Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
160 hyreslägenheter i fyra huskroppar byggda i trä.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer. Rivning befintlig skola planeras starta i september-2020. Pålning beräknas starta i februari-2021. Grundläggning planeras starta i mars-2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus (4 vån) om 30-35 lägenheter/hus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av hyreshus i 2 våningar. Husfasaderna skall utföras i puts, trä eller tegel. Yttertak skall utföras i tegel med underliggande tätskikt och rote. Option på etapp 2, proj.nr.1639843
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av tre parhus, ett enbostadshus och miljörum samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av 8 parhus och 1 enbostadshus. Beräknad säljstart september 2020.
Ombyggnad till lägenheter i Ursviken
Ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn i Skellefteå
Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Ombyggnad från kontor till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Rivning av balkonger samt tillbyggnad av flerbostadshus med 57 inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring på Bureå 40:1, Trivseln 14.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från garage till två lägenheter, fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus samt nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av följande fastigheter: Släden 1, Slädgatan 5, Sörböle 16:8, Villagatan 21 samt Degerbyn 16:1, Klintgatan 10.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: