Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nytt bostadsområde med blandning utav villor, radhus, kedjehus, mindre flerbostadshus med max 3 våningar. Planeras upp till 1000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Nybyggnad av bostäder i Häljarp
Avser nybyggnad av 19 radhuslägenheter samt 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnation samt renovering av flerbostadshus.
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök samt 2 lokaler. Lägenheterna är fördelade på två bostadshus som är byggda i en vinkel och sluter sig mot en innergård med ytor för gemenskap mellan grannarna. Alla lägenheter får en parkering i p-garaget i källaren där det också finns förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 36 lägenheter samt en föreningslokal/gårdshus och parkering samt stödmurar.
Renovering, ombyggnad och återskapande efter brand i flerbostadshus Landskrona
Omfattar uppbyggnad efter brand, renovering och ombyggnad av byggnaden samt markarbeten.
Rivning av fastigheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av två fastigheter i Landskrona. Utbyggnad: 1651171
Utbyggnad av lägenheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser utbyggnad av 27 lägenheter i flerbostadshus. Rivning : 1651173
Nybyggnad av par/radhus , Landskrona
Avser nybyggnad av radhus, 34 st bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus och förråd Hemmanet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Invändig renovering av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Avser invändig renovering av ytskikt .
Nybyggnad av gruppbostad i Landskrona
Sockerbetan 1, kung hans väg, ansökan om bygglov för nybyggnad av lss-boende med komplementbyggnad, parkering och murar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ändrad användning av butik till bostäder.
Rivning av flerbostadshus, Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande 4 stycken nya balkonger samt rivning av befintliga balkonger, även byte av entrépartier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning för demontering av befintlig plåtfasad samt byte av fönster och tilläggsisolering och putsning.
Ombyggnad av vind, Landskrona
Avser återuppbyggnad av vindsvåning efter brand.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av en råvind samt nya takfönster Karl Xv 17,Banér 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan för ombyggnad av ventilationssystem.
Ombyggnad av studentlägenhet i Landskrona
Ansökan om bygglov för ändrad användning till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 25, säbygatan 15 - anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Rehnschöld 1, eriksgatan 26 - ansökan om bygglov för byte av färg på huset.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 14:86, scoutvägen 21 - anmälan om tillbyggnad av huset.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Fröjdenborg 30, säbygatan 9-11, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ganymedes 23, repslagaregatan 25 - ansökan om bygglov för fasadändring på bottenvåningen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hammaren 18, tränggatan 30 - ansökan om bygglov för fasadändring med ny utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Juno 34, bredgatan 4c, ansökan om bygglov för ändrad användning av butik till miljörum samt fasadändring för ny entré.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90b - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Betfältet 1, höstbruksgatan 11, ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage, Betfältet 3, höstbruksgatan 7, ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage Betfältet 1,3.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Sten sture 9, regeringsgatan 53 - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: