Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 2
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 2a etappen består av ca 200-250lägenheter.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 3
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 3dje etappen består av ca 200-250 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 4
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 4de etappen består av ca 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Nyköping
Avser att pröva möjligheten att kunna bygga olika typer av bostäder inom området. På de två fastigheterna föreslår sökanden en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och ett äldreboende för 60-80 personer.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 1
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 1a etappen består av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Begäran om planbesked för fastigheterna Stenbäret 1 & 3 samt 6,7 & 8 i Idbäcken. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och enbilsgarage samt installation av eldstad Brannebol 1:67,1:66, 1:65.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Avser renovering av fasad mot norrsidan. Våning 4 omfattas ej. Objektet är beläget på Ortvägen 1-19.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nyköping
Planer för ca 25 inglasningar av balkonger.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Objektet är beläget på Ö. Kyrkogatan 14A-B, Skjutsaregatan 3, Ö. Kvarngatan 2-8, Kv. Jägmästaren 16 i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstart ligger några år framåt i tiden. Kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och miljöhus & förråd (1st).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och miljöhus, miljöhus, miljöhus, miljöhus/förråd.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tvåbostadshus och förråd, 26 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Rivning av fritidshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus/ rivning och uppförande av inglasning balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus och carport Lästringe-brink 1:13,1:15.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av bostad på grund av vattenskada.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Avser inglasning av 2st uteplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: