Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet omfattar ett Äldreboende med 90 lägenheter och gemensamhets utrymmen på plan 2-6. På plan 1 blir det entré och cafe/mötesplats, kontor, personalutrymme och ett tillagningskök. Källaren innehåller lägenhetsförråd och omklädningsrum för personal samt teknikutrymme och utrymme för sopsug/återvinning. På plan 7 takterrass, orangeri, relax, bastu, omklädningsrum samt fläktrum.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Entreprenaden omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter. Inom fastigheten ska även uppföras skyddsrum. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Kvarngatan 3, 5, 7, 9 och 11, Nyckelbergsvägen 53 och 57, Mariebergsgatan 8, 9, 10, 12, 13, 14 och 16, Mjölnaregatan 2, Väpnaregatan 2, Odensvivägen 4.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Byjordsgatan 1, 3 och 8, Scheelegatan 19 och 31, Borgmästaregatan 19 och 25.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Furuvägen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 10, Hagavägen 27, 29 och 31, Dybecksgatan 2 och 4, Ringvägen 57 och 59.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Sveavägen 18, Torggatan 8, Västeråsvägen 11 och 13, Stora gatan 1, 21, 23, Prästgårdsgatan 15, Scheelegatan 1, Östra Långgatan 12, Nygatan 5.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Nibblesbackevägen 1, 5, 9, 13, 17, 21 och 25, Kristinelundsvägen 2, 6 och 12, Kihlmansgatan 3, 5 och 7.
Nybyggnad av stadsradhus i Köping
En pärla centralt i Köping med utsikt över å och park. Här skapas möjlighet till radhus av hög arkitektonisk kvalitet.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Avser tillbyggnad av dementboende i omedelbar anslutning till befintligt vårdboende beläget i Surahammar. Byggnaden utförs som sidobyggnad med anslutande korridor till befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 st. flerbostadshus.
Nybyggnation av radhus och grupphus i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För exploatering se: 1317820
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Hagavägen 3, 5, 7 och 9, Åkerbovägen 1 och 3, Pungbovägen 14, Östanåsgatan 16 och 18, Solgatan 3 och 5.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Spinnerigatan 1 och 3, Tunadalsgatan 13 och 15.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kungsör
Behovet av bostadsrätter har ökat i Kungsör. Placering diskuteras med kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör, etapp 2
Fd tennisplan kommer ev att rivas för att sen byggas lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Barkarö, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt i detaljplanen planeras det för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Torggatan 1, 3, och 5, Bergslagsvägen 2 och 4.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Östra Långgatan 33 och 35, Åsgrän 5, Karlbergsgatan 16.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Bergsgatan 7 och 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norberg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Norberg.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt väsentlig ändring av VA.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406).
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Fjärilsgatan, Vivelgatan, Svärmaregatan.
Nybyggnad av LSS-boende i Arboga
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende i ett plan med tillhörande utemiljö, parkering och förrådsbyggnader. Boendet inkluderar 6 lägenheter med gemensamhetsytor samt personaldel med en sammanlagd byggarea på ca 640 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Nybyggnad av gruppbostad.
Totalrenovering av flygbyggnad vid Strömsviks gård i Strömsholm
Avser totalrenovering och ombyggnad av bostadshus. Utvändig tilläggsisolering, ny utvändig panel, nya fönster och dörrar, ny takbeläggning, nya installationer samt delvis ny planlösning.
Byte av fönster på kedjehus i Skultuna
Avser byte av ca 300 fönster.
Ombyggnad av ventilation på servicehus i Västerås
Avser utbyte av samtliga befintliga tilluftsaggregat med tillhörande frånluftsfläktar till nya luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Renovering av fönster på Repslagargatan 5 och 7.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Byte av värmeväxlare i fastigheter i Kungsör
Avser byte av värmeväxlare mm i undercentralerna på kv Adjunkten 2 och kv Gropen 1 i Kungsör.
Byte av yttertak vid äldreboende i Norberg
Objektet avser byte av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Nybyggnad av radhus och parkeringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus, återställning från 1st 3:a till 1 st 2:a och 1 st 1:a.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus inom fastigheten grönlid 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus inom fastigheten linden 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och återvinningshus samt uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring, tak över balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av taktegel på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lanterniner samt rivning av befintliga lanterniner.
Tillbyggnad av gruppbostad i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende inom fastigheten åkra 10, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (balkongbyte) av flerbostadshus inom fastigheterna disa 8 och disa 9, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten rättvisan 11, norbergs kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av lägenheter i Sala
Förhandsbesked för moduler för lägenheter samt tvättstuga/förråd på Harbo-Järlebo 1:42 och Östervåla Klockargård 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Arboga
Nybnyggnad av fritidshus och uthus, installation av ventilation, eldstad och VA-anläggning, kommunal.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av kontor till lägenhet samt takterass.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till bostadsyta samt ändring av va.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för takkupa och fasadändring på enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för fasadändring, ändra befintlig altan till boyta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong samt stålpelare för förstärkning av balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: