Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 177 st.

Nybyggnad av bostäder, butik m.m. i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 430 lägenheter, en City-Gross-butik samt omkring 450 parkeringsplatser i Hyllie, Malmö kommun. Projektet består av butiker och garage i bottenplan samt bostäder ovanpå. Projektet är beläget i direkt närhet till köpcentrumet Emporia och tågstationen i stadsdelen Hyllie Projektet är sålt till Vault Investment Partners. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram till dess att bostäderna och butiken är klara för inflyttning.
Nybyggnad av flerbostadshus i volymupphandling, MKB fastighets AB
Avser planering, projektering och utförande av flerbostadshus med de antal bostäder som gäller för respektive projekt i anbudsområde G. Samtliga projekt är belägna inom Malmö kommun. Omfattar: Projekt nr 3: 62 lägenheter. Start fas 1: kv.1 2018. start fas 2: kv 1 2019. Slutbesked: kv 2 2020. Projekt nr 12: 100 lägenheter. Start fas 1: kv 2 2017. Start fas 2: kv 2 2018. Slutbesked: kv 2 2020. Projekt nr 7: etapp 3: 75 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2020. Start fas 2: kv 4 2021. Slutbesked; kv 3 2023. Projekt nr 7: etapp 4: 75 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2021. Start fas 2: kv 4 2022 Slutbesked: kv 3 2024. Option: Projekt A: 100 lägenheter. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i volymupphandling, MKB fastighets AB
Avser planering, projektering och utförande av flerbostadshus med de antal bostäder som gäller för respektive projekt i anbudsområde D. Samtliga projekt är belägna inom Malmö kommun. Omfattar: Förtätning nr 1: etapp 1: 60 lägenheter. Start fas 1: kv.2 2017. start fas 2: kv 2 2018. Slutbesked: kv 4 2019. Förtätning nr 1: etapp 2: 60 lägenheter. Start fas 1: kv 2 2018. Start fas 2: kv 1 2019. Slutbesked; kv 3 2020. Förtätning nr 1: etapp 3: : 60 lägenheter. Start fas 1: kv 3 2018. Start fas 2: kv 3 2019. Slutbesked: kv 1 2021. Projekt nr 11: 100 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2020. Start fas 2: kv 4 2021. Slutbesked: kv 4 2023. Option: projekt D: 100 lägenheter. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i volymupphandling, MKB fastighets AB
Avser planering, projektering och utförande av flerbostadshus med de antal bostäder som gäller för respektive projekt i anbudsområde E. Samtliga projekt är belägna inom Malmö kommun. Omfattar: Förtätning nr 1: etapp 4: : 60 lägenheter. Start fas 1: kv.2 2019. start fas 2: kv 2 2020. Slutbesked: kv 4 2021. Förtätning nr 1: etapp 5: 60 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2019. Start fas 2: kv 4 2020. Slutbesked; kv 2 2022. Projekt nr 24: : 85 lägenheter. Start fas 1: kv 2 2017. Start fas 2: kv 2 2018. Slutbesked: kv 4 2019. Option: projekt E 60 lägenheter. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i volymupphandling, MKB fastighets AB
Avser planering, projektering och utförande av flerbostadshus med de antal bostäder som gäller för respektive projekt i anbudsområde B. Samtliga projekt är belägna inom Malmö kommun. Omfattar: Projekt nr 7: 75 lägenheter. Start fas 1: kv.4 2018. start fas 2: kv 4 2019. Slutbesked: kv 3 2021 Projekt nr 7 : 75 lägenheter. Start fas 1: kv 1 2020. Start fas 2: kv 1 2021 Slutbesked; kv 4 2022. Projekt nr 9, 50 lägenheter. Start fas 1: kv 1 2019. Start fas 2: kv 1 2020. Slutbesked: kv 3 2021. Förtätning nr 8: 50 lägenheter. Start fas 1: lv 2 2017. Start fas 2: kv 2 2018. Slutbesked: kv 3 2021. Option: Projekt B: 75 lägenheter. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt.
Påbyggnad med studenbostäder på Katrinelund, Malmö
Avser rivning av 2 våningar samt påbyggnad av handelshus med 5 våningar byggnadsmoduler för studentboende, 646 lägenheter. Bostäderna byggs ovanpå Willys.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 2
Igångsättning planeras slutet av 2018. Avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande 128 lägenheter (Brf) samt 1 huskropp inrymmande kontor 7-9 plan.. Yta: 24700 m2 ovan mark. Objektets läge: Universitetsholmen.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 150 bostäder i 2 huskroppar som delvis är sammanbyggda i 14 resp. 16 våningsplan.. Kommersiella lokaler byggs i bottenplanet. I projektet ingår även parkeringsgarage. Igångsättning oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Annestad, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 212 lägenheter i sammanbyggd husgrupp I projektet ingår även miljöhus. Objektet är beläget i Annestad, söder om yttre Ringvägen. Fastigheten är belägen bl.a inom Skånegårdsgatan och Torvgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnation av flerfamiljshus med totalt 169 lägenheter och 1 lokal samt underjordiskt garage. Objektets läge: Fd Cementen i Limhamn, kv Skostekeln 1 som omges av HIsstornsgatan, Murbruksgatan, Styrbordsgatan samt Limhamns Stationsväg. Bruttoarea (BTA) ca 19 030 m² (inkl källare) Total boarea (BOA) ca 11 986 m². Total lokalarea (LOA) ca 57 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 150 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 186 lägenheter samt tre butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 143 lägenheter, lokal samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Malmö
Sanering och grundläggningsarbeten påbörjades slutet 2017 och byggarbeten under sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av 1 kringbyggd huskropp upp till 5 våningsplan som omfattar flerbostadshus med 131 lägenheter, lokaler, förråd och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under marik,i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i 5 plan samt garage under mark. Hyresrätter.
Nybyggnad av punkthus i Malmö, et 2
Avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 huskroppar med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Hyllie Limhamn
Avser nybyggnad av 115 lägenheter i i 3 huskroppar i 4- 6 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie
Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus i 2 huskroppar i 4-8 våningar + källare. Avser 76 lägenheter med bostadsrätter och 39 lägenheter med hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ett kvarter med innergård som omfattar 100 lägenheter i 4-5 plan, både hyresrätter och bostadsrätter, hälften vardera.. I projektet ingår även garage under mark och en gemensam terrass med odlingsmöjligheter på taket.
Nybyggnad av äldreboendei Limhamn, Malmö
Markarbetena beräknas påbörjas under maj 2018 och byggarbetena under augusti 2018. Avser nybyggnad av äldreboende med 74 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan. Pentry i varje lägenhet. Gemensamhetskök.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Saneringsarbeten under mars 2018. Anläggande av vägar och va-ledningar påbörjas under maj 0218 och grundarbeten under sommaren 2018. Anläggande av vägar och va-arbeten under Nybyggnad av 61 st villor i 2 1/2 plan -äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bunkeflostrand, Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 80-85 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan. Hyresrätter. På bottenvåningen mot Tygelsjöstigen finns dessutom en mindre kontorslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter samt miljöhus och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser byggrätt för nybyggnad av ca 60-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad 70 lägenheter och två lokaler i fyra huskroppar varav tre stycken är sammanbyggda. Bruttoarea (BTA) ca 5850 m². Total boarea (BOA+LOA) ca 3670 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nbyggnad av flerbostadshus med 86 lägenheter, Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av 101 lägenheter, 14 våningar i 1 huskropp.
Nybyggnad av hyresrätter i Elinegård, Malmö
Objektet avser nyproduktion av hyreslägenheter, 2 huskroppar med 22 respektive 64 lägenheter, tillhörande markanläggning och 2 st miljörumsbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Elinelundsgård, Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter, Hyresrätter. Objektets läge: Limhamn vid Kalkbrottet.
Nybyggnad av flerbostadshus Hyllie, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 64 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Innerstaden
Avser 1 huskropp i 9 våningsplan varav lokaler i nedre plan. Läge: mellan Möllevångstorget och Folkets park.
Nybyggnad av punkthus på Kirsebergsstaden i Malmö
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser 57 lägenheter i en sammanbyggd huskropp i 4- 6 plan. Miljöanpassat boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2019/2020. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter i 1 huskropp i 7 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Avser 53 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark,i Limhamn Malmö
Avser 66 lägenheter i 5 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 55 lägenheter -hyresrätter fördelat på 2:or och 3:or. snittarea: 40 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2019. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2020.. Projektet avser byggrätt för nybyggnad av 60-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus. med ca 70 lägenheter i 3 huskroppar i 3-6 plan. Hyresrätter Objektets läge: Oxie centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus. med ca 74 lägenheter i 3 huskroppar i 3- 6 plan. Hyresrätter Objektets läge: Oxie centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Saneringsarbeten under våren 2018, grundarbeten tidigast sommaren 2018. Projektet avse nybyggnad av 410 lägenheter. I projektet ingår även rivning av bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast kv. 3 2018. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnation av enrums-, tvårums- och trerumslägenheter inom Kv. Trädstubben 1 ochTrädgrenen 1 i Malmö. Beställarens målsättning är att skapa yteffektiva lägenheter med enförhållandevis låg månadskostnad.
Nybyggnad av bostäder i Klagshamn, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad bostäder med-24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av radhus (32 bostäder).
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av flerfamiljshus. Fyra befintliga huskroppar, två kortare och två längre ska byggas på med en våning. Befintliga huskroppar rymmer 141 lägenheter och påbyggnaden tillför 28 lägenheter. Total BTA inkl. loftgångar och terasser är ca 3400 m2. Total BOA är ca 1695 m2. Projektet ligger i stadsdelen Lorensborg i Malmö med Hallinsgatan och Vendelfridsgatan som gränsande adresser.
Nybyggnad av studentbostäder i Malmö
Avser nybyggnation av enrumslägenheter (22-28 kvm), inom del av Kv. Rönnen 1 på befintlig parkeringsyta. Byggherrens målsättning är att skapa yteffektiva lägenheter med en förhållandevis låg månadskostnad.
Relining i flerbostadshus i Malmö
Avser relinging av 6 st flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus vid Möllevångstorget i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus med 80-90 lägenheter. Arbetena avser byte av tak, fönsterbyte samt byte av entrédörrar.
Tak-och fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av tak och fasader på flerbostadshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Nybyggnad av 21 st radhus samt gemensamhetslokal.
Stambyten och badrumsrenovering m.m i studentboende i Malmö
Projektet avser stambyten, badrumsrenovering samt renovering av kök i studentbostäder.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster i 620 lägenheter i 5 huskroppar i 6-7 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av radhus, 9 bostäder i 2 plan och tre huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast efter semestern 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i 3 plan. Tegnérgatan 51, Idrottsgatan 40.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning planeras under 1:a kv 2018. Projektet avser tappvattenbyte i 175 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och rivning av kyrka i Limhamn Malmö
Projektet avser rivning av fuktskadad kyrka och därefter nybyggnad av 10 radhus på fastigheten.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av radhus, ca 10 lägenheter,
Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i låghusdelen samt höghusdelen. ( Avloppet). Avser totalt 598 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Nybyggnad 5st radhus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Nybyggnad 8st radhus samt komplementbyggnader.
Relining i flerbostadshus i Malmö
Föreningen är i behov av relining av avloppsstammarna. I föreningen finns 281 lägenheter varav 35 är hyreslägenheter. Byggstart planeras under 2016. Kostnad okänd.
Nybyggnad av LSS-boende i Malmö
Avser nybyggnad av Lss-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus. med ca 30 -tal lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger.
Byte av tappvattenledningarii flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser byte av tappvattenledningar i låghusdelen, ca 300 lägenheter,
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus i 5 huskroppar med 180 lägenheter. Projektet kommer att upphandlas som ett Pilotprojekt. Projektet omfattar att ta fram samt genomföra åtgärder för ombyggnad av ventilationssystem i bostadshus med självdragsventilation. Projektet skall bedrivas i samverkansform. Detta innebär att man som entreprenör får en viktig roll att tillsammans med MKB hitta innovativa lösningar för ombyggnad av ventilationssystem. Man ser att entreprenören är nyckeln i piloten för att ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar som i framtiden kan komma att appliceras på fler huskroppa Objektets läge: Älggatan 15,17,19, Rabygatan 70 samt Högerudsgatan 16 o 18 i Limhamn, Malmö.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Ändring av kontor till lägenheter.
Upprustning av fastighet i Malmö
Omfattar utvändig upprustning av bostadsfastighet med fasadändring (takbyte, fönsterbyte, ny fasadkulör), samt anpassning ombyggnad till kontor i delar av fastigheten.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning efter semestern 2018. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av kontor till 8 st smålägenheter.
Åtgärder av ventilation i flerbostadshus i Rosengård, Malmö
Projektet avser byte av befintliga tilluftsfläktar. Elinkoppling av nya fläktar samt byte och inkoppling av komponenter för styr- och övervakning. I projektet ingår även kompletta installationer omfattande leverans, montering och driftsättning så att byggnaden kan användas för avsedd verksamhet. Objektets läge Objektet är beläget i Malmö på Landskanslisten 1: Von Rosens väg 1-5 Von Rosens väg 9-13 Von Rosens väg 15-19 Von Rosens väg 21-29 Landskanslisten 2: Hårds väg 44-48 Hårds väg 50-54 Hårds väg 58-66
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ny rördragning av tappvattenledningar. Inklädnad av rördragning och anslutning till befintliga blandare och porslin. Installation av IMD utförs samtidigt. Projektets avser flerbostadshus i 2 huskroppar med 88 lägenheter, 2 lokaler samt 2 st skyddsrum. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning planeras vår 2018. Avser utvändig renovering av flerbostadshus i 1 huskropp i 5 plan. Projektet avser byte av trä/aluminiumfönster samt tegelfasad.
Utvändig renovering på flerbostadshus, i Malmö
Igångsättning tidigast kv.3 2018. Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte samt renovering av fasad där tanken är att byta från eternit- till fasadskivor.
Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus.
Tak- och fasadarbeten på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser takarbeten som omfattar byte av tegelpannor samt byte av klinker på fasad på de tre översta våningsplanen.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ny rördragning av tappvattenledningar. Inklädnad av rördragning och anslutning till befintliga blandare och porslin. Installation av IMD utförs samtidigt. I fastigheten finns det 55 st lägenheter i fastigheten samt 6 st lokaler, gemensamma utrymmen i källare och garage. Objektets läge: Köpenhamnsvägen 6 A-D/ Mariedalsvägen 54.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser målning av paneler på 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Inredning av vind till bostäder i Malmö
Avser inredande av vindsplan till 2 lägenheter samt installation av hiss samt fasadändring (byte av takmaterial, balkongräcken, takfönster, takkupa). Fastigheten är i 4 plan och vindplan i 5:e våningsplanet.
Ombyggnad av hyresbostäder i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2018. Avser inredande av 8 lägenheter på vindsplan.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående vindsinredning.
Byta av tak på skolbyggnader i Malmö
Planer finns för byte av tak på skolbyggnader i Malmö.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 3 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på flerbostadshus i Malmö
Avser fönsterbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar på balkonger samt terrass, rivning av utvändiga skivor på balkong och terrass samt tilläggsisolering utfackningsvägg. Objektet består utav 4st huskroppar med 176st lägenheter.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning efter semestern 2018. Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av ett kvarter, Q-märkt 30-tals funkishus, särskilda krav föreligger. I planerna ingår en omfogning av tegelfasaderna.. Kostnad kan ej anges.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast augusti/september 2018. Projektet avser byte av trä/aluminiumfönster i flerbostadshus med ca 30 lägenheter i 5 plan.
Ändring till lägenheter i Malmö
Projektet avser Ändring av passager till inredande av 3 l lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 st lägenheter.
Åtgärder av ventilation i flerbostadshus i Rosengård, Malmö
Projektet avser åtgärder av befintliga FTX-aggregat i 6 st trapphus som omfattar ca 70 lägenheter, Uppskattad kostnad.
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning under 2019. Planer finns för takarbeten på flerbostadshus i 3 våningsplan.
Elarbeten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för åtgärder av elsystemet i flerbostadshus. Omfattning är ej fastställd.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: