Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 m2 bruttoarea, ca 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Örnsköldsvik
Syftet med detaljplanen är att, vid Höglandssjön, möjliggöra byggande av flerfamiljshus, rymmande ett femtiotal hyreslägenheter. Vid stranden bevaras naturmarken med bl.a. Hälsans Stig.
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering i Sundsvall
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 20-25 lägenheter, i 1 st. flerbostadshus i 4 våningar samt komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd, som skall uppföras på fastigheten Garaget 4. Nya lägenheter planeras i centrum. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras. SABO Flex.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Ombyggnad av fastigheter i Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun står inför en stor upphandlingsvolym och Drakfastigheter vill med detta möte föra en tidig dialog med tänkbara samarbetspartners för att utforska möjligheterna till Partnering i framtida projekt. Drakfastigheter kommer inte i dagsläget presentera något utpekat projekt utan vi vill påbörja en dialog för att se hur ett framtida samarbete kan se ut.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall
Möjlighet för flerbostadshus samt butik.
Nybyggnad av radhus i Härnösand
Nybyggnad av radhus.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Upprustning av fasad och innergårdar i Sundsvall
3000 kvm fasad och innergårdar ska rustas på flerbostadshus. Dränering av underjordiskt garage.
Nybyggnad av enbostadshus på Alnön
Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.
Om- & tillbyggnad till gruppboende i Sidsjö, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boendet samt en fristående teknik/gårdsbyggnad.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Nybyggnad av övernattningsstuga & vedbod i Härnösand
Upphandlingen aser uppförande av knuttimrad övernattningsstuga och vedbod i Skuleskogens Nationalpark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i kök och samlingsutrymmen på servicehus i Sollefteå
Avser aggregatbyten för kök och matsal, installation utav VAV med styr och övervakning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fönster, egypten 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Söråker, Timrå
Avser renovering/nybyggnation av totalt 12 st balkonger på Mogatan 1A och B i Söråker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 st lägenheter).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ny- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus, aten 21.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt åtgärder av loftgångar.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, aten 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - ingrepp i bärande stomme.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sundsvall
Rivningslov rivning fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad balkonger flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus & garage samt installation av eldstad/ rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage.
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Örnsköldsvik
Avser installation av ny solcellsanläggning.
Målning av fönster på flerbostadshus i Kramfors
Avser målning av ca 100 st fönster på Solvägen 4 H, I, J i Bollstabruk.
Målning av fönster på flerbostadshus i Kramfors
Avser målning av ca 160 st fönster på Solvägen 4 A-B, F-G i Bollstabruk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - kulörändring av plåtfasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: