Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (3)
Filipstad (6)
Forshaga (4)
Grums (3)
Hagfors (0)
Hammarö (3)
Karlstad (47)
Kil (3)
Munkfors (0)
Storfors (3)
Sunne (1)
Säffle (3)
Torsby (12)
Årjäng (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnation av två huskroppar med 7 respektive 13 våningar, med en totalyta på 10 000 m².
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Kanikenäsbanken i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter samt kontor och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad flerbostadshus och förskola i Karlstad,
Avser nybyggnad av förskola samt två punkthus. Bostadshusen är i 8 samt 9 våningar med översta våningen som en indragen, totalt ca 78 lägenheter. Förskola inrymd i två våningsplan med 8 avdelningar och kommer sammanbyggs med hus B. I förskolan ska personalutrymmen och mottagningskök ingå. Rivning av gamla Hagaborgs förskola . Byggnaden ska rivas i sin helhet inkl komplementbyggnader och förskolegård.
Nybyggnad av flerbostadshus samt kommersiella lokaler i Karlstad.
Avser nybyggnad av höghus med 217 bostäder, kommersiella ytor inklusive en Coopbutik. Bostäderna består både av bostadsrätter och hyreslägenheter. Under mark kommer byggas garage med 76 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av butikslokal av hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 2 stycken flerfamiljehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för ca 50 bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i villaform, 2-våningshus. Försäljning kommer påbörjas i slutet av mars 2019. Projektering klar, utfört via Riksbyggen typhus.
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter i Karlstad. Etapp 1 Id 1513451
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 222 lägenheter med garage under mark för 76 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 458 lägenheter , lokaler samt garage under mark med 204 platser.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 8 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Herrhagen
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter i ett flerbostadshus med fyra våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 25 lägenheter i 7 våningar samt vindsvåning. Bottenplan består av lokal för handel, våning 2-7 blir lägenheter för trygghetsboende med tot 24 lgh samt en övernattningslägenhet. Vindsvåning blir gemensamhetslokal med terass, lägenhetsförråd och fläktrum.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar med ca 30 lägenheter. Avser 3 huskroppar som byggs som ett U mot omrivande gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Huset skall ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.
Nybyggnad av parhus i Kristinehamn
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 14 parhus fördelad på åtta 1-planshus om 90 kvm och tolv 2-planshus om 110 kvm. Varje bostad har carport.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54. Id.nr 1631374
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i östra Kroppkärr, Karlstad
Planer finns för mindre flerbostadshus. Högsta tillåtna våningsantal inom planområdet är två våningar. Exploatering: 1616826
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.
Nybyggnad av bostäder Karlstad
Planer finns för nybyggnad flerbostadshus alternativt radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 38 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser .
Nybyggnad av LSS boende Torsby
Avser nybyggnad av LSS boende, 12 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser rotrenovering av flerbostadshus vid området Alstigen i Torsby. Stambyte, badrum och kök samt trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18-20 lägenheter med option i från etapp1.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Nybyggnad av Bostäder Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus samt kontor och affärslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende hissentreprenör, i Grums
Avser hisservice och reparation av hissar för Grums kommun inkl bolag samt stiftelse, Säffle Bostäder inkl. Säffle kommun samt övriga i förfrågan omnämnda bolag, Hammarö kommun, Kils kommun, Kristinehamn kommun, Sunne kommun, Hagfors kommun inkl. bostadsbolag samt Munkfors kommun inkl. bostadsbolag Upphandlingen är uppdelad i två områden: område 1 – Grums, Kil, Säffle, Hammarö, Sunne och Kristinehamn område 2 - Munkfors och Hagfors. Möjlighet till förlängning 1+1 år
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Entreprenaden omfattar Thoreliusgatan 14 C och D samt 12 A-D i Forshaga med 54 lägenheter. I samtliga lägenheter skall köken totalrenoveras med utbyte av alla kökssnickerier (motsvarande befintliga), inklusive vitvaror, diskbänk och blandare. Nya ytskikt golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder, lister, karmar, radiatorer, rör, inklädnader och alla andra synliga ytor i köket. 3-rums lägenheter skall efter renoveringen försetts med separata kyl-och frysskåp. Ny elcentral i hall. Elkontakter, strömbrytare, doslock, mm byts ut i kök. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat
Takrenovering på flerbostadshus i Skoghall
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Forshaga
Projektet ligger vilande. Planer finns för nybyggnad av 3 st parhus, 6 lgh. Visterud 3:10,3:5.
Nybyggnad av parhus i Säffle
Avser nybyggnad av sammanbyggda parhus.
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54. Id nr 1649311
Takrenoveringr på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av tak vid Kv Gripen, Karlstad.
Byte av tak på flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av tak på Fagottgatan 23-25, 31-33, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 67-69.
Renovering av radhus i Torsby
Avser byggentreprenad på radhus med byte av fönster, byte fasad panel, ombyggnad tak, nya vindskivor och målning fasad mm på 3 hus Tutstadsvägen Sysslebäck.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser byte av fönster och balkongdörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 2 mindre parhus.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Gäddan 7 Id : 1636841
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Fönsterbyte på byggnader på storgatan 24-26 i Årjäng
Upphandlingen avser fönsterbyte på Storgatan 26 och innehåller en option för fönsterbyte på Storgatan 24 och 22.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kil
Utbyte av 2 st befintliga hissar.
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte avbalkongräcken och front på del av Södra- och Norra Långtäppan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Forshaga
Avser fönsterbyte och fönsterdörrar på flerbostadshus. Objektets läge: Bruksgatan 7-13 i Forshaga.
Nybyggnad av stugby i Säffle
Bygglov för nybyggnad av 5 små fritidshus.
Rivning av flerbostadshus, Filipstad
Rivning av flerbostadshus , Lunden 4:52 i Filipstad
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser förnsterbyte på Järpegatan 13 A-F, GHAB
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Forshaga
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet. forshaga målaren 10.
Nybyggnad av fritidshus i Filipstad
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Charlottenberg
Bygglov uppförande av 4 st övernattningsstugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för uppsättning av skylt samt byte av ytterdörr på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Storfors
Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Storfors
Tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Torsby
Utvändig ändring (byte av dörr).
Rivning av enbostadshus i Grums
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus, Tillbyggnad av fritidshus Branäs 4:818,7:25.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Nybyggnad av förråd/uthus på Fågelsången 2 samt fasadändring på flerfamiljshus på Salem 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Byte av hiss flerbostadshus i Karlstad
Utbyte av av hiss i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Filipstad
Rivningslov Rivning Yngshyttan 1:182,1:183.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tvättning av fasad, byte av några fönster, byte av fogar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Filipstad
Bygganmälan Inst el ändr av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säffle
Bygglov för ändrad användning till flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av ventilation och yttre utseende på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sunne
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Målning av entrétak på flerbostadshus i Karlstad
Målning av entretak vid fagottgatan 23-25, 31-33, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 67-69.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på Räfsan 1 och Bindaren 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Karlstad energi kommer att installera fjärrvärme i huset. Inget som belastar Brf föreningen.
Bevattningssystem till enbostadshus i Skoghall
Avser installation av bevattningssystem.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av 68 balkongnosar i betong på flerbostadshus under 2020. Takbyte planeras 2021.
Demontering av byggnad, avlägsnande av div föremål, återställande av mark, Töcksfors
Avser demontering av byggnad, avlägsnande av diverse föremål i byggnaden samt återställande av marken inom strandskyddsområdet till ursprungligt skick på fastigheten Strömmar 1:110 i Töcksfors
Takbyte på enfamiljshus i Koppom
Avser takbyte på 2 (fastigheter) enfamiljshus i Koppom.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: