Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna
Planer för ca 400 bostäder, kommersiella lokaler, kontor, skola, hotell och äldreboende. Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder. Conara planerar för ca 70 bostäder i flerbostadshus, stadsradhus och butiker med garage under mark.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av äldreboende i Sollentuna
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av ca 80 lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45, solstigen 11 Norrsättra 1:22,1:45.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten rotsystemet 68.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av balkonger samt inglasning på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 3, stupvägen 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten vipan 2, lillies väg 87.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion av flerbostadshus på fastigheten hyran 1, pilvägen 80.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13, Rivningslov för 2 bodar på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13 Eldvapnet 30.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten harklövern 4, älgvägen 7.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gårdsbyggnad på fastigheten hättan 2, sörgårdsvägen 51b.
Ommålning av tvättstuga i Sollentuna
Avser målning av tvättstuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten vitaminen 6, vassvägen 7c, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten vitaminen 7, vassvägen 7a Vitaminen 6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och stödmurar på fastigheten gråsparven 13, uvbergsvägen 4b.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 2, stupvägen 23-49.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten tapeten 11, disavägen 21.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten hjältemodet 5, hedvigsdalsvägen 52.
Upphandling av konsulttjänster för upprättande av underhållsplan för Sollentunafastigheter 1 AB
Upphandlingen avser upprättande av 10-åriga underhållsplaner för fastigheter som förvaltas av Sollentunafastigheter 1 AB. Beståndet omfattar 27 fastigheter och 538 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: