Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Entreprenaden består av nybyggnad av äldreboendet Skiftingehus. Objektet är placerat i Eskilstuna på Karl Hovbergsgatan 43, del av kvarteret
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser en tillbyggnad av Trumslagargården med ett korttidsboende bestående av 80 boenderum, personalutrymmen och supportutrymmen. Tillbyggnad: ca 8 100 m² BTA. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 60-80 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende, kontor m.m. i Eskilstuna
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724. Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Objektet är uppdelat i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus i Eskilstuna
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra två nya bostadshus inom fastigheterna Notstället 5, 6 och del av Eskilshem 4:1 (Knut Hellbergs-gatan) samt möjliggöra för, och stärka befintliga ekosystemtjänster i området i form av allén längs Knut Hellbergsgatan.
Nya bostäder i Skogstorp
40-50 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nya bostäder, kontor, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för bostäder, kontor, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler m.m. Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet 12 april 2019. Planarbetet genomförs med standardförfarande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp1
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus samt förråd på Dagfjärilen 5 och Dagfjärilen 9.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av av kontors lokaler på Brogatan 13 till bostäder samt tillbyggnad av fläktrum på taket
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 enbostadshus samt 6 carportar/förråd. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Mesta 6:58 och nybyggnad av radhus på Mesta 6:60.
Ombyggnad, stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i flerbostadshus (stambyte).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser generellt bygglov för inglasade balkonger. EN entreprenör kommer handlas upp, men de boende får själva bestämma och bekosta inglasningen.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Upp till varje hyresgäst att glasa in.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger) på Dovhjorten 1, Dovhjorten 2, Duvan 1, Duvan 2, Domherren 1, Domherren 2 och Domherren 3.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av grupphus i Eskilstuna
Tillbyggnad av gruppbebyggda enbostadshus på Hasseln 1, Häggen 1 och Hundlokan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nyyggnad av flerbostadshus och carportlänga samt servicehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenheter i Eskilstuna
Ombyggnad av två studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och VA samt ventilation och brandskydd i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fasadrenovering).
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på Uddaskogen 1:1, och nybyggnad av 10 st enbostadshus på Stora Nyby 1:45.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, mindre ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus , Rivningslov för enbostadshus Ostra 2:58.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av 2 inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad) t o m 2024-04-20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Montering av solelsanläggning på servicehus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser montering av solelsanläggning på tak av byggnad Hållsta 6-12 inkl insamlingsenhet, mm till fullt färdig anläggning.
Byte av el i flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för byte av el i flerbostadshus.
Ombyggnad av bostäder i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt ändring av planlösning och installation av stoltrappshiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: