Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Planer för ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö
Del av Arnö 1:3. Nybyggnad av 3 huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43, Kamomillgången 2-33, Mejramvägen 2-40 och Sellerigången 17-54.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av hyresrätter som kommunen tänker bygga i egen regi.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Avser uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63, 1:67,1:65, 1:68, 1:66, 1:69, 1:70, 1:71, 1:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder samt park för lek inom fastigheterna Ytterbostugan 3:28 och del av Norra Lövhälla 1:10.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888 1546260
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 8 fritidshus och 1 samt installation av eldstad Brannebol 1:67 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus - lss-boende.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Östra Kyrkogatan 20, Östra Storgatan 14-16.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad balkongtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus, gruppbostad.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och 9 st förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring samt installation av ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus, solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, och marklov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, installation av solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: