Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 3
Ca 1200 bostäder totalt planeras.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 6
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Nynäshamn, etapp 3
Etapp 3 är nybyggnad och ombyggnad och utgör ca 100 lägenheter
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Tomterna är ca 1000 kvm styck.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 2
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ny ministad i Haninge
Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl Omfattar ca 10 hektar och avgränsas av Nynäsbanan och Allévägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad stadsbebyggelse med högt ställda krav på utformning av enskilda byggnader och utomhusmiljöer.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Förtätning av området Klockargården i Västerhaninge
Planer för förtätning av planområdet med bostäder och eventuella verksamheter i bottenplan på fastigheterna: Åby 1:31, 1:141, Ribby 1:421.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
projekt efter etapp 1, projnr 917566.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Runsten 1:91,1:86,1:84,1:88.
Ombyggnad av flerbostadshus och hotell i Haninge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten samt att bevara den befintliga hotellbyggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredning av ytterligare bostad, ändrad användning och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser byte av fläktar/aggregat, sotning, injustering samt OVK.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Avser modernisering av hissar inom Haningebostäders fastighet Söderby 1:839, Kulfångsgatan 14, 16, 18, 20, 22 samt Vendelsövägen 60, 62, 64, 66 & 68.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Handen
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Området kring Årsta slott och Årsta Havsbad, som har potential att bli ett område med ett mycket attraktivt boende och som har tillgänglighet till skärgården för både boende och allmänhet. Framtidsvisionen för Årsta slott är att ge Haningeborna och andra besökare tillgång till natur- och kulturnära rekreation med tillfällen för picknick, bad, golf eller andra fritidsaktiviteter, liksom möjlighet till övernattning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Visionen är att Torvalla ska bli ett välkomnande och livfullt evenemangs- och rekreationsområde med närhet till skolor, möjligheter till olika sportaktiviteter, kultur och umgänge. Satsningen innebär en långsiktig utveckling av hela området som innefattar byggande av 1.500 nya bostäder, samt nya anläggningar för idrott och evenemang. Tillsammans med Haninge kommun kommer alltså Fopha Invest att utarbeta en plan för utvecklingen av Torvalla till ett område präglat av just idrott, kultur och evenemang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad Skogs-ekeby 6:305,6:306.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus/radhus och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Haninge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Haninge
Tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Omläggning av tak på Stora Paradiset, Utö
Avser renovering av yttertaket. Tegel demonteras varsamt och skall återmonteras. Underliggande eventuell skadad konstruktion åtgärdas. Underliggande konstruktion är av speciell art och hänsyn måste tas till denna. Även arbete med fasad planeras. Utförandet skall ske på ett för huset tidsenligt sätt så dess kulturhistoriska värde bibehålls.
Omläggning av plåttak på Röda Ängsvillan, Utö
Avser rivning av befintligt plåttak, papp samt byte av underliggande eventuell rötskadad råspont/brädtak för att sedan montera ny papp samt falsat plåttak. Huset är uppfört omkring 1890 och är av stort kulturhistoriskt intresse, är idag uthyrt som fritidsbostad.
Omläggning av tak samt målning på Stora Fågelsången, Utö
Avser komplett omläggning av tegeltak. Panel byts på västra fasaden. Komplett utvändig målning av fasad, fönster och dörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: