Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Planer för nybyggnad av ca 150 bostäder, villor, radhus, parhus och små flerbostadshus om ca 20000 BTA, ägande rätter och bostadsrätter. Projektet kommer att etappindelas.
Nya bostäder mm Åkers Runö
Planer finns för utveckling av stationsområde, samt sammanhängande bebyggelser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Avser ändring av detaljplan från småindustri i två våningar till stadsmässig bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom fastigheterna Tuna 1:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72
Nybyggnad av radhus i Åkersberga
Planer finns för 30 stadsradhus vid Valsjöberget i Österåker.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Markarbetena utförs separat på: 1593759.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av två radhuslängor och tre parhus (23 lgh).
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus Svartgarn 2:673,2:266,2:672.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 14 enbostadshus Berga 6:702,6:694,6:695,6:696,6:697,6:698,6:699,6:700,6:701,6:703,6:704,6:705,6:706,6:693.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Servicehus, lägenheter och kontor.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 20 lgh samt 3 parhus med totalt 6 lgh.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 8 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Flerbostadshus - brf slussen - slussbrovägen nr 43-53.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändras användning av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ändrad användning av del av restaurang/hotell till bostadshus samt strandskyddsdispens för bygglovfria åtgärder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av stödmurar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: