Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Nybyggnad av bostäder. Exploatering på 1521849.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Sollefteå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering i 108 lgh med 118 st badrum och kök.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Fönsteråtgärder längs Norra stambanan i Västernorrlands- och Jämtlands län
Avser ca 60 fastigheter utmed järnväg Norra Stambanan.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Sollefteå
Avser fönsterbyte i 88 lgh samt tvättstugor.
Renovering av herrgård i Sundsvall
Renovering av Heffners Herrgård.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Hammarvägen 3-7 i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Vivsta, Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten, nya balkonger samt putsning och avfärgning fasader. Byggandet ska ske i en etapp.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Konvertering till bergvärme i lägenhetsbyggnader i Härnösand
Två st lägenhetsbyggnader om vardera 12 lgh, hemtjänstlokaler, biutrymmen mm skall konverteras till egen gemensam bergvärmeanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Konsult för utredning och riskbedömning av området Kusthöjden, Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt bostadsområde längs med Kusthöjdsvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på Modovägen och järnvägen.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Avser renovering av 3 st hydraulhissar på Kungsgatan 17-21 i Kramfors.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Installation av frånluftsvärmepump i flerbostadshus i Sollefteå
Avser ny frånluftsvärmepumpsanläggning inom kv Tackan, Sollefteå.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Bruksvägen 100 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Pensionärshemsvägen 6 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 3 A-C i Örnsköldsvik.
Konvertering av värmeanläggningar vid fastigheter i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar installation av värmepumpsanläggning typ luft/vatten på Gamla skolan i Viksmon, Graninge samt Pelle Mohlins väg 3-5 i Näsåker.
Rivning av byggnader i Sundsvall
Rivningar av byggnader i Sundsvalls Kommun, Västra vägen 11, Västra vägen 13, Västra vägen 15, Option Öde skola (Färjevägen 21).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till genomfartslägenheter samt fönsterbyten.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av kontor/sovrum till uthyrningslägenheter.
Fasadändring på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fasadkulör, dublin 7.
Nybyggnad av äldreboende i Kramfors
Nybyggnad av servicehus och parkering.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två parhus, förråd/carport, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus med 3 nya lägenheter.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,, fritids och boende.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,fritids och boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring, insättning av nya fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fönsterbyte och omfärgning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare bostad/lokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga balkonger flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus gällande omdisponering från 3 till 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - fasadändring (inglasning av balkonger samt ny kulör på delar av fasaden).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av takkupor och byte av tak.
Rivning av enbostadshus i Timrå
Ansökan rivning - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring, byte till plåttak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring - flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Inglasning av balkonger samt åtgärder av loftgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, älgen 5.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av pizzeria till bostad/lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen i Örnsköldsvik.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad mellan garage och hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från källarlokal till studentboende.
Rivning av grupphus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av 6 st enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Härnösand
Rivningslov/startbesked rivning - bostadsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen 3 i Örnsköldsvik.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av solcellsanläggning med solcellsmoduler placerad på angivet område på del av yttertak. Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 30-32 kW.
Installation av brand- och utrymningslarm på LSS-boende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende brand- och utrymningslarm till ett LSS-boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: