Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 5 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering i Sundsvall
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Planer för hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
En ny detaljplan tas nu fram för Åkroken som prövar möjligheten att bygga cirka 200 studentbostäder i området.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Västernorrlands- och Jämtlands län
Avser ca 60 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå
Stambyte i flerbostadshus med byte stammar till toaletter och kök på 36 lägenheter, Billstavägen 3, 7, 11.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Hammarvägen 3-7 i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader på Hus 10 och Hus 11 samt omtäckning av tak på Hus 10 och komplettering av tak på Hus 11. Objektet är beläget i Kv. Orren i Härnösands Kommun.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Vivsta, Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten, nya balkonger samt putsning och avfärgning fasader. Byggandet ska ske i en etapp.
Nya tätskikt tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Byggandet ska ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Södra Köpmangatan 1 och 3 A,B, Mellangatan 40 A,B samt Forellgatan 1 i Timrå med fgh-beteckningar: Kv. Vivsta 8:1, Vivsta 1:109 samt Mellerstbyn 5:30.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Installation av frånluftsvärmepump i flerbostadshus i Sollefteå
Avser ny frånluftsvärmepumpsanläggning inom kv Tackan, Sollefteå.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Avser renovering av 3 st hydraulhissar på Kungsgatan 17-21 i Kramfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat ianspråktagande av källarplan med två lägenheter.
Konvertering till bergvärme i lägenhetsbyggnader i Härnösand
Två st lägenhetsbyggnader om vardera 12 lgh, hemtjänstlokaler, biutrymmen mm skall konverteras till egen gemensam bergvärmeanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Pensionärshemsvägen 6 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 3 A-C i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Bruksvägen 100 i Örnsköldsvik.
Konvertering av värmeanläggningar vid fastigheter i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar installation av värmepumpsanläggning typ luft/vatten på Gamla skolan i Viksmon, Graninge samt Pelle Mohlins väg 3-5 i Näsåker.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus.
Fasadändring på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fasadkulör, dublin 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ändring gruppboende till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Kramfors
Ändrad användning av skola till korttidsboende/vandrarhem.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källarförråd till studentlägenhet, renen 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig fasadändring, ny fönsterkulör, bjästa 10:131.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning - från kontor till bostad i bottenplanet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av fasad, större balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av brandskyddet etc.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, häggen 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av flerbostadshus, utrymningstrapp.
Tillbyggnad av fritidshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av fritidshus, arnäs-lunne 3:20.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus, fd vaktmästarbostad till hagaskolan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med fördjupning och inglasning av bef. balkong.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för flerbostadshus inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan installation av imkanal i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av 1 lägenhet till 2 lägenheter samt rivning av förråd.
Ombyggnad av vind i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av vind i flerbostadshus till två lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan attefall för inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av öde enbostadshus med verkstad/garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, ny balkongdörr, lejonet 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt åtgärder av loftgångar.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme/fasadändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för väsentligt ändrat ändamål från lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till 4 st lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av 2 lägenheter, lugnet 6.
Ombyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av enbostadshus, inreda ytterligare bostad, österås 1:29.
Nybyggnad av gäststuga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av övernattningsstuga, näskefjäll 1:2.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen 3 i Örnsköldsvik.
Installation av brand- och utrymningslarm på LSS-boende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende brand- och utrymningslarm till ett LSS-boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av va flerbostadshus Blocket 23,22.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: