Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser ombyggnad av stambyten i flerbostadshus, ca 193 stycken.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 13 lägenheter samt rivning av affärs/bostadsbyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av en/tvåbostadshus (6 stycken).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Malstaby 2:21, 2:22, 2:23 och 2:24.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 9
Planerat projekt efter tidiagre hus, projnr 926884. Uppskattad start. K-märkt
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av åtta enbostadshus och komplementbyggnad på Pepparkvarnen 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1 och Pepparkvarnen 13.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad på Gottröra 5:51, Gottröra 5:50 och Gottröra 5:49.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnader för kolloverksamhet till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus , rivningsanmälan för rivning av bef. fritidshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger).
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus (byte av tak samt nytt staket) samt invändig ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (balkongfront byte från träribbor till plåt).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Norrtälje
Inrättande av två lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivningsanmälan för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: