Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt eventuellt inglasning av loftgångar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av bef. balkonger samt nybyggnad av 3 inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring flerbostadshus samt anmälan för ändring av brandskydd och ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av två befintliga balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring flerbostadshus - byte av garageportar.
Ombyggnad av stugby i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation i uthyrningsrum.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 2 enbostadshus Härsta 2:46,4:13.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 7 enbostadshus Maland 3:4,1:20,1:31,1:30,1:41,1:32,1:44.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad/rökkanal.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokall till bostad.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 5 enbostadshus Maland 3:13,1:17,3:14,1:39,1:13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av balkongdörrar, entrédörrar & ytterdörrar kommer att utföras under våren 2020.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sundsvall
Omläggning av plattor på gården samt OVK-besiktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: