Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 900 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster på Ingen 10 och 12, Kadetten 1 och 3 och Rekryten 2, 4 och 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Järva, Solna
Avser nybyggnad av 15 stadsradhus samt 19 radhus.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, ca 30 stycken.
Ombyggnad till lägenheter i Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen. Även tillbyggnad av café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ombyggnad av flerbostadshus med nya fönster, spolning av stammar, hissrenovering.
Ombyggnad av entrépartier i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av entrépartier med byte av portar, ytskiktsrenovering, målning mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för ombyggnad av plåtyttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser byte av balkongräcken i samband med att befintliga balkongplattor ersätts med nya, det handlar om ca 18 stycken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya balkonger, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation/ ändring ventilation och ny takhuv, flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Solna
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus, del av grankällan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Åsen 3, åsvägen 3-9 ändring, tillkommande bostad samt ändring av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Ändring av fasad, flerbostadshus, inredning av vind
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser återuppbyggnad av bjälklag, fasadändring nya räcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning från lokal till bostäder , markförändringar, ändring av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning kontor till bostäder, utvändig ändring på bottenvåning och plan 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov avser montage av solpaneler på bef. takkonstruktion, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för , ändrad användning av lokal till bostadslägenhet, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för byte av befintlig entréport, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation av solceller, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för solceller, flerbostadshus, Rödlöken 2,Tomaten 1,Salladen 2.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för utvändig ändring- byte av åtta entrépartier och en entrédörr till lokal, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring, lokal till bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, två lokaler (bla.a styrelserum m.m.) ska konverteras till bostäder 2 st lgh, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkong (flerbostadshus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Leoparden 5, Ändring av fasad, tak över två piskaltaner.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Spiran 1, råsundavägen 114 ändring av flerbostadshus från kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Utvändig underhåll med solcellslampor på flerbostadshus i Solna.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Solna
Planer för utbyte av portnycklar till brickor med kod.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Solna
Utbyte av hissmaskin, styr & reglerutrustning mm.
Stamspolning i flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger i flerbostadshus, Bygglov för fasadändring, skärmtak ovanför balkonger Rubinen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: