Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 240 bostäder samt parkeringshus under mark med ca 240 garageplatser. Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1532966 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för 100-150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex. 140-160 lägenheter. Antal parkeringsplatser ska vara minst 40 st under tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Området runt Tunafors skola ska förtätas med fler bostäder, det sk rosa huset och klockhuset byggs om till lägenheter. Ombyggnad av 3 hus, nybyggnad av 7 hus, 3 och 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av äldreboende och bostäder i Torshälla
Ca 50 platser. Gamla Shelltomten.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 100 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m² Behandlad tomtarea: ca 2693 m²
Förtätning med rad- och kedjehus samt förlängning av befintlig kanal i Eskilstuna
Förtätning med byggnader av rad- och kedjehuskaraktär samt förlängning av befintlig kanal för småbåtar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av en gammal gjutfabrik till ca 35 studentbostäder-hyresrätter. Nybyggnad av mindre bostadsrätter i 10 våningshus. Kommer att bli laddstolpar för bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1406023 1532966
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1532966 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av en gruppboende, 6 lgh med gemensamma utrymmen för personal samt miljöhus. Optionen avser tillkommande gruppboende på följande adresser Slagsta, Skogstorp och Ekeby. Option på projekt: 1455440 - Slagsta 1049845 - Skogstorp 1496653 - Ekeby
Stambyte på flerbostadshus i Torshälla
Totalt 60 lägenheter fördelat i 3 trapphus. Utöver detta finns en lokal i markplan. Avser: Traditionellt stambyte Utbyte av kökssnickerier ink vitvaror Nyförläggning av dagvattenledningar utv. Nya ytskikt i kök Ny belysning i trapphus samt källargångar Rivning av tak samt nytt tak inklusive 3 st fläktrum på taket. Nytt ventilation FTX Nya radiatorer i badrum, byte av stamventiler, radiatorventiler termostat. Omtrådning av el i lägenheterna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring, nybyggnad av förråd, ändring av bärande konstruktion. 3 lägenheter blir nu 6.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Fönsterbyte på Forsbomsvreten 16, 20, 21 och 22.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Anmälan för ändring av bärande konstruktion på gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus samt utv.ändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tillbyggnad av balkonger i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt anordnande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av flerbostadshus till bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad på Dubbelfotingen 1 , 2 & 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt 2 miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus (studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare 7 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad och ändring av brandskydd samt VA och ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 enbostadshus med garage. Letlaven 1,3.
Nybyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Nybyggnad av gäststuga samt installation av VA-anordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på Stavstorp 2:18 & 2:21.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på Stavstorp 2:19 & 2:20.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garagehall.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus, carport/förråd samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av flerbostadshus (solceller).
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på enbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med altan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger på Nattugglan 8 & 9.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 4 balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Inglasad balkong på flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av enbostadshus samt ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: