Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus/bostadsrätter på Rödäng, Umeå
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av bostäder i form av radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1-3
Beräknas bli ca 120 st lägenheter. Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Umeå
Beställare = markägare. Handel och kontor i nedersta våningarna. Ca 110-120 stycken p-platser under mark.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 6 i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder.
Fasadarbeten på flerbostadshus, Umeå
Fasad & fönsterarbeten, samt rivning av fasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad 44 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 33 bostadsrätter.
Förtätning med bostäder i Umeå
Inom Kryssaren 6 planeras uppföras bostadshus i två plan i inre tomtgräns.
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Umeå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer på att uppföra ett bostadshus i sex våningar inom fastigheten Arken 1.
Nybyggnad av flerbostadhus i Holmsund
Planer för 40-50 nya lägenheter intill Himmelska fridens torg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmsund
Syftet är att bygga 32 st små lägenheter av gammal stil. Tyvärr saknas telefonnummer. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök. Fastigheterna som ingår i ombyggnationen etapp 1 är Ormslån, Grävlingen och Rådjuret och finns på adresserna Björnvägen samt Rådjursvägen. Totalt antal lägenheter som ingår i etapp 1 är 124 st. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser nybyggnad av lägenheter med tillhörande markanläggning. Nybyggnad bostadshus ca 1042 m2. Nya förråd och tillbyggnad på sophus ca 51 m2.
Förtätning på fastighet i Umeå
Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom fastigheten. Ett annat syfte är att utreda förutsättningar för att skapa inre gata genom kvarteret, från Renmarksplan till Rådhusesplanaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Mulbetet 4, 5, 21.
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad av 2 stycken gruppboenden med tillhörande gemensamt soprum och förråd. Total bruttoarea ca 505 kvm/Gruppboende samt övrig byggnad ca 103 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintlig lokal för Västerbottens Läns Landsting och nybyggnad av LSS boende med 4 lägenheter och gemensamhetslokaler för Umeå Kommun. Befintlig byggnad där tillbyggnaden skall ligga kommer att rivas av annan entreprenör innan tillbyggnadsentreprenaden startar. I ombyggnadsdelen rivs befintligt platongolv samt nytt platonsystem utföres, dimensionering och ritningar utföres av leverantören. BE upphandlar och utför detta. Ombyggnadsyta ca 195 m2. Tillbyggnadsyta ca 360 m2.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser lägenheterna på entréplan, våning 1 och våning 2 på Västra Kyrkogatan 8 A–E och Västra Norrlandsgatan 38 A–E. Gäller byte av avloppsrör, ytskikt i badrum, byte av fönster och lägenhetsdörrar, ventilation, portkod mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Avstyckning för villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.
Nybyggnad av gruppboende på Röbäck, Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad ett gruppboende med tillhörande gemensamt soprum och förråd. Total bruttoarea ca 505 kvm samt övrig byggnad ca 60 kvm.
Nybyggnad av kedjehus i Umeå
Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av särskilt boende. Syfte är också att värna grönytebehovet.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Ersboda
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på adresserna Ostkroken 2-114 jämna nummer.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Takbyte på flerbostadshus.
Relining av avloppsledningar i bostadshus i Umeå
Objektet avser stamrenovering genom relining av avlopp från toaletter, badrum och kök på Kv Karlsborg 1 och Kv Tunnelbacken 6 från vindsbjälklagets överkant ut till fasadliv.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av parhus och förråd.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av tvåbostadshus och garage.
Förtätning av bostäder i Umeå
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av fler- bostadshus. Syftet är också att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Upphandling av undercentraler i flerbostadshus, Umeå
Avser byte av fjärrvärmecentraler mm vid 9 st huskroppar på Kv. Docenten 1, Kv.Preceptorn 2, Kv Socionomen 3, Kv. Medicinaren 1 samt Kv. Höken 13 i Umeå.
Omläggning tak på fastighet i Mariehem, Umeå
Objektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm samt relining av takavlopp på fastigheten Tjädervinet 1 på Mariehemsvägen 5 A-N, Umeå.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Nybyggnad av grupphus i Umeå
Nybyggnad av 6 enbostadshus med garage Sextanten 5,6,16,17,Stjärnskådaren 12,Stjärnskådaren 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med byte av fasadmaterial och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ommålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus avseende uppsättning av solceller på tak.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Fönsterbyte på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av befintliga balkonger.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och ekonomibyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter och källarlägenhet samt fasadändring.
Ombyggnad av källarlägenhet i flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till källarlägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: