Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 20-25 lägenheter, i 1 st. flerbostadshus i 4 våningar samt komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd, som skall uppföras på fastigheten Garaget 4. Nya lägenheter planeras i centrum. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras. SABO Flex.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall
Möjlighet för flerbostadshus samt butik.
Nybyggnad av korttidsboende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad till gruppboende i Sidsjö, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boendet samt en fristående teknik/gårdsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Upprustning av fasad och innergårdar i Sundsvall
3000 kvm fasad och innergårdar ska rustas på flerbostadshus. Dränering av underjordiskt garage.
Nybyggnad av enbostadshus på Alnön
Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Uteplatser och fasad, 100 skyddade uteplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, ca 6-8 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå
Stambyte i flerbostadshus med byte stammar till toaletter och kök på 36 lägenheter, Billstavägen 3, 7, 11.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Fönster, ventiler och uteplatser.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Nybyggnad av övernattningsstuga & vedbod i Härnösand
Upphandlingen aser uppförande av knuttimrad övernattningsstuga och vedbod i Skuleskogens Nationalpark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 st lägenheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad balkonger flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus & garage samt installation av eldstad/ rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring på flerbostadshus med byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus samt ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan ny takkonstruktion på flerbostadshus efter brand.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande enbostadshus till flerbostadshus (4 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 4 st lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 5 st lägenheter flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av 4 st uterum på befintliga terasser flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med tak över balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Härnösand
Bygglov - inreda ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, aten 21.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostad, norrlungånger 6:2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - ingrepp i bärande stomme.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sundsvall
Rivningslov rivning fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ny- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus, aten 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus (3 nya lägenheter på entréplan).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - kulörändring av plåtfasad.
Målning av fönster på flerbostadshus i Kramfors
Avser målning av ca 100 st fönster på Solvägen 4 H, I, J i Bollstabruk.
Målning av fönster på flerbostadshus i Kramfors
Avser målning av ca 160 st fönster på Solvägen 4 A-B, F-G i Bollstabruk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: