Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nydala
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Tidiga planer, oklart hur många lägenheter det blir.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 9 huskroppar och 290 lägenheter samt komplementbyggnader såsom miljöhus, skärmtak och cykelförråd. Rivning av befintliga byggnader ingår i entreprenaden. 11 av de lägenheter som byggs i hus 4 kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av radhus/bostadsrätter på Rödäng, Umeå
Nybyggnation av 250 lägenheter i bostäder i form av radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Förtätning med bostäder på Mariehem i Umeå
På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. Totalt handlar det om ca 100 lägenheter fördelade på tre punkthus. De nya byggnaderna, som blir mellan 6-8 våningar, planeras att byggas på ytor där det idag finns parkeringar. I samband med utformningen kommer även flera grönytor att skapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1-3
Beräknas bli ca 120 st lägenheter. Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80 lägenheter, 3 huskroppar med 3-8 våningar.
Förtätning av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av befintliga balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörnefors
Planer för nybyggnad av lägenheter. Ca 20-40 st.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
På Verkstadsgatan på Västteg planerar Umeå kommun att bygga ett äldrecenter bestående av trygghetsboende med 120 lägenheter och vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus, Umeå
Påbyggnad med 2 våningar.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teg, Umeå
20-tal lägenheter i 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av bostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter i bottenplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus på Mariehemsvägen 23-25.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Fasadarbeten och fönster.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage. Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.
Renovering av fasader, takfot mm på flerbostadshus på Umeå
Tunnelbacken 1 innefattar 7 st flerbostadshus innehållande 172 lgh. Fastigheterna ska tilläggsisoleras och förses med fasadskiva på långsidor och i övrigt puts på luftad skiva.
Stambyte och badrumsrenovering i bostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering av 35 st lägenheter. Lägenheterna renoveras med nya fönster, balkongdörrar, nytt ytskikt i badrummen och byte av el. I badrummen finns asbest som saneras. Nya förråd, nya ytskikt i tvättstugor. Renovering av fasad, garage samt markarbeten som tex dränering.
Nybyggnad av bostäder eller gruppboende i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder eller gruppboende.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Objektet avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av bostäder mm i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter i kvartersstruktur. Inom planområdet kommer det även finnas behov av förskoleverksamhet.
Nybyggnad av gruppboende i Ålidhemsområdet, Umeå
Planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på Björnvägen 294-374. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Objektet avser relining av avloppen, renovering av badrum, uppfräschning av tvättstuga, trapphus, korridorer mm, ommålning av fasad, anslutning till bredbandsnät mm.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av 20 st badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Nya bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av gårdshus.
Om- & tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Om- & tillbyggnad inglasning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från vinds- och källarutrymmen till lägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare och garage till lägenheter.
Upprustning av camping i Umeå
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor och servicehus, fönsterbyte, ny lekutrustning samt asfaltering.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande ventilationsinklädnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Delning av lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Umeå
Nybyggnad av gårdshus samt tillbyggnad av garage med lägenhetsförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nytt aggregat, fläktar/styrsystem.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Umeå
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av befintliga balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus och radhus med skärmtak.
Upphandling av konsult för geoenergilösning vid nybyggnad av kontor/bostäder, Umeå Energi
Uppdraget omfattar förstudie samt option framtagande av teknisk beskrivning för upphandling av en geoenergilösning för nybyggnation, kontorsfastighet, bostäder i Umeå. Avser en teknikkonsult för att ta fram en systemlösning för uppvärmning och kyla vid nybyggnation av en eller flera fastigheter och/eller stadsdelar. I detta ingår att utreda geologiska och energitekniska aspekter för att bedöma teknisk potential, kostnader och miljökonsekvenser vid olika systemlösningar.
Rivning av byggnader i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: