Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
I området planeras totalt ca 350 bostäder på de befintliga parkerings- och garageytorna i öster mot Norrbackavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
15 våningar högt hus, rivning av 2 befintliga 3-våningshus, 100-tal nya bostäder samt lokaler och ett nytt torg planeras.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Etapp 2: 1527629
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Förtätning med ca 30 bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Märsta
Omläggning av tegeltak, ny taksäkerhet, putsning och isolering av fasad och socklar, fönsterbyte samt omgjutning av samtliga balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Märsta
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s anläggning belägen på Rosersbergsvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Rosersberg
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s och Brf Viggebys gemensamma anläggning belägen på Drottningvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av 11 enbostadshus på Steninge 1:135, 1:138, 1:37, 1:149, 1:139, 1:140, 1:143, 1:145, 1:152, 1:146 och 1:144.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av parhus, Steninge 1:181, 1:186 1:136, 1:188, 1:137, Steninge 1:185, 1:184, 1:141, 1:148, 1:160, 1:159, 1:189, 1:142, 1:147, 1:157 och 1:156.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av takkupor på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus samt carport.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Anökan om rivningslov för bostadshus och komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: