Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Planer finns för ca 150 nya studentbostäder vid LTH. Planen innehåller även kontor och butiker vid campus. Förslaget innehåller sex bostadshus på mellan tre och åtta våningar. LTH och studentnationernas område kan även bli en mer levande del av staden när vi skapar plats för verksamheter som kaféer, små butiker, kontor, restauranger eller gym.
Nybyggnad av bostadområden i Östra Dalby, Lund
Planer finns för nybyggnad av 170 bostäder i östra Dalby. Området är där Veberödsvägen och Pinnmöllevägen möts och är det idag industribyggnader. Totalt planeras 200 bostäder för två områden i östra delen av Dalby
Nybyggnad av studentlägenhet i Lund
Planer finns för nybyggnad av studenthus med ca 175-200 lägenheter och en nationslokal med tillhörande storkök, samt administriva lokaler och verksamhetslokal.
Nybyggnad av hyresrätter i Lund
Avser nybyggnad av ca 169 st hyresrätter i 1 huskropp och 4-7 våningar med 4st trappuppgångar.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
I östra delen av södra Råbylund planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 138 lgh.
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Västra Genarp, Lund
Planer finns för blandad bostadsbebyggelse med ca 200-300 bostäder och fokus på småhus på fastigheterna Genarp 9:12, 9:7 och 9:16 i västra Genarp. Inspiration hämtas från engelska trädgårdsstadsideal med täta gaturum och rejäla gemensamma gröna platser och innergårdar som länkas samman genom gångstråk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 4
Avser nybyggnad av ca 61 bostadsrätter och garage under mark, samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Lund
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, parkeringsdäck och förråd samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 90 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 81 st hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. 1 punkthus i 7 våningar med totalt 62 lägenheter. Samt ett garage under mark. Byggs på parkering vid Måsens vårdcentral. Totalt planeras det för 120-130 lägenheter på området. Etapp 2: 1567607
Nybyggnad av bostäder och lokaler mm i Södra Sandby Lund
Avser nybyggnad av hus i upp till 5 våningar i ett slutet kvarter med innergård, ca 50 hyresrättslägenheter samt ett LSS-boende med 10 lägenheter och gemensamhetslokal och personalutrymmen. Avser även lokaler för vårdcentral, bibliotek, restaurang och frisörlokal. Biblioteket kommer att inrymmas i den gamla maskinhallen.
Nybyggnad av bostäder i Linero, Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och serviceboende. På området byggs 44 bostäder samt 16 servicelägenheter i de högre husen. De husen är upp till 4 våningar höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Lund
Avser nybyggnad av bostadsfastigheter med 84 lägenheter, 2-5 våningshus. 67 av de 84 lägenheterna är helt unika i sin gestaltning, 22 är i etage och många lägenheter har berikats med loft.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i sex våningar med ett 60-tal lägenheter. Det kommer finnas odlingar på innergården, i trapporna och terrasserna. Fruktträd, bärbuskar och ytor för egen odling. Regnvattendammar och regnbäddar ska samla upp vatten som kan användas till bevattning. Även anläggande av en pocket-park och en lekplats. Solceller på yttertaket.
Nybyggnad av höghus i Lund
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 9 plan med 59 lägenheter i Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av minst 85 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för förtätning inom befintlig parkeringsyta med bostadsbebyggelse, ca 70 lägenheter. Cykelhus terrasserad i 4-9 våninga, takterrass med gemensam lokal, samt uteplatser i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av bostäder. Ett hus som är en hybrid mellan flerbostadshus med lägenheter horisontellt och radhus vertikalt. Flerbostadshus i 9 våningar med 48 lägenheter och radhus i 4 våningar med 12 stycken lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Lund
Avser ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund m.m
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 19 st lägenheter. Garage i källarplan med bilhiss och p-system. Ombyggnad av befintlig byggnad till lägenheter. BTA ca 1798 kvm.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klostergården, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 49 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med gemensamhetslokal och kontor.
Nybyggnad av seniorbostäder (bostadsrätter) i Lund
avser nybyggnad av seniorbostäder vid Linero centrum, Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser 1 huskropp med 16 lägenheter i 3 plan samt 1 huskropp med 25 lägenheter i 4 plan.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 41 bostäder i 3 huskroppar, med centrumverksamhet på bottenplan. 2122 kvm BOA
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus för studenter, 33 till 44 lgh i en huskropp.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby,Lund
Avser nybyggnad av 27 radhuslägenheter Södra Sandby.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad flerbostadshus med 25-26 lägenheter och med garage i källaren.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 15 st par/radhus. Bta ca 1880 kvm. OBOS bygger enligt sitt etablerade koncept Start Living.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av en coliving-fastighet i centrala Brunnshög. Colive är ett koncept där hyresgästerna bor själva, men lever tillsammans i gemensamma delar i boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 6 våningar med ca 25 lägenheter i centrala Brunnshög.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Dalby
Planer finns för nybyggnad av radhus i Dalby.
Nybyggnad av marklägenheter i Genarp
Avser nybyggnad av 27 st marklägenheter i form av rad-/kedjehus i ett plan. Sabo Kombohus-småhus.
Nybyggnad av bostäder i Södra Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter i radhus med 2-3 våningar i Södra Brunnshög, Lund
Byte av balkonger på flerbostadshus i Lund
Avser byte av balkonger på två höghus med 10 våningar. Rivning av befintliga balkonger från 1958.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning med 8 lägenheter.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av studentlägenheter i Lund
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, hisstorn, miljöhus, mur och ombyggnad av befintlig byggnader, utvändig ändring, trädfällning och ändrad marknivå.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad til korttidsvistelse i Lund
Avser ändrad användning från skola till korttidsvistelse och daglig verksamhet samt utvändig ändring. BTA ca 1270 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter i Lund.
Modernisering av 7 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 7 st hissar, renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering inom Lunds kommuns Fastighets AB, Lund. Huvuddel 1: Tage Erlanders väg 25 Huvuddel 2: Tage Erlanders väg 27 Huvuddel 3: Tage Erlanders väg 29 Huvuddel 4: Tage Erlanders väg 31 Huvuddel 5 Tage Erlanders väg 33 Huvuddel 6: Tage Erlanders väg 35 Huvuddel 7: Tage Erlanders väg 43
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, igensättning av fönster, 3 st nya takfönster samt byte av takbeklädnad från skiffereternit till papp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till bostad samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av balkong i flerbostadshus, inglasning.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad, utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad samt rivning av garage i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lund
Utvändig ändring av enbostadshus, takfönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av takmaterial från takshingel till natturöd lertegelpanna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av studentlägenhet i Lund
Utvändig ändring av studentbostäder, solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser inglasade uterum, projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ventilationsarbete på flerbostadshus i Lund
Avser kanalrensning och besiktning av ventilation och efter det en eventuellt uppgradering av ventilationssystem och energisparande åtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av fyra stycken flerbostadshus, balkonginglasning 80 lgh. Projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Radonmätningar i fastigheter, Lunds kommun
Avser ramavtal för genomförande av radonmätningar på boenden, kontor och lokaler i Lund kommun. Avtalsperiod 2019-11-18 -- 2021-11-17 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ombyggnad till ytterligare 2 st lägenheter och lokal i flerbostadshus. Samt utvändig ändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: