Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga balkonger flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt eventuellt inglasning av loftgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av fasad och balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Nybyggnad av studentbostäder, LSS-boende, hobbyrum, cykelförråd, teknik/förrådsbyggnad, parkeringsplatser, plank samt fasadändring på bef. garagebyggnad.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bakonger på flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 5 enbostadshus Maland 3:13,1:17,3:14,1:39,1:13.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 2 enbostadshus Härsta 2:46,4:13.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 7 enbostadshus Maland 3:4,1:20,1:31,1:30,1:41,1:32,1:44.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus på Maland 1:32 och Maland 1:31, Maland 1:33.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus påBodacke 1:92 och Nedansjö 7:56.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av stugby i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation i uthyrningsrum.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokall till bostad.
Utvändigt underhåll av radhus i Sundsvall
Byte av takbeklädnad på radhus på Solhöjden 25 , 26, 24, 23, 27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och Solhöjden 20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sundsvall
Omläggning av plattor på gården samt OVK-besiktning.
Isolering av vind i flerbostadshus i Sundsvall
Avser tilläggsisolering av vindar i 2st flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av 2st flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: