Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser nybyggnation av 2 st Brfer på 86 lägenheter samt 94 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering, nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17-39.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser en förädling av befintliga parkeringsgarage till bostäder som görs med nybyggnation och påbyggnad på kv Skvadronen 9, 10,11,12, Artilleristen 5, Spaden 3, Lien 2 samt Solskiftet 2 & 3. Husen är 6-14 våningar.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Rissne, Sundbyberg
Projektet kommer eventuellt att delas i etapper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus, Rissne
Projektet kommer eventuellt att delas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Ursvik
Avser fyra solcellsanläggningar på fastigheterna Höladan 1 och Skörden 1 i Ursvik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Inglasning av balkong samt konstruktion av stomme och tak.
Nybyggnad av gäststuga i Sundbyberg
Nybyggnad av gårdshus samt renovering av bef. garage och gårdsbjälklag.
Nybyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Nybyggnation av lägenhet på Skvadronen 2 & 7.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av bef. lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Påbyggnad av enbostadshus,.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundbyberg
Spolning av stammar i ca 40 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Uppförande av solpaneler på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: