Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Planer för 337 bostäder. Kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Entreprenaden består av nybyggnad av äldreboendet Skiftingehus. Objektet är placerat i Eskilstuna på Karl Hovbergsgatan 43, del av kvarteret
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724. Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Objektet är uppdelat i 2 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av bostadsbebyggelse som möjliggör för handel och kontor i bottenvåningen inom fastigheten Speditören 1 och att pröva ny användning för den f.d. macktomten i anslutning till rondellen.
Förtätning med rad- och kedjehus samt förlängning av befintlig kanal i Eskilstuna
Förtätning med byggnader av rad- och kedjehuskaraktär samt förlängning av befintlig kanal för småbåtar.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter, tekniska utrymmen samt parkeringsplatser i markplan. Objektet är beläget i kvarteret Golfaren 1 & 2, Eskilstuna, mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan i Torshälla.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus och parhus samt enbostadshus och carport. Byggs i 3 etapper under en 2-års period.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom två områden inom Borsökna. Inom det mindre området möjliggörs för villor och parhus. Inom det större området planeras en blandning av villor, rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus efter trädgårdsstadens principer, med trädkantade gator och förgårdsmark som formar tydliga och intima gaturum.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 8 radhus och 4 parhus samt 2 enbostadshus och carport på Lejonsvansen 1 och nybyggnad av 12 radhus och 4 parhus samt carport på Lejonsvansen 2.
Ombyggnad, stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i flerbostadshus (stambyte).
Nybyggnad av bostäder samt utökning av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny blandad bostadsbebyggelse samt utbyggnad av den befintliga förskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Råbergstorp ska utvecklas med fler bostäder och en förskola. Det är en del i kommunens stadsläkningsarbete som syftar till att koppla samman stadens delar bättre. De nya bostäderna i Råbergstorp delas upp i tre delar. Längs Domaregatan och Råbergsparken handlar det om bebyggelse om 4-5 våningar. Vid Kronskogen föreslås mindre hus om 2-3 våningar. Det behövs även en förskola i området.
Nya bostäder, kontor, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga skola, kontor, bostäder, parkeringsgarage och lokaler för handel och andra verksamheter.
Stamrenovering i flerbostadshus i Torshälla
Objektet avser stambyte i två byggnader som innehåller totalt 151 lägenheter samt en förskola i portar 3 B-C som omfattas av installationsåtgärder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus samt garage och miljöhus samt ändrad användning av affärshus till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt 6 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp1
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Avser nybyggnad av villor.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader, Ådalsvägen 2-4, som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov sökt för utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering och inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av grupphus i Eskilstuna
Avser ROT-renovering av enbostadshus på Hasseln 1, Häggen 1 och Hundlokan 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser generellt bygglov för inglasade balkonger. En entreprenör kommer handlas upp, men de boende får själva bestämma och bekosta inglasningen.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Upp till varje hyresgäst att glasa in.
Ombyggnad av studentlägenheter i Eskilstuna
Ombyggnad av två studentlägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger) .
Nybyggnad av stugby i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3-5 fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och dubbelcarport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd på Torshälla-Väsby 1:417, Torshälla-Väsby 1:419, Torshälla-Väsby 1:420 och Torshälla-Väsby 1:421.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus .
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad LOTT C .
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus .
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av VA och ventilation samt eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av VA-anordning .
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger) på Facklan 9 och Facklan 10.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder samt utvändig ändring av flerbostadshus (takkupor).
Rivning av byggnader på fastigheter i Eskilstuna
Uppdraget omfattar rivning av byggnader på tre olika fastigheter inom Eskilstuna kommun, Munkhammar 5:1, Aspestahult 1:1 samt Västergöken 4.
Asbestsanering i Södermanlands län
Avser en asbestsaneringsentreprenad som ska utföras i Södermanlands län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: