Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Platsen ska förtätas med 50-70 nya bostäder i flerbostadshus på befintlig markparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Södertälje
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 8 lägenheter.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 8
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 9
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Avser nybyggnad av 7 radhus i Södertälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Södertälje
Avser fönsterbyte i ett flerbostadshus med 64 lägenheter.
Ombyggnad av tak och ventilation på flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av yttertak, ventilation samt styr och regler för ventilationen. Ventilation med el, styr och regler och rör är en option som eventuellt ropas av i samband med kontraktsskrivning om totalkostnaden ej blir för dyr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser balkong- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändring av tak på 4 flerbostadshus Elefanten 12,13,14,15.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Tilläggsisolering av ytterväggar på flerbostadshus i Södertälje
Syftet med upphandlingen är att tillsammans med intresserade systemleverantörer utveckla en ny metodik för upphandling och utförande av tilläggsisolering av ytterväggar. Metodiken ska tillämpas på ett pilotprojekt - Amiralen 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Södertälje
Bygglov för fasadändring och höjning av fg av radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 st tvåbostadshus och 3 st. radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av uteplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 8 st balkonger).
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för håltagning branddörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad och fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lägenhet till entre.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st).
Rivning av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivningslov för rivning av bostadspaviljoner.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Förstugan 19,20 - ommålning av fasad.
Installation av reningsverk vid hushåll i Södertälje
Avser leverans och installation av reningsverk för tre hushåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: