Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda
Nybyggnad av hyresrätter.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Kramfors
Nybyggnad av servicehus och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte i flerbostadshus, lönnen 2. Ca 138 lgh.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Sollefteå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering i 108 lgh med 118 st badrum och kök.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 1 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende, fritids och boende.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,, fritids och boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Ombyggnad från skola till bostäder i Härnösand
Ombyggnad av k-märkt skola till lägenheter.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på Själevad Prästbord Myntvägen 1 och 3 1:48 Myntvägen 5 1:45 Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1250 m2 inkl förlängning av taksprång.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 3, 5 och 7.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad för inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Sollefteå
Avser fönsterbyte i 88 lgh samt tvättstugor.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 2 A-B i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Konsult för utredning och riskbedömning av området Kusthöjden, Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt bostadsområde längs med Kusthöjdsvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på Modovägen och järnvägen.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked- ändring av bärande stomme och brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring, insättning av nya fönsterdörrar.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor/sovrum till uthyrningslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källare – till 1:or/ 27kvm resp, 31 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till bostad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger Katten 13,9,8,14.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av tak, täppan 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring, byte till plåttak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, takutformning på flerbostadshus, myren 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring - flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring pga sprickbildning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - byte av yttertaksbeläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av altan till flerbostadshus, tjädern 6.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, garage, installera eldstad, näske 4:57.
Nybyggnad av fritidshus i Sollefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fönsterbyte och omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av uteplatser och balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare bostad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus gällande omdisponering från 3 till 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Dingersjö 54:3,54:4.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen i Örnsköldsvik.
Rivning av fritidshus i Timrå
Anmälan - rivning brandrester av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av bostadsbyggnad.
Nytt låssystem till flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nytt låssystem, ska vara av typ elektroniskt, programmerbart och batterilöst av fabrikat iLoq eller likvärdigt. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8-14 i Örnsköldsvik.
Utbyggnad av bef låssystem i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser utbyggnad / utvidgning av befintligt låssystem, ska vara av typ elektroniskt, programmerbart och batterilöst av fabrikat iLoq. Objekten är belägna på Bergsgatan 1, Rådhusgatan 6 samt Vikingahöjden 2 i Örnsköldsvik.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av solcellsanläggning med solcellsmoduler placerad på angivet område på del av yttertak. Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 30-32 kW.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ramfri inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus för inglasning av befintliga altaner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: