Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus vid Sparta i Lund
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 188 lägenheter i 4 till 7 våningar och med innergård. Samt garage och förråd under mark. Markarbetet med byggnad av garage och förråd under mark påbörjades i maj 2018. Byggstart för den första huskroppen är i mars 2019, huskropp nr 2 i september 2019 och huskropp nr 3 i maj 2020.
Nybyggnad av bostäder och lokaler, i Lund norra
Avser nybyggnad av 164 hyreslägenheter varav 10 service-lägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymme i 8 huskroppar på Sankt Lars Gränd. Totalt ca 15000 m2 BTA. Även rivning och återuppbyggnad av 2 st broar ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 110 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 2
Avser nybyggnad av 75-80 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan, butikslokaler i gatunivå samt ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av hyresrätter i Lund
Avser nybyggnad av ca 169 st hyresrätter i 1 huskropp och 4-7 våningar med 4st trappuppgångar.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lund
Planer finns för nybyggnad av studenthus med 149 lgh och en nationslokal med tillhörande storkök, samt administriva lokaler och verksamhetslokal.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
I östra delen av södra Råbylund planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser uppförande av 99 bostadsrätter och 1 st övernattningslägenhet i 1 huskropp med en variation av 4 till 6 våningar. Samt 3 st verksamhetslokaler på markplan och 1 våning under mark med förråd och teknikrum.
Nybyggnad av studentbostäder i norra Lund
En ny detaljplan ska tas fram för nybyggnad av studenbostäder. Huset kan enligt förslaget formas som en bumerang i 2-6 våningar. Närheten till Kemicentrum gör att det i planarbetet kommer att göras en fördjupad riskutredning. Planområdet gränsar till bostadsområdet Smörlyckan och ligger mellan Kemicentrum och Getingevägen i norra Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 90 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Lund
Avser nybyggnad av bostadsfastigheter med 84 lägenheter, 2-5 våningshus. 67 av de 84 lägenheterna är helt unika i sin gestaltning, 22 är i etage och många lägenheter har berikats med loft.
Nybyggnad av bostäder och lokaler mm i Södra Sandby Lund
Avser nybyggnad av hus i upp till 5 våningar i ett slutet kvarter med innergård, ca 50 hyresrättslägenheter samt ett LSS-boende med 10 lägenheter och gemensamhetslokal och personalutrymmen. Avser även lokaler för vårdcentral, bibliotek, restaurang och frisörlokal. Biblioteket kommer att inrymmas i den gamla maskinhallen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av 2 st flerbostadshus med 42 lgh i 4 resp. 5 våningsplan. Förråd och garage under mark. BTA 9844, varav 7013 ovan mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 96 lägenheter i fyra huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. 1 punkthus i 8 våningar och totalt 62 lägenheter. Byggs på parkering vid Måsens vårdcentral.
Nybyggnad av höghus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 9 plan med 59 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet omfattar flerbostadshus med verksamhetslokal, tvättstuga, cykelhus samt källare. 54 lägenheter och gård.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 52 st bostadsrätter i Södra Brunnshög, Lund
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus, 21 lgh, varav ett antal etagelägenheter. Samt carport/förråd och ett miljö/teknikhus.
Nybyggnad av villor och radhus i Lund
Planer finns på 40 nya villor och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund m.m
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 19 st lägenheter. Garage i källarplan med bilhiss och p-system. Ombyggnad av befintlig byggnad till lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 41 bostäder i 3 huskroppar, med centrumverksamhet i bottenvåningen. 2122 kvm BOA
Nybyggnad av radhus med parkering i Genarp
Avser nybyggnad av radhus, 6 huskroppar, 20 lägenheter på 90m2 samt parkering. Sandvägen, Killevägen och Vasestigen.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad flerbostadshus med 25-26 lägenheter och med garage i källaren.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 15 st par/radhus. OBOS bygger enligt sitt etablerade koncept Start Living.
Nybyggnad av marklägenheter i Genarp
Avser nybyggnad av 27 st marklägenheter i form av rad-/kedjehus i ett plan. Sabo Kombohus-småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Vipeholmsområdet i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 12-15 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Södra Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter i radhus med 2-3 våningar i Södra Brunnshög, Lund
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i en vinkelbyggnad i 3 våningsplan med 7 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Lund
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, hisstorn, miljöhus, mur och ombyggnad av befintlig byggnader, utvändig ändring, trädfällning och ändrad marknivå.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser återuppbyggnad av lägenhetshus efter brand. Befintlig huskropp står kvar, taket och 8 lägenheter ska återställas.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Dalby, Lund
Avser utbyte av FTX-aggregat i flerbostadshus med 21 lägenheter, med både 1- och 2-plans lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södra Sandby, Lund
Avser utbyte av FTX-aggregat i flerbostadshus med 36 lägenheter, med både 1- och 2-plans lägenheter.
Stambyte i studentboende i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Entreprenaden omfattar omläggning av yttertak med tillhörande genomföringar, plåtarbete, taksäkerhet samt fasadrenovering mm på fastigheterna Kobjersvägen 10 A-D samt samt Klövervägen 3A-C i Lund.
Fasadåtgärder och bullerskydd längs Södra stambanan sträckan Lund-Eslöv
För utförande av Fasadåtgärder Södra Stambanan SSB 2018 entreprenad 2 Lund, Eslöv och Höör kommun.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Södra Sandby
Avser fasadrenovering av flerbostadshus i Södra Sandby, Lund.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Fortifikationsverket
Avtalsstart är tänkt till 2019-05-01 och har en grundlöptid t.o.m 2021-04-30. Avtalet har en maximal löptid på 7 år med förlängning 1 år i taget.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av takmaterial.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning från föreningslokal till bostäder, 2 st lägh, samt utvändig ändring av fasad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Lund
Mindre utvändigt underhåll av gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av miljöhus, plank, ändring av port samt ändring av brandskydd, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, 17 lgh - balkongsinglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus, byte av altandörrar.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till övernattnings-/lånelägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ändrad användning från förskola till 2 st bostäder samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av tre stycken flerbostadshus, balkonginglasning, inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av uterum på radhus i Lund
Avser nya uterum på radhus.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Renovering av vattenspeglar i entrén i flerbostadshus, Lund
Inomhus i entrén till Brf Klostervallen finns vattenspeglar som behöver renoveras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: