Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Orminge
Här planeras för cirka 320 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nya bostäder mm i Orminge
Avser planer för bostäder och ytor för handel.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 1
Nybyggnad av 131 lägenheter i 5 hus på 3,5 och 6 våningar på ca 15000 BTA. Brf under bildning. Miljöcertifiering: svanen
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka
Södra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön.
Förtätning med punkthus och livsmedelsbutik i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras ca 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser 200 lgh och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Korsningen Mensättravägen/Värmdövägen.
Nybyggnad av bostäder i Orminge
Här planeras för cirka 320 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nybyggnad av bostäder i Nacka, Etapp 1-2
Avser nybyggnad av bostäder i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sickla Strand
Ca 50-60 lägenheter i denna etapp. Totalt ca 400-500 lgh och 20 000 BTA kontor samt förskola fördelat på 10 kvarter. Oklart om man även kommer bygga om fastigheter eller om det bara blir nybyggnad. Miljöbyggnad Silver.
Nya lägenheter och förskola i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för 2 punkthus i 10 respektive 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Strand
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 7-8
Totalt planeras ca 240 lägenheter i ca 8 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Ektorp, Nacka
Planer finns för ca 50 bostäder i Ektorp.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.
Nybyggnad av bostäder i Skuru, Nacka kommun
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus/parhus i Nacka
Avser nybyggnad av 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Avser byte av tak samt omfärgning av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster & balkongdörrar.
Utfasning av oljevärme vid äldreboende i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar och el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581152.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, installation av eldstad, rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tolv lägenheter, rivning.
Nybyggnad av gäststuga i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gästhus, rivning av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och murar, altan samt marklov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med takterrass.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning från kontorslokal till lägenhet i flerbostadshus, 1 lgh.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning från förskola till bostäder i flerbostadshus, 6 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av altan på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1101.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1203.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på rad/kedjehus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: