Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön
Omfattar nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Marken ägs till största delen av privatpersoner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av 80 studentlägenheter, 27 hotell lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 26 hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Fasad- och balkongbyte på flerbostadshus i Sollentuna
Ny fasad och byte av 120 balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Eldprovet 23,24,25,27.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för OVK-besiktning och spoling av stammar.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 37
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Avser nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 10, hövdingevägen 98, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 12 Eldsläckaren 10,12.
Nybyggnad av gruppbostad/äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av lss-boende på fastigheten trollvagnen 1, kanalvägen 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten elddopet 35
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inredning av ytterligare bostäder på fastigheten tribunen 2, malmvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser fasadändring av flerbostadshus på fastigheten sjötången 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten taptot 14, sollentunavägen 134.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten eldklotet 9, fjätursvägen 5b.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 7, hemmings väg 27b.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus på fastigheten ejdern 12, snöbollsvägen 9.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från hotell till studentbostäder på fastigheten Sjöborren 5,6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: