Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
I del 2 för Ulleråker planeras det för ytterligare hyres- och bostadsrätter, förskola, samt handel och service.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala, etapp 3
Avser 4 kvarter i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. Ca 500 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus med kontor och bostäder i Uppsala, Etapp 2
Detta är kvarter 3 med nybyggnad av ca 325 hyresrätter och parkeringshus. Projektet drivs och utvecklas av Magnolia Bostad fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilken är beräknad till andra kvartalet 2021. Då blir Heimstaden fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Uppsala
Vård Södra och Vård Norra 158 lägenheter, två vårdboenden med totalt 201 vårdplatser, nordens största, och en förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 190 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
3 hus och parkeringsgarage i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan
Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Rivning av ett garage och 1 hus ska göras stomrent. Sen ny och ombyggnad. Grundförstärkning. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Ca 122 lägenheter i Kvarteret Docenten, som kommer att ha 5–10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
161 hyresrätter samt 7 kommersiella lokaler. Projektet är miljöcertifierad enligt miljöbyggnad Silver. BOA 7091 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala
Södra och Norra Träpalatsen har slagits ihop till ett projekt. 4 hus och ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus & förskola i Uppsala, etapp 2
Miljöbyggnad Silver. Snickargatan/Fyrislundsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 104 st lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Uppsala
Detta avser etapp 4 med ca 120 bostäder. Totalt ska ca 500 bostäder byggas i i Bäcklösaområdet. Kommer att delas upp i flera etapper under 2017-2025. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813 Etapp 2, 85 bostäder: 1352856 Etapp 3, 28 bostäder: 1417123
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 2
I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala
100 hyresrätter. Byggs priseffektivt för normhyra.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
6-7 våningar. Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 2. Etapp 1: 1181823. Etapp 3: 1454151
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
75 lgh i 4 huskroppar i 4-6 våningar.
Nybyggnad av punkthus på Rickomberga, Uppsala
Ca 78 lgh i 3 punkthus, 5-7 våningar.
Nybyggnad av parhus i Södra Gunsta
22 parhus i Södra Gunsta
Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala etapp 2
63 lägenheter, bostadsrätter. Kommer byggas i 4, 5 och 8 våningar.
Rivning och nybyggnad av bostäder/livsmedelsbutik i Uppsala
Rivning av befintlig byggnad. Nybyggnation av ca 30 lägenheter och en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 3
1 hus 44 lägenheter i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. Miljöbyggnad Silver.
Upprustning av flerbostadshus i Uppsala
Invändig renovering av 108 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Luthagen
Nybyggnad av flerbostadshus Luthagen 21:4 och 21:3
Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 3
Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper. Tilldelningsområden Totalt omfattar tävlingen nio tilldelningsområden. Ett område är avsett för hyresrätter och övriga är avsedda för bostadsrätt och/eller äganderätt. Två av tilldelningsområdena är ska bestå av radhusbebyggelse. I övrigt ges förutsättningarna för varje tilldelningsområde av detaljplanen för Rosendalsfältet och vad som övrigt anges i tävlingsinbjudan.
Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder.
Nybyggnad av småhus i Uppsala, etapp 7
I denna etapp kommer det att byggas 3 st villor, 18 st kedjehus och 12 st enplansradhus. Totalt ska ca 500 bostäder byggas i i Bäcklösaområdet. Kommer att delas upp i flera etapper under 2017-2025. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813 Etapp 2, 85 bostäder: 1352856 Etapp 3, 28 bostäder: 1417123 Etapp 4 120bostäder: 1436421
Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala etapp 2
Byte av fönster och balkongdörrar. Backe 7:1 och 8:2
Ny ventilation på flerbostadshus i Uppsala
Blodstenen består av tretton stycken trevåningshus belägna på adress Blodstensvägen 1-42 med totalt 252 lägenheter. Området utfördes med från- och tilluftsaggregat på ventilation men detta är idag bortrivet och lockat. I dag har husen endast frånluft installerat med tilluft via ventiler i ytterfasad, utan värmeåtervinning. I entreprenaden ingår att byta frånluftsfläktar till nya som är förberedda med återvinningsbatterier. Fläktar ska placeras på tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala, etapp 11
Tomter som säljs styckevis.
Stamrenovering i flerbostadshus i Uppsala etapp 1
I denna etapp renoveras 82 st. Stamrenovering kök och badrum ca 800 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljuvansbo, Björklinge
Nybyggnad av 8 enbostadshus. BOA 330 kvm/fastighet.
Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Ombyggnad av 24 st studentbostäder.
Nybyggnad av parhus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av tre tvåbostadshus och carport samt om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Nya isolerrutor mm i gamla studenstaden, Uppsala
Området 7001 Gamla studentstaden uppfördes mellan åren 1951-53. Gamla studentstaden består av 13st trevåningshus beläget på adress Studentstaden 1-31 i Uppsala med totalt 196st lägenheter och 270st studentrum. Området har 2-glasfönster som då släpper igenom en hel del energi, tätningslisterna behöver bytas för få täta fönster och en del fönster har behov av justering och att klackas upp.
Ny bergvärmeanläggning till bostadshus i Uppsala
Entreprenaden avser att bygga om undercentral och borra nya energibrunnar som ska kopplas in mot befintliga värmepumpar. Systemet tar idag energin från markkollektorer som ska ersättas med energibrunnar.
Frånluftsåtervinning vid bostadsområde i Uppsala
Renblomman består av radhus och flerbostadshus beläget på adress Lapplandsresan 1-99 med totalt 147 st lägenheter. Frånluftsåtervinningen är sedan en tid demonterad och ska nu återställas till fullt färdig anläggning. Spets utgörs av fjärrvärme.
Renovering av flerbostadshus i Uppsala
Avser ommålning av 4 st trappuppgångar om 3-5 våningar i 1 flerbostadshus samt källare, eventuellt golvarbete i källaren kommer ingå. Även byte och flytt av belysning till närvarostyrd belysning i trappuppgångar, vind och källare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: