Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 346 st.

Nybyggnad av student- och forskarbostäder i Stockholm
Avser fastigheterna Kattrumpstullen 9 och Teknikhöjden 1 samt Kattrumpstullen 14,15,17,16,12,13. Totalt skall 17 st personhissar till 8 huskroppar installeras. Miljöbyggnad Silver. Akademiska Hus, Svenska Bostäder, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ny detaljplan för Albano. Detaljplanen vann lagakraft den 2015-04-09 (Dp 2008-21530-54). Detaljplanen omfattar c:a 100 000 kvm universitetslokaler och c:a 50 000 kvm student- och forskarbostäder, vilket motsvarar ca 1 000 lägenheter. Universitetslokalerna byggs av Akademiska Hus och student- och forskarbostäderna av Svenska Bostäder. Svenska Bostäders åtta huskroppar kommer att uppföras på separata fastigheter inom området. Albano-området är beläget inom Nationalstadsparken öster om Roslagsvägen och gränsar i norr till Stockholms universitet, Campus Frescati, och i söder mot Ruddammsområdet och Kungliga tekniska högskolans campusområde. Mot öster utgör Roslagsbanans sträckning områdets gräns. Området benämns Campus Albano.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Projektet avser tre huvuddelar: - Grundförstärkning i nedre garage för nybyggnad hus C. - Nybyggnad 42 Hyresrätter och 50 studentlägenheter på innergård (Hus C) - Påbyggnad 66st Hyresrätter på befintlig huskropp (Hus B) Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten
Denna upphandling avser ca 700 bostäder, upphandling av övriga 200 bostäder och en förskola sker längre fram.
Om- och påbyggnad till bostäder, hotell och handel i Kista
Fastigheten ska konverteras till ca 750 bostäder, 250 longstay hotellrum samt ca 12 000 kvm handel.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 6
Avser nybyggnad av 206 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 4 mfl
I projekt Årstahusen kv 2 planeras det för totalt ca 318 lgh. Etapp 1 - BRF Träffas (pnr 1114448). Etapp 2 - BRF Umgås (pnr 1330026). Etapp 3 - BRF Trivas (pnr 1439927).
Ny/ombyggnad och rivning av flerbostadshus på Södermalm
2 nya hus om 19 respektive 6 våningar uppförs och det före detta huvudkontoret byggs om till bostäder. Underjordiskt parkeringsgarage i 2 våningar. Den före detta mottagningsbyggnaden rivs. Utsedd entreprenör gällande dörrar är Nikkarit AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga, Stockholm
ALBA - projektet innehåller sex sammanhängande byggnadskroppar i olika fasadmaterial och våningshöjder, ett stort garage och lokaler i bottenvåning ut mot den nya gångfartsgatan. Här planeras för cirka 400 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Hjorthagen
Markanvisningen för Gasklocka 4 gäller ca 320 lägenheter, en förskola samt lokaler i bottenvåningen. Huset som ska byggas på platsen blir ett landmärke som når ca 110 meter över havet. Fackverket till Gasklocka 3 kommer att stå kvar och den delen av området planeras för kulturändamål.
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 450 lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Kärrtorp
Projektet kallades tidigare för Triaden.
Upprustning och tillbyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, Stockholm
Projektet avser en påbyggnad av en befintlig industrifastighet i kvarteret Vandenbergh och omfattar totalt cirka 275 bostäder samt en förskola och ett LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Tegelviksgatan/Nackagatan. Nybyggnad av ett flerbostadshus med 172 st lägenheter och 3 st lokaler. Bta 20,721 m2
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken, Bromma
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage. Nyängsvägen-Västerled.
Ny- och tillbyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
Nybyggnad av 185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Påbyggnad av befintlig fastighet med 178 lägenheter. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av bostäder i Husby
Markanvisning om 100 hyresrätter och 60 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Husby
Markanvisning om 150 studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Husby
Markanvisning om 220 bostadsrätter eller äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga
LIGNUM - Här planeras cirka 200 bostäder, förskola och övriga lokaler i två byggnadskroppar i betong och trä. På taket planeras en gemensam gårdsyta för de boende i fastigheten.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 2 som avser nybyggnad av 171 lgh. Flerbostadshus omfattande 171 lägenheter, parkeringsgarage (46 platser) och en lokal. 4 st bilparkeringar (HKP)på gård. 170 st cykelparkeringar på mark. 156 platser för cykelparkering i förråd. Bta 12 401 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Stockholmshusen. Toffelbacken. 6-8 våningar.
Nybyggnad av hyresrätter i Nockeby
Totalt ca 106 lgh. Stadsvillor 4+1 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Vårberg
120-160 st lägenheter planeras i Vårberg
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 1 som avser nybyggnad av 129 lgh.
Ombyggnad till LSS-boende i Kista, Stockholm, etapp 1
Projektet avser renovering och anpassning av totalt ca 210 lägenheter, aktivitetscentrum och personalytor. Huskropparna 5 och 3 är i behov av en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även ändring av planlösning för etablering av ny verksamhet. Huskropparna är ca 17 500 kvm. Entreprenaden planeras att genomföras i två huvuddelar (etapper). - Huvuddel (etapp 1) – Huskropp 5 omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, fasadrenovering, byte av fönster, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Etapp 1 omfattar ca 9 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Stockholm, Etapp 1
Ca 110 parkeringsplatser i garaget. Totalt 160 bostäder i två etapper, ca 80 bostäder i varje etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Ca 30 hyresrätter och 30-40 bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Karlsviks strand Larsboda, Farsta
Gatuhus 4-6 våningar, höghus 14-19 våningar. Ca 230 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Huset ska byggas med trästomme och kommer att innehålla både publika lokaler med restaurang och café samt gemensamma lokaler för bostadsrättsinnehavarna i bottenvåningen. ca 80 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Stockholm, Etapp 2
Totalt planeras 160 bostäder i två etapper, ca 80 bostäder i varje etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Totalt planeras det för 266 lägenheter i kv Oxford och Coimbra.
Nybyggnad av hyresrätter i Blackeberg
Kv Greken 2: Ett lamellhus i 5 våningar med vind. Huskroppen ligger i suterräng, innehåller två trapphus med 4 bostadsvåningar och entréhallar, garage och teknikutrymmen i markplan. Sammantaget innehåller huset 30 lägenheter, fördelade på 2-5 rok. Vin-den rymmer lägenhetsförråd och fläktrum. Kv Engelsmannen 7 Två punkthus i souterräng med 9 våningar över mark, fläktrum på vind och källarvå-ning som rymmer teknikutrymmen, lägenhetsförråd och garage. Garaget binder samman de två huskropparna och täcks av ett gårdsbjälklag. Entréplan rymmer med undantag av en bostadslägenhet, lägenhetsförråd, bostadskomplement, cykelrum, teknik och garageramp. Totalt innehåller husen 65 lägenheter, fördelade på 2 -4 rok.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm
Kista Äng, kvarter 6. 83 parkeringsplatser och 413 cykelplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp
Ingår ingår i den tredje etappen av Stockholmshusen.
Nybyggnad av studentbostäder i Östberga
Nyproduktion på fastigheten Familjen 2 av 87st hyresrätter avsedda som studentbostäder samt en förskola på 4 avdelningar med tillagningskök. Byggnaden blir 7 våningar och innehåller utöver bostäder och förskola även teknikutrymmen, Bta 4700 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Bredäng, Stockholm
Nybyggnad av 130 lägenheter i 3 huskroppar med 9, 13 & 16 våningar. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby Gård
Förslaget innehåller nybyggnation av ca 100 mindre lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
RUBIGO - Planeras att bli en karaktäristisk byggnad med plåt och grönska i fokus som ska innehålla cirka 70 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårberg
Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 (område D).
Nybyggnad av modulhus i Beckomberga
2, 3 och 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. Mot slutet av 2022 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt ca 230 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder i Bandhagen
Nybyggnation av flerbostadshus innehållande 84 lägenheter med underliggade garage-,källar- och lokalytor. Projektet planeras utföras på utstyckad del av Örby 4:1 och Lodgången 2. Bta 5720 m2. 5-7 våningar.
Totalrenovering av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Avser Huvuddel C. Huvuddel A (Skänninge 2) och Huvuddel B (Skänninge 5).
Nybyggnad av flerbostadshus i Äppelviken
Underjordiskt parkeringsgarage.
Totalrenovering av flerbostadshus i Akalla, Stockholm
Avser totalrenovering av flerbostadshus samt gård med tillhörande tvättstuga. Huset består av totalt 99 lägenheter fördelade på 11 plan samt ett markplan med lägenhetsförråd, barnvagnsrum, två lokaler och fem butiker.
Nybyggnad av hyresrätter i Aspudden, Stockholm
Avser nybyggnad av ca 115 små lägenheter. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden
Dalagatan/Västmannagatan
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarbyhöjden
Garagevägen. Nyyggnation av 3 stycken flerbostadshus med garage placerat under, och mellan två av huskropparna. Bta 5630 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Grimsta
5-6 våningar. Grimstagatan/Bergslagsvägen.
Nybyggnad av bostäder på Södra Värtan, Stockholm
95 lägenheter och 6 lokaler i två hus om 4-7 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadshagen, Stockholm
Nybyggnation av två punkthus med vardera 7 våningar. Mellanliggande bostadsgård med underliggande källare och garage. Totalt 65 lägenheter.Tillfälligt etablering under byggtid. Bta 6566 m2.
Nybyggnad av hyresrätter i Hägerstensåsen
Nybyggnation av flerbostadshus i form av 61 st. lägenheter. Bta ca 3431 m2 inkl. garage.
Nybyggnad av flytande ö med bostäder mm i Stockholm
Idén att bygga 100 bokaler, lokaler med sovplatser och toalett men med gemensamma ytor för dusch och kök, på flera olika plattformar i vattnet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
Projektet avser nybyggnad av totalt fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter, och åtta lokaler, totalt ca 21 500 kvm bta ovan mark. Husen blir 10-13 våningar höga. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna.
Rivning av parkeringshus och nybyggnad av flerbostadshus i Husby, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Fastigheterna utgörs idag av bl.a. parkeringsdäck i tre våningar. Förslag att parkeringsdäcken delvis rivs mot respektive lokalgata och ersätts med bostäder i flerbostadshus om cirka 5 våningar. Totalt ca 120 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Teaterkvarteret. Parkeringsgarage under mark, utfördes gemensamt med etapp 2 (pnr 1311589) med start i slutet av 2016.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kista
Projektet omfattar stambyte av vatten och avlopp, badrumrenovering samt utbyte av värmesystem och el-centraler.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Midsommarkransen
Projektet avser nybyggnation av totalt 37 bostäder. 25 lägenheter och 12 radhus. Rivning av del av befintlig byggnad. Under radhuslängan anläggs ett garage med plats för 24st parkeringsplatser.
Invändig renovering av äldreboende i Fruängen
A-huset skall renoveras och stambyte skall göras.
Nybyggnad av bostadsrätter i Traneberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar och med 50 lägenheter.
Renovering av seniorboende på Östermalm, Stockholm
Fastigheten är ca 4000 m2 och i behov av en total byggteknisk upprustning. I bottenvåningen blir det ett aktivitetscenter. Invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromma
Detaljplaneprocess för att skapa bostadsbyggrätter om cirka 5 000 kvm BTA.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hagsätra
Planer finns för fönsterbyte på totalt 427 lgh.
Nybyggnad av bostäder på Gärdet, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder. Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål, service eller handel. Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: