Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i södra Råbylund, Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 783 bostäder i flerfamiljshus fördelat på totalt 12 huskroppar och byggs i fyra till sex våningar. Inom området byggs även tre stycken underjordiska parkeringsgarage, markparkeringar och parker. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av ca 350 st bostäder, 4-8 våningar i 3 huskroppar med mindre centrumverksamhet i bottenvåning och underjordiskt garage med ca 130 platser. Det planeras för en stor innergård för de boende och ett torg vid det nordvästra hörnet av bebyggelsen. Etapp 2: Projekt ID 1551267 (bostadsrätter)
Nybyggnad av studentlägenheter i Lund
Planer finns för nybyggnad av studenthus med ca 175-200 lägenheter och en nationslokal med tillhörande storkök, samt administriva lokaler och verksamhetslokal.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Nybyggnad av ca 50 st bostäder i radhus, flerbostadshus och gruppbyggda hus i 2-3 våningar i östra delen av södra Råbylund. Totalt planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 4
Avser nybyggnad av ca 61 bostadsrätter och garage under mark, samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 82 st hyresrätter och en lokal . Samt cykelskjul och solceller på del av taket. Certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av bostäder. Ett hus som är en hybrid mellan flerbostadshus med lägenheter horisontellt och radhus vertikalt. Flerbostadshus i 9 våningar med 48 lägenheter och radhus i 4 våningar med 12 stycken lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av förläggningsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av förläggningsbyggnad inom Revinge garnisonsområde, om cirka 6 000 kvadratmeter med sovsalar för 240 värnpliktiga, dusch- och toalettutrymmen. Samt grupprum och lektionssal med cirka 50 platser samt 30 kontorsplatser för befäl. I källarplan byggs förråd, ytor för vapen- och materialvård, omklädningsrum och torkrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser 1 huskropp med 16 lägenheter i 3 plan samt 1 huskropp med 25 lägenheter i 4 plan.
Nybyggnad av bostäder i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 våningar med ca 39 st bostadsrätter i Södra Råbylund.
Nybyggnad av seniorbostäder (bostadsrätter) i Lund
Avser nybyggnad av seniorbostäder vid Linero centrum, Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus för studenter, 42 lgh i en huskropp. Samt miljöstation och plank.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus utan källare med 25 st lägenheter. Allmänna utrymmen såsom miljörum, förråd och tvättstuga finns på entréplan. Teknikutrymme/Undercentral samt Teknikutrymme El finns även det på entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 16 lägenheter. Samt carport miljöhus, p-plats och plank och ändring av marknivå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 vån med ca 16 bostadsrätter med fastighetsbtkn Aspeholm 1 och Pepparroten 28 i Lund.
Nybyggnad av radhus,kedjehus i Veberöd, Lund
Avser nybyggnad av 6 st nya 1 plans bostäder. BTA ca 906 kvm. Samt 5 bostäder i 2 våningar. BTA ca 797kvm. Objektets läge är Linneapark brevid Idalafältet i Veberöd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i en vinkelbyggnad i 3 våningsplan med 7 lägenheter.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder vid norra delen av S:t Larspark i Lund. Totalt ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder cirka 82 lägenheter och cirka 2600 kvm är lokaler för verksamhet, trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt förråd samt mur/plank.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för sammanslagning av två lägenheter till en lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasning Vikingen 1,2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ny utrymningstrappa, takkupa samt ombyggnad av kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller Skarpskytten 1,2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ändring av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av loftgångar samt fogning av tegelfogar.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av samt invändiga kompletteringar för gemensamhetsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från förskola till 2 st lägenheter, samt nytt plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning bank till lägenheter samt utvändig ändring.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lund
Planer finns för ändring av bärande konstruktion, lokaler.
Rivning av enbostadshus i Lund
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av flerbostadshus, takbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser ventilationsarbeten i ett flerbostadshus i Lund.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage.
Rivning av enbostadshus i Lund
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt förråd.
Rivning av fritidshus i Lund
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av takmaterial från takshingel till natturöd lertegelpanna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planerat projekt. Avser fönsterrenovering, Ca 110 st med träram.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: