Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
I området föreslås en komplettering, med cirka åtta enbostadshus.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Märsta
Omläggning av tegeltak, ny taksäkerhet, putsning och isolering av fasad och socklar, fönsterbyte samt omgjutning av samtliga balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Märsta
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s anläggning belägen på Rosersbergsvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Rosersberg
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s och Brf Viggebys gemensamma anläggning belägen på Drottningvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av 11 enbostadshus på Steninge 1:135, 1:138, 1:37, 1:149, 1:139, 1:140, 1:143, 1:145, 1:152, 1:146 och 1:144.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av parhus, Steninge 1:181, 1:186 1:136, 1:188, 1:137, Steninge 1:185, 1:184, 1:141, 1:148, 1:160, 1:159, 1:189, 1:142, 1:147, 1:157 och 1:156.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av takkupor på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Bygglov för enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Anökan om rivningslov för bostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus samt carport.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ändrad användning från lokal till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: