Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast Q4 2019. Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorslokaler till tre stycken nya bostadslägenheter på andra våningen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fasadändring, byte av fönster samt dörrar, ändrad användning från lokal till tre gästlägenheter samt nybyggnad carport.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning under Q4 2018. Projektet avser rivning av flerbostadshus i 2 huskroppar i 3 plan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasad i 1 huskropp med 6-8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 18:2, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus med 35 lägenheter, 2 miljöhus och 1 garagebyggnad samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Venus 12, seminarigatan 7 - ansökan om bygglov för inredning av 2 vindslägenheter, två takkupor samt takfönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Vitsippan 13, 14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av gäststuga i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för renovering av gårdshus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Ombyggnad till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Köpmannen 13, storgatan 30, ansökan om bygglov för fasadändring avseende byte av fönster till dörr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser fönsterbyte i 1 huskropp m 15 lägenheter.
Hissinstallation vid aktivitetshusi Landskrona
Avser ny entré med ramp och trappa samt tillbyggnad av hiss vid aktivitetshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Plåtslagaren 2, svarvaregatan 4a-c, ansökan om bygglov för byte av fönster och balkongdörrar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fönsterbyte i 1 huskropp med 15 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Nedra glumslöv 5:89, iduns väg, ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av pensionärsbostad i Landskrona
Silverängen 4, silvergården 16, ansökan om rivningslov för rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: