Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Nybyggnation av 24 st lägenheter i form av trygghetsboende.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 28 parhus och villor.
Nybyggnad av villaområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2
Nybyggnad av bostäder, 27 st småhustomter.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus pendlaren 1.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för trygghetsboende toresunds-sundby 1:27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus & parkeringar flädern 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus skvärkan 1.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs, Etapp 2 mfl
Bygglov för nybyggnad av bostäder i näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Nya bostäder i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande småhus, kedjehus/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus åldfrun 1.
Nya bostäder i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintligt verksamhetsområde. Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen. Planområdet är beläget mellan Grenvägen och Eskilstunavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stallarholmen
Förslaget syftar till att göra befintlig markanvändning vid industrihuset planenlig samt prova möjligheten till kompletteringsbebyggelse med verksamheter och bostäder.
Ommålning av fasader på flerbostadshus i Strängnäs
Ommålning av fasader på 3 huskroppar.
Byte av dörrar på flerbostadshus i Strängnäs
Byte av 51 dörrar. Stenbyv. 15-29 och Flodinsv. 2-12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkonger eldsund 6:19.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasningar av balkonger freja 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nya balkonger samt fasadändring på flerbostadshus, fältskären 12.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus skedinge 5:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, göksjötorp 1 åker 9:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för beredning av mark för uppförande av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: