Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Nybyggnation av 420 lägenheter, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Umeå
Ca 200-250 mindre hyresrätter, p-hus, service och butiker. Det aktuella området ligger mellan Sjukhusbacken och Umeå Östra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Projektet avser nybyggnad av 225 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 9 huskroppar och 290 lägenheter samt komplementbyggnader såsom miljöhus, skärmtak och cykelförråd. Rivning av befintliga byggnader ingår i entreprenaden. 11 av de lägenheter som byggs i hus 4 kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Ca 100 nya bostadsrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av bostäder, skola & idrottsplats i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ålidhem
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder med inriktning mot seniorboende och vårdboende samt verksamhet anknuten till boendet. Syftet är också att tillåta parkeringsdäck inom del av planområdet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av befintliga balkonger.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 105 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. En lägenhet tillskapas av en tidigare studiecell. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. En av huskropparna har idag platt yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av befintligt platt yttertak och installationer ner till betongvalv. Nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer installeras. Befintliga tak rivs i omfattning för att utöka fläktrum med tillhörande installationer. Nya installationssystem monteras för ventilation, sanitet, värme, data och el. Markarbeten avseende arbetet kring nya tvättstugor samt att takavvattning kopplas till befintligt VA-system m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse som tar hänsyn till såväl befintlig bebyggelse inom fastigheten samt omkringliggande bebyggelse och gaturum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder i kvartersstruktur med handel i entréplan samt underjordiska parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nya bostäder med verksamheter i entréplan i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder i kvartersstruktur i upp till 8 plan. Parkeringsplatser planeras i underjordiska parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & kontor i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Förtätning på fastighet i Umeå
Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom fastigheten. Ett annat syfte är att utreda förutsättningar för att skapa inre gata genom kvarteret, från Renmarksplan till Rådhusesplanaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa förutsättningar för bostäder.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Ändrad användning av gemensamhetsytor till studentlägenheter.
Nybyggnad av radhus och carportar i Umeå
Fastigheten Vätten 1 är 1 465 kvm stor. Tillåten bebyggelse är radhus i max tre våningar (byggnadshöjd 11 meter).
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av 8 parhus/4 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnad av vindar till vindslägenheter på Stenmarksvägen i Umeå.
Nybyggnad av villor i Hörnefors
På Västermalm i Hörnefors har kommunen nu ett nytt bostadskvarter innehållande småhustomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Objektet avser relining av avloppen, renovering av badrum, uppfräschning av tvättstuga, trapphus, korridorer mm, ommålning av fasad, anslutning till bredbandsnät mm.
Nya bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av gårdshus.
Om- & tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Om- & tillbyggnad inglasning av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Installation av nya fjärrvärmeväxlare/fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå, adresser ännu okända.
Installation av nya fjärrvärmeväxlare vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmeväxlare vid flerbostadshus på Klintvägen 1-43 i Umeå.
Byte av papptak på fastighet i Umeå
Projektet omfattar omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm på fastigheten Osten 4 på Ersboda.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Renovering av tak på flerbostadshus i Umeå
Planer finns på renovering av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, Nybyggnad av parkering Tomtebo 1:1.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av parhus med carport och rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av carport, ändrad användning av källare till lägenheter, fasadändring av flerbostadshus och rivning av garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadrenovering och målning av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av Törelvägen 15-69
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal på markplan till 2 st läghenheter samt en samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokaler till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenhet samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter Tulpanen 4,Hantverkaren 2,Åkaren 8,Lantmannen 9,Åkaren 1,Nejlikan 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till vindslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till två källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av lagerlokal till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av restaurang till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av restaurang till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av vind till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med bostadsutrymme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Rivning av fritidshus i Umeå
Rivning av fritidshus.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns på renovering av fasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av altan på befintlig fastighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: