Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder kommersiella lokaler och skidanläggning på Nya Veddesta
I etapp 3 av Nya Veddesta planeras 6 kvarter med ca 60 000 kvm för bostäder och ca 60 000 kvm för kultur, idrott, handel, kontor och lager. Avser Veddesta 2:1, 2:7 och 2:33. Denna etapp omfattar nybyggnad av 600 lägenheter, kommersiella lokaler samt en inomhus-skidanläggning för längdskidor under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av 276 bostäder och 4 lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i etapp 1 för Nya Veddesta ska ca 2000 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av ca 200 ägarlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Barkarby, Järfälla
Planer finns för ca 100 bostäder samt lokaler för handel och service i Barkarby centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, kvarter 9, Järfälla
Planen möjliggör cirka 2 200 bostäder samt service, centrumverksamheter, kontor, torg, parker och en tunnelbanestation med två uppgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, kvarter 11, Järfälla
Planen möjliggör cirka 2 200 bostäder samt service, centrumverksamheter, kontor, torg, parker och en tunnelbanestation med två uppgångar. Kontor/co-working: 4 600 kvm Studiolägenheter: 840 kvm Lokaler för restaurang, kafé, butiker och konstnärsateljéer: 1 400 kvm Bostäder: 15 500 kvm Co-living: 4 100 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, ca 185 lägenheter på första etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av två lamellhus om ca 120 lägenheter. Detta projekt avser för etapp 2. Etapp 1: 1292591
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7B
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 52 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 150 st lägenheter samt med underjordiskt garage på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov fördelat i tre etapper.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Med anledning av att kraftledningen i västra delen av Järfälla kommun har avvecklats och ersatts med en markkabel har berörda markområden frilagts där det bedöms finnas förutsättningar att pröva markanvändning för bebyggelse. Syftet med planuppdraget är att pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse och småskaliga flerbostadshus och skapa en trivsam boendemiljö där områdets gröna karaktär behålls. Planarbetet för kraftledningsstråket delområde A och C är den första detaljplaneetappen av tre i Viksjö och avser del av Viksjö 3:569 och 6:1.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler. Totalt planer ca 200 bostäder och Etapp 1 (denna) består av en huskropp, två trapphus. 5-6 våningar, 36 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 92 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Planer finns för nybyggnad av nya bostadshus samt möjliggöra byggrätt för nya bostadshus samt energieffektiviserande åtgärder och påbyggnadsmöjligheter på befintliga lägre hus.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter om 10000 BTA på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Nybyggnad av bostäder i Stäket, Järfälla, Etapp 1
Avser nybyggnad av 18 st bostäder i en första etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av LSS-boende i Jakobsberg, Järfälla
Avser nybyggnad av LSS-boende i form av en gruppbostad omfattande sex lägenheter där varje lägenhet beräknas bli 40 kvm. Gruppbostaden byggs på en tomt vid Kärrvägen/Terrängvägen i Jakobsberg i nordvästra Järfälla.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Avser nybyggnad av tvåbostadshus (4st) samt installation av eldstad samt rivning samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank, Rivningslov för rivning av 4st byggnader Trappeberg 3:1.
Nybyggnad av punkthus i Järfälla
3 fastigheter med 2 stadsvillor på varje tomt.
Nybyggnad av LSS-boende i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende) samt rivning av befintlig byggnad.
Byte av hissar i flerbostadshus på Kallhäll, Järfälla
Planer finns för byte av 9 st hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Tak- och balkongrenovering på flerbostadshus, Järfälla
Avser ombyggnad av tak- och balkongrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av solceller/solpaneler .
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Takrenovering av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser renovering/rengöring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i va i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt uppförande av mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av tak.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av villa, bod, pannhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: