Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, Etapp 1
Första etappen med ca 185 lägenheter. Ca 600 lgh planeras totalt i området.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Barkarby, Järfälla
Planer finns för ca 100 bostäder samt lokaler för handel och service i Barkarby centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Flerbostadshus på 3-8 våningar på Jakobsberg 2:1992, 2:224.
Nybyggnad av bostäder på Kallhäll, Etapp 2
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kallhälls centrum, Område 5
Nybyggnad av 77st lägenheter på 11 våningar plus souterrängplan.
Stambyte i flerbostadshus i Kallhäll, Järfälla
Stambyte och badrumsrenovering på ca 304 lägenheter.
Relining i flerbostadshus Jakobsberg, Järfälla
I området Tallbohov ska ledningar för spill/dagvatten av gjutjärn ska åtgärdas genom relining. Stammar/ledningar övergår från plast till gjutjärn i bjälklag mellan källare och entréplan. Synliga vertikala gjutjärnstammar byts ut. Övriga stammar/ledningar (dolda vertikala samt i/under källargolv) relinas. Lägenheter placerade i källarplan har avloppsrör av gjutjärn vilka ska åtgärdas genom relining. Entreprenaden genomförs med kvarboende hyresgäster. I området finns 796 lägenheter varav 105 är option.
Hissbyte i flerbostadshus i Järfälla
Byte av hissar i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (förskola mm till 7 lgh). Invändig rivning.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 3 st tegelgavelväggar, vid Månadsvägen 81, Veckovägen 32 och 44.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 42 st balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Byte till bergsvärme i flerbostadshus i Järfälla
Byte från fjärrvärme till bergsvärme.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (ommålning av fasad, inglasning av balkonger).
Ombyggnad av äldreboende i Järfälla
Avser ventilationsåtgärder på Olofslunds äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (5st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (3st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av bärande konstruktion.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Järfälla
Takarbete på flerbostadshus (lindens äldreboende).
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser generellt bygglov inglasning av balkonger och terrasser där de boende själva får handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på fasad) Jakobsberg 2:2515,2:2517.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av två stycken balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (entréplan) samt rivning av soprum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av 3st balkonger).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: