Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 m2 bruttoarea, ca 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ca 50 lgh planeras i två hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Nya lägenheter planeras i centrum. Det blir förutom 20-25 lägenheter även ett gruppboende. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall
Möjlighet för flerbostadshus samt butik.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Upprustning av fasad och innergårdar i Sundsvall
3000 kvm fasad och innergårdar ska rustas på flerbostadshus. Dränering av underjordiskt garage.
Fönsterbyte mm i Sundsvall
Tilläggsisolering, fönster och dörrbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
HSB kommer att påbörja detaljplanearbetet. Efter det kan försäljningen påbörjas, preliminärt under 2018. Byggnaden kommer att innehålla ca 40 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå etapp 3
Entreprenaden omfattar stambyten samt ombyggnad av ett antal lägenheter för utökat badrum i kvarteret Tackan 2, HUS I och L samt med option HUS J och K, adress Långgatan 23 E-I i Sollefteå kommun.
Bulleråtgärder vid Maland och Tunadalspåret
Uteplatser och fasad, 100 skyddade uteplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Örnsköldsvik
Upphandling av fönsterbyte inom Kv Gene 4:2 & 4:5, Örnsköldsvik. Objektet är beläget på Hammarvägen 5-19 i Örnsköldsvik. Entreprenaden omfattar fönsterbyte i 222 lägenheter samt rivning och komplettering av burspråk.
Nybyggnad av grupphus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 enbostadshus, Sörvåge 3:58,3:61,3:64.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Huvudbyggnad med 4 lägenheter samt en gårdsbyggnad med 1 lägenhet.
Ombyggnad av lokaler till studentbostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad från lokaler i entréplan till 8 st studentlägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Stambyte i flerbostadshus med byte stammar till toaletter och kök på 36 lägenheter, Billstavägen 3, 7, 11.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak på Hus 1, Hus 2, Hus 5 och Hus 6.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mogatan 1 A och B, Mogatan 3 A och B, Centrumvägen 17 A och B, 23, 25 i Söråker (Timrå).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Installation av hissar i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st hissar inkl erforderlig projektering.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen samt Bredbyn
Entreprenaden omfattar installation av 2 st värmepumpsanläggningar (Vätska-Vatten).
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 1
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Inglasning av balkonger i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av inglasning av balkonger och ute- platser. Objektet är beläget i Kv. Spejaren 1 i Härnösands Kommun med adresserna Ängsvägen 33, 35 och 37 samt Spjutgatan 1A och 1B.
Fasadarbete på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, kulörändring vid fasadrenovering,oket 6.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av flerbostadshus - utbyte av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och inglasning av balkonger och rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov 2 lgh med 35 kvm BOA vardera.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage, installation av eldstad/rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av hörnbalkonger.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från matsal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Uppförande av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus inglasad balkong.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga schaktnings-, återfyllnings-, rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över rör-, mark-, borrnings-, bygg-, el-, samt styr- och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Kramfors
Ombyggnad av hissanläggning omfattande utbyte av maskineri, styrsystem, korgdörr, schaktdörrar, korginredning, el- och manöverutrustning för följande anläggning.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Test av trygghetskamera till socialtjänsten, Sundsvalls kommun
Avser upphandling av test av trygghetskamera för socialtjänstens verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: