Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 9 huskroppar och 290 lägenheter samt komplementbyggnader såsom garage, miljöhus, skärmtak och cykelförråd. Rivning av befintliga byggnader ingår i entreprenaden. 11 av de lägenheter som byggs i hus 4 kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa förutsättningar för detaljplan som medger bostadsbebyggelse med varierande byggnadshöjder samt möjlighet till verksamheter i bottenplan.
Förtätning med bostäder på Mariehem i Umeå
På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. Totalt handlar det om ca 100 lägenheter fördelade på tre punkthus. De nya byggnaderna, som blir mellan 6-8 våningar, planeras att byggas på ytor där det idag finns parkeringar. I samband med utformningen kommer även flera grönytor att skapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsanläggning, ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus, kontor och handel i centrala Umeå
Ca 13 våningar högt hus i huvudsak ska innehålla bostäder. I markplan ska det finnas plats för handel och kontor och ca 100 st parkeringsplatser under mark.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt garage och skärmtak samt rivning av sophus, skärmtak och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80 lägenheter, 3 huskroppar med 3-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus i Lycksele
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Förtätning av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 1500 bostäder 12-15 vånningar
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors
Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Förtätning med bostäder i Umeå
Inom Kryssaren 6 planeras uppföras bostadshus i två plan i inre tomtgräns.
Nybyggnad av radhus i Vännäsby
Obos bostadskoncept Start Living.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 2 bostadshus. Entreprenaden omfattar renovering av 77 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, lägenhetsdörrar samt nya ytskikt och stammar i badrum. Nya installationssystem monteras för ventilation.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
På Verkstadsgatan på Västteg planerar Umeå kommun att bygga ett äldrecenter bestående av trygghetsboende med 120 lägenheter och vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus, Umeå
Påbyggnad med 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadhus i Holmsund
Planer för 40-50 nya lägenheter intill Himmelska fridens torg.
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för tillkommande bostäder i form av punkthus med underjordiskt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Nya bostäder på Grubbe i Umeå
Planer på att bygga sju bostadsrättsradhus om cirka 120 kvadratmeter i området.
Nybyggnad av seniorbostäder mm i Holmsund
Planer på ca 65 seniorlägenheter.
Ombyggnad av studentlägenher i Umeå
Ombyggnad av studentlägenheter.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa en utökad byggrätt för bostäder i form av särskilt boende.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Fasadarbeten och fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Avstyckning för villatomter.
Stambyte och badrumsrenovering i bostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering av 35 st lägenheter. Lägenheterna renoveras med nya fönster, balkongdörrar, nytt ytskikt i badrummen och byte av el. I badrummen finns asbest som saneras. Nya förråd, nya ytskikt i tvättstugor. Renovering av fasad, garage samt markarbeten som tex dränering.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ånäset, Robertsfors
Projektet avser ombyggnad 2 st flerfamiljshus med adress Brogatan 10 och Sågvägen 3 i Ånäset. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av husen till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Nytt bostadsområde med småhus i Hörnefors
På Västermalm i Hörnefors har kommunen nu ett nytt bostadskvarter innehållande 21 st småhustomter som finns för kommunens privatpersoner att köpa.
Nybyggnad av bostäder eller gruppboende i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder eller gruppboende.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum, tvättrum, WC-utrymmen och duschrum samt vattensäkring kök i lägenheter. Duschrum och WC i kvarterslokal ska byggas om till förråd. Objektet är beläget på Ersboda, Umeå kommun. Fastigheterna som ingår i ombyggnationen är Grädden 1 och Måttet 11 och finns på adresserna Måttgränd 18-48, Snipgränd 114-194 och Måttgränd 21-93. Totalt antal lägenheter som ingår i upphandlingen är 84 stycken. 48 lägenheter på Grädden 1 och 36 lägenheter på Måttet 11. Del av kvarterslokal på fastighet Måttet 11 ingår i anbud.
Nybyggnad av villor i Vännäs
Vännäsby är en populär by med ett vackert läge i Vännäs kommun, där Umeälven och Vindelälven möts. Här får nu radhusen och lägenheterna i de två tidigare etapperna av Lokstallet sällskap av 5 friliggande villor om 122 kvm som äganderätter. Husmodellen heter Villa Fredriksdal – en av vårt dotterbolag SmålandsVillans mest populära hustyper.
Ny- & påbyggnad av fastighet i Umeå
Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Skellefteå
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Rivning av delar på flerbostadshus. Storkåge 21:19.
Nybyggnad av gruppboende i Ålidhemsområdet, Umeå
Planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Fasadmålning på flerbostadshus mm i Östra Ersboda, Umeå
Karet 4 innefattar flertalet höghus, radhus, komplementsbyggnader och staket som ska målas om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Objektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 6 lägenheter samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av gårdshus med bostäder i Umeå
Planer på att bygga gårdshus i Haga, Umeå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och flytt av komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att samtidigt lösa en större del av kv. Polarräven. Ärendet avser att med förtätning i form av mindre bostäder Området är beläget i stadsdelen Teg cirka 1,7 km från Umeå centrum.
Nya villatomter i Umeå
Planer för ca 60 villatomter och eventuellt flerbostadshus i området sydväst om Stöcksjö utanför Umeå.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Renovering av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt cirka 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.
Ramavtal avseende kommunikationsoperatör för bredbandsnät för Vilhelmina Bostäder AB
Avser Kommunikationsoperatör (KO) i Vilhelmina Bostäders fastighetsbestånd i Vilhelmina kommun.
Ombyggnad av äldreboende i Skellefteå
Installation och väsentlig ändring av anordning för ventilation i del B, C, D, G, I ,K.
Renovering av bostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av nya lägenheter i bottenplan.
Ombyggnad av entréer mm på flerbostadshus i Nordmaling
Objektet omfattar kapning av fasadpanel mot mark på entréfasaderna. Höjning av entrétaken mot bakkant för bättre taklutning samt tillskapa språng över förrådsfasaderna och förstärkning av bärighet över entréerna.
Utvändig målning 2019 i Vännäs
Utvändig målning inom tre fastigheter i vännäs kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källareutrymmen till lägenheter.
Byte av värmekulvert, fjärrvärmecentraler mm vid flerbostadshus i Umeå
Avser byte av utvändig värmekulvert, VS, VV och VVC-ledningar samt installation av ny fjärrvärmecentral.
Byte av FTX-aggregat i flerbostadshus i Umedalen, Umeå
Avser 56 st nya FTX-aggregat (kryddhylleaggregat) vid kv Pastorn 2 och Prosten 2, Umedalen.
Flytt/ombyggnad till flerbostadshus i Umeå
Befintliga moduler ska flyttas och renoveras invändigt & utvändigt, samt markarbeten.
Utvändigt underhåll av radhus i Umeå
Fasadändring av radhus, byte av ytterdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal till lägenhet.
Installation av värmepump i fastigheter i Vännäs
Fastigheterna Trinnlinden 6:1 och Jämteböle 1:64 ska kompletteras med värmepump från energibrunnar. Objektet är beläget i Vännäs kommun med adress Marahällan 28 Vännäs (Trinnlinden 6:1) samt Rönnvägen 36-38 Tväråbäck (Jämteböle 1:64).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och carport.
Nybyggnad av kedjehus i Vännäs
Nybyggnation av kedjehus, Nybyggnation av carport. Kvarnstenen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande från tegeltak till plåttak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åsele
Ansökan om bygglov - ommålning av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från butik till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av enbostadshus med takkupa Attefall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från skola till utslussningsverksamhet.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och garage samt förråd och jordkällare.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av garage, trapphus och källartrappa.
Rivning av fritidshus i Vindeln
Rivningslov för fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad kontor till lägenheter och fasadändring.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Tillbyggnad av äldreboende med fläktrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: