Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Backastad planerar för ca 150-200 av dessa.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 1
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 1a etappen består av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser uppförande av 1 punkthus i 4 våningar och 12 låghus i 2 våningar, samt miljöhus/förråd. Total BTA 9022 kvm.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av lägenheter på Mejramvägen 2-40 Kv. Långsätter 76. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet och som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt dränering mm.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Sellerigången 17-54.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Avser renovering av fasad mot norrsidan. Våning 4 omfattas ej. Objektet är beläget på Ortvägen 1-19.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Objektet är beläget på Ö. Kyrkogatan 14A-B, Skjutsaregatan 3, Ö. Kvarngatan 2-8, Kv. Jägmästaren 16 i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och miljöhus/fastighetsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Bergshammars-ekeby 6:87,6:88,6:89,6:90,6:91,6:92,6:93.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av va-anläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus Stavsjö 2:159,2:160.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus Koggen 6,7. Inglasning av uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och enbilsgarage med förråd/carport samt installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av studentboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: