Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser nybyggnad av 158 bostadsrätter i anslutning till Kallfors Golfbana. Projektet kommer att utföras i 4 etapper och etapp 1 planeras att vara färdigställt under Q4 2019 och därefter kommer nästa etapp börja. Entreprenörerna har option på alla etapper. Även lekplats och utegym ska byggas i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av bostäder mm i Södertälje
Stadsutveckling av Södertälje Centrum. Målet är att bygga stad och utvidga stadskärnan till att på ett tydligt sätt omfatta bytespunkten (Södertälje C) och kvarteren längs Nyköpingsvägen och Järnagatan.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (20 lgh).
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte och våtrumsrenovering av badrum, wc och kök i 67 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av fasad, nytt tak och nya fönster.
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Utveckling av bostadsområde. Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av bostadspaviljong 120 platser.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från atelje till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från bastulokal/dusch till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus Glasberga 1:296,1:294,1:295,1:293,1:291,1:292,1:297.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: