Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nytt bostadsområde i Uppsala
Södra Storvreta skall byggas ut med ca 1000 nya bostäder
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen, Uppsala
Planer för ca 500 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Ca 700 bostäder, idrottsplats, handel, service mm.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Boländerna, Uppsala
Fyra tornliknande byggnader i upp till 12 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Uppsala
Omkring 400 lägenheter, förskolor samt restauranger i centrala Eriksberg i Uppsala. Eriksberg 27:1 m fl
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala
Avser cirka 340 lägenheter i flerbostadshus om 4-7 våningar och en förskola i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt 200 lgh i 2 etapper. Område Börjetull.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3-6
Renovering av studentbostäder i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser nybyggnad av bostäder inom fastigheterna Jälla 2:3, Jälla 2:18 samt fastigheterna Jälla 2:5 och Vaksala-Lunda 13:4. Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Hundratalet bostäder fördelat på villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 190 lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder och kontor i Uppsala
Totalt planeras 295 st lägenheter på Studentvägen.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Ca 122 lägenheter i Kvarteret Docenten, som kommer att ha 5–10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
161 hyresrätter samt 7 kommersiella lokaler. Projektet är miljöcertifierad enligt miljöbyggnad Silver. BOA 7091 kvm.
Nya bostäder, skola och förskola i Länna, Uppsala
Cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna.
Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus i den norra delen av kvarteret Fältläkaren.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sala-Backe i Uppsala
Ca 100 lgh i max 8 våningar, parkering under husen. Rivning av befintligt enklare kallergarage.
Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Botrygg har tilldelats mark för ca 125 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Uppsala
Detta avser etapp 4 med ca 120 bostäder. Totalt ska ca 500 bostäder byggas i i Bäcklösaområdet. Kommer att delas upp i flera etapper under 2017-2025. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813 Etapp 2, 85 bostäder: 1352856 Etapp 3, 28 bostäder: 1417123
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 2
I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
81 lägenheter i 1 huskropp. 4-6 våningar med 1 källarplan.
Nya bostäder i Uppsala
85-100 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 100 st lägenheter. Fyrislundsgatan/Johannesbäcksgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt ska ca 500 bostäder byggas i i Bäcklösaområdet. Kommer att delas upp i flera etapper under 2017-2025. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813 Etapp 2, 85 bostäder: 1352856 Etapp 3, 28 bostäder: 1417123 Etapp 4, 120 bostäder: 1436421
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
1 hus med hyresrätter och 1 hus med kollektivboende
Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala
100 hyresrätter. Byggs priseffektivt för normhyra.
Nybyggnad av punkthus på Rickomberga, Uppsala
Ca 78 lgh i 3 punkthus, 5-7 våningar.
Nybyggnad av seniorboende i Uppsala
Vård och omsorgsboende 70-80 lägenheter.
Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av 3 st fastigheter med ca 168 lägenheter/hus till studentbostäder. Flogsta 13:1 Flogsta 14:1 Flogsta 15:1
Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala etapp 2
63 lägenheter, bostadsrätter. Kommer byggas i 4, 5 och 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala
Byggemenskapen Gården ämnar bygga flerbostadshus med 4 våningar, 20-25 bostäder och omfattande gemensamma lokaler för egen användning. Gruppen är intresserad av att tidigt diskutera ett partneringupplägg. Ambitionerna gällande social och ekologisk hållbarhet är höga, vilket i praktiken förutsätter en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala
Kv Svanen 58 st hyresrätter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 28 lgh + lokaler i bottenplan, bostadsrätter.
Rivning och nybyggnad av bostäder/livsmedelsbutik i Uppsala
Rivning av befintlig byggnad. Nybyggnation av ca 30 lägenheter och en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av ca 54 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
1 hus 44 lägenheter i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 1
Byggs i 2 etapper, i denna etapp 30 st smålägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Luthagen
Nybyggnad av flerbostadshus Luthagen 21:4 och 21:3
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Bäcklösa, Uppsala
Området ligger granne med universitetsområdet SLU mellan Uppsala centrum och Sunnersta längs Dag Hammarskiölds väg. I denna etapp byggs 2 punkthus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björklinge
Uppsalahem har fått i uppdrag att bygga hyreslägenheter utanför Uppsala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bälinge
Uppsalahem har fått i uppdrag att bygga hyreslägenheter utanför Uppsala.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder.
Om- och nybyggnad av LSS-boende i Uppsala
Rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny byggnad för serviceboende. En befintlig mindre komplementbyggnad skall renoveras och anpassas.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala etapp 2
Byte av fönster och balkongdörrar. Backe 7:1 och 8:2
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 4:2
Ca 20 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor planeras i varje kvarter inom fastigheten Norra Lindbacken 4:2.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 4:3
Ca 20 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor planeras i varje kvarter inom fastigheten Norra Lindbacken 4:3.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 4
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 5
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 6
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 7
I denna etapp renoveras 120 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 3
I denna etapp renoveras 150 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 2
I denna etapp renoveras 90 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp renoveras 82 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 1
Nybyggnad av 8 + 8 radhus på 2 platser i Östra Sala Backe. Byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av hus med gemensamt kök och trädgård.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 1
Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 2
Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Salabacke etapp 3
Ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster.
Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.
Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av förskola till 24 st studentbostäder.
Ny fjärrvärmecentral med värmepumpar i flerbostadshus i Uppsala
Blodstenen består av tretton stycken trevåningshus belägna på adress Blodstensvägen 1-42 med totalt 252 lägenheter. I denna entreprenaden ingår att schakta och installera kölbärarkulvert, dra rör och anslut återvinningsbatterier installerade i annan entreprenad, ny fjärrvärmecentral med värmepumpar, driftsätta och injustera till fullt färdig anläggning.
Invändig renovering i flerbostadshus i Uppsala
Avser stambyte och badrumsrenovering av 44 st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av tre tvåbostadshus och carport samt om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala etapp 1
Invändig renovering av 108 st lägenheter, kommer göras i 6 etapper.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala etapp 2
Invändig renovering av 108 st lägenheter, kommer göras i 6 etapper.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala etapp 3
Invändig renovering av 108 st lägenheter, kommer göras i 6 etapper.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala etapp 4
Invändig renovering av 108 st lägenheter, kommer göras i 6 etapper.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala etapp 5
Invändig renovering av 108 st lägenheter, kommer göras i 6 etapper.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala etapp 6
Invändig renovering av 108 st lägenheter, kommer göras i 6 etapper.
Tilläggsisolering av torpargrunder i flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Omfattar tilläggsisolering av torpargrunderna om cirka 15500 m2 invändig area med 100 mm polyuretan, sluten cell. Gottsunda 29:1, Gottsunda 28:1, Gottsunda 26:1, Gottsunda 25:1
Nya isolerrutor mm i gamla studenstaden, Uppsala
Området 7001 Gamla studentstaden uppfördes mellan åren 1951-53. Gamla studentstaden består av 13st trevåningshus beläget på adress Studentstaden 1-31 i Uppsala med totalt 196st lägenheter och 270st studentrum. Området har 2-glasfönster som då släpper igenom en hel del energi, tätningslisterna behöver bytas för få täta fönster och en del fönster har behov av justering och att klackas upp.
Ny ventilation på flerbostadshus i Uppsala
Blodstenen består av tretton stycken trevåningshus belägna på adress Blodstensvägen 1-42 med totalt 252 lägenheter. Området utfördes med från- och tilluftsaggregat på ventilation men detta är idag bortrivet och lockat. I dag har husen endast frånluft installerat med tilluft via ventiler i ytterfasad, utan värmeåtervinning. I entreprenaden ingår att byta frånluftsfläktar till nya som är förberedda med återvinningsbatterier. Fläktar ska placeras på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: