Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Projektet byggs med färdiginredda trähusmoduler. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage och parkeringsytor ovan jord
Nytt ventilationssystem samt fasadbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nytt ventilationssystem, byte av fasad samt eventuellt byte av fönster på 251 lgh och 35 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 2
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 3
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 4
I denna etapp kommer ett punkthus att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av grupphus i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av 10-15 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte i flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 700 bostäder i området DP 1. Det aktuella området ligger mellan Smedgatan/Villagatan och förlängningen av Västra allén samt stadsdelskopplingarna mellan Villgatan och Ludvigsbergsvägen. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Utbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för tillbyggnad och inglasning av 175 balkonger.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Lönnen 2. Ca 138 lgh. Valhallavägen 38 A-U. Option för beställaren att avropa FTX-installation i samtliga lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål, privata fastighetsägare.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte i flerbostadshus, terassen 1.
Fastighetsnära bulleråtgärder vid Malandsspåret
Fönster, ventiler och uteplatser. 100 skyddade uteplatser.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av fönster och akut renovering av fasad.
Upphandling av byggentreprenad i Västernorrlands län
OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för antingen fasadrenovering eller uppsättning av solceller.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Avfärgning av fasader på flerbostadshus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av putslagning och avfärgning av fasader mm. Objektet är beläget på adressen Brännavägen 116–122.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Sollefteå
Avser om- och tillbyggnad av gruppboende för kvarteret Fäktaren. Objektet avser ombyggnad av ca 175 m² samt tillbyggnad av ca 40 m².
Nya balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad (balkonger).
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Byte av hiss i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar byte/ombyggnad av befintlig hissinstallation.
Isoleringsarbeten i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för isolering av hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Planer finns för byte av takbeklädnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med utvändig hiss.
Byte av tak samt renovering av fasad i Härnösand
Byte av tak och fasadrenovering.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Sundsvall
Installation av ventilation och ytskiktsrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av fasad och inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av parhus samt ombyggnad av befintligt flerbostadshus till radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Balkonginglasning av flerbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad och inglasning av bakonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus med garage, gårdshus, vedbod, snickarbod och jordkällare.
Utvändigt underhåll av carportar och miljöstation i Sundsvall
Renovering av carportar och miljöstation.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för två nya lägenheter i flerbostadshus (boa 99 kvm).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för uppförande av takterrass med plank på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altandäck och inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av garage i källare till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (tillbyggnad med skärmtak).
Hissbyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Sundsvall
Byte av takbeklädnad på radhus på Solhöjden 25 , 26, 24, 23, 27, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och Solhöjden 20.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av bostadshus.
Fasadändring och brandskyddsåtgärder på lokal i Sundsvall.
Bygglov för fasadändring samt anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet av lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, måla fasad på flerbostadshus, bredbyn 2:46.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/starbesked - byte av yttertaksmaterial samt byte av fasadkulör.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining av 2st flerbostadshus.
Isolering av vind i flerbostadshus i Sundsvall
Avser tilläggsisolering av vindar i 2st flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: