Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Råbylund, Lund
Projektet avser nybyggnad av 600 bostäder under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fortstatt nybyggnad av ca 500 bostäder. Totalt planeras ca 550 lägenheter i området under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 110 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Lund
Avser nybyggnad av ca 169 st hyresrätter i 1 huskropp och 4-7 våningar med 4st trappuppgångar.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lund
Planer finns för nybyggnad av studenthus med 149 lgh och en nationslokal med tillhörande storkök, samt administriva lokaler och verksamhetslokal.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
I östra delen av södra Råbylund planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser uppförande av 99 bostadsrätter och 1 st övernattningslägenhet i 1 huskropp med en variation av 4 till 6 våningar. Samt 3 st verksamhetslokaler på markplan och 1 våning under mark med förråd och teknikrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 138 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 90 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Lund
Avser nybyggnad av bostadsfastigheter med 84 lägenheter, 2-5 våningshus. 67 av de 84 lägenheterna är helt unika i sin gestaltning, 22 är i etage och många lägenheter har berikats med loft.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 60 radhus och lägenheter på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen. Husen föreslås bli två till tre våningar och byggs i huvudsak med tegel- eller putsfasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 96 lägenheter i fyra huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. 1 punkthus i 8 våningar och totalt 62 lägenheter. Byggs på parkering vid Måsens vårdcentral. Etapp 2: 1567607
Nybyggnad av höghus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 9 plan med 59 lägenheter,
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund i Lund, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st kvartershus i 8 våningar och ca 60 lägenheter. Etapp 1: 1294503
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av bostäder som avser flerbostadshus med ca 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Ett hus som är en hybrid mellan flerbostadshus med lägenheter horisontellt och radhus vertikalt. C 10 st radhuslägenheter, 38 lgh i flerbostadshus och 7st loft.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 52 st bostadsrätter i Södra Brunnshög, Lund
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus, 21 lgh, varav ett antal etagelägenheter. Samt carport/förråd och ett miljö/teknikhus.
Nybyggnad av villor och radhus i Lund
Planer finns på 40 nya villor och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund m.m
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 19 st lägenheter. Garage i källarplan med bilhiss och p-system. Ombyggnad av befintlig byggnad till lägenheter.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 47 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med gemensamhetslokal och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt 1 lokal för kontor i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 41 bostäder i 3 huskroppar, med centrumverksamhet i bottenvåningen. 2122 kvm BOA
Nybyggnad av radhus i Lund
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad flerbostadshus med 25-26 lägenheter och med garage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av ca 35 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 15 st par/radhus. OBOS bygger enligt sitt etablerade koncept Start Living.
Nybyggnad av radhus i Lund
Avser fortsatt nybyggnad av 17 radhuslägenheter.
Nybyggnad av marklägenheter i Genarp
Avser nybyggnad av 27 st marklägenheter i form av rad-/kedjehus i ett plan. Sabo Kombohus-småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Vipeholmsområdet i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 12-15 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Södra Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter i radhus med 2-3 våningar i Södra Brunnshög, Lund
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 7 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i en vinkelbyggnad i 3 våningsplan med 7 lägenheter.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av stadsradhus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad av 4st stadsradhus, plusenergihus i Lunds nya stadsdel Brunnshög.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Lund
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, hisstorn, miljöhus, mur och ombyggnad av befintlig byggnader, utvändig ändring, trädfällning och ändrad marknivå.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 4 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av grupphus i Lund
Bygglov för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus.
Stambyte i studentboende i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Kobjersvägen 10 A-D samt samt Klövervägen 3A-C i Lund.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Södra Sandby
Avser fasadrenovering av flerbostadshus i Södra Sandby, Lund.
Modernisering av 7 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 7 st hissar, renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering inom Lunds kommuns Fastighets AB, Lund. Huvuddel 1: Tage Erlanders väg 25 Huvuddel 2: Tage Erlanders väg 27 Huvuddel 3: Tage Erlanders väg 29 Huvuddel 4: Tage Erlanders väg 31 Huvuddel 5 Tage Erlanders väg 33 Huvuddel 6: Tage Erlanders väg 35 Huvuddel 7: Tage Erlanders väg 43
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Fortifikationsverket
Avtalsstart är tänkt till 2019-05-01 och har en grundlöptid t.o.m 2021-04-30. Avtalet har en maximal löptid på 7 år med förlängning 1 år i taget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södra Sandby, Lund
Avser utbyte av FTX-aggregat i flerbostadshus med 36 lägenheter, med både 1- och 2-plans lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av takmaterial.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus samt parkeringshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av uterum på radhus i Lund
Avser nya uterum på radhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus, byte av altandörrar.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till övernattnings-/lånelägenhet.
Ombyggnad av gäststuga i Lund
Bygglov för ändrad användning från del av stall till gästrum samt duschrum i bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av tre stycken flerbostadshus, balkonginglasning, inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ändrad användning från förskola till 2 st bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad, ändrad användning från kontor till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Dalby, Lund
Avser utbyte av FTX-aggregat i flerbostadshus med 21 lägenheter, med både 1- och 2-plans lägenheter.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning.
Renovering av vattenspeglar i entrén i flerbostadshus, Lund
Inomhus i entrén till Brf Klostervallen finns vattenspeglar som behöver renoveras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: