Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO kombohus Flex. Avser 70 - 80 lägenheter, i 4 st flerbostadshus, 1 av dessa ska vara trygghetsboende, 1 typhus mini, 2 st typhus city samtliga med souterrängvåningen. Lägenhetsförråd ska vara beläget i souterrängvåningens mörka sida.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Stambyte på flerbostadshus i Torshälla
Totalt 60 lägenheter fördelat i 3 trapphus. Utöver detta finns en lokal i markplan. Avser: Traditionellt stambyte. Utbyte av kökssnickerier ink vitvaror. Nyförläggning av dagvattenledningar utv. Nya ytskikt i kök. Ny belysning i trapphus samt källargångar. Rivning av tak samt nytt tak inklusive 3 st fläktrum på taket. Nytt ventilation FTX. Nya radiatorer i badrum, byte av stamventiler, radiatorventiler termostat. Omtrådning av el i lägenheterna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus samt carport/förråd.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad från kontor till lägenheter i Eskilstuna
Renovering/ombyggnad från kontor till lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Bygg och fönsteråtgärder på flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser renovering och byte av fönster, fönsterpartier, intallation av luftslussar,igensättning av vissa fönster och igensättning av taklantaniner. Fastighetens totalyta 27 000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Byte av fönster på servicehus i Hållsta, Eskilstuna
Objektet avser byte av ca 129 st fönster samt 2 dörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i del av flerbostadshus samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
TIllbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger) på Giraffen 1 och Gräset 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus på Kjula-Blacksta 2:7, Kjula-Blacksta 2:26, Kjula-Blacksta 2:18.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus samt ändad användning av del till bostad och ändrad användning av förråd till bostad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan - Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus (passivhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssytem i äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: