Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, balkonger.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av två byggnader för lss-boende.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Uppförande av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Uppsättning av solceller på tak.
Tillbyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Anmälan om rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Installation av larm- och passersystem på äldreboende i Nyköping
Inbrottslarm installeras som indraget skalskydd med rörelsedetektorer, akustiska glaskrossdetektorer samt magnetkontakter på öppningsbara fönster/ytterdörrar i markplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: