Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Ur investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av äldreboende och bostäder i Torshälla
Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder, äldreboende och en cirkulationsplats i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden. Holmenleden föreslås smalnas av och Eskilstunavägen utformas som en stadsgata. Befintlig bebyggelse längs Gesällgränden bevaras och ges varsamhets- och skyddsbestämmelser. Längs Torshällaån bevaras ett grönt stråk och utvecklas vidare som en del av Åstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO kombohus Flex. Avser 70 - 80 lägenheter, i 4 st flerbostadshus, 1 av dessa ska vara trygghetsboende, 1 typhus mini, 2 st typhus city samtliga med souterrängvåningen. Lägenhetsförråd ska vara beläget i souterrängvåningens mörka sida.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (hus 3 och 4) samt miljöbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Stambyte på flerbostadshus i Torshälla
Totalt 60 lägenheter fördelat i 3 trapphus. Utöver detta finns en lokal i markplan. Avser: Traditionellt stambyte. Utbyte av kökssnickerier ink vitvaror. Nyförläggning av dagvattenledningar utv. Nya ytskikt i kök. Ny belysning i trapphus samt källargångar. Rivning av tak samt nytt tak inklusive 3 st fläktrum på taket. Nytt ventilation FTX. Nya radiatorer i badrum, byte av stamventiler, radiatorventiler termostat. Omtrådning av el i lägenheterna.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte på Skogsängsgatan 2 A-C, ca 8000 kvm. Omfattar bland annat stambyte, utbyte av kökssnickerier ink vitvaror alternativt renovering av befintliga kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar utv, renovering av tvättstuga, nya entrepartier till trapphuset samt säkerhetsdörrar till lägenheterna, korttidsboende, hemtjänsten, nya ytskikt i kök, ny belysning i trapphus samt källargångar och nytt värmesystem.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av en gruppboende, 6 lgh med gemensamma utrymmen för personal samt miljöhus. Behandlad tomtarea: ca 1500 kvm. Optionen avser tillkommande gruppboende på följande adresser Slagsta, Skogstorp och Ekeby. Option på projekt: 1455440 - Slagsta 1049845 - Skogstorp 1496653 - Ekeby
Tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus samt carport/förråd.
Ombyggnad från kontor till lägenheter i Eskilstuna
Renovering/ombyggnad från kontor till lägenheter.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Fönsterbyte på Forsbomsvreten 16, 20, 21 och 22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Byte av fönster på servicehus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser byte av ca 129 st fönster samt 2 dörrar.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i del av flerbostadshus samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasad balkong).
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 6 balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus på Kjula-Blacksta 2:7, Kjula-Blacksta 2:26, Kjula-Blacksta 2:18.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan - Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus (passivhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostäder och ändrad användning av vind samt källare i flerbostadshus och uteplats samt utvändig ändring.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssytem i äldreboende.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och radhus samt industribyggnad och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: