Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av hyresrätter i Bosvedjan i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Att skapa planmässiga förutsättningar för att medge ett nytt bostadshus på fastigheten Bonden 1 samt ändra användning för bostadsändamål till bostads- och kontorsändamål inom fastigheten Bonden 2. Syftet är även att trygga de höga kulturvärden som finns inom fastigheten Bonden 2.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 165 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte i flerbostadshus, lönnen 2. Ca 138 lgh.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende, fritids och boende.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mellangatan 42 A-C, Nygatan 5 och 7, Tallnäsvägen 45/47, 49/51, 77/79, 63/67, Rörvägen 1 A-D, 3-9 A-C, 20-50, Platåvägen 1-9 A-B samt Vårdhemsvägen 4 A-H.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Installation av elmätare, Sundsvalls Elnät AB
Avser byte av elmätare för kategori 1, totalt ca 26500 st.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 3, 5 och 7.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på Själevad Prästbord Myntvägen 1 och 3 1:48 Myntvägen 5 1:45 Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1250 m2 inkl förlängning av taksprång.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad för inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader samt omläggning/komplettering av tak på Hus 7, 8 och 9 i Kv Orren i Härnösand.
Återställande av lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 40 till 44.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Omfattar renovering av 2 st linhissar på Strandgatan 11 & 17 i Kramfors.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 2 A-B i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Sörberge 1:421 - ansökan om bygglov - fasadändring byte av takbeklädnad.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, installera eldstad, bodum 3:15.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad 4 parstugor, flytt av 10 stugor, norrvåge 1:43.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus (36 lgh), förråd, miljöhus samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning från studentboende till gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bef. balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Timrå
Vivsta 28:2 - ansökan om bygglov - tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger Katten 13,9,8,14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, takutformning på flerbostadshus, myren 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - byte av yttertaksbeläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källare – till 1:or/ 27kvm resp, 31 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av cykelförråd till studentlägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt rivning av bef. balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av altan till flerbostadshus, tjädern 6.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, garage, installera eldstad, näske 4:57.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
TIllbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ramfri inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av balkongdörrar, entrédörrar & ytterdörrar kommer att utföras under våren 2020.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sundsvall
Omläggning av plattor på gården samt OVK-besiktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: