Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av nytt kvarter, på nya Veddesta
Planer finns för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av ca 200 ägarlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, ca 185 lägenheter på första etappen.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2 mfl
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7B
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 52 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde A och C är den första detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 6:1.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde D är den tredje detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 6:368 och 6:1.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler. Totalt planer ca 200 bostäder och Etapp 1 (denna) består av en huskropp, två trapphus. 5-6 våningar, 36 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 92 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter om 10000 BTA på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Nybyggnad av bostäder i Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av LSS-boende i Jakobsberg, Järfälla
Avser nybyggnad av LSS-boende i form av en gruppbostad omfattande sex lägenheter där varje lägenhet beräknas bli 40 kvm. Gruppbostaden byggs på en tomt vid Kärrvägen/Terrängvägen i Jakobsberg i nordvästra Järfälla.
Nybyggnad av punkthus i Järfälla
3 fastigheter med 2 stadsvillor på varje tomt.
Nybyggnad av LSS-boende i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende) samt rivning av befintlig byggnad.
Installation av solpaneler på flerbostadshus i Järfälla
Installerad effekt på 976 kW och en årlig produktion på 911 625 kWh.
Byte av hissar i flerbostadshus på Kallhäll, Järfälla
Planer finns för byte av 9 st hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tak- och balkongrenovering på flerbostadshus, Järfälla
Avser ombyggnad av tak- och balkongrenovering.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Nybyggnad av radhus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (4st) samt installation av eldstad samt rivning samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank, Rivningslov för rivning av 4st byggnader Trappeberg 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av/i flerbostadshus.
Takrenovering av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser renovering/rengöring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om installation av ventilationsaggregat på flerbostadshus (byte av befintlig).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i va i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av villa, bod, pannhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: