Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Ca 210 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järvastaden, Solna
4-6 våningar. Järva skjutbaneväg 33-39/Fridensborgsvägen 113-123
Ombyggnad av seniorbostäder i Bergshamra
Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 3
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 3dje etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11 samt renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Ombyggnad av lokaler till LSS-boende i Solna
Avser att bygga om befintlig lokal om ca 600 kvm till ett nytt LSS-boende. Lokalen är belägen på Västra Vägen 7A i Solna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av vind i Solna
Planer finns för ombyggnad av vind till boyta. Även utvändig ändring i samband med detta, 4 takkupor, 4 takfönster och nytt glasparti vid balkong, flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av fönster och fönsterdörrar på bostadsvåningarna 2 till 12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 66 st balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov byte av fönster, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för fasadändring, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger i flerbostadshus, Bygglov för fasadändring, skärmtak ovanför balkonger Rubinen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av 12 balkonger, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande lokal.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, två lokaler (bla.a styrelserum m.m.) ska konverteras till bostäder 2 st lgh, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation av solceller, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för renovering av befintliga balkonger, flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad av entré, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring, lokal till bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov avser montage av solpaneler på bef. takkonstruktion, flerbostadshus.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Solna
Utbyte av hissmaskin, styr & reglerutrustning mm.
Stamspolning i flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger i flerbostadshus, Bygglov för fasadändring, skärmtak ovanför balkonger Rubinen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: