnsvägen 2-4-6-8-10 samt Tunalundsvägen 1-3.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Kolbäck centrum, Hallstahammar
Byggrätten är uppdelad i två delar där den västra delen tillåter bostäder mellan tre och fem våningar. Exploateringens största bruttoarea (BTA) är 3700 m². Den östra delen är mindre och har en bruttoarea på 1000 m² och byggnaderna tillåts ha en våningshöjd på tre våningar. Kommunen önskar i första hand bostadshus som kan jämställas med trygghetsboende.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Hallstahammar, Etapp 2
15-20 radhus samt möjlighet till flerbostadshus med upp till 3 våningar. Oklart antal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av äldreboende i Västerås
Bland de boenden Västerås stad har finns 19 st. boenden (olika fastigheter) med totalt 1052 st. lägenheter för särskilda boenden och boenden med särskild service. De här boendena står inför behovet av att byta ut den trygghetsskapande tekniken som finns, under åren 2018 - 2022.
Nybyggnad av seniorvillor i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Surahammar
Detaljplanen avser nybyggnad av radhus inom fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343. Ytan är ca 4000 kvm och ligger mellan Dalavägen och Källbergsvägen.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 lägenheter i herrgårdsvillor samt 2 förrådslängor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norberg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Norberg.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Etapp 1: 1461744
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Exploatering för bostäder i Arboga
Avser ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus. Området kommer att styckas av och säljas till privatpersoner.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Fasad ska tilläggsisoleras, rappas och målas i två olika kulörer. Balkonger ska renoveras och fönster bytas ut.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Åtta lägenheter med öppna, spännande planlösningar. Inflyttning 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare kontor till 5 st lägenheter. En passage skall skapas mellan trapphusen och 2 nya balkonger ska byggas.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
78 balkonger, 12 franska balkonger.
Renovering av fritidshus och gäststuga, målning av uthus i Strömsholm
Avser rivning och tillbyggnad av gavel på fritidshus samt delvis byte av utvändig panel, nya fönster, ny ytterdörr. Nya installationer, nybyggnad badrum, ombyggnad kök och sovrum och in- och utvändig målning. På garaget behövs utvändig målning, ny takavvattning och nya elinstallationer. Även markarbeten och dränering av jordkällare ingår i projektet. Option: Timmerhus: Återskapande av timmerhus, väggar, takkonstruktion och yttertak samt skorsten/eldstad. In- och utvändig målning, nya elinstallationer, nya lister mm, ny ytterdörr och nya fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser samt uppsättning av entrétak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
2 lägenheter. Inflyttning under 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Anmälan ändrad planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av samtliga balkonger.
Nybyggnad av radhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av rad-par-, kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av inackorderingshem till 3 stycken lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsör
Ändrad användning och ändring av planlösning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus byte av balkongräcken och fasadfärg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Tillbyggnad av tak över balkonger och inglasning av balkonger och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadhsus.
Nybyggnad av fritidshus i Norberg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad samt bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten bennebo 1:52, norbergs kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Utvändig ändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av solelanläggning på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Flerbostadshus byte av dörrar i lägenheter mot branddörrar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sala
Fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av källarlokaler till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsör
Bygglov nybyggnad av småhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Byte av väggplåt och isolering.
Ombyggnad av lägenheter i Sala
Bygglov för ombyggnad av tre lägenheter till två lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jakob 14, fagersta kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt källare till två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av 4 balkonger och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av 9 st uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong samt stålpelare för förstärkning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för anordnande av lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Surahammar
Ansökan om bygglov, inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Surahammar
Ansökan om bygglov, invändiga ändring.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Köping
Objektet avser omläggning av tegeltak på Kvarnvägen 3-5 i Köping.
Rivning av byggnader vid skidanläggning i Fagersta
Rivning av skidstugor mm samt återställande av mark inom Högbyns skidanläggning, Fagersta kommun.
CCTV-anläggning i Västerås
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av teleteknisk säkerhetsanläggning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av takkupa samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal till lägenhet, ändrad planlösning samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: