Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 3 mfl
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Omvandling av område för ev byggnation av bostäder i Enhörna
I en första etapp planeras att börja omforma Bastmoragropen, området söder om Bastmoravägen där brytning upphörde för många år sedan. Arbetet med att få en mark som går att bebygga kommer att pågå under några år Omformandet av täkten i Enhörna görs med hjälp av överskottsmassor som genereras vid anläggningsprojekt i Stockholmsregionen och lokalt i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 5
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. 63 nya hem med underbar utsikt mot Södertälje kanal och Mälaren. Promenadavstånd till centrum och gemensamma takterrasser.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av radhus/kedjehus, eventuellt enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av vårdboende i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdboende.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Glasberga 1:532,1:531,1:530,1:529,1:528,1:486.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Nya bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.
Ombyggnad av tak och ventilation på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av yttertak, ventilation samt styr och regler för ventilationen. Ventilation med el, styr och regler och rör är en option som eventuellt ropas av i samband med kontraktsskrivning om totalkostnaden ej blir för dyr.
Renovering av tak på flerbostadshus i Fornbacken, Södertälje
Omfattning av takrenovering är att tak på befintlig vindsvåning, som är indragen från fasader skall förses med ny tätskiktsmatta. Att på kringliggande lägre tak bygga upp nytt sadeltak med beläggning av bandplåt och utvändig takavvattning. Markarbeten utförs för att lägga nya dagvattenledningar för att ansluta mot stuprör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem med en genomfärgad rivputs. Befintliga spritputsade socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Fasadrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser tilläggsisolering samt armerat tjockputssystem. Befintliga socklar renoveras och avfärgas. Diverse målningsarbeten mm. Mindre balkongarbeten.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden omfattar säkring av befintliga trapphusväggar samt montering av ett nytt ROT-system. Totalt 10 st trapphus. Avser Barr- och Kottstigen 2-14, 1-5 i Södertälje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Kallfors 1:333,1:336,1:337.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: