Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i volymupphandling, MKB fastighets AB
Avser planering, projektering och utförande av flerbostadshus med de antal bostäder som gäller för respektive projekt i anbudsområde C. Samtliga projekt är belägna inom Malmö kommun. Omfattar: Projekt nr 8: etapp 1: 75 lägenheter. Start fas 1: kv.1 2019. start fas 2: kv 1 2020. Slutbesked: kv 3 2021. Projekt nr 8: etapp 2:: 75 lägenheter. Start fas 1: kv 1 2020. Start fas 2: kv 1 2020. Slutbesked; kv 4 2022. Projekt nr 8: etapp 3: : 75 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2020. Start fas 2: kv 4 2021. Slutbesked: kv 3 2023. Projekt nr 8: etapp 4: 75 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2021. Start fas 2: kv 4 2022. Slutbesked: kv 3 2024. Projekt nr 9: etapp 1: 50 lägenheter: start fas 1: kv 1 2018. Start fas 2: kv 1 2019. Slutbesked: kv 4 2020. Projekt nr 9: etapp 2: 50 lägenheter: Start fas 1: kv 3 2018. Start fas 2: kva 3 2019. Slutbesked: kv 4 2020. Option: projekt C: 300 lägenheter. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för ca 800 bostäder i Ellstorp. Området ska bjuda på gröna, trygga lugna innergårdar med gator mellan husen som tillåter angöring med bil men prioriterar gående och cyklister. Tanken är att binda ihop den befintliga innerstaden med Kirseberg genom Östervärns station, ny utformning av Södra Bulltoftavägen och en möjlig ny gång- och cykelkoppling under kontinentalbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i volymupphandling, MKB fastighets AB
Avser planering, projektering och utförande av flerbostadshus med de antal bostäder som gäller för respektive projekt i anbudsområde H. Samtliga projekt är belägna inom Malmö kommun. Omfattar: Projekt nr 13: 100 lägenheter. Start fas 1: kv.4 2021. start fas 2: kv 4 2022. Slutbesked: kv 4 2024. Projekt nr 14: etapp 3: : 75 lägenheter. Start fas 1: kv 2 2021. Start fas 2: kv 2 2022. Slutbesked; kv 1 2024. Projekt nr 14: etapp 4 : 75 lägenheter. Start fas 1: kv 1 2022. Start fas 2: kv 1 2023. Slutbesked: kv 4 2024. Projekt nr 10: 100 lägenheter. Start fas 1: kv 4 2017. Start fas 2: k 1 2019. Slutbesked: kv 1 2021. Option: projekt H: 100 lägenheter. Totalt planerar MKB att bygga 2467 bostäder med option på ytterligare 985 bostäder och dom är uppdelade i åtta anbudsområden (A-H) och ingår under andra projekt.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 300 bostäder samt 7000 m2 verksamhetslokaler
Nybyggnad av flerbostadshus mm på Gottorps Allé, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 450 nya bostäder. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Malmö
Planer finns för nybyggnad av 200 lägenheter och ca 4000 m2 lokaler i sammanbyggda huskroppar. Ej fastställt vilken typ av lokaler som kommer att ingå. Projektets omfattning kommer eventuellt att ändras.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i västra hamnen, Malmö, etapp 2
Spontningsarbetena beräknas påbörjas början av 2019 och grundarbetena under mars/april 2019. Avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande 128 lägenheter (Brf) samt 1 huskropp inrymmande kontor 7-9 plan.. Yta: 24700 m2 ovan mark. I projektet ingår även sanering samt rivning av f.d kontorsbyggnad. Objektets läge: Universitetsholmen.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare 300 bostäder. Etappindelning. Igångsättning ej fastställd.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 122 lägenheter i 4 huskroppar i 5-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av 121 lägenheter- bostadsrätter i en U-formad byggnad. Läge: vid Hylliearenan. I projektet ingår även nybyggnad av parkeringsdäck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast Q4 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 158 lägenheter i 6 huskroppar i 4-8 plan med garage under mark. Yta: 17000-20000 bta. I projektet ingår även solfångare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus Vaxformen 1,2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektet omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Annestad, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 140 lägenheter i 8 huskroppar i 4-8 plan Objektet är beläget i Annestad, söder om yttre Ringvägen. Fastigheten är belägen bl.a inom Skånegårdsgatan och Torvgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn,Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 101 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nytt bostadskvarter av flerbostadshus med totalt 84 lägenheter. 74 lägenheter i 3 huskroppar, 6-9 våningar. Samt 2 radhuslängor med 10 st lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast Q1 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73 lägenheter i 4-7 plan, källare med förråd under mark.. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 1st butikslokal, lekstuga, underjordiskt garage, miljöhus samt stödmurar. Högsta byggnaden kommer vara 7 våningar.
Nybyggnad av äldrebostäder och matbutik i Tygelsjö
Avser nybyggnad av 1 huskropp som omfattar 1600 m2 i nedre plan inrymmande butikslokal samt 4 våningar för äldreboende, ca 56 lägenheter. Oviss byggstart pga överklagande.
Nyb av bostäder & underjordiskt garage i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 lägenheter i 6 plan med garage och källare under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Husie, Malmö
Avser tre flerfamiljshus med 87 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Bunkeflostrand, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 80-85 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser byggrätt för nybyggnad av flerbostadshus -hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 86 lägenheter i en L-formad byggnad i 4-6 plan.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Västra Hamnen i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter i 1 huskropp i 7 plan. -bostadsrätter. Parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av 65 lägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av äldreboende iMalmö
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klagshamn
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i 3 huskroppar i 3-4 plan.
Nybyggnad av bostäder i Innerstaden Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Området tidigare industrimark. Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2019/2020. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Annestad, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter,Objektet är beläget i Annestad, söder om yttre Ringvägen. Fastigheten är belägen bl.a inom Skånegårdsgatan och Torvgatan.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter i 1 huskropp i 7 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus. med ca 70 lägenheter i 3 huskroppar i 3-6 plan. Hyresrätter Objektets läge: Oxie centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus. med ca 74 lägenheter i 3 huskroppar i 3- 6 plan. Hyresrätter Objektets läge: Oxie centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus, handelslokaler och underjordiskt garage.
Nybyggnad av studentlägenheter i Västra hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 93 st studentlägenheter. Gemensamhetslokal/studierum inrättas på entrévåningen. Objektets läge: i närheten av Malmö Högskola. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 35 lägenheter samt lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för stambyten i flerbostadhus. Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i underhållsplan.
Nybyggnad av studentbostäder i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnation av enrumslägenheter (22-28 kvm), inom del av Kv. Rönnen 1 på befintlig parkeringsyta. Byggherrens målsättning är att skapa yteffektiva lägenheter med en förhållandevis låg månadskostnad. Objektets läge: Rönnenområdet i Malmö.
Påbyggnad av flerbostadshus på Lugnet, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Fastigheten har idag 143 lgh i 6-7 plan och tanken är att bygga på 2 våningsplan till med 48 lägenheter. Läge: Mellan Lugna gatan och Storgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av modulhus som omfattar 2 huskroppar med 68 lägenheter i 4-6 våningsplan. Enrums-, tvårums- och trerumslägenheter inom Kv. Trädstubben 1 ochTrädgrenen 1 i Malmö. Beställarens målsättning är att skapa yteffektiva lägenheter med enförhållandevis låg månadskostnad.
Nybyggnad av lägenheter i Malmö
Avser 1 huskropp i 4-7 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Oxie Malmö
Avser nybyggnad av 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen för LSS-boende.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder på Bunkeflo, Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av ca 25 bostäder, radhus. (Totalt byggs 220-230 bostäder i samtliga 5 etapper)
Nybyggnad av radhus i Husie, Malmö
Igångsättning tidigast början av 2019. Avser nybyggnad av radhus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter i 3 plan. Tegnérgatan 51, Idrottsgatan 40.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i låghusdelen samt höghusdelen. ( Avloppet). Avser totalt 598 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende iMalmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser om- och tillbyggnad av lss-boende.
Nybyggnad av LSS-boende mm i Malmö
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 4 lägenheter, komplementbyggnad för tvättstuga och förråd samt ombyggnad av befintlig byggnad till gemensamma utrymmen och personalutrymmen.
Trapphusrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för trapphusrenovering i flerbostadhus.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus. med ca 30 -tal lägenheter.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Jägersro, Malmö
Avser nybyggnad av 6 lägenheter för LSS-boende.
Byte av tappvattenledningarii flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser byte av tappvattenledningar i låghusdelen, ca 300 lägenheter,
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2018/2019 Projektet avser byte av fönster i flerbostadshus i 4 plan med ca 60 tal lägenheter. Gatuadress: Sofielundsvägen 39, Plantgatan 4, Södervärnsgatan 2-4, Nobelvägen 24-26.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för fönsterbyte i flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lägenheter i City i Malmö. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast Q1 2019. Projektet avser nybyggnad av lss-boende med 4 lägenheter.
Omläggning av yttertak på flerbostadshus i Persborg, Etapp 5
Igångsättning är ej fastställd. Objektet avser takomläggning, tilläggsisolering, byte av fönsterbleck och omfogning av skorstenar. I entreprenaden ingår även beläggning av sedumtak på entréer, förrådshus på innergården och balkongtak som ligger på 1:a våningen.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Inredning av vind till bostäder i Malmö
Avser inredande av vindsplan till 2 lägenheter samt installation av hiss samt fasadändring (byte av takmaterial, balkongräcken, takfönster, takkupa). Fastigheten är i 4 plan och vindplan i 5:e våningsplanet.
Utvändig renovering på flerbostadshus, i Malmö
Igångsättning tidigast mars 2019. Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som avser fönsterbyte samt renovering av fasad där tanken är att byta från eternit- till fasadskivor.
Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 3 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Byte av FTX-aggregat i Oxie i Malmö
Projektet avser byte av kompletta original FTX köksaggregat till likvärdiga i samtliga 84 lägenheter, 6 tvättstugor samt 2 föreningslokaler. Objektet består av kedjehus/radhus fördelade på 2 i fastigheter i Käglinge, Oxie stadsdel – sydöstra Malmö kommun. Fastigheterna benäms Tingdammsgrinden 2 och Tingdammsängen 2 med adresserna Emil Göranssons v 97-185 resp Hans Winbergs v 6-100.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på flerbostadshus i Malmö
Avser fönsterbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar på balkonger samt terrass, rivning av utvändiga skivor på balkong och terrass samt tilläggsisolering utfackningsvägg. Objektet består utav 4st huskroppar med 176st lägenheter. Objektet är beläget på Hårds väg 63-85 och 89-111.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 st lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ramavtal gällande Installation av IMD i flerbostadshus, Malmö
Avser installation av IMD-vattenmätare (varmvattenmätare) i Kv Adjunkten 1, 359 lägenheter. För övriga fastigheter kan ingen garanterad avropsvolym lämnas, ej heller någon skyldighet för MKB att avropa viss mängd. MKB förbehåller sig rätten att genomföra objektspecifika upphandlingar och att utföra arbeten i egen regi. Avtalet kan förlängas med 1 år.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2018/2019 Projektet avser byte av trä/aluminiumfönster i flerbostadshus med ca 30 lägenheter i 5 plan.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt renovering av tegelfasader på 2 huskroppar i 4 resp. 8 våningsplan. Ca 100- tal lägenheter.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Malmö
Projektet avser ny utemiljö i anslutning till bostadsområde.
Fönsterbyte på flerbostadshusi vid Möllevångstorpget iMalmö
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus med ca 30 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus med ca 30 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Exteriöra och interiöra visualiseringar av fastigheter inom MKB i Malmö
Upphandlingen avser visualiserat material för förmedla hur framtida fastigheter, lägenheter och närmiljö kommer att se ut inom MKB:s fastigheter i Malmö. Uppskattad igångsättning.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av tegelfasader i 2 huskroppar i 4 resp. 8 våningsplan.
Takrenovering på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för renovering av taket på 1 huskropp i 7 våningsplan.
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för takarbeten på flerbostadshus i 3 våningsplan.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för eventuella ventilationsarbeten i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Persienner till flerbostadshus i Limhamn
Avser leverans och montering av persienner i två fastigheter. Hisstornet 2, 162 lägenheter och Sluringen 1, 128 lägenheter. Avser ca 1800 fönster/fönsterdörrar.
Ombyggnad av delar av tvättstugor till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2 Malmö
Avser ombyggnad av delar av tvättstugor till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler i flerbostadshus i Malmö
Ändring av verksamhet, sammanslagning av 2 lokaler samt fasadändring i anslutning till ramp.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Underhandsförfrågan angående nybyggnation av 3 st enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan ang ändring av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av balkonger och fönsterdörrar.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: