Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler, i Lund norra
Avser nybyggnad av 164 lägenheter i 8 huskroppar, 4-6 plan. Samt rivning och återuppbyggnad av 2 st broar.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 141 lgh samt 2 lokaler med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus, Klostergården, Lund, etapp 2
Projektet omfattar uppförande av 90 lägenheter. Uppskattad kostnad. Objektets läge, vid Arenaparken.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av totalt 106 lägenheter fördelat på två huskroppar och åtta våningar. På bottenplanet samt del av plan 2 i norra huset utförs lokal för Folktandvården.
Påbyggnad av skola med studentbostäder Norra Fäladen i Lund
Avser påbyggnad av skola som är under uppbyggnad, med 175 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 90 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av höghus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 9 plan med 59 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av bostäder som avser flerbostadshus med ca 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Projektet omfattar 54 bostäder i flerbostadshus, fördelade på fem hus i 2-3 våningar i Start Living koncept. Samt miljöhus och förråd/teknikhus.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar ca 25 bostäder, 2000 Boa med centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder och lokaler mm i Södra Sandby Lund
Avser rivning av 10 byggnader, nybyggnad av hus i upp till 5 våningar i ett slutet kvarter med innergård, ca 50 hyresrättslägenheter samt ett LSS-boende med 10 lägenheter och gemensamhetslokal och personalutrymmen. Avser även lokaler för vårdcentral, bibliotek, restaurang och frisörlokal. Biblioteket kommer att inrymmas i den gamla maskinhallen. Vissa saneringsarbeten i förorenad mark kommer att utföras.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Projektet omfattar uppförande av 35 små lägenheter (bostadsrätter).
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Lund, etapp 2
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnd av 30-40 lägenheter.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder Lund
Avser inredande av 29 ungdomsbostäder i i flerbostadshus 4 huskroppar. Förråd på vindsplan samt tillbyggnad med takkupor och trapphus. Objektets läge Fjeliev 5-9, Trollebergsv 10-14 i Lund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus i modulform för studenter, 33 lgh i en huskropp.
Nybyggnad av marklägenheter i Genarp
Avser nybyggnad av 27 st marklägenheter i form av rad-/kedjehus i ett plan.
Nybyggnad av parhus i Genarp, Lund
Avser uppförande av parhus, 16 st med 32 lägenheter i 1,5 plan. Samt förråd och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Lund
Igångsättning tidigast mars/april 2018. Avser 80 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ca 250 lägenheter samt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar med 15 lägneheter i 4-5 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Dalby, Lund
Avser byte av stammar samt ny köks- och badrumsinredning. Även nytt FTX-aggregat och ny elanläggning ska installeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser uppförande av flerbostadshus, 19 lgh, varav ett antal etagelägenheter. Samt carport/förråd och ett miljö/teknikhus.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Lund
Avser byte av balkonger på två höghus med 10 våningar. Befintliga balkonger rivs.
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad av 5st stadsradhus, plusenergihus. I Lunds nya stadsdel Brunnshög.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Ombyggnad till LSS boende i Dalby, Lund
Avser ändrad användning från bostad/handel till LSS boende. 6 st lägenheter för boende och 1 lägenhet avsedd för personal, samt en gemensamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus (27 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Lund
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus med carport/förråd Plöjet 3,4,5,6.
Nybyggnad av grupphus i Lund
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus med carport/förråd Lammakärret 5,6,7,8,9,10,11,12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, renovering av balkonger mot gata.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus (149st) med nya dörrar, fönster och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med takkupa och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av antenner på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av material på fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ny avluftshuv på tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 2 st, samt förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, bibehållande.
Nybyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus med carport/förråd Vesan 1,2.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring radhus, inglasning av uterum.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från kvartershus till bostad.
Inventering av underhållsbehov Revingehed, Lund
Avser inventering av 266 st byggnader på pansarövningsfältet i Revingehed.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med byte av balkonger samt balkonginglasningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med byte av balkonger samt balkonginlasningar.
Utvändigt underhåll av radhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av radhus (68 st) med nya dörrar, fönster och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: