Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön
Omfattar nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar även rivning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för OVK-besiktning och spoling av stammar.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för byte av fönster på ca 583 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 19, hemmings väg 21 Eldvapnet 26,25,20,18,19.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus på fastigheten elddopet 38 Elddopet 41,38.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, 5 lägenheter samt med inredd vind.
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Avser nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 10, hövdingevägen 98, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 12 Eldsläckaren 10,12.
Utbyggnad av LSS-boende/modulbostäder i Sollentuna
Kommunen avser att bygga till 2 st lägenheter och 1 st gemensamhetsutrymme med korridor mot den södra delen av byggnaden. Entréer till bostäderna sker dels via gemensamhetsutrymme som förlängs från befintlig byggnad, dels via ytterdörrar mot trädgård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ändrad användning på fastigheten skeden 1, skälbyvägen 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten röken 4, rusthållarevägen 1 a-b.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (solceller) på flerbostadshus på fastigheten taljan 1 & taljan 9, engelbrekts väg 73 a-g.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 2:5, frestavägen 137, Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan Norrsättra 2:5,1:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: