Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Lönnen 2. Ca 138 lgh. Valhallavägen 38 A-U. Option för beställaren att avropa FTX-installation i samtliga lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål, privata fastighetsägare.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga balkonger flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av fönster och akut renovering av fasad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader samt omläggning/komplettering av tak på Hus 7, 8 och 9 i Kv Orren i Härnösand.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt eventuellt inglasning av loftgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för antingen fasadrenovering eller uppsättning av solceller.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Omfattar renovering av 2 st linhissar på Strandgatan 11 & 17 i Kramfors.
Byte av hiss i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar byte/ombyggnad av befintlig hissinstallation.
Rivning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av flerbostadshus på fastigheten Skorped 2:58, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Nybyggnad av studentbostäder, LSS-boende, hobbyrum, cykelförråd, teknik/förrådsbyggnad, parkeringsplatser, plank samt fasadändring på bef. garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av radhus i Sundsvall
Byte av takbeklädnad på radhus på Solhöjden 25 , 26, 24, 23, 27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och Solhöjden 20.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, ny färgsättning, ärlan 14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring och tillbyggnad av lägenheter, norrlungånger 2:212.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring på flerbostadshus, domsjö 3:92, 31:2, 31:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av fasad och balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Isoleringsarbeten i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för isolering av hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppsättning av solceller.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bakonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, jasminen 6.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förskola till bostad, fasadändring, ny dörr och fönster, norrlungånger 2:220.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, liljan 3.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 5 enbostadshus Maland 3:13,1:17,3:14,1:39,1:13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring flerbostadshus - byte av garageportar.
Ombyggnad av stugby i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation i uthyrningsrum.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 2 enbostadshus Härsta 2:46,4:13.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 7 enbostadshus Maland 3:4,1:20,1:31,1:30,1:41,1:32,1:44.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus på Maland 1:32 och Maland 1:31, Maland 1:33.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus påBodacke 1:92 och Nedansjö 7:56.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokall till bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, gene 8:1.
Hissbyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Avfärgning av fasader på flerbostadshus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av putslagning och avfärgning av fasader mm. Objektet är beläget på adressen Brännavägen 116–122.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Härnösand
Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 40-42 kWp. Solcellsmodulerna installeras på angiven del av yttertaket.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Bygglov och startbesked inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av balkongdörrar, entrédörrar & ytterdörrar kommer att utföras under våren 2020.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sundsvall
Omläggning av plattor på gården samt OVK-besiktning.
Isolering av vind i flerbostadshus i Sundsvall
Avser tilläggsisolering av vindar i 2st flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av 2st flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: