Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.
Nybyggnad av bostäder i Välsviken, Karlstad
Planer finns på att skapa en attraktiv och levande stadsdel i Välsviken med handel, industri, service, kontor, bostäder, natur, friluftsliv och kulturmiljö. Enligt förslaget finns det plats för cirka 2000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Området som Karlstadshus är intresserad av ligger mellan Tingvalla IP och Brigadmuseet. Enligt planerna kan här rymmas ca 150-200 bostäder, både flerbostadshus och radhus. Samt parkeringshus med ca 160 P-platser och ett parkeringsdäck med ca 80 p-platser.
Nybyggnad av bostäder m.m. vid Stenbron, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 3 huskroppar i 6, 8 och 11 våningar, påbyggnad av befintlig fastighet med 2 våningar samt parkeringsdäck med 46 platser. I projektet ingår även 1500 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av punkthus, lokaler och butiker på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, äldreboende, trygghetsboende. I markplan handel och restaurang. För projektets genomförande krävs en planändring.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Kanikenäsbanken i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 130 lägenheter samt kontor och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av 2 punkthus, 46 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Östra Jakobsberg med 61 lgh uppdelat i 2 punkthus. Etapp 2: 1601139
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av enfamiljshus, kommer att säljas som stycketomter.
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter i Karlstad. Etapp 1 Id 1513451
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Karlstad Etapp 2
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 8 huskroppar.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Planer finns för cirka 220 nya studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av butikslokal av hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 2 stycken flerfamiljehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad Etapp 1
Avser nybyggnad av ca 45 bostadsrätter.
Renovering av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av fönster och renovering av kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar med ca 30 lägenheter. Avser 3 huskroppar som byggs som ett U mot omrivande gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Huset skall ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.
Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av 5 flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad med 22 lägenheter i 8-10 våningar.
Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.
Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad
Preliminärt planerade underhållsåtgärder. Ny fasad, tilläggsisolering, nya fönster, nytt tak. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bostäder i Skattkärr
Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av hissar samt installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
:Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Byte av tak på flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av tak på Fagottgatan 23-25, 31-33, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 67-69.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte avbalkongräcken och front på del av Södra- och Norra Långtäppan.
Takrenoveringr på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av tak vid Kv Gripen, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjligheten med bebyggelse . Finns för närvarande bebyggelse på Lammet 1,2 och 9 med kulturhistoriskt värde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Skoghall
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning för delar av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tvättning av fasad, byte av några fönster, byte av fogar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Målning av entrétak på flerbostadshus i Karlstad
Målning av entretak vid fagottgatan 23-25, 31-33, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 67-69.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Karlstad energi kommer att installera fjärrvärme i huset. Inget som belastar Brf föreningen.
BYte av lås på flerbostadshus i Karlstad
Byte av lås på entredörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av lås på entrédörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av tvättmaskiner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av hiss flerbostadshus i Karlstad
Utbyte av av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av 6 balkongnosar i betong på flerbostadshus. Under 2021 planeras byte av tak.
Underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Små underhåll i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: