Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av hyresrätter och LSS-boende i centrala Nacka
Avser nybyggnad av 174 lägenheter i 6-10 våningar, varav ca 20 lägenheter för LSS-boende. Omfattar även garage samt lokaler för restaurang, café och gym m.m. Adress är Vikdalsvägen, Värmdövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fisksätra
Ca 375 lgh. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av punkthus i Nacka
5 punkthus med ca 250 bostäder samt underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jarlaberg
Den befintliga byggnaden som inrymmer livsmedelsbutik, restaurang och frisör föreslås rivas och ersättas med flerbostadshus med handel i bottenvåningen. Förslaget innebär att fyra nya punkthus i 8-9 våningar, med den översta våningen indragen, ska kunna tillkomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sickla Strand
Ca 50-60 lägenheter i denna etapp. Totalt ca 400-500 lgh och 20 000 BTA kontor samt förskola fördelat på 10 kvarter. Oklart om man även kommer bygga om fastigheter eller om det bara blir nybyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 2
Avser nybyggnad av 42 hyresrätter inklusive garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, Etapp 1 & 2
Avser nybyggnad av bostäder i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av bostäder i Ältadalen, Nacka
Byggemenskap är en boendeform där de boende själva får bestämma hur deras bostad ska se ut vilket även ger dem en möjlighet att påverka priset
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter.
Utfasning av oljevärme vid äldreboende i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar och el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581152.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 tvåbostadshus samt installation av eldstad Bo 1:1032,1:1033,1:1034.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller Igelboda 48:2,48:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solpaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus, 3 lgh.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: