Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Lönnen 2. Ca 138 lgh. Valhallavägen 38 A-U. Option för beställaren att avropa FTX-installation i samtliga lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål, privata fastighetsägare.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av fönster och akut renovering av fasad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för inglasning av balkonger.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt eventuellt inglasning av loftgångar.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Byte av hiss i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar byte/ombyggnad av befintlig hissinstallation.
Rivning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av flerbostadshus på fastigheten Skorped 2:58, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus med renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av fasad och inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad (balkonger).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Nybyggnad av studentbostäder, LSS-boende, hobbyrum, cykelförråd, teknik/förrådsbyggnad, parkeringsplatser, plank samt fasadändring på bef. garagebyggnad.
Byte av tak samt renovering av fasad i Härnösand
Byte av tak och fasadrenovering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med utvändig hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerfamiljshus med inglasade balkonger, wien 4.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bakonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, jasminen 6.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förskola till bostad, fasadändring, ny dörr och fönster, norrlungånger 2:220.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för två nya lägenheter i flerbostadshus (boa 99 kvm).
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kallvind till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av radhus i Sundsvall
Byte av takbeklädnad på radhus på Solhöjden 25 , 26, 24, 23, 27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och Solhöjden 20.
Hissbyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, gene 8:1.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 2 enbostadshus Härsta 2:46,4:13.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Anmälan för rivning av 7 enbostadshus Maland 3:4,1:20,1:31,1:30,1:41,1:32,1:44.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus på Maland 1:32 och Maland 1:31, Maland 1:33.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus påBodacke 1:92 och Nedansjö 7:56.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av stugby i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation i uthyrningsrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Avfärgning av fasader på flerbostadshus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av putslagning och avfärgning av fasader mm. Objektet är beläget på adressen Brännavägen 116–122.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/starbesked - byte av yttertaksmaterial samt byte av fasadkulör.
Isolering av vind i flerbostadshus i Sundsvall
Avser tilläggsisolering av vindar i 2st flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av 2st flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: