Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Roslags-Näsby
Planer för nybyggnad av 230 studenlägenheter, gymnasium med coop butik i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i området, Ella gård, planeras för ca 350 - 420 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Täby
Området är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt ändrad användning till kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong Spegeln 24,25,Karmstolen 1,Bokhyllan 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ombygggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring/ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av parhus i Täby
Rivning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Uppförande av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus, balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till lägenhet (2020-06-30).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, takkupa på enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: