Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Solna
1500-2000 nya bostäder, projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Drygt 600 lgh planeras.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Miljöbyggnad Silver.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 2
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 3
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 1
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 1a etappen hos JM.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 2
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 2a etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 3
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 3dje etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Balkong- och fasadrenovering.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Solna
Omläggning av plåttak, fönsterbyte och omputsning av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder, flerbostadshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov byte av fönster, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 14 st balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenheter i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenheter flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad ändring, tillkommande bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad och annan åtgärd på enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov tillkommande bostad, lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Installation av solcellspaneler på yttertak.
Ombyggnad av enbostadshus i Solna
Renovering av fuktskadat hus samt mindre utbyggnad av övre entré och nedevåning. Ombyggnad av garage till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Nya balkonger på gårdsfasader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: