Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 33 lägenheter (2 hus kroppar: Hus A/18lgh & Hus B/15lgh).
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Nybyggnad av 7-sammanbyggda exklusiva villor. Byggherrarna är 7 privatpersoner.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Annelöv 40:2, krutvägen 50 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Projektet avser fortsatt rivning av flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser fasadändring för tre nya takkupor.
Utvändig ändring av fasad, Landskrona
Avser fasadändring gällande byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Byte av takmaterial samt rivning av skorsten.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Ålgräset 1, strandängsgatan 4, ansökan om bygglov för mindre fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gjutaren 20, tränggatan 27, ansökan om bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra förstaden 37, eriksgatan 72 - ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till 2 stycken lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Norra roten 25, borgmästargatan 6 - ansökan om bygglov för fasadändring av trapphus i flerbostadshus.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Avser utvändning ändring av flerbostadshus med ett fönsterbyte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: