Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer på bland annat bygga cirka 500 nya bostäder och även annan verksamhet.
Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teg, Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Umeå
De 87 lägenheterna, en till fyra rum och kök, ligger i två huskroppar med elva bostadsvåningar. Alla lägenheter har inglasade balkonger. De större lägenheterna har även bastu samt två inglasade balkonger i olika väderstreck. Garage finns i källaren under huset men det finns också parkeringsplatser med motorvärmare. Alla lägenheter på 2-4 rum har rymliga skjutdörrsgarderober som standard och samtliga lägenheter har förråd i källaren.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 90 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. 2 av huskropparna har idag platta yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av dessa 2 befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. Befintliga sadeltak rivs i omfattning för att utöka fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Umeå
Beställare = markägare. Handel och kontor i nedersta våningarna. Ca 110-120 stycken p-platser under mark.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 6
Totalt planeras ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 7
Totalt planeras ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus i Lycksele
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus.
Nybyggnad av särskilt boende i Vännäs
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende i Vännäs samhälle. Bedömd bruttoarea ca 4 200 BTA.
Förtätning av bostäder i Umeå
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av flerbostadshus. Syftet är också att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden. Ca 60-70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 1
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av hyresrätter med 2-3 våningar på befintligt hus. Ca 50 lägenheter. Storleksmässigt siktar de på mindre lägenheter på 45-50 kvadratmeter upp till större lägenheter på 75-85 kvadratmeter.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Jörnträhus ska bygga det första lägenhetsprojektet i egen regi på en tomt i korsningen Svedjevägen/Torsgatan i Skellefteå. Kvarteret Vänligheten ska stå klart för inflyttning i augusti 2019 och består av fem hus med totalt 20 fyrarumslägenheter på 106 m2.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nya bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att bekräfta användningen park på allmän platsmark. Planområdet är beläget på Grubbe cirka 3 kilometer från Umeå centrum.
Förtätning med bostäder i Umeå
Inom Kryssaren 6 planeras uppföras bostadshus i två plan i inre tomtgräns.
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med möjlighet till restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av radhus med carport, förråd och soprum.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 2 bostadshus. Entreprenaden omfattar renovering av 77 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, lägenhetsdörrar samt nya ytskikt och stammar i badrum. Nya installationssystem monteras för ventilation.
Nybyggnad av radhus i Vännäs etapp 2
Nybyggnad av 5 radhus och 8 lägenheter i 2 huskroppar.
Nytt bostadsområde i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde i Holmsund och kunna erbjuda attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Bebyggelsen är tänkt att variera med topografi, lämplighet. Merparten av bostäderna är tänkta att vara fristående småhus. Tomterna kommer att fördelas av kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Förtätning på fastighet i Umeå
Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom fastigheten. Ett annat syfte är att utreda förutsättningar för att skapa inre gata genom kvarteret, från Renmarksplan till Rådhusesplanaden.
Nybyggnad av seniorbostäder mm i Holmsund
Planer på ca 65 seniorlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga, Mulbetet 4, 5, 21.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st fritidshus Hus A-F samt anläggning av småbåtshamn med bastubyggnad.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Hörnefors
På Västermalm i Hörnefors har kommunen nu ett nytt bostadskvarter innehållande 21 st småhustomter. Större delen av de 21st småhustomterna finns för kommunens privatpersoner att köpa men 6st har reserverats för exploatörer.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Upphandlingen avser nybyggnad av ett gruppboende med tillhörande gemensamt soprum och förråd. Total bruttoarea ca 505 m² och behandlad tomtarea ca 3000 m².
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser renovering av badrum, WC och vattensäkring av kök inom lägenheter. I gemensamma utrymmen renoveras tvättstugor samt byte av entrépartier. Badkarsplatser kommer att göras om till duschplatser och golvbrunnar anpassas efter duschplats.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande byte av fasad- och takmaterial efter brand.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Åsele
Objektet avser om- och tillbyggnad av del av Åseborg (äldreboende). Plan 1 byggs om till särskilt boende. Ny planlösning. Plan 2 Nytt trapphus till fläktrum. Plan 3. Tillbyggnad av fläktrum och ombyggnad av yttertak på mellandelen (Hus C). Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 615 m2 Hus C Plan 2 trapphus ca 11 m2 Hus C Plan 3 fläktrum och kallvind ca 382 m2.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Lycksele
Badrumsrenovering på Brännbergsvägen 19, 21 & 23.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att samtidigt lösa en större del av kv. Polarräven. Ärendet avser att med förtätning i form av mindre bostäder Området är beläget i stadsdelen Teg cirka 1,7 km från Umeå centrum.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i ca 6 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske.
Relining av köksstammar i flerbostadshus i Mariehem, Umeå
Objektet avser stamrenovering genom relingning av köksstammar. Totalt är det 24 st köksstammar och 4 st stammar med badrum/kök. På varje stam är det 3 lgh.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för inglasning av 105 st. balkonger.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Takomläggning på Åseborg i Åsele
Takomläggning på Åseborg, Gullvivan/Fyrklövern.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från samvarorum/förråd till lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Ändrad användning av vårdlokal till äldreboende, fasadändring samt tillbyggnad av flerbostadshus med bostadsutrymme.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av parhus/tvåbostadhus.
Nybyggnad av stugby i Storuman
Nybyggnad av 4 fritidshus Björkfors 1:1133 (hus A-D).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och flytt av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Dorotea
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av gäststuga i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för toalett samt om- och tillbyggnad av servering och uthyrningsstuga.
Nybyggnad av gäststuga i Sorsele
Ansökan om rivningslov och bygglov för stuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för fasadändring Folkskolan 4,5.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande byte av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad av befintliga ytor tre lägenheter egen brandcell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation.
Rivning och sanering av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning / sanering efter brand.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande tillskapande av utrymningsväg från balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ändring färgsättning fasad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Malå
Ny och tillbyggnad av 16 inglasade balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Skellefteå
Fasadändring och ändring av garage till lägenhet.
Utvändigt underhåll av altan i Skellefteå
Fasadändring, inglasning av 7 balkonger.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Umeå
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källarutrymme till suterränglägenhet samt av garageportar byggs igen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av 2 burspråk till 2 inglasade balkonger.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Tillbyggnad av äldreboende med takkupa.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum samt installation av eldstad och/eller rökkanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: