Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 50 lgh i 2-3 flerbostadshus, 4 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Strängnäs
Renovering av flerbostadshus. Bygglov för utbyte av avloppsledningar samt byte av fläkt- & ventilation storken 2.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eldsundsviken i Strängnäs
Detaljplanläggning pågår för att möjliggöra fler bostäder och ett nytt centrum vid Eldsundsviken. Etappen omfattar båda sidor om viken i Mälaren och kommer att inrymma bostäder i flerbostadshus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus åldfrun 1.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Toresunds-Sundby 1:317,1:318,1:319,1:320,1:327.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med tvätt/miljöhus castor 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus pollux 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sirius 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus gorsinge 1:78.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus sanda 1:18.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och carport ytterselö-östa 4:77 Ytterselö-östa 4:74,4:75,4:76,4:77.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:254.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus munken 12.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:321.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för balkonginglasningar rocken 9.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring vannesta 1:113.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkonger rälsen 3.
Ombyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Anmälan om ändrad planlösning aspö-djupvik 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för anpassning till gatuhöjd & framtida byggnation laven 10, 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för påbyggnad av tak för serviceutrymme av ventilationsaggregat storken 2.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till bostad sparbanken 5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: