Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Upprustning av fasad och innergårdar i Sundsvall
3000 kvm fasad och innergårdar ska rustas på flerbostadshus. Dränering av underjordiskt garage.
Fönsterbyte mm i Sundsvall
Tilläggsisolering, fönster och dörrbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Uteplatser och fasad, 100 skyddade uteplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkonger flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage, installation av eldstad/rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av hörnbalkonger.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov 2 lgh med 35 kvm BOA vardera.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från matsal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Test av trygghetskamera till socialtjänsten, Sundsvalls kommun
Avser upphandling av test av trygghetskamera för socialtjänstens verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: