Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 5 i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4 i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering i Sundsvall
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 165 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Att skapa planmässiga förutsättningar för att medge ett nytt bostadshus på fastigheten Bonden 1 samt ändra användning för bostadsändamål till bostads- och kontorsändamål inom fastigheten Bonden 2. Syftet är även att trygga de höga kulturvärden som finns inom fastigheten Bonden 2.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte i flerbostadshus, lönnen 2. Ca 138 lgh.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Mitthem har ansökt om att få uppföra hyresbostäder i området. Fastigheten ägs idag av SKIFU, som hyr ut befintliga lokaler till en friskola och Rygginstitutet. Befintliga verksamheter ska kunna vara kvar. Området är utpekat som förtätningsområde enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan. Det ligger intill det populära "Ryggisspåret" som ska bevaras. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med bostäder i området främst med tanke på närheten till ett populärt friluftsområde men även möjligheterna att kunna ta sig till området på ett smidigt sätt.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende, fritids och boende.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad 4 parstugor, flytt av 10 stugor, norrvåge 1:43.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på Själevad Prästbord Myntvägen 1 och 3 1:48 Myntvägen 5 1:45 Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1250 m2 inkl förlängning av taksprång.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mellangatan 42 A-C, Nygatan 5 och 7, Tallnäsvägen 45/47, 49/51, 77/79, 63/67, Rörvägen 1 A-D, 3-9 A-C, 20-50, Platåvägen 1-9 A-B samt Vårdhemsvägen 4 A-H.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad för inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader samt omläggning/komplettering av tak på Hus 7, 8 och 9 i Kv Orren i Härnösand.
Återställande av lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 40 till 44. Uppskattad kostnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt eventuellt inglasning av loftgångar.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 2 A-B i Örnsköldsvik.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Omfattar renovering av 2 st linhissar på Strandgatan 11 & 17 i Kramfors.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Härnösand
Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 40-42 kWp. Solcellsmodulerna installeras på angiven del av yttertaket.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 3, 5 och 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring flerbostadshus samt anmälan för ändring av brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus (36 lgh), förråd, miljöhus samt parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring och tillbyggnad av lägenheter, norrlungånger 2:212.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av bef. balkonger samt nybyggnad av 3 inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning från studentboende till gruppboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Timrå
Vivsta 28:2 - ansökan om bygglov - tillbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bef. balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Sörberge 1:421 - ansökan om bygglov - fasadändring byte av takbeklädnad.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, installera eldstad, bodum 3:15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad/rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasning av två befintliga balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Avser ändring av brandlarm för bostadslägenheter solsidan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt rivning av bef. balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring flerbostadshus - byte av garageportar.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av cykelförråd till studentlägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - byte av yttertaksbeläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, takutformning på flerbostadshus, myren 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
TIllbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: