Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Nybyggnad av villor i Lidingö
Aktuell markanvisningstävling avser byggnation av de två nya villafastigheterna.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger Fyren 2,1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser byte av miljösystem som innebär att fjärrvärmen byts ut till egenproducerad energi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - dörrar till uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: