Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
En ny detaljplan tas nu fram för Åkroken som prövar möjligheten att bygga cirka 200 studentbostäder i området.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Västernorrlands- och Jämtlands län
Avser ca 60 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fönsterbyte och omfärgning av flerbostadshus.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt åtgärder av loftgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för flerbostadshus inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av öde enbostadshus med verkstad/garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från källarlokal till studentboende.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av va flerbostadshus Blocket 23,22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: