Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Ca 175 lägenheter planeras på Kv Våghuset, Pråmen 1 i Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av småhus och rad-/parhus i Norrtälje
Ca 150 bostäder totalt varav ca 40 villatomter som kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av ca 200 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Befintlig kontorsbyggnad avses rivas och cirka 500 kvm BTA kontor tillskapas. Antalet lägenheter som ska prövas är cirka 100 stycken. En ny gata runt det nya kvarteret föreslås. Parkering föreslås under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus med 26 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 14 bostäder samt en anläggning för avloppsrening och ny gata.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:93 och Hallsta 1:113.
Nybyggnad av parhus och stall i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus och stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Nybyggnad av LSS-boende.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st. enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 10
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926885. Uppskattad start. K-märkt
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:113 och nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:93.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Byte av takmaterial på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger 229 lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus (30 lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Åkerö 1:95 och Åkerö 1:96.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad på Solö 1:130, Solö 1:131 och Solö 1:132.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och komplemetbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Rivning av fritidshus och förråd på Varsvik 9:2 samt rivning av fritidshus och vedbod på Skebo 1:337.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: