Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 130 lägenheter samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement. Byggnaderna uppförs i två och fyra våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 2
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 23 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Konvertering av garage till bostäder i Gustavsberg
Avser konvertering av garage till 5 st lägenheter på Ösby 1;36, Rutens väg 2-6, Gustavsberg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad och ombyggnad av balkonger och fönsterdörrar.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov enbostadshus och garage, rivningslov hb och 4 kb.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av trapp och räcke till flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, marklov.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: