Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 620 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 140 bostäder samt äldreboende och förskola. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
200 hyresrätter med 6-7 vångar. Avser även projekt 915888, 297345, 918760, 877344 och 941370.
Nybyggnad av äldreboende, förskola och park Segeltorp
Planens syfte är att tillgodose behovet av äldreboende i Segeltorp, boendet behöver inrymma cirka 90 bostäder i vårdboendeform. Äldreboendet föreslås bli kombinerat med en förskola, 6 avdelningar, samt en mindre park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 113 lägenheter med en sammantagen bya om 1 323,1 kvm, bta om 8 219 kvm samt opa om 2 411 kvm (hus 2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark, se projekt 1469785.
Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark, se projekt 1469785
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Entreprenaden indelas i två huvuddelar: Huvuddel 1: Skeppet 3, 54 lgh, Botkyrkavägen 9 Huvuddel 2: Skeppet 1, 54 lgh, Botkyrkavägen 11
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 16st enbostadshus Högmora 4:141,4:145 mfl.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 parhus samt rivningslov Kedjan 12,22.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås
Upprustning av 78 lägenheterna på Kullstigen 10-26.
Inv underhåll av flerbostadshus på Flemingsberg, Huddinge
Projektet avser byte och målning av ytskikt (väggar, golv och tak) i allmänna utrymmen. Även befintligt innertak (plåt) i källare skall bytas samt byte av ståldörrar. Projektet kan komma att delas in i etapper.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Bronsluren 13,14,15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 13 enbostadshus samt förråd Högmora 2:40,2:43,2:37,2:31,2:42,2:41,2:32,2:36,2:38,2:34,2:33,2:35,2:39.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 parhus Planteringsborren 15,14,Fällkilen 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, ändring av ventilation.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring flerbostadshus inglasning av balkonger. .
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Klyvkilen 1,3,4,5.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 parhus, Blåspipan 6,7.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning Docenten 17,8.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad enbostadshus, ändring av planlösning.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Stamkvistaren 2,3,5.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad, Bygglov för uppförande av stödmurar och markförändringar Spiskroken 8.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus om 160 kvm bya och 320 kvm bta samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus om 243,83 kvm byggnadsarea och 397,13 kvm bruttoarea samt 18,9 öppenarea och komplementbyggnad med byggnadsarea och bruttoarea om 50,0 kvm samt rivningslov och marklov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarea om 58,1 kvm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus Högmora 4:135,4:138.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad 15 kvm enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Hammartorp 2:35,2:34.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 148,3 kvm bya och 224,3 kvm bta.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: