Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 20-25 lägenheter, i 1 st. flerbostadshus i 4 våningar samt komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd, som skall uppföras på fastigheten Garaget 4. Nya lägenheter planeras i centrum. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras. SABO Flex.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
En ny detaljplan tas nu fram för Åkroken som prövar möjligheten att bygga cirka 200 studentbostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Om- & tillbyggnad till gruppboende i Sidsjö, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boendet samt en fristående teknik/gårdsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av enbostadshus på Alnön
Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Västernorrlands- och Jämtlands län
Avser ca 60 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, ca 6-8 lägenheter.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå
Stambyte i flerbostadshus med byte stammar till toaletter och kök på 36 lägenheter, Billstavägen 3, 7, 11.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader på Hus 10 och Hus 11 samt omtäckning av tak på Hus 10 och komplettering av tak på Hus 11. Objektet är beläget i Kv. Orren i Härnösands Kommun.
Bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Fönster, ventiler och uteplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Nybyggnad av övernattningsstuga & vedbod i Härnösand
Upphandlingen aser uppförande av knuttimrad övernattningsstuga och vedbod i Skuleskogens Nationalpark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Nya tätskikt tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Byggandet ska ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Södra Köpmangatan 1 och 3 A,B, Mellangatan 40 A,B samt Forellgatan 1 i Timrå med fgh-beteckningar: Kv. Vivsta 8:1, Vivsta 1:109 samt Mellerstbyn 5:30.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Kramfors
Ändrad användning av skola till korttidsboende/vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ändring gruppboende till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källarförråd till studentlägenhet, renen 3.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostad, norrlungånger 6:2.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning - från kontor till bostad i bottenplanet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av fasad, större balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, ny ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, häggen 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av flerbostadshus, utrymningstrapp.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av 2 lägenheter, lugnet 6.
Ombyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av enbostadshus, inreda ytterligare bostad, österås 1:29.
Nybyggnad av gäststuga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av övernattningsstuga, näskefjäll 1:2.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus, fd vaktmästarbostad till hagaskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande enbostadshus till flerbostadshus (4 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 4 st lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 5 st lägenheter flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt åtgärder av loftgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, ny balkongdörr, lejonet 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring på flerbostadshus med byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus samt ändring av marknivå.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av 4 st uterum på befintliga terasser flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Härnösand
Bygglov - inreda ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan installation av imkanal i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan ny takkonstruktion på flerbostadshus efter brand.
Ombyggnad av vind i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av vind i flerbostadshus till två lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan attefall för inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus (3 nya lägenheter på entréplan).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: