Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Lidingö, etapp 3 m.fl
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Ny- och ombyggnad av gruppbyggda hus i Lidingö
Detaljplanen avser byggnation av sex nya bostäder inom planområdet samt att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt skapa byggrätt för nybyggnation med två lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö, Etapp 1
Avser stambyte i ca 19 lägenheter i en första etapp.
Ombyggnad av grupphus i Lidingö
fasadändring, ventilation mm, ändring lokal till bostad Sjömärket 1,2 (4 bostäder).
Renovering av fasad och byte av fönster på flerbostadshus på Lidingö
Upphandlingen omfattar putsarbeten samt fönsterbyte på tre fastigheter. Objekten är belägna på Lidingö med adresserna Sturevägen 38 (Kv Stormen 5) och Stockholmsvägen 45 (Kv Stormen 6) samt Vårvägen 2-4 (Kv Stenbrottet 6).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Blocket 1 fasadändring inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fregatten 4 & fregatten 5 fasadändring fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Kantarellen 11 inglasning souterräng.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Köpmannen 1 fasadändring ny balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Lejonet 36 fasadändring byte av fönster.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:116 tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Mesen 8 fasadändring fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Nebulosan 8 fasadändring entré.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Nysätra 5 fasadändring takmaterial, Nysätra 5 stödmur Nysätra 5.
Rivning av enbostadshus i Lidingö
Aga 1 rivning av hus 22,227,232.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Skivbytaren 5 rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Lidingö
Skuggan 1 tillbyggnad balkong tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Spjutet 6 tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Tordönet 2 tillbyggnad enbostadshus och nybyggnad garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Öland 2 fasadändring trappa, port, ramp, räcke.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: