Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63,1:67,1:65,1:68,1:66,1:69,1:70,1:71,1:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Installation av FTX-ventilation samt fjärrvärme i flerbostadshus i Nyköping
Avser montering av fjärrvärme, kulvertdragning samt byte av ventilation.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Fönsterbyte kommer att utföras under 2018 i två hus, Höglundavägen 31–37 & 39–45 med totalt 76 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: