Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ca 50 lgh planeras i två hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Nya lägenheter planeras i centrum. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av radhus i Härnösand
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall
Möjlighet för flerbostadshus samt butik.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Även här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av radhus i Kramfors
Plats för ett exklusivt strandnära villaområde, kanske radhus. Ca 15 hus.
Nybyggnad av grupphus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 enbostadshus, Sörvåge 3:58,3:61,3:64.
Upprustning av fasad och innergårdar i Sundsvall
3000 kvm fasad och innergårdar ska rustas på flerbostadshus. Dränering av underjordiskt garage.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
HSB kommer att påbörja detaljplanearbetet. Efter det kan försäljningen påbörjas, preliminärt under 2018. Byggnaden kommer att innehålla ca 40 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå etapp 3
Entreprenaden omfattar stambyten samt ombyggnad av ett antal lägenheter för utökat badrum i kvarteret Tackan 2, HUS I och L samt med option HUS J och K, adress Långgatan 23 E-I i Sollefteå kommun.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Örnsköldsvik
Upphandling av fönsterbyte inom Kv Gene 4:2 & 4:5, Örnsköldsvik. Objektet är beläget på Hammarvägen 5-19 i Örnsköldsvik. Entreprenaden omfattar fönsterbyte i 222 lägenheter samt rivning och komplettering av burspråk.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak på Hus 1, Hus 2, Hus 5 och Hus 6.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mogatan 1 A och B, Mogatan 3 A och B, Centrumvägen 17 A och B, 23, 25 i Söråker (Timrå).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av restaurang till bostäder. Flerbostadshus i 4 plan + vind.
Ombyggnad av ventilation i kök och samlingsutrymmen på servicehus i Sollefteå
Avser aggregatbyten för kök och matsal, installation utav VAV med styr och övervakning.
Inglasning av balkonger i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av inglasning av balkonger och ute- platser. Objektet är beläget i Kv. Spejaren 1 i Härnösands Kommun med adresserna Ängsvägen 33, 35 och 37 samt Spjutgatan 1A och 1B.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen samt Bredbyn
Entreprenaden omfattar installation av 2 st värmepumpsanläggningar (Vätska-Vatten).
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 1
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Fasadarbete på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, kulörändring vid fasadrenovering,oket 6.
Installation av hissar i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st hissar inkl erforderlig projektering.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Söråker, Timrå
Avser renovering/nybyggnation av totalt 12 st balkonger på Mogatan 1A och B i Söråker.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 st lägenheter).
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Örnsköldsvik
Avser installation av ny solcellsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av flerbostadshus - utbyte av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad övre plan flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med 6 st entrétak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus Dingersjö 54:12,54:13,54:14,54:15.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontor till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från förråd till uthyrningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och inglasning av balkonger och rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov 2 lgh med 35 kvm BOA vardera.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage, installation av eldstad/rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av hörnbalkonger.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av lokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.
Målning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av fasadkulör, örnsköldsvik 7:2.
Ombyggnad av stugby i Kramfors
Flytt av 3 timmerstugor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Ombyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad, ändring av huvudbyggnad lappudden.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, västerås 1:32, e-tjänst.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga schaktnings-, återfyllnings-, rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över rör-, mark-, borrnings-, bygg-, el-, samt styr- och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Test av trygghetskamera till socialtjänsten, Sundsvalls kommun
Avser upphandling av test av trygghetskamera för socialtjänstens verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: