Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Projektet omfattar nybyggnation av 550 lägenheter .
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 33 lägenheter (2 hus kroppar: Hus A/18lgh & Hus B/15lgh).
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan. Igångsättning 2020.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av 19 radhuslägenheter samt 20 lägenheter i flerbostadshus.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus, i Landskrona
Avser exploateringsarbete för flerbostadshus i Landskrona. Byggarbete finns på objnr: 1598071
Nybyggnad av flerbostadshus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök samt 2 lokaler. Lägenheterna är fördelade på två bostadshus som är byggda i en vinkel och sluter sig mot en innergård med ytor för gemenskap mellan grannarna. Alla lägenheter får en parkering i p-garaget i källaren där det också finns förråd.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 36 lägenheter samt en föreningslokal/gårdshus och parkering samt stödmurar.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Nybyggnad av 7-sammanbyggda exklusiva villor. Byggherrarna är 7 privatpersoner.
Nybyggnad av trygghetsboende, Landskrona
Beställaren avser att anskaffa en fastighet på vilken ett nyproducerat trygghetsboende, omfattande 70–80 trygghetsbostäder uppdelade på flera våningsplan.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Relining av vårdboende, Landskrona
Avser relining/infodring av befintliga vertikala/horisontella stamledningar, fördelningsledningar, grenledningar samt dag-och spillvattensystem ut till fastighetsgräns. Fastigheten är ett vårdboende i ständig drift och består av 3-4 våningar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. .
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Målaren Rivningslov för rivning av garage och gårdsbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser endast en anmälan om stambyte, värme, vatten och avloppsledningar.
Utvändig ändring av fasad, Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ny ventilation i 6 stycken enskilda lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av fd hotel öresund till lägenheter (ändrad användning)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansöker om bygglov för byte av takpannor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kungen 8, segergatan 8a-d - anmälan om stambyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Plåtslagaren 1, suellsgatan 28 a-c - ansökan om bygglov för byte av takpannor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Norra roten 25, borgmästargatan 6 - ansökan om bygglov för fasadändring av trapphus i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 10:11, rönnebergabacke 240 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Tuna 92:1, kyrkbacken 54, ansökan om bygglov för fasadändring för fönsterbyte, nya dörrar och takfönster samt rivningslov för rivning av veranda.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Avser utvändning ändring av flerbostadshus med ett fönsterbyte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: