Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 1
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen. I Gråalen 1 byggs 143 bostäder och källarplanet kommer till största delen bestå av garage. I bottenvåningen finns lokaler i södra delen, LSS-verksamhet och bostäder i norr.
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 1
Avser ca 130 bostadsrädder och lokaler i två etapper. Husen byggs i 4-5 våningar på Brännäset 4 & 6 mfl, fd Åbergs handelsträdgård.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ca 47st bostäder i centrala Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Norrtälje
Stambyte och totalrenovering av ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (12 lgh).
Nybyggnad av radhus på Stämmarsund, Blidö
2 längor, 3 bostäder/länga.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Johannesberg 1:6.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre (3) parhus samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Malstaby 13:1.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 8
Planerat projket efter tidiagre hus, projnr 926883. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (inglasning av balkong).
Utvändigt underhåll av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring på fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med vind samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser inglasning helt eller delvis av uteplats, balkong eller terrass. Tilltänkta entreprenörer finns och de boende får själva välja om de vill glasa in och bekosta samt handla upp entreprenör.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus alternativt fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (totalrenovering av befintligt lika stor byggnad).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: