Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (5)
Filipstad (6)
Forshaga (6)
Grums (4)
Hagfors (0)
Hammarö (9)
Karlstad (62)
Kil (5)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (4)
Säffle (4)
Torsby (5)
Årjäng (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.
Nybyggnad av bostäder i Välsviken, Karlstad
Planer finns på att skapa en attraktiv och levande stadsdel i Välsviken med handel, industri, service, kontor, bostäder, natur, friluftsliv och kulturmiljö. Enligt förslaget finns det plats för cirka 2000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Området som Karlstadshus är intresserad av ligger mellan Tingvalla IP och Brigadmuseet. Enligt planerna kan här rymmas ca 150-200 bostäder, både flerbostadshus och radhus. Samt parkeringshus med ca 160 P-platser och ett parkeringsdäck med ca 80 p-platser.
Nybyggnad av bostäder m.m. vid Stenbron, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 3 huskroppar i 6, 8 och 11 våningar, påbyggnad av befintlig fastighet med 2 våningar samt parkeringsdäck med 46 platser. I projektet ingår även 1500 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av punkthus, lokaler och butiker på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, äldreboende, trygghetsboende. I markplan handel och restaurang. För projektets genomförande krävs en planändring.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Kanikenäsbanken i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 130 lägenheter samt kontor och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av 2 punkthus, 46 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Östra Jakobsberg med 61 lgh uppdelat i 2 punkthus. Etapp 2: 1601139
Nybyggnad punkthus och förskola i Karlstad,
Avser nybyggnad av förskola samt två punkthus. Bostadshusen är i 8 samt 9 våningar med översta våningen som en indragen, totalt ca 78 lägenheter. Förskola inrymd i två våningsplan med 7 avdelningar och kommer sammanbyggs med hus B. I förskolan ska personalutrymmen och mottagningskök ingå. Rivning av gamla Hagaborgs förskola innefattande 8 avdelningar. Byggnaden ska rivas i sin helhet inkl komplementbyggnader och förskolegård.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av enfamiljshus, kommer att säljas som stycketomter.
Nybyggnad av bostads- och handelshus i Sunne
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik och lägenheter. Livsmedelsbutiken ska ligga i markplan och vara 2000 kvm stor. Ovanpå byggs ca 24 lägenheter fördelat på 2 våningar. Totalt 5000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i villaform, 2-våningshus. Försäljning kommer påbörjas i slutet av mars 2019. Projektering klar, utfört via Riksbyggen typhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Syftet med planen är att skapa en ny entré till Lillängshamnen och en mötesplats i området samt bostads- och centrumbebyggelse.
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter i Karlstad. Etapp 1 Id 1513451
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende. BOA inkl LOA 2072 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 8 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av butikslokal av hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 2 stycken flerfamiljehus.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Planer finns för cirka 220 nya studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 25 lägenheter i 7 våningar samt vindsvåning. Bottenplan består av lokal för handel, våning 2-7 blir lägenheter för trygghetsboende med tot 24 lgh samt en övernattningslägenhet. Vindsvåning blir gemensamhetslokal med terass, lägenhetsförråd och fläktrum.
Renovering av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av fönster och renovering av kök i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar med ca 30 lägenheter. Avser 3 huskroppar som byggs som ett U mot omrivande gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Huset skall ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.
Om- och nybyggnad av särskiltboende i Kil
Äldreboende om 80 platser inkl storkök och restaurangdel. Rivning av befintlig byggnad och skyddsrum. Ev återuppbyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1.
Stamrenovering i flerbostadshus i Skoghall
Avser stambyte i 6 flerbostadshus med totalt 172 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad med 22 lägenheter i 8-10 våningar.
Nybyggnad av parhus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av 20 parhus fördelad på åtta 1-planshus om 90 kvm och tolv 2-planshus om 110 kvm. Varje bostad har carport.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Kristinehamn
Avser återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand och omfattar 3st sammanbyggda huskroppar i två plan, innehållande 12st lägenheter. Nyproduktionen består av återuppbyggnad utifrån befintligt betongstomme.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av ett våningsplan med 34 lägenheter.
Om, till- och nybyggnad av särskilt boende i Kristinehamn
Avser tillbyggnad av Ölmegården i ett plan med 10 st lägenheter för särskilt boende, verksamhetsanpassade utrymmen för personal och boende.Teknikbyggnad samt sophus ska uppföras. Nytt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18-20 lägenheter med option i från etapp1.
Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad
Preliminärt planerade underhållsåtgärder. Ny fasad, tilläggsisolering, nya fönster, nytt tak. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bostäder i Skattkärr
Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart.
Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
Rivning och nybyggnation av 60-80 platser äldreboende.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Takrenovering på parhus i Hammarö
Avser takrenovering av parhus i Hammarö.
Nybyggnad av LSS boende Torsby
Avser nybyggnad av LSS boende.
Fasad och fönsterrenovering av flerbostadshus i Kil
Avser renovering av fasad och fönster på flerbostadshus, förråd och gemensamhetsutrymmen i Kil.
Ramavtal avseende hissentreprenör, i Grums
Avser hisservice och reparation av hissar för Grums kommun inkl bolag samt stiftelse, Säffle Bostäder inkl. Säffle kommun samt övriga i förfrågan omnämnda bolag, Hammarö kommun, Kils kommun, Kristinehamn kommun, Sunne kommun, Hagfors kommun inkl. bostadsbolag samt Munkfors kommun inkl. bostadsbolag Upphandlingen är uppdelad i två områden: område 1 – Grums, Kil, Säffle, Hammarö, Sunne och Kristinehamn område 2 - Munkfors och Hagfors. Möjlighet till förlängning 1+1 år
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Entreprenaden omfattar Thoreliusgatan 14 C och D samt 12 A-D i Forshaga med 54 lägenheter. I samtliga lägenheter skall köken totalrenoveras med utbyte av alla kökssnickerier (motsvarande befintliga), inklusive vitvaror, diskbänk och blandare. Nya ytskikt golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder, lister, karmar, radiatorer, rör, inklädnader och alla andra synliga ytor i köket. 3-rums lägenheter skall efter renoveringen försetts med separata kyl-och frysskåp. Ny elcentral i hall. Elkontakter, strömbrytare, doslock, mm byts ut i kök. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat
Takrenovering på flerbostadshus i Skoghall
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Forshaga
Projektet ligger vilande. Planer finns för nybyggnad av 3 st parhus, 6 lgh. Visterud 3:10,3:5.
Nybyggnad av parhus i Säffle
Avser nybyggnad av sammanbyggda parhus.
ROT-renovering i flerbostadshus i Grums
Projektet avser i huvudsak tre tillbyggda trapphus, installation av hiss, byte av fönster- och fönsterdörrar, fasad- och balkongrenovering, renovering av kök och badrum samt invändig ytskiktsrenovering i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av hissar samt installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Charlottenberg
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Grums
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
:Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Nybyggnad av fritidshus i Gaperhult, Säffle
Avser 4 byggklara strandtomter. Varje byggnad kommer att vara på ca 80 kvm. Exploatering gjord.
Byte av tak på flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av tak på Fagottgatan 23-25, 31-33, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 67-69.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser byte av fönster och balkongdörrar.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Arvika
Byte av dörrar samt målning av trapphus.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte avbalkongräcken och front på del av Södra- och Norra Långtäppan.
Nybyggnad av parhus i Forshaga
Avser nybyggnad av 1 st parhus. Visterud 3:10,3:5.
Takrenoveringr på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av tak vid Kv Gripen, Karlstad.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Gäddan 7 Id : 1636841
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjligheten med bebyggelse . Finns för närvarande bebyggelse på Lammet 1,2 och 9 med kulturhistoriskt värde.
Fönsterbyte på byggnader på storgatan 24-26 i Årjäng
Upphandlingen avser fönsterbyte på Storgatan 26 och innehåller en option för fönsterbyte på Storgatan 24 och 22.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Filipstad
Avser byte av fönster och dörrar.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kil
Utbyte av 2 st befintliga hissar.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Kostnad okänd.
Ombyggnad av ventilation i Kristinehamn
Avser byte av ventilation vid Skogshyddan i Björneborg och Uranus 19.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Forshaga
Avser fönsterbyte och fönsterdörrar på flerbostadshus. Objektets läge: Bruksgatan 7-13 i Forshaga.
Rivning av flerbostadshus, Filipstad
Rivning av flerbostadshus , Lunden 4:52 i Filipstad
Utvändig målning av flerbostadshus i Årjäng
Avser målningsarbete gällande fasad på flerbostadshus vid Dalavägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Säffle
Bygglov för nybyggnad av 5 små fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Charlottenberg
Bygglov uppförande av 4 st övernattningsstugor.
Ombyggnad av lägenhet i Forshaga
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet. forshaga målaren 10.
Ombyggnad av enbostadshus i Filipstad
Bygglov ändrad användning.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Storfors
Rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Kil
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Grums
Tillbyggnad och ombyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus (efter brand).
Ombyggnad av lägenhet i Charlottenberg
Ändring av flerbostadshus, Källarlokal till lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Arvika
Fasadändring av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kristinehamn
Fasadändring enbostadshus samt tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på Räfsan 1 och Bindaren 3.
Målning av entrétak på flerbostadshus i Karlstad
Målning av entretak vid fagottgatan 23-25, 31-33, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 67-69.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: