Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 300 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser bostäder på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser ca 32 lägenheter i 2 plans flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus och hästgård med stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnad, industribyggnad på fastigheterna Alen 1, Alen 3 samt Tälje 3:250.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för uppförande av 6 st. parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (kulörbyte).
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för stambyte och våtrumsrenovering i flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 4 lägenheter inom flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av tre lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Bygglov äldreboende/servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för om och tillbyggnad av bostadshus/förråd och ändrad användning från förråd till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 3 stugor och ett garage/förråd. Byggherren är en privatperson.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av eldstad/rökkanal Ortala 3:106,3:61.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd i flerfamiljshus.
Ombyggnad av radhus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus (radhus).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Johannesberg 1:47 och Johannesberg 1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Upplunda 2:21 och Östhamra 1:137.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus med uppsättning av branddörrar i trapphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: