Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2 mfl
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 500 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen och vid korsningen Birkavägen/Telgehusvägen samt ev. ny förskola i området. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Södertälje
Stadsutveckling av Södertälje Centrum. Målet är att bygga stad och utvidga stadskärnan till att på ett tydligt sätt omfatta bytespunkten (Södertälje C) och kvarteren längs Nyköpingsvägen och Järnagatan.
Nybyggnad av punkthus i Bergvik, Södertälje
60-70 lägenheter. Telgehusvägen och Barrstigen.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Södertälje
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Ombyggnad av tak och ventilation på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av yttertak, ventilation samt styr och regler för ventilationen. Ventilation med el, styr och regler och rör är en option som eventuellt ropas av i samband med kontraktsskrivning om totalkostnaden ej blir för dyr.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Södertälje
Avser fönsterbyte i ett flerbostadshus med 64 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändring av tak på 4 flerbostadshus Elefanten 12,13,14,15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem med en genomfärgad rivputs. Befintliga spritputsade socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar säkring av befintliga trapphusväggar samt montering av ett nytt ROT-system. Totalt 10 st trapphus. Avser Barr- och Kottstigen 2-14, 1-5 i Södertälje.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Fasadrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem. Befintliga socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm. Mindre balkongarbeten.
Tilläggsisolering av ytterväggar på flerbostadshus i Södertälje
Syftet med upphandlingen är att tillsammans med intresserade systemleverantörer utveckla en ny metodik för upphandling och utförande av tilläggsisolering av ytterväggar. Metodiken ska tillämpas på ett pilotprojekt - Amiralen 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Södertälje
Bygglov för fasadändring och höjning av fg av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Kallfors 1:333,1:336,1:337.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lägenhet till entre.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Förstugan 19,20 - ommålning av fasad.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av uteplats.
Installation av reningsverk vid hushåll i Södertälje
Avser leverans och installation av reningsverk för tre hushåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: