Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Ca 100 lgh och parkeringsgarage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Nybyggnad av bostäder. Exploatering på 1521849.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Sollefteå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering i 108 lgh med 118 st badrum och kök.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Västernorrlands- och Jämtlands län
Avser ca 60 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå
Stambyte i flerbostadshus med byte stammar till toaletter och kök på 36 lägenheter, Billstavägen 3, 7, 11.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Hammarvägen 3-7 i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader på Hus 10 och Hus 11 samt omtäckning av tak på Hus 10 och komplettering av tak på Hus 11. Objektet är beläget i Kv. Orren i Härnösands Kommun.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Vivsta, Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten, nya balkonger samt putsning och avfärgning fasader. Byggandet ska ske i en etapp.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av solcellsanläggning med solcellsmoduler placerad på angivet område på del av yttertak. Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 30-32 kW.
Konvertering till bergvärme i lägenhetsbyggnader i Härnösand
Två st lägenhetsbyggnader om vardera 12 lgh, hemtjänstlokaler, biutrymmen mm skall konverteras till egen gemensam bergvärmeanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Installation av frånluftsvärmepump i flerbostadshus i Sollefteå
Avser ny frånluftsvärmepumpsanläggning inom kv Tackan, Sollefteå.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Avser renovering av 3 st hydraulhissar på Kungsgatan 17-21 i Kramfors.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Pensionärshemsvägen 6 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 3 A-C i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Bruksvägen 100 i Örnsköldsvik.
Konvertering av värmeanläggningar vid fastigheter i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar installation av värmepumpsanläggning typ luft/vatten på Gamla skolan i Viksmon, Graninge samt Pelle Mohlins väg 3-5 i Näsåker.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av flerbostadshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fasadkulör, dublin 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring, byte till plåttak.
Nybyggnad av äldreboende i Kramfors
Nybyggnad av servicehus och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fönsterbyte och omfärgning av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - fasadändring (inglasning av balkonger samt ny kulör på delar av fasaden).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av takkupor och byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för flerbostadshus inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av 1 lägenhet till 2 lägenheter samt rivning av förråd.
Rivning av enbostadshus i Timrå
Ansökan rivning - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen i Örnsköldsvik.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av öde enbostadshus med verkstad/garage.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt åtgärder av loftgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, älgen 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring - flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från källarlokal till studentboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig fasadändring, ny fönsterkulör, bjästa 10:131.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av fasad, större balkonger.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av brandskyddet etc.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, häggen 8.
Tillbyggnad av fritidshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av fritidshus, arnäs-lunne 3:20.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen 3 i Örnsköldsvik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av va flerbostadshus Blocket 23,22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: