Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Ca 100 lgh och parkeringsgarage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av 10-15 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Upphandling av byggentreprenad i Västernorrlands län
OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för inglasning av balkonger.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bakonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av fasad och inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med utvändig hiss.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Sundsvall
Installation av ventilation och ytskiktsrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för två nya lägenheter i flerbostadshus (boa 99 kvm).
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av radhus i Sundsvall
Byte av takbeklädnad på radhus på Solhöjden 25 , 26, 24, 23, 27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och Solhöjden 20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altandäck och inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (tillbyggnad med skärmtak).
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av carportar och miljöstation i Sundsvall
Renovering av carportar och miljöstation.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Fasadändring och brandskyddsåtgärder på lokal i Sundsvall.
Bygglov för fasadändring samt anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet av lokal.
Isolering av vind i flerbostadshus i Sundsvall
Avser tilläggsisolering av vindar i 2st flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av 2st flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: