Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Lund
Avser nybyggnad av ca 169 st hyresrätter i 1 huskropp och 4-7 våningar med 4st trappuppgångar.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser uppförande av 99 bostadsrätter och 1 st övernattningslägenhet i 1 huskropp med en variation av 4 till 6 våningar. Samt 3 st verksamhetslokaler på markplan och 1 våning under mark med förråd och teknikrum.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Nybyggnad av ca 50 st bostäder i radhus, flerbostadshus och gruppbyggda hus i 2-3 våningar i östra delen av södra Råbylund. Totalt planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund, etapp 4
Avser nybyggnad av ca 61 bostadsrätter och garage under mark, samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Lund
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, parkeringsdäck och förråd samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 81 st hyresrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Grönalund i Lund, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. 1 punkthus i 7 våningar med totalt 62 lägenheter. Samt ett garage under mark. Byggs på parkering vid Måsens vårdcentral. Totalt planeras det för 120-130 lägenheter på området. Etapp 2: 1567607
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Lund
Avser nybyggnad av bostadsfastigheter med 84 lägenheter, 2-5 våningshus. 67 av de 84 lägenheterna är helt unika i sin gestaltning, 22 är i etage och många lägenheter har berikats med loft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80-100 st lägenheter. BTA ca 8000 kvm. Samt parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Planer finns för nybyggnad av ca 60 radhus och lägenheter på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen. Husen föreslås bli två till tre våningar och byggs i huvudsak med tegel- eller putsfasad.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i sex våningar med ett 60-tal lägenheter. Det kommer finnas odlingar på innergården, i trapporna och terrasserna. Fruktträd, bärbuskar och ytor för egen odling. Regnvattendammar och regnbäddar ska samla upp vatten som kan användas till bevattning. Även anläggande av en pocket-park och en lekplats. Solceller på yttertaket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av bostäder. Ett hus som är en hybrid mellan flerbostadshus med lägenheter horisontellt och radhus vertikalt. Flerbostadshus i 9 våningar med 48 lägenheter och radhus i 4 våningar med 12 stycken lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus fyra och fem våningar med 52 st bostadsrätter. Källare finns under delar av huset med teknikrum, lägenhetsförråd och cykelparkering. Södra Brunnshög, Lund
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i 2 huskroppar och 5-6 våningar. Totalt i området planeras ca 550 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 1181589
Nybyggnad av bostäder m.m i Södra Råbylund, Lund.
Planer finns för nybyggnad av livsmedelsbutik och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus för studenter, 33 till 44 lgh i en huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Lund, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 våningar med ca 42 st bostadsrätter i Södra Råbylund.
Nybyggnad av seniorbostäder (bostadsrätter) i Lund
Avser nybyggnad av seniorbostäder vid Linero centrum, Lund.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby,Lund
Avser nybyggnad av 27 radhuslägenheter Södra Sandby.
Nybyggnad av bostäder Södra Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 27 lägenheter och med garage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Dalby, Lund
Avser nybyggnad av 15 st par/radhus. Bta ca 1880 kvm. OBOS bygger enligt sitt etablerade koncept Start Living.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby Lund
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus utan källare med 25 st lägenheter. Allmänna utrymmen såsom miljörum, förråd och tvättstuga finns på entréplan. Teknikutrymme/Undercentral samt Teknikutrymme El finns även det på entréplan.
Nybyggnad av marklägenheter i Genarp
Avser nybyggnad av 27 st marklägenheter i form av rad-/kedjehus i ett plan. Sabo Kombohus-småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 6
Planerat projekt efter etapp 5 (813271). Byggstart,kostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 8
Planerat projekt efter etapp 7 (899736). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av radhus i Södra Sandby, Lund
Avser fortsatt nybyggnad av 13 radhuslägenheter i Södra Sandby. BTA ca 846 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 vån med ca 16 bostadsrätter med fastighetsbtkn Aspeholm 1 och Pepparroten 28 i Lund.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Lund
Avser byte av balkonger på två höghus med 10 våningar. Rivning av befintliga balkonger från 1958.
Nybyggnad av radhus i Brunnshög, Lund
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i en vinkelbyggnad i 3 våningsplan med 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad i affärshus till lägenheter på byggnadens tredje och fjärde våning samt en loftgång. Påbörjas sommaren 2020 och beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad till korttidsvistelse i Lund
Avser ändrad användning från skola till korttidsvistelse och daglig verksamhet. Etapp 1 avser den dagliga verksamheten och etapp 2 avser ombyggnad till kortidsvistelse. BTA ca 1270 kvm.
Modernisering av 7 st hissar i flerbostadshus, Lunds kommun
Avser renovering av 7 st hissar, renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering inom Lunds kommuns Fastighets AB, Lund. Huvuddel 1: Tage Erlanders väg 25 Huvuddel 2: Tage Erlanders väg 27 Huvuddel 3: Tage Erlanders väg 29 Huvuddel 4: Tage Erlanders väg 31 Huvuddel 5 Tage Erlanders väg 33 Huvuddel 6: Tage Erlanders väg 35 Huvuddel 7: Tage Erlanders väg 43
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt cykelskjul och solceller på del av taket.
Ombyggnad av vind i Lund
Bygglov för tillbyggnad, inredning av vind och utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, nybyggnad av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ändrad färg på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde, enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av flerbostadshus, takbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av va, flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation samt brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande på fastigheterna Musikanten 1,2.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från skola till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning, förskola till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad, utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad samt rivning av garage i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av takmaterial från takshingel till natturöd lertegelpanna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av studentlägenhet i Lund
Utvändig ändring av studentbostäder, solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ombyggnad till ytterligare 2 st lägenheter och lokal i flerbostadshus. Samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: