Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast under 2020. Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av multihus i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av multihus inrymmande kontor, bostäder (30 lgh), handel, apotek, vårdcentral, förskola med 4 avdelningar samt parkeringshus med 350 bilplatser. Avser 1 huskropp i 5-6 plan.
Nybyggnad av bostäder vid Bellevuegården i Malmö
Uppskattad byggstart. Planer finns för förtätning av bostadsområde som omfattar nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av 121 lägenheter- bostadsrätter i en U-formad byggnad. Läge: vid Hylliearenan. I projektet ingår även nybyggnad av parkeringsdäck.
Nyb av bostäder & underjordiskt garage i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 lägenheter i 6 plan med garage och källare under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark i Limhamn, Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 5-7 plan med 143 lägenheter. Hyresrätter. I projektet ingår även samlingslokal, en cafédel samt ett områdeskontor åt MKB Fastighets AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 128 bostadsrätter i 2 huskroppar i 5-10 plan + källarplan. Yta: 11533 m2 inkl. källare.
Nybyggnad av bostäder, lokaler och garage i Norra sorgenfri i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 80 st hyreslägenheter, ett större gym i bottenplan samt två större oinredda lokalytor, garage och källare under mark. En innergård med växtlighet och tre gårdshus uppförs på lokalernas tak. Plantering och cykelparkeringar runt byggnaden. Fasader i tegel och puts. Tak av typen gröna tak samt på bandtäckta plåttak. Balkonger i betong förses med pinnräcken och ett antal bullerskärmar i glas mot Nobelvägen. Objektets läge: Nobelvägen-Celsiusgatan i Malmö. Färdigställandetid: Huvuddel 1 Lägenheter senast 2021-03-01 Huvuddel 2 Radhus & innergård senast 2021-06-01. Huvuddel 3 Lokal ca 1200kvm senast 2021-08-01.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 90 st bostadsrättslägenheter i 2 vinkelhus. På nedre plan kommer lägenheterna få stora uteplatser in mot en grön innergård och högst upp byggs två penthouse med stora privata takterrasser. Under huset kommer det att finnas ett garage och en bilpool för de boende som inte har egen bil.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 72 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 105 lägenheter i en sammanhängande huskropp. Seniorgården Operan 69 lgh och Brf:n Operetten 36 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Avser markområde till försäljning. Planer finns för nybyggnad av bostadsområde för ca 600 bostäder, samt förskola-,parkering-, och handel.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus. ( 120-150 lägenheter) Objektets läge: Regementsvägen/Mariedalsvägen vid Kronprinsen i Malmö.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Hyllie
Planer finns för 1 huskropp med 75 seniorbostäder i 11 våningar. På den översta och tolfte våningen ska det bland annat finnas en festlokal och tre takterrasser, och på bottenvåningen planeras det för gemensamma ytor och en matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, handelslokaler och underjordiskt garage. Projektet innehåller cirka 7000 kvm bostäder, cirka 2000 kvm kommersiell verksamhet och tillhörande inomhusparkering. Matbutiken planeras öppna till julhandeln 2022 och inflyttning i bostäderna förväntas till 2023. De kommersiella delarna av fastigheten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nytt bostadskvarter av flerbostadshus med totalt 84 lägenheter. 74 lägenheter i 3 huskroppar, 6-9 våningar. Samt 2 radhuslängor med 10 st lägenheter. Uppskattad kostnad. Läge: sydvästra Malmö.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4-10 våningsplan inrymmande 42 lägenheter samt long stay-hotell (65 rum).
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 6 plan med källarförråd. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klagshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus av 32 lägenheter i 2 huskroppar i 5 plan. Parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och 7 gatuhus, det kommer vara fördelat på fyra huskroppar varav en kommer vara på tio våningar med underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 12 plan med källare och förråd under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder vid Rosengårds centrum i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder på en fd bensinmackstomt nära Rosengårds centrum. Avser nybyggnad av 1 huskropp med 54 lägenheter i 4 plan samt lokaler i 2 plan. Tanken är att bygga insatslösa bostadsrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter. Bostadsrätter.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ny- och ombyggnad av 50-100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie,Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter fördelat på fyra huskroppar och en gård. Hyresrätter. Objektets läge: söder om Klipporna (Skanskas kontor)i Hyllie i Malmö.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter och 7 gatuhus.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter i 1 huskropp i 7 plan. -bostadsrätter. Parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av punkthus på Kirsebergsstaden i Malmö
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter i 3 huskroppar i 3-5 plan. Bostadsrätter. Miljöhus.
Nybyggnad av radhus, Rosengård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 st radhus. Yta: 117 m2/hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie, malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter samt lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 49 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Västra hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 103 studentlägenheter. Gemensamhetslokal/studierum inrättas på entrévåningen. Objektets läge: i närheten av Malmö Högskola. Fastigheten gränsar till Östra Varvsgatan och Lilla Varvsgatan.
Nybyggnad av bostäder södra innerstaden i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-40 lägenheter. Avser både hyresrätter och bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 29 lägenheter samt 4 st radhus. -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2021. Projektet avser byggrätt för nybyggnad av ca 40-tal lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn,Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage, miljöhus samt markparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter i 6 plan.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen för LSS-boende. Uppskattad byggstart och kostnad.
Hissinstallation i flerbostadshus i Malmö
Avser installation av 17 st hissar 3 huskroppar med totalt 180 lägenheter. Objektets läge: Erikfältsgatan, Lektorsgatan 3 , Munkhättegatan
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus inklusive parkeringsgarage.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Klagshamn Malmö
Avser nybyggnad av 15 st radhuslägenheter i 3 längor i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindängen, Malmö
Avser nybyggnad av 3 huskroppar med 24 lägenheter. Hyresrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Nybyggnad av LSS-boende mm i Malmö
Entreprenaden innefattar rivning av befintlig förvaltarbostad med garage/förråd, samt nybyggnad av LSS-boende med tillhörande markarbeten. LSS-boendet omfattar 4 boendeenheter med teknikbyggnad samt fristående personalbyggnad, ca 500 m2 BTA. Stomme av platsgjuten betong.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser tappvattenbyte i 42 lägenheter. Objektet är beläget på Spångatan 34, 36A, 36B och Almbacksgatan 13 i Malmö.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (fönsterbyte).
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, del 2.1
Fönsteråtgärder på ca 125 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, del 2.2
Fönsteråtgärder på ca 125 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av tak, fasader samt tilläggsisolering. I projektet ingår även solceller.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av 6 st radhus (intresseboende) och mur, ändring av stall till förråd och teknikrum samt installation av braskamin och solceller. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus, carport och förråd Ensilaget 8,9,10,11,12,13,14.
Ombyggnad av vind till lägenheter samt utvändig renovering i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter. I projektet ingår även fönsterbyte samt takrenovering.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger. Uppskattad byggstart.
Omläggning av yttertak på flerbostadshus i Persborg, Etapp 5
Objektet avser takomläggning, tilläggsisolering, byte av fönsterbleck och omfogning av skorstenar. I entreprenaden ingår även beläggning av sedumtak på entréer, förrådshus på innergården och balkongtak som ligger på 1:a våningen.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till bostäder.
Ombyggnad av vind samt utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vind till 2 lägenheter samt fasadändring (byte av fönster samt omputsning av fasad. ( Fastigheten är i 3 plan + vindsplan och rymmer totalt 26 lägenheter).
Fönsterbyte m.m på flerbostadshus i Slottsstaden, Malmö
Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar samt renovering av glaspartier och källarfönster. Entreprenaden omfattar byte av cirka 378 fönster, 64 balkongdörrar, 27 fönsterpartier och 31 källarfönster. Objektets läge: Regementsgatan 17, Eriktorpsgatan 14, Nils Forsbergs plats 2 i Malmö.
Relining och badrumsrenovering m.m i studentboende i Malmö
Projektet avser fortsatt invändig renovering av 15-16 studentbostäder. Arbetena avser relining, badrumsrenovering, renovering av kök samt invändig målning av väggar och tak. (Totalt omfattar projektet 160 lägenheter i samtliga 10 etapper.)
Relining och badrumsrenovering m.m i studentboende i Malmö
Projektet avser invändig renovering av 15-16 studentbostäder. Arbetena avser relining, badrumsrenovering, renovering av kök samt invändig målning av väggar och tak. (Totalt omfattar projektet 160 lägenheter i samtliga 10 etapper.)
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, Malmö
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, avser besiktningar inom kategorierna, Lyft, Tryck och Hiss. Avtalstid:2020-08-01 - 2022-07-31 Option:2022-08-01 - 2024-07-31 Option:2024-08-01 - 2026-07-31 Option:2026-08-01 - 2028-07-31
Ombyggnad av vindslägenhet i Malmö
Planer finns för utökning av 6 st befintliga lägenheter med inredning av vind samt fasadändring (takfönster).
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Underhandsförfrågan angående avstyckning för nybyggnation av 3 enbostadshus.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser rördragning av tappvattenledningar i ett flerbostadshus med sex våningar med totalt 80 lägenheter och en (1) lokal. I projektet ingår även inklädnad av rördragning och anslutning till befintliga blandare och porslin. Installation av IMD ska utförs samtidigt. Objektet är beläget på Kamrergatan 1, 3, 5, 7 A-B i Malmö
Byte av fläktar div fastigheter i Malmö, etapp 2
Avser utbyte av 46 st. fläktaggregat i flerbostadshus med kvarboende hyresgäster. Objektet är beläget inom 8 olika fastighets grupper (1-4) inom Malmö stad. Grupp 1 (Pantografen 30 och Planimetern 1) Grupp 2 (Norrbäck 3) Grupp 3 (Kastanjen 5 och 6) Grupp 4 (Katrinelund 11, 16, 17 och 18)
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus, Malmö
Avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Byte av fönster på bostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av kontor till bostäder.
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för takarbeten på flerbostadshus i 3 våningsplan.
Utvändig renovering av äldreboende m.m. i Malmö
Planer finns för fasadrenovering, utvändiga målningsarbeten m.m.
Ändring av lokal till lägenheter i Malmö
Ändrad användning av lokal till två lägenheter samt fasadändring (nytt fönster).
Fönsterbyte på flerbostadshusi vid Möllevångstorpget iMalmö
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus med ca 20 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Pergolor, byte av virke radhusen 28 st enheter, samt byte utav virkes konstruktionen på loftgångarna och byte av pergolor 4 huskroppar med 2 lgh på plan 2.
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-06-15 - 2021-03-15 Möjlighet till option 1+1+1
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Fasadändring (uppsättning av integrerade solceller på tak samt utbyte av takmaterial).
Ombyggnad till lägenhet i Malmö
Avser ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av fasad samt byte av värmesystem samt värmepannor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, bla solceller-, och grönytor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Inga beslut fattade.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser energisparande åtgärder.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad till 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av entrépartier till trapphus, butiksentréer, skyltfönster, fönster och fönsterdörrar, nya balkongräcken och takavvattning samt omfogning av tegelfasad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Förhandsbesked angående ändring av lokal till ca 10 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage, miljöhus, skärmtak samt solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage, stödmur, plank samt markparkering.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: