Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Begäran om planbesked för fastigheterna Stenbäret 1 & 3 samt 6,7 & 8 i Idbäcken. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Stamrenovering, värme, ventilationsinstallationer samt fasadarbete på flerbostadshus i Nyköping
Ökad omfattning! Planerat tidigt projekt. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Stamrenovering, ventilations, värme och fasadarbeten. 109 lägenheter. Marsvägen och Stenkullavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Nytt bostadsområde i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Blåklintsvägen 31-43 Kamomillgången 2-33 Mejramvägen 2-40 Sellerigången 17-54
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Bomullsgången 1-15 Pappersgången 1-9
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Östra Kyrkogatan 20 Östra Storgatan 14-16
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Installation av FTX-ventilation samt fjärrvärme i flerbostadshus i Nyköping
Avser montering av fjärrvärme, kulvertdragning samt byte av ventilation.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Fönsterbyte kommer att utföras under 2018 i två hus, Höglundavägen 31–37 & 39–45 med totalt 76 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: