Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 2
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 1
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 3
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar i fastigheten på Bäckgårdsvägen 2-6. Planerad start för projektet är våren 2021 och fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Avser upprustning och stambyte av 99 lägenheter på Trångsundstorget 3 och 5 (Bonden 1) .
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås etapp 1
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Avser stambyte i flerbostadshus.
Fasadåtgärder på fastigheter längs Nynäsbanan, etapp 2
Ca 200 fastigheter. Byte av fönster, fönsterdörrar, glasåtgärder, entrédörrar, friskluftsventiler, väggåtgärder samt omkringliggande återställning, samt eventuellt efterföljande återställning av mark.
Nybyggnad av enbostadshus i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Huddinge
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Avser installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av - loft Högmora 5:39,5:21,Myrängen 2:44,5:38,Myrängen 2:55,5:22.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus samt mur/plank Högmora 5:17,5:33.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad Vårby Gård 2:3,2:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Granaten 2,7.
Trapphusmålning i flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Installation av anordnande av ventilationsanordning.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om inreda ytterligare bostadslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd installera hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd loft.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad till huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av byggnad i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.
Trapphusmålning i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: