Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 3 mfl
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 50 lgh i 2-3 flerbostadshus, 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 2
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Strängnäs
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Befintliga byggnader ska rivas och ett gruppboende för 6 boende ska byggas. Utöver gruppboendet ska även ett miljöhus samt ett förråd byggas, samt marken anpassas efter nya behov och förutsättningar. Gruppboendet ca 560 m² Förråd ca 50 m² Behandlad tomtarea: ca 2800 m²
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhusområde, lekpark, parkeringar samt cykelparkering, del av marielund 1:4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus isopen 1 - 3.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad norrtull 5.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för bygglov av enbostadshus strängnäs-åby 5:1, flygfältet.
Nybyggnad av fritidshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus fogdö lida 2:12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring borgmästaren 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkong läraren 15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasningar av balkonger/uteplatser baddaren 6.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage fogdö-valla 1:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om målningsarbete av plåtdetaljer på tak oden 5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: