Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av hyresrätter i Bosvedjan i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende, fritids och boende.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,, fritids och boende.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor/sovrum till uthyrningslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring, insättning av nya fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fönsterbyte och omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av uteplatser och balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare bostad/lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Dingersjö 54:3,54:4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källare – till 1:or/ 27kvm resp, 31 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till bostad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus gällande omdisponering från 3 till 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger Katten 13,9,8,14.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av bostadsbyggnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ramfri inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus för inglasning av befintliga altaner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: