Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
På- och nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Nya radhus i 2 våningar på befintliga 4-våningshus, nybyggnad 1 hus i 10-17 våningar med ca 90-150 nya lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rotebro
Planer finn att att komplettera området med bostäder. Avser Rotstocken 1 och del av Rotebro 4:54, Amorgränd.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
2 huskroppar med ca 86 lgh samt lokaler i bv, 5-13 våningar, garage under mark med ca 22 p-platser.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planarbete för att komplettera området med bostäder, parkering och lokaler för handel på Rotfrukten 2, 43 och en del av Rotebro 4:54.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Rotebro
Nybyggnad av bostäder och handel på Rotebro 3:1 mfl
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 7 parhus och 7 attefallshus på Södersättra 2:7 och 2:8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Sollentuna
Renovering av tak och utfackningsväggar, byte av fönster. Kommer att pågå under flera års tid, ca 2 huskroppar/år.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Sollentuna
Avser modernisering och ombyggnad av 46 hissar i Sollentunahems bestånd som ska utföras under perioden 2018-2020. Entreprenaden är uppdelad i två stycken områden, område 1 består av 24 hissar och område 2 består av 22 hissar.
Balkongrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för fasad och balkongrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten tussen 51, bivägen 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ritaren 22, kung hans väg 155a.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av uteplats av flerbostadshus på fastigheten smokingen 2, häggviksvägen 17a.
Tillbyggnad av radhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av radhus på fastigheten eskadern 1, rudbecks väg 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för installation av solpaneler på fastigheten ekstubben 16, platåvägen 2.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 23.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten överby 10:1, överby mjölnarhuset 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kulan 1, dalbovägen 21.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: