Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sydpoolen, Södertälje
Området är beläget vid "gamla ridhustomten". Ca 450 st lägenheter. Blir bostadsrätter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 4
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 5
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 4
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 5
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 6
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av trygghetsboende i Södertälje
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Södertälje
70-75 stycket tomter kommer säljas till privata byggherrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 8 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av fasad, nytt tak och nya fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändring av tak på 4 flerbostadshus Elefanten 12,13,14,15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Tilläggsisolering av ytterväggar på flerbostadshus i Södertälje
Syftet med upphandlingen är att tillsammans med intresserade systemleverantörer utveckla en ny metodik för upphandling och utförande av tilläggsisolering av ytterväggar. Metodiken ska tillämpas på ett pilotprojekt - Amiralen 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för håltagning branddörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilationssystem Skyffeln 3,2,1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st).
Rivning av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivningslov för rivning av bostadspaviljoner.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: