Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av bostäder mm i Västerås
Avser ca 80000 område som ska byggas med bostäder, förskola, lokaler mm.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 1000 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 500-1000 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för bostäder på Fridnäs gamla tennisbanor.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor på området.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Entreprenaden omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Inom fastigheten ska även uppföras skyddsrum. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 1: 1455414. Totalt ca 260 lägenheter på de två etapperna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Avser ca 236 lägenheter totalt i området.
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Nybyggnad av bostäder i Västerås
ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås, Etapp 1
Totalt planeras ca 109 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas. Omfattning per etapp är ej fastställd i dagsläget.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Avser tillbyggnad av dementboende i omedelbar anslutning till befintligt vårdboende beläget i Surahammar. Byggnaden utförs som sidobyggnad med anslutande korridor till befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås, Etapp 2
Totalt planeras ca 109 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas. Omfattning per etapp är ej fastställd i dagsläget.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Västerås
Planer för nybyggnad av 35-35 parhus och radhus i Kv Salamandern i Västerås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör, etapp 1
Fd hotell kommer ev att rivas för att sen byggas lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Projektet avsåg tidigare ombyggnation av Ädelstenen äldreboende, det är nu beslutat om en nybyggnad på annan placering istället. Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 3
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 4
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt i detaljplanen planeras det för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av radhus i Surahammar
Detaljplanen avser nybyggnad av radhus inom fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343. Ytan är ca 4000 kvm och ligger mellan Dalavägen och Källbergsvägen.
Ombyggnad av äldreboende i Västerås
Avser omfattar rivning och ombyggnad av ett gammalt ålderdomshem. Projektet omfattar ett särskilt boende med idag 50 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Renovering av lägenheter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.
Nybyggnad av radhus i Surahammar
Ansökan om bygglov för radhus, 7st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av byggnad med tidigare lokaler till 8 st lägenheter och källarförråd. Ny planlösning, tilläggsisolering av väggar, nya balkonger, hiss mm.
Nybyggnad av LSS-boende i Arboga
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende i ett plan med tillhörande utemiljö, parkering och förrådsbyggnader. Boendet inkluderar 6 lägenheter med gemensamhetsytor samt personaldel med en sammanlagd byggarea på ca 640 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Ombyggnad av värmecentraler i fastigheter i Sala
Projektet omfattar ombyggnad och nyinstallation av värmecentraler inklusive nya ytskikt, elinstallationer mm. inom kvarteret Bryggeriet och Jakobsberg, Sala. Avser 381 st lägenheter med tillhörande utrymmen. Entreprenaden är indelad i tre stycken etapper.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Totalrenovering av flygbyggnad vid Strömsviks gård i Strömsholm
Avser totalrenovering och ombyggnad av bostadshus. Utvändig tilläggsisolering, ny utvändig panel, nya fönster och dörrar, ny takbeläggning, nya installationer samt delvis ny planlösning.
Byte av fönster på kedjehus i Skultuna
Avser byte av ca 300 fönster.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Ombyggnad av ventilation på servicehus i Västerås
Avser utbyte av samtliga befintliga tilluftsaggregat med tillhörande frånluftsfläktar till nya luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Byte av yttertak vid äldreboende i Norberg
Objektet avser byte av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus samt ventilation på Forngraven 1 & 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus inom fastigheten grönlid 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus inom fastigheten linden 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av taktegel på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lanterniner samt rivning av befintliga lanterniner.
Tillbyggnad av gruppbostad i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende inom fastigheten åkra 10, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten rättvisan 11, norbergs kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och återvinningshus samt uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för takkupa och fasadändring på enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till bostadsyta samt ändring av va.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av kontor till lägenhet samt takterass.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för fasadändring, ändra befintlig altan till boyta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong samt stålpelare för förstärkning av balkonger.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Köping
Anmälan byte av lägenhetsdörrar på Lage 11 och Ran 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ändrad användning från lokal till fyra lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: