Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter centralt i Skellefteå vid älven.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Umeå
Beställare = markägare. Handel och kontor i nedersta våningarna. Ca 110-120 stycken p-platser under mark.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 6 i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 1
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder.
Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus, Umeå
Fasad & fönsterarbeten, samt rivning av fasad på flerbostadshus.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostäder på fastigheten Ön 6:11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 33 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad 44 hyresrätter.
Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå
Huskoncept Start Living. Avser 18 radhus samt 14 styckehus.
Förtätning med bostäder i Umeå
Inom Kryssaren 6 planeras uppföras bostadshus i två plan i inre tomtgräns.
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Umeå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer på att uppföra ett bostadshus i sex våningar inom fastigheten Arken 1.
Nybyggnad av radhus/bostadsrätter på Rödäng, Umeå
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av bostäder i form av radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Vännäs etapp 2
nybyggnad av 5 radhus och 8 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmsund
Syftet är att bygga 32 st små lägenheter av gammal stil. Tyvärr saknas telefonnummer. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadhus i Holmsund
Planer för 40-50 nya lägenheter intill Himmelska fridens torg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Objektet avser nybyggnad av 18 st lägenheter i tre byggnader, komplementbyggnader med bilskärmtak, förråd samt miljöhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser nybyggnad av lägenheter med tillhörande markanläggning. Nybyggnad bostadshus ca 1042 m2. Nya förråd och tillbyggnad på sophus ca 51 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Mulbetet 4, 5, 21.
Förtätning på fastighet i Umeå
Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom fastigheten. Ett annat syfte är att utreda förutsättningar för att skapa inre gata genom kvarteret, från Renmarksplan till Rådhusesplanaden.
Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad av 2 stycken gruppboenden med tillhörande gemensamt soprum och förråd. Total bruttoarea ca 505 kvm/Gruppboende samt övrig byggnad ca 103 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintlig lokal för Västerbottens Läns Landsting och nybyggnad av LSS boende med 4 lägenheter och gemensamhetslokaler för Umeå Kommun. Befintlig byggnad där tillbyggnaden skall ligga kommer att rivas av annan entreprenör innan tillbyggnadsentreprenaden startar. I ombyggnadsdelen rivs befintligt platongolv samt nytt platonsystem utföres, dimensionering och ritningar utföres av leverantören. BE upphandlar och utför detta. Ombyggnadsyta ca 195 m2. Tillbyggnadsyta ca 360 m2.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser lägenheterna på entréplan, våning 1 och våning 2 på Västra Kyrkogatan 8 A–E och Västra Norrlandsgatan 38 A–E. Gäller byte av avloppsrör, ytskikt i badrum, byte av fönster och lägenhetsdörrar, ventilation, portkod mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Avstyckning för villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.
Nybyggnad av gruppboende på Röbäck, Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad ett gruppboende med tillhörande gemensamt soprum och förråd. Total bruttoarea ca 505 kvm samt övrig byggnad ca 60 kvm.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök. Fastigheterna som ingår i ombyggnationen etapp 1 är Ormslån, Grävlingen och Rådjuret och finns på adresserna Björnvägen samt Rådjursvägen. Totalt antal lägenheter som ingår i etapp 1 är 124 st. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st fritidshus Hus A-F samt anläggning av småbåtshamn med bastubyggnad.
Nybyggnad av kedjehus i Umeå
Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av särskilt boende. Syfte är också att värna grönytebehovet.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Ersboda
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på adresserna Ostkroken 2-114 jämna nummer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman, etapp 4 mfl
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus, 4 lägenheter i varje. 2 hus planeras i varje etapp.
Ombyggnad av vindsplan i flerbostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad av vindsplan till tre st lägenheter, samt ombyggnad av yttertak med tilläggsisolering av takkupor mm.
Ombyggnad av lägenheter i Tärnaby
Ombyggnad av bottenvåning till 5 nya lägenheter och renovering av 2 befintliga.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Takbyte på flerbostadshus.
Utbyte av taktäckning på flerbostadshus i Lövånger
Objektet avser utförande av ny taktäckning på fyra (4) fastigheter. Objektets läge: Ringvägen 1, 3, 5 och 7 i Lövånger.
Relining av avloppsledningar i bostadshus i Umeå
Objektet avser stamrenovering genom relining av avlopp från toaletter, badrum och kök på Kv Karlsborg 1 och Kv Tunnelbacken 6 från vindsbjälklagets överkant ut till fasadliv.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Ändring av planlösning.
Nybyggnad av grupphus i Vilhelmina
Nybyggnad av 5 st fristående enbostadshus.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i ca 6 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske.
Installation av bergvärmepump för 5 parhus i Norsjö
Installation av bergvärmepump för 5 parhus som är placerade vid gamla Malåvägen i Norsjövallen. Lägenhet 14A, 14B, 16A, 16B, 18A, 18B, 20A, 20B, 22A, 22B.
Utökning av sprinklersystem på äldreboende i Skellefteå
Delprojekt 1, utförande av sprinklersystem för del av av Linagården. Delprojekt 2, utförande av nytt sprinklersystem för fastighet Aprilstigen.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av parhus och förråd.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av tvåbostadshus och garage.
Utvändig målning 2018 i Vännäs
Utvändig målning inom tre fastigheter i vännäs kommun.
Tak- och balkongbyte på flerbostadshus i Byske
Objektet avser utförande av ny taktäckning på tre (3) fastigheter i Byske. Option på rivning och nybyggnad av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Renovering av lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Förtätning av bostäder i Umeå
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av fler- bostadshus. Syftet är också att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.
Ny taktäckning på fastigheter i Bureå
Objektet avser utförande av ny taktäckning på fem (5) fastigheter i Bureå.
Renovering av yttertak och fasader på flerbostadshus i Nordmaling
Objektet omfattar byte från tegeltak till plåttak med tillhörande taksäkerhets- och kompletteringsarbeten. Byte av fasad med tillhörande demonteringar och återmonteringar. Höjning av entrétaken mot bakkant för bättre taklutning och för förstärkning av bärighet över entréerna. Objektet är beläget på Hemvägen 5 A-H och J-V i Nordmaling.
Upphandling av undercentraler i flerbostadshus, Umeå
Avser byte av fjärrvärmecentraler mm vid 9 st huskroppar på Kv. Docenten 1, Kv.Preceptorn 2, Kv Socionomen 3, Kv. Medicinaren 1 samt Kv. Höken 13 i Umeå.
Omläggning tak på fastighet i Mariehem, Umeå
Objektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm samt relining av takavlopp på fastigheten Tjädervinet 1 på Mariehemsvägen 5 A-N, Umeå.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till lägenheter plan 12 och fasadändring plan 12 och 13.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, parhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Dorotea
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av grupphus i Umeå
Nybyggnad av 6 enbostadshus med garage Sextanten 5,6,16,17,Stjärnskådaren 12,Stjärnskådaren 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med byte av fasadmaterial och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, färgändring av flerbostadshus, garage och carportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, tillbyggnad och inglasning av balkonger.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ommålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus avseende uppsättning av solceller på tak.
Rivning av flerbostadshus i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivning av byggnaden Strandvägen 18 A-C. Borttransport av rivningsmassor till godkänd tipp och deponi som tillhandahålles av entreprenören. Samt återfyllning av grund och anläggande av gräsytor på mjuk slänt lik övriga hus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: