Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Planer för 337 bostäder. Kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Entreprenaden består av nybyggnad av äldreboendet Skiftingehus. Objektet är placerat i Eskilstuna på Karl Hovbergsgatan 43, del av kvarteret
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende, kontor m.m. i Eskilstuna
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 60-80 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter, tekniska utrymmen samt parkeringsplatser i markplan. Objektet är beläget i kvarteret Golfaren 1 & 2, Eskilstuna, mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan i Torshälla.
Nybyggnad av radhus i Skogstorp
40 st radhuslägenheter.
Nya bostäder i Skogstorp
40-50 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Ombyggnad, stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i flerbostadshus (stambyte).
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1532966 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007, 1402964, 1406016, 1406023, 1406026.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 3
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp1
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Förtätning av bostadsområde i Skiftinge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader, Ådalsvägen 2-4, som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Avser nybyggnad av villor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov sökt för utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad) t o m 2024-04-20.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Mesta 6:58 och nybyggnad av radhus på Mesta 6:60.
Tillbyggnad av grupphus i Eskilstuna
Avser ROT-renovering av enbostadshus på Hasseln 1, Häggen 1 och Hundlokan 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser generellt bygglov för inglasade balkonger. En entreprenör kommer handlas upp, men de boende får själva bestämma och bekosta inglasningen.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Upp till varje hyresgäst att glasa in.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger) .
Ombyggnad av studentlägenheter i Eskilstuna
Ombyggnad av två studentlägenheter.
Nybyggnad av stugby i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3-5 fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus .
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus , Rivningslov för enbostadshus Ostra 2:58.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad LOTT C .
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus .
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av 2 inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av VA-anordning .
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger) på Facklan 9 och Facklan 10.
Asbestsanering i Södermanlands län
Avser en asbestsaneringsentreprenad som ska utföras i Södermanlands län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: