Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 9 huskroppar och 290 lägenheter samt komplementbyggnader såsom miljöhus, skärmtak och cykelförråd. Rivning av befintliga byggnader ingår i entreprenaden. 11 av de lägenheter som byggs i hus 4 kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Umeå
Ca 200-250 mindre hyresrätter, p-hus, service och butiker. Det aktuella området ligger mellan Sjukhusbacken och Umeå Östra.
Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka Strand, Umeå, et 6
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teg, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av flerfamiljshus.
Förtätning med bostäder på Mariehem i Umeå
På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. Totalt handlar det om ca 100 lägenheter fördelade på tre punkthus. De nya byggnaderna, som blir mellan 6-8 våningar, planeras att byggas på ytor där det idag finns parkeringar. I samband med utformningen kommer även flera grönytor att skapas.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Flerbostadshus & underjordsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus på Böleäng, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå.
Nybyggnad av äldreboenden på eventuellt Teg, Umeå
Eventuellt blir det i stadsdelen Teg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80 lägenheter, 3 huskroppar med 3-8 våningar.
Förtätning av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Ermark 1:7 och Ersmark 2:7. 50 talet hus
Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage mm i Umeå
Ca 40 st lägenheter samt garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt cirka 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Förtätning med bostäder i Umeå
Inom Kryssaren 6 planeras uppföras bostadshus i två plan i inre tomtgräns.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörnefors
Planer för nybyggnad av lägenheter. Ca 20-40 st.
Nybyggnad av radhus/bostadsrätter på Rödäng, Umeå
Nybyggnation av bostäder i form av radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse som tar hänsyn till såväl befintlig bebyggelse inom fastigheten samt omkringliggande bebyggelse och gaturum.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
På Verkstadsgatan på Västteg planerar Umeå kommun att bygga ett äldrecenter bestående av trygghetsboende med 120 lägenheter och vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för enbostadshus, radhus och serviceboende.
Påbyggnad av flerbostadshus, Umeå
Påbyggnad med 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmsund
Planer för 40-50 nya lägenheter intill Himmelska fridens torg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med hyresrätter.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder samt kommunal verksamhet, underjordiska parkeringsgarage mm.
Nya bostäder med verksamheter i entréplan i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder i kvartersstruktur i upp till 8 plan. Parkeringsplatser planeras i underjordiska parkeringsgarage.
Nya bostäder på Grubbe i Umeå
Planer på att bygga sju bostadsrättsradhus om cirka 120 kvadratmeter i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av bostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter i bottenplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus på Mariehemsvägen 23-25.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Fasadarbeten och fönster.
Ombyggnad av studentlägenher i Umeå
Ombyggnad av studentlägenheter.
Nybyggnad av seniorbostäder mm i Holmsund
Planer på ca 65 seniorlägenheter.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Avstyckning för ca 20 villatomter.
Renovering av fasader, takfot mm på flerbostadshus på Umeå
Tunnelbacken 1 innefattar 7 st flerbostadshus innehållande 172 lgh. Fastigheterna ska tilläggsisoleras och förses med fasadskiva på långsidor och i övrigt puts på luftad skiva.
Stambyte och badrumsrenovering i bostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering av 35 st lägenheter. Lägenheterna renoveras med nya fönster, balkongdörrar, nytt ytskikt i badrummen och byte av el. I badrummen finns asbest som saneras. Nya förråd, nya ytskikt i tvättstugor. Renovering av fasad, garage samt markarbeten som tex dränering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnad av vindar till vindslägenheter på Stenmarksvägen i Umeå.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum, tvättrum, WC-utrymmen och duschrum samt vattensäkring kök i lägenheter. Duschrum och WC i kvarterslokal ska byggas om till förråd. Objektet är beläget på Ersboda, Umeå kommun. Fastigheterna som ingår i ombyggnationen är Grädden 1 och Måttet 11 och finns på adresserna Måttgränd 18-48, Snipgränd 114-194 och Måttgränd 21-93. Totalt antal lägenheter som ingår i upphandlingen är 84 stycken. 48 lägenheter på Grädden 1 och 36 lägenheter på Måttet 11. Del av kvarterslokal på fastighet Måttet 11 ingår i anbud.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Objektet avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av gruppboende i Ålidhemsområdet, Umeå
Planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att samtidigt lösa en större del av kv. Polarräven. Ärendet avser att med förtätning i form av mindre bostäder Området är beläget i stadsdelen Teg cirka 1,7 km från Umeå centrum.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Renovering av badrum i flerbostadshus.
Om- & tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Om- & tillbyggnad inglasning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare och garage till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från vinds- och källarutrymmen till lägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Upprustning av camping i Umeå
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor och servicehus, fönsterbyte, ny lekutrustning samt asfaltering.
Utvändigt underhåll av radhus i Umeå
Fasadändring av radhus, byte av ytterdörrar.
Flytt/ombyggnad till flerbostadshus i Umeå
Befintliga moduler ska flyttas och renoveras invändigt & utvändigt, samt markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare och vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Umeå
Fasadändring av radhus.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av vind i Umeå
Inredning av vindslägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Delning av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av 6st flerbostadshus samt byte av ventilationssystem, Kontrollen 4, Skidbacken 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus avseende takbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande ventilationsinklädnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med byte av fasadmaterial och ommålning samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med solceller.
Nybyggnad av gäststuga i Umeå
Nybyggnad av gårdshus samt tillbyggnad av garage med lägenhetsförråd.
Nybyggnad av fritidshus i Umeå
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av befintliga balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus och radhus med skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus, rivning av murvägg & återuppbyggnad.
Upphandling av konsult för geoenergilösning vid nybyggnad av kontor/bostäder, Umeå Energi
Uppdraget omfattar förstudie samt option framtagande av teknisk beskrivning för upphandling av en geoenergilösning för nybyggnation, kontorsfastighet, bostäder i Umeå. Avser en teknikkonsult för att ta fram en systemlösning för uppvärmning och kyla vid nybyggnation av en eller flera fastigheter och/eller stadsdelar. I detta ingår att utreda geologiska och energitekniska aspekter för att bedöma teknisk potential, kostnader och miljökonsekvenser vid olika systemlösningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: