Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av 10-15 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 700 bostäder i området DP 1. Det aktuella området ligger mellan Smedgatan/Villagatan och förlängningen av Västra allén samt stadsdelskopplingarna mellan Villgatan och Ludvigsbergsvägen. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Upphandling av byggentreprenad i Västernorrlands län
OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för inglasning av balkonger.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Sundsvall
Installation av ventilation och ytskiktsrenovering.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av parhus samt ombyggnad av befintligt flerbostadshus till radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av vind till studentboende.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bakonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av carportar och miljöstation i Sundsvall
Renovering av carportar och miljöstation.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus med garage, gårdshus, vedbod, snickarbod och jordkällare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altandäck och inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för uppförande av takterrass med plank på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av garage i källare till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (tillbyggnad med skärmtak).
Nybyggnad av friggebod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/poolhus/gästlägenhet.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av bostadshus.
Fasadändring och brandskyddsåtgärder på lokal i Sundsvall.
Bygglov för fasadändring samt anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet av lokal.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av 2st flerbostadshus.
Isolering av vind i flerbostadshus i Sundsvall
Avser tilläggsisolering av vindar i 2st flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: