Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 177 st.

Nybyggnad av bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast under 2020. Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hyllievång, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av 121 lägenheter- bostadsrätter i en U-formad byggnad. Läge: vid Hylliearenan. I projektet ingår även nybyggnad av parkeringsdäck.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med yta ca 8000 m2. I projektet ingår även garage under mark. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 128 bostadsrätter i 2 huskroppar i 5-10 plan + källarplan. Yta: 11533 m2 inkl. källare.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 120 lägenheter i 4 huskroppar i 4-5 plan med garage under mark. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och och mindre antal radhus. Totalt 144 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 143 hyreslägenheter, tvättstuga på gård, källare med förråd och två stycken skyddsrum. Fastigheten är formad som en kvartersbebyggelse med tre huskroppar. Våningshöjden är 4 till 7 våningar samt inredd vind. Tak på hus 1 och 2 förses med solceller och rum för batterilagring i anslutning till fläktrum. Fasader utförs i huvudsak i tegel samt till viss del med träpanel.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4- 6 våningsplan, yta ca 7500 m2. I projektet ingår även garage under mark. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7000 m2. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus samt invändiga arbeten. ( 120-150 lägenheter) Objektets läge: Regementsvägen/Mariedalsvägen vid Kronprinsen i Malmö.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Hyllie
Planer finns för 1 huskropp med 75 seniorbostäder i 11 våningar. På den översta och tolfte våningen ska det bland annat finnas en festlokal och tre takterrasser, och på bottenvåningen planeras det för gemensamma ytor och en matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, handelslokaler och underjordiskt garage. Projektet innehåller cirka 7000 kvm bostäder, cirka 2000 kvm kommersiell verksamhet och tillhörande inomhusparkering. Matbutiken planeras öppna till julhandeln 2022 och inflyttning i bostäderna förväntas till 2023. De kommersiella delarna av fastigheten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nytt bostadskvarter av flerbostadshus med totalt 84 lägenheter. 74 lägenheter i 3 huskroppar, 6-9 våningar. Samt 2 radhuslängor med 10 st lägenheter. Uppskattad kostnad. Läge: sydvästra Malmö.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4-10 våningsplan inrymmande 42 lägenheter samt long stay-hotell (65 rum).
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 6 plan med källarförråd. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klagshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus av 32 lägenheter i 2 huskroppar i 5 plan. Parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 65 lägenheter samt 6 st radhuslägenheter.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser nybyggnad av 3 huskroppar med 69 lägenheter i 3-5 plan. I projektet ingår även ombyggnad av en fastighet till bostäder, omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och 7 gatuhus, det kommer vara fördelat på fyra huskroppar varav en kommer vara på tio våningar med underjordiskt garage.
Nybyggnad av äldrebostäder och matbutik i Tygelsjö
Avser nybyggnad av 1 huskropp som omfattar 1600 m2 i nedre plan inrymmande butikslokal samt 4 våningar för äldreboende samt bostadslägenheter, ca 54 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie,Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter fördelat på fyra huskroppar och en gård. Hyresrätter. Objektets läge: söder om Klipporna (Skanskas kontor)i Hyllie i Malmö.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter i 4-6 våningsplan. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter med garage under mark i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i 1 huskropp i 6-9 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan. I projektet ingår även förråd under mark samt murar.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Västra Hamnen i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter i 1 huskropp i 7 plan. -bostadsrätter. Parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder 3 huskroppar med 64 lägenheter i 4-7 plan. Källare.
Nybyggnad av bostäder i Sorgenfri, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 68 lägenheter i 5 plan + källare. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 62 st bostadsrättslägenheter i 2 vinkelhus i första etappen. På nedre plan kommer lägenheterna få stora uteplatser in mot en grön innergård och högst upp byggs två penthouse med stora privata takterrasser. Under huset kommer det att finnas ett garage och en bilpool för de boende som inte har egen bil.
Stambyten mm i flerbostadshus i Malmö
Preliminär byggstart under 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 1 huskropp i 10 plan samt två lokaler i nedre planet. Yta: 4243.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 62 lägenheter i 1 huskropp i 6 plan. Yta: 4223 m2.
Nybyggnad av radhus, Rosengård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 st radhus. Yta: 117 m2/hus.
Nybyggnad av studentlägenheter i Västra hamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 105 studentlägenheter. Gemensamhetslokal/studierum inrättas på entrévåningen. Objektets läge: i närheten av Malmö Högskola. Fastigheten gränsar till Östra Varvsgatan och Lilla Varvsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie, malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter samt lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, solcellsanläggning, skärmtak samt övrig anläggning. Avser 52 lägenheter i 2 huskroppar i 4 våningar samt vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 54 lägenheter samt 6 lgh för LSS-boende.
Nybyggnad av bostäder södra innerstaden i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-40 lägenheter. Avser både hyresrätter och bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av studentlägenheter i Malmö
Kontakta inkopplad företag för ytterligare information. Nybyggnad av studentbostäder samt komplementbyggnad (blivande rönnen 5). 1 huskropp med 94 lägenheter i 5-6 plan.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 26 radhus. Yta: 109 m2/lgh.
Nybyggnad av lägenheter i Malmö
Avser 1 huskropp i 4-7 plan.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Projektet avser nybyggnad av 36 bostäder i parhus i 1 respektive 2 plan, yta 98-133 m2/hus samt nybyggnad av två st fristående enplanshus.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen för LSS-boende. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus inklusive parkeringsgarage.
Markområde för nybyggnad av bostäder, skola, handel m.m.
Markområde finns för nybyggnad bostäder ( radhus), skola, handelslokaler m.m
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 28 bostadsrättslägenheter. På nedre plan kommer lägenheterna få stora uteplatser in mot en grön innergård och högst upp byggs två penthouse med stora privata takterrasser.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Bostadsrätter.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av radhus med 9 lägenheter i 2 längor i 1-2 plan.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Nybyggnad av radhus i Limhamn,Malmö
Avser nybyggnad av 10 st radhus i 2 huskroppar i 3 plan.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 6
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (fönsterbyte). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8 lägenheter i 4 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av radhus, 12 lägenheter i 2- 3 plan.
Nybyggnad av radhus i Malmö
Avser nybyggnad av 6 st radhus (intresseboende) och mur, ändring av stall till förråd och teknikrum samt installation av braskamin och solceller. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Malmö
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus, carport och förråd Ensilaget 8,9,10,11,12,13,14.
Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2020. Ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takkupor, hisstorn rivning av skorsten) .
Ombyggnad i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Ombyggnad av vind till lägenheter samt utvändig renovering i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter. I projektet ingår även fönsterbyte samt takrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter, kv. Sorgenfri 4 vid Sorgenfrivägen i Malmö samt ombyggnad av lokal till 6 lägenheter, kv. Sorgenfri 5 vid Spånehusvägen 74 i Malmö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus inklusive 3 mindre lokaler samt underjordiskt garage.
Omläggning av yttertak på flerbostadshus i Persborg, Etapp 5
Objektet avser takomläggning, tilläggsisolering, byte av fönsterbleck och omfogning av skorstenar. I entreprenaden ingår även beläggning av sedumtak på entréer, förrådshus på innergården och balkongtak som ligger på 1:a våningen.
Ombyggnad av vind samt utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vind till 2 lägenheter samt fasadändring (byte av fönster samt omputsning av fasad. ( Fastigheten är i 3 plan + vindsplan och rymmer totalt 26 lägenheter).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av förråd till 6 lägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av fasad på två huskroppar samt renovering av 9 st balkonger.
Relining och badrumsrenovering m.m i studentboende i Malmö
Projektet avser invändig renovering av 15-16 studentbostäder. Arbetena avser relining, badrumsrenovering, renovering av kök samt invändig målning av väggar och tak. (Totalt omfattar projektet 160 lägenheter i samtliga 10 etapper.)
Fönsterbyte m.m på flerbostadshus i Slottsstaden, Malmö
Projektet avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar samt renovering av glaspartier och källarfönster. Entreprenaden omfattar byte av cirka 378 fönster, 64 balkongdörrar, 27 fönsterpartier och 31 källarfönster. Objektets läge: Regementsgatan 17, Eriktorpsgatan 14, Nils Forsbergs plats 2 i Malmö.
Relining och badrumsrenovering m.m i studentboende i Malmö
Projektet avser fortsatt invändig renovering av 15-16 studentbostäder. Arbetena avser relining, badrumsrenovering, renovering av kök samt invändig målning av väggar och tak. (Totalt omfattar projektet 160 lägenheter i samtliga 10 etapper.)
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, Malmö
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, avser besiktningar inom kategorierna, Lyft, Tryck och Hiss. Avtalstid:2020-08-01 - 2022-07-31 Option:2022-08-01 - 2024-07-31 Option:2024-08-01 - 2026-07-31 Option:2026-08-01 - 2028-07-31
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial). Avser ca 50-tal lägenheter. (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-06-15 - 2021-03-15 Möjlighet till option 1+1+1
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Tappvattenbyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser tappvattenbyte i 42 lägenheter. Objektet är beläget på Spångatan 34, 36A, 36B och Almbacksgatan 13 i Malmö.
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Malmö
Avser utbyte av samtliga fläktar med tillhörande styr-och reglerutrustning till nya konventionella fånluftsfläktar monterade på skorstenar. Objektet är beläget på Vendelsfridsgatan 11 A-C.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus, Malmö
Avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Byte av fläktar div fastigheter i Malmö, etapp 2
Avser utbyte av 46 st. fläktaggregat i flerbostadshus med kvarboende hyresgäster. Objektet är beläget inom 8 olika fastighets grupper (1-4) inom Malmö stad. Grupp 1 (Pantografen 30 och Planimetern 1) Grupp 2 (Norrbäck 3) Grupp 3 (Kastanjen 5 och 6) Grupp 4 (Katrinelund 11, 16, 17 och 18)
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad till lägenhet i Malmö
Avser ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Pergolor, byte av virke radhusen 28 st enheter, samt byte utav virkes konstruktionen på loftgångarna och byte av pergolor 4 huskroppar med 2 lgh på plan 2.
Utvändig renovering av äldreboende m.m. i Malmö
Planer finns för fasadrenovering, utvändiga målningsarbeten m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Fasadändring (uppsättning av integrerade solceller på tak samt utbyte av takmaterial).
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende inredning av vind.
Ombyggnad av vind till lägenhet i Malmö
Inredning av vind med ny bostadslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Byte av värmesystem samt värmepannor.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser energisparande åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, bla solceller-, och grönytor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och fönsterdörrar) Solisten 1,Aktrisen 1,Orkesterdiket 1,Operasångaren 1,Ridån 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och takmaterial).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus samt ändring till miljörum i Malmö
Fasadändring samt ombyggnad av butikslokal till miljörum.
Nya balkonger på flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (nya balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt rivning av ramper och murar.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: