Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 240 bostäder samt parkeringshus under mark med ca 240 garageplatser. Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1532966 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser en tillbyggnad av Trumslagargården med ett korttidsboende bestående av 80 boenderum, personalutrymmen och supportutrymmen. Tillbyggnad: ca 8 100 m² BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Strimlusevägen 13-15. Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724. Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Objektet är uppdelat i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stamrenovering och standardhöjning av 212 lgh på kv Hövdingen 1 och 2 samt Ostran 4 i Eskilstuna. Skogsängsgatan 6, 8, 10, 12, 14 och 16 samt Galléngatan 36 A-F mellan år 2020-2021. Projektet kommer att utföras i minst två etapper. Upphandlingen avser två projekt där Hövdingen 1 och 2 är ett projekt och Ostran 4 ett eget projekt.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1532966 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus samt garage och miljöhus samt ändrad användning av affärshus till bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av av kontors lokaler på Brogatan 13 till bostäder samt tillbyggnad av fläktrum på taket
Nybyggnad av bostäder på Granbacken, Torshälla
Syftet med planförslaget är att utreda förutsättningarna för en möjlig byggnation av småhusbebyggelse, lokaler för förskola och vård- eller gruppboende samt säkerställa en bra hantering av dagvattnet inom området.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Skövde och Karlsborg
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Såtnäs och Skredsvik
Avsett för Fortifikationsverkets projektavdelning och omfattar i första hand generalkonsultuppdrag. Avtalstid 2 år. Avtalen kan förlängas med 1+1+1+1+1 år.
Bygg och fönsteråtgärder på flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser renovering och byte av fönster, fönsterpartier, installation av luftslussar, igensättning av vissa fönster och igensättning av taklantaniner.
Montering av solelsanläggning på servicehus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser montering av solelsanläggning på tak av byggnad Hållsta 6-12 inkl insamlingsenhet, mm till fullt färdig anläggning.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Förstärkning av brandskydd samt nytt ventilationssystem på LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 radhus (14 lägenheter).
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 enbostadshus samt 6 carportar/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt 6 parhus.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus samt förråd på Dagfjärilen 5 och Dagfjärilen 9.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger) på Nätverket 1 & 3.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring (takkupor).
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (takkupor).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Utvändig ändring samt ändrad använding av vind till bostäder i flerbostadshus.
Tillbyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Tillbyggnad av gäststuga samt installation av VA-anordning.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus och uthus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av 2 balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasad balkong).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshusa samt carport.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan - Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och garage samt förråd.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: