Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Huset har låg energiåtgång och på taket kommer solceller monteras för miljövänlig elproduktion. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nytt vård och omsorgsboende med ca 40 st lägenheter och samvarorum i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 huskroppar.
Renovering av fastighet på Söder, Kristianstad etapp 2
I projektet ingår dels yttre ombyggnation av fasader, tak, balkonger och fönsterbyte och dels inre allmänna delar såsom källargångar och trapphus målas, dörrar byts och det installeras passagesystem och porttelefoner (Aptus). Ventilationssystemen byggs om, Pontonen 1 får nytt aggregat på vinden, Pontonen 2 får ett nytt fläktrum på taket ovan ett trapphus och Pontonen 3 får ett nytt fläktrum i källaren. Värmesystemen byggs även om. Hissar. Objektet är beläget på: Västra Storgatan 55, 57, 59 A-B. Östra Ågatan 5 A-B, 7. Milnergatan 4 A-B. Mäster Jörgensgatan 2 A-B, 4 A-B.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 19 st kedjehus i 2 våningar. BTA ca 2166.
Ny och tillbyggnad av bostäder, handel och kontor i centrala Tollarp
Planer finns för ny- och tillbyggnad av bostäder, handel, centrumverksamhet, kontor och parkering samt allmän platsmark gata inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp.
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder samt lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av servicebostäder i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av servicebostäder med 12 lägenheter, gemensamma utrymmen, gårdsbyggnad samt markarbeten innefattande bl.a. parkering. Adress: Korsningen Fru Marines väg och Torsebrovägen
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Planer finns för flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av enbostädshus i Kristianstad
Avser bostadsbebyggelse med friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finss för nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 st parhus med komplementbyggnad.
Ombyggnad av vind i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - vindsinredning 2 studentlägenheter.
Ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av ventilation i 3st flerbostadshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseorter Revinge o Kristianstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseorter i Revinge och Kristianstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av butik till ca 2 lägenheter. BTA ca 100 kvm.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus på Vallörten 1, Vallörten 2 och Vallörten 3.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av stugor för tillfällig vistelse, plank, parkeringsplatser och servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av garage och ombyggnad från en- till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av kontor till två lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum och rivning av befintligt samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av fritidshus i Kristianstad
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av radhus i Kristianstad
Tillbyggnad av radhus med uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring - balkonginglasning, lgh 1387.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Kristianstad
Utvändig ändring äldreboende - nytt reservkraftaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser inglasade uterum på flerbostadshus .Projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande. Göken 5, Hackan 1, Lien 2 och Hästen 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus inklusive garagebyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus och ateljé.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kristianstad
Förhandsbesked för ändrad användning av garage till studentboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Hyresgästanpassning. Utvändig ändring samt invändig ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Planer finns att riva befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: