Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bjurhovda, Västerås
Ca 110 lgh Tecknar markanvisningsavtal – Q1-2 2021
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 96 lägenheter i två lamellhus samt ett punkthus i 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus (Kombohus) i Kungsör
Avser nybyggnad av Allmännyttans kombohus.
Nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Projektet avsåg tidigare ombyggnation av Ädelstenen äldreboende, det är nu beslutat om en nybyggnad på annan placering istället. Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av 2 flerbostadshus med 40 lägenheter i 5 våningar och 8 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser nybyggnation av bostäder i Västerås. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker i Arboga
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus samt 3 komplementbyggnader och rivning av Baptistkyrkan samt ett bostadshus.
Nybyggnation av radhus och grupphus i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För exploatering se: 1317820
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, Etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 35-50 bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan. Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala.
Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 kedjehus, 4 parhus och 12 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Västerås
Avser nybyggnad av 12 kedjehus samt 4 parhus.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kolbäck centrum, Hallstahammar
Nybyggnad av 37 lägenheter + en lokal i bottenvåningen. 55+boende.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Nybyggnad av kedjehus i Köpings kommun
Avser nybyggnad av 21 bostadsrätter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås etapp 1
Stentorpsgatan 10-8 Stentorpsgatan 14 Stentorpsgatan 16 Stentorpsgatan 12 Stentorpsgatan 6 Stentorpsgatan 2-4
Nybyggnad av seniorbostäder i Dingtuna
Gamla kebabfabriken kan bli bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör, etapp 1
Fd hotell kommer ev att rivas för att sen byggas lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör, etapp 2
Fd tennisplan kommer ev att rivas för att sen byggas lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bostjärnan Förvaltnings AB planerar för 38 st hyresrätter i två huskroppar. 4-5 våningar. Trekantiga huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Avser nybyggnad av radhus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nya bostäder mm i Munga, Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 126 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Köpings kommun
Avser om- och tillbyggnad av Eklidens äldreboende samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad till lägenheter mm i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hallstahammar
Nyproduktion av 18 bostadsrätter i Hallstahammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Avser nybyggnad av ett gruppboende med 5 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 10 parhus.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 5 villor.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sala
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser omfärgning av fasad samt nya balkonger med inglasning.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus på Kumla-Västerby 15:1
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus på Kumla-Västerby 15:2
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser tillbyggnad av lanterniner samt rivning av befintliga lanterniner.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sala
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Relining av bottenledning i flerbostadshus i Sala
Planer finns på relining av bottenledning i flerbostadshus.
Byte av takbeläggning på huvudbyggnad och flygelbyggnader i Skultuna
Projektet avser byte av takbeläggning på huvudbyggnad och flygelbyggnader på Frövi översteboställe i Skultuna socken, Västerås kommun.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st enbostadshus samt komplementbyggnader och marklov.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av balkonger på flerbostadshus inom fastigheten myrbo 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad samt marklov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och daglig verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Nybyggnad av småhus på Blåmesen 1, Blåmesen 2, Blåmesen 3 & Blåmesen 4 samt Sädesärlan 1 & Sädesärlan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Marken görs iordning för försäljning, tomterna kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Förhandsbesked för utvändig ändring av flerbostadshus (byte av balkonger) inom fastigheten dagny 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Installation av solceller på tak på enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport.
Ombyggnad av lägenhet i Hallstahammar
Ombyggnad kontor till lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: