Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bebygga delar av Hårnacka 1:1, skifte 2 med bostäder i form av friliggande bostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 3-6
Planerade etapper efter etapp 1 och 2.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 60 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 2
Denna etapp kommer att byggas parallellt med etapp 1.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Norrtälje
Stambyte och totalrenovering av ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (10 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Tillbyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare en lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage (hus 1, 2) Smedsmora 1:13.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Frötuna-hammarby 2:29,Hårnacka 3:9 mfl.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad/rökkanal samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring samt om-/tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inglasning av 4 st balkonger.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan om rivning av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av gäststuga och poolhus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av del av restaurang till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring med ny brandtrappa från 2a våningen.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: