Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nytt bostadsområde med blandning utav villor, radhus, kedjehus, mindre flerbostadshus med max 3 våningar. Planeras upp till 1000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan. Igångsättning 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Ombyggnation samt renovering av flerbostadshus.
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 36 lägenheter samt en föreningslokal/gårdshus och parkering samt stödmurar.
Utbyggnad av lägenheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser utbyggnad av 27 lägenheter i flerbostadshus. Rivning : 1651173
Rivning av fastigheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av två fastigheter i Landskrona. Utbyggnad: 1651171
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 23 lägenheter som omfattar: Hus A: 15 lägenheter i 4 plan Hus B: 8 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av par/radhus , Landskrona
Avser nybyggnad av radhus, 34 st bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus och förråd Hemmanet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Invändig renovering av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Avser invändig renovering av ytskikt .
Nybyggnad av gruppbostad i Landskrona
Sockerbetan 1, kung hans väg, ansökan om bygglov för nybyggnad av lss-boende med komplementbyggnad, parkering och murar.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande 4 stycken nya balkonger samt rivning av befintliga balkonger, även byte av entrépartier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning för demontering av befintlig plåtfasad samt byte av fönster och tilläggsisolering och putsning.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus samt förråd Sandslottet 1,2,3,4,Sandstranden 4,Sandstranden 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 16:1. nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 32 lägenheter, nybyggnad av 2 st miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av vind, Landskrona
Avser återuppbyggnad av vindsvåning efter brand.
Ombyggnad av studentlägenhet i Landskrona
Ansökan om bygglov för ändrad användning till studentboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasning av balkonger samt ett staket vid uteplats.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av byggnad skadad i brand.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90b - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad samt återställning av borttagen vägg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ganymedes 23, repslagaregatan 25 - ansökan om bygglov för fasadändring på bottenvåningen.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Sten sture 9, regeringsgatan 53 - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Rehnschöld 1, eriksgatan 26 - ansökan om bygglov för byte av färg på huset.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 14:86, scoutvägen 21 - anmälan om tillbyggnad av huset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om väsentlig ändrad ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: