Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kontor mm i Solna
Planerna omfattar 23 000 kvadratmeter kontor, 4 000 kvadratmeter lokaler och tre bostadskvarter om totalt 52 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm
Ca 325 bostäder varav 10 LSS-bostäder. Verksamhetslokaler och garage under husen. Rivning av befintligt kontor och bensinstation.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna
225-300 nya bostäder, kontor, hotell med ca 200 rum, förskola och kategoriboende. Nedgrävt garage, 6-7 våningar, ev enstaka hus med 10 våningar. 10-12 LSS-bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Miljöbyggnad Silver.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter, Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Solna
Omläggning av plåttak, fönsterbyte och omputsning av fasad.
Utvändiga renoveringsarbeten på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - nya balkonger och skärmtak samt renovering av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för fasadändring, nya balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad med installation av brandgasventilation med nya fläktar på tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad ändring, tillkommande bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad och annan åtgärd på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov tillkommande bostad, lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Nya balkonger på gårdsfasader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Fasadändring - inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Installation av solcellspaneler på yttertak.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Tillkommande bostad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad - Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Solna
Renovering av fuktskadat hus samt mindre utbyggnad av övre entré och nedevåning. Ombyggnad av garage till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: